تاملند

نوشته هایی با برچسب "تدریس خصوصی زیست شناسی"

فیلمهای آموزشی مبحث قلب زیست شناسی دهم (فصل4 گفتار 1)

فیلمهای آموزشی مبحث قلب زیست شناسی دهم (فصل4 گفتار 1)

  فیلمهای آموزشی مبحث قلب زیست شناسی دهم (فصل4 گفتار 1) توسط جناب آرمان محمودزاده ، رتبه 62 منطقه 1 تجربی 1401 و دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در سه قسمت و 2 ساعت فیلم ، آموزش داده شده است.   ...

ادامه مطلب...