تاملند

نوشته هایی با برچسب "بایدها و نبایدهای دوران جمع بندی"

نقش مهم مرور در دوران جمع بندی

نقش مهم مرور در دوران جمع بندی

نقش مهم مرور در دوران جمع بندییکی از کارهای بسیار مهمی که همه داوطلبان کنکور، دقت کنید همه داوطلبان کنکور، باید حتماً به آن توجه کرده و بخشی از برنامه مطالعاتی خود را برای این کار مهم درنظر بگیرند، مرور است. همان‌طور که ...

ادامه مطلب...

پاسخ به سوالات متداول پیرامون دوران جمع بندی

پاسخ به سوالات متداول پیرامون دوران جمع بندی

پاسخ به سوالات متداول پیرامون دوران جمع بندی   برداشتی از آخرین همایش انگیزش تحصیلی دکتر افشار   تهیه شده با استفاده از سیستم  soft recording (بدون صداهای حاشیه ای)     گاهی به نظر می رسد آرزوهایت دست نیافتنی است و ...

ادامه مطلب...