تاملند

نوشته هایی با برچسب "آزمون مدارس برتر با پاسخنامه تشریحی 98"

دانلود آزمون مدارس برتر 25 بهمن 98 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 25 بهمن 98 پایه دوازدهم

مرحله نهم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در بیست پنجم بهمن 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 25 دی 98 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 25 دی 98 پایه دوازدهم

مرحله هشتم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در بیست پنجم دی 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 27 دی 98 پایه های دهم و یازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 27 دی 98 پایه های دهم و یازدهم

مرحله دوم آزمون مدارس برتر(نشانه)  پایه های دهم و یازدهم رشته ریاضی و تجربی که دربیست و هفتم دی ماه 98 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و د ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 6 دی 98 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 6 دی 98 پایه دوازدهم

مرحله هفتم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در ششم دی 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 8 آذر 98

دانلود آزمون مدارس برتر 8 آذر 98

مرحله ششم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در هشتم آذر 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 17 آبان 98

دانلود آزمون مدارس برتر 17 آبان 98

مرحله پنجم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در هفدهم آبان 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش م ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 10 آبان 98

دانلود آزمون مدارس برتر 10 آبان 98

مرحله اول آزمون مدارس برتر(نشانه)  پایه های دهم و یازدهم  رشته ریاضی و تجربی که دردهم آبان ماه 98 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرست ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 26 مهر 98

دانلود آزمون مدارس برتر 26 مهر 98

مرحله چهارم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در بیست و ششم مهر 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آم ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 15 شهریور 98

دانلود آزمون مدارس برتر 15 شهریور 98

مرحله سوم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در پانزدهم شهریور 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 25 مرداد 98

دانلود آزمون مدارس برتر 25 مرداد 98

مرحله دوم آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در بیست و پنجم مرداد 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 4 مرداد 98

دانلود آزمون مدارس برتر 4 مرداد 98

مرحله اول آزمون مدارس برتر(نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی  که در چهارم مرداد 98  برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی جداگانه برای قسمت عمومی و اختصاصی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش م ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر تیر 98

دانلود آزمون مدارس برتر تیر 98

مرحله سیزدهم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در تیرماه 98 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی برگزار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر خرداد 98

دانلود آزمون مدارس برتر خرداد 98

مرحله دوازدهم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در خرداد ماه 98 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی بر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر اردیبهشت 98

دانلود آزمون مدارس برتر اردیبهشت 98

مرحله یازدهم آزمون مدارس برتر پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در اردیبهشت  ماه 98 برگزار شد، همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود رایگان آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس برتر و دبیرستان انرژی اتمی ...

ادامه مطلب...