نوشته هایی با برچسب "آزمون دانشنامه دندانپزشکی"

اعلام جزئیات مراحل کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه دندانپزشکی

اعلام جزئیات مراحل کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه دندانپزشکی

آزﻣﻮن دانشنامه/ گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ در آذرماه برگزار می شود. مرحله کتبی آزمون در ۱۳ آذر و مرحله شفاهی آزمون در روزهای ۱۴ تا ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهند شد. ...

ادامه مطلب...