تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود کتب علوم پزشکی

دانلود کتاب تشخیص و مدیریت بالینی هنری به روش های آزمایشگاهی (سال 2022)

دانلود کتاب تشخیص و مدیریت بالینی هنری به روش های آزمایشگاهی (سال 2022)

کتاب تشخیص و مدیریت بالینی هنری به روش های آزمایشگاهی ویرایش 24 بیست و چهارم (سال 2022) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 1956 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب روانشناسی بالینی کاپلان و سادوک ویرایش ششم (سال 2018)

دانلود کتاب روانشناسی بالینی کاپلان و سادوک ویرایش ششم (سال 2018)

کتاب روانشناسی بالینی کاپلان و سادوک ویرایش 6 ششم (سال 2018) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است . این کتاب شامل 780 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد.     ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب میکروبیولوژی پزشکی شریس و رایان ویرایش هشتم (سال 2022)

دانلود کتاب میکروبیولوژی پزشکی شریس و رایان ویرایش هشتم (سال 2022)

کتاب میکروبیولوژی پزشکی شریس و رایان ویرایش 8 هشتم (سال 2022) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 3502 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود کتاب میکروبیولوژی پزشکی شریس و رایان ویرایش ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب ایمونولوژی پایه ویرایش ششم (سال 2019)

دانلود کتاب ایمونولوژی پایه ویرایش ششم (سال 2019)

کتاب ایمونولوژی پایه : عملکردها و اختلالات سیستم ایمنی ویرایش 6 ششم (سال 2019) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 339 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود کتاب ایمونولوژی پایه ویرایش ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب حشره شناسی پزشکی ویرایش پنجم (سال 2012)

دانلود کتاب حشره شناسی پزشکی ویرایش پنجم (سال 2012)

کتاب حشره شناسی پزشکی برای دانشجویان ویرایش 5 پنجم (سال 2012) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 314 صفحه توسط مایک سرویس تالیف شده است. جهت دانلود کتاب حشره شناسی پزشکی مایک سر ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب بافت شناسی پایه جانکوئیرا ویرایش شانزدهم (سال 2021)

دانلود کتاب بافت شناسی پایه جانکوئیرا ویرایش شانزدهم (سال 2021)

کتاب بافت شناسی پایه جانکوئیرا ویرایش 16 شانزدهم (سال 2021) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 574 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود کتاب بافت شناسی پایه جانکوئیرا ویرایش شانزدهم ( ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب اصول پاتولوژی رابینز ویرایش دهم (سال 2017)

دانلود کتاب اصول پاتولوژی رابینز ویرایش دهم (سال 2017)

کتاب اصول پاتولوژی رابینز ویرایش 10 دهم (سال 2017) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 910 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود کتاب اصول پاتولوژی رابینز ویرایش دهم (سال 2017) به ادامه ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ ویرایش نهم (سال 2006)

دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ ویرایش نهم (سال 2006)

کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ ویرایش 9 نهم (سال 2006) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 487 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ ویرایش نهم (سال ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای ویرایش نهم (سال 2020)

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای ویرایش نهم (سال 2020)

کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای ویرایش 9 نهم (سال 2020) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 987 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای ویرایش نهم (سال 2020) ب ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب تغذیه و رژیم درمانی لیندا دی بروین ویرایش نهم (سال 2016)

دانلود کتاب تغذیه و رژیم درمانی لیندا دی بروین ویرایش نهم (سال 2016)

کتاب تغذیه و رژیم درمانی لیندا دی بروین ویرایش 9 نهم (سال 2016) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 866 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود کتاب تغذیه و رژیم درمانی سال 2016 به ادامه ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب میکروب‌ شناسی پزشکی جاوتز ویرایش 28 (سال 2022)

دانلود کتاب میکروب‌ شناسی پزشکی جاوتز ویرایش 28 (سال 2022)

کتاب میکروب‌ شناسی پزشکی جاوتز ویرایش بیست و هشتم 28 (سال 2022) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 1339 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود رایگان کتاب میکروب‌ شناسی پزشکی جاوتز ویرا ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب اپیدمیولوژی گوردیس ویرایش ششم (سال 2019)

دانلود کتاب اپیدمیولوژی گوردیس ویرایش ششم (سال 2019)

کتاب اپیدمیولوژی گوردیس ویرایش ششم (سال 2019) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. کتاب اصول اپیدمیولوژی گوردیس ویرایش 6 در 434 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش چهاردهم (سال 2019)

دانلود کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش چهاردهم (سال 2019)

کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش چهاردهم (سال 2019) جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. این کتاب به زبان انگلیسی و در 428 صفحه تالیف شده است. جهت دانلود رایگان کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن ویرایش 14 سال 2019 به ادامه مط ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش چهاردهم (سال 2021)

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش چهاردهم (سال 2021)

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش چهاردهم (سال 2021) جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. این کتاب شامل 1028 صفحه می باشد و به زبان انگلیسی است. برای دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ویرایش چهاردهم به ادامه م ...

ادامه مطلب...

دانلود کتاب آناتومی بالینی اسنل ویرایش دهم (2019)

دانلود کتاب آناتومی بالینی اسنل ویرایش دهم (2019)

کتاب آناتومی بالینی اسنل به تفکیک ناحیه ها ویرایش دهم (2019) جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. کتاب آناتومی بالینی اسنل 2019 بر اساس مناطق ویرایش 10 در 12 بخش اصلی نگارش شده است. ...

ادامه مطلب...