نحوه اعمال معدل در ثبت نام ارشد 1401

نحوه اعمال معدل در ثبت نام ارشد 1401

در دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد نحوه معدل برای ثبت نام به صورت زیر اعلام شده است.

گزینش نهایی در هر یک از مجموعه‌های امتحانی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند، با توجه به نمره کل اکتسابی و اولویت کد رشته‌های انتخابی و نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

ضمنا برای رشته محل‌های دارای آزمون عملی، نمره کل اکتسابی بعد از آزمون عملی مالک عمل است.

تبصره:

برای فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی، حداکثر معادل ۱۰ %ظرفیت با تقریب اضافی در هر کد رشته محل، بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته داوطلبان به حائزین شرایط اختصاص داده خواهدشد.

طبق مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی بزرگتر یا مساوی ۵ است. لذا شرط الزم برای مجاز به انتخاب رشته شدن در هر کد ضریب این است که نمره علمی داوطلب در کدضریب مربوطه بزرگتر یا مساوی ۵ باشد.

گزینش نهایی، بر اساس نمره کل حاصل از ۸۰ %نمره آزمون و ۲۰ %معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت.

تبصره ۱:

اعمال ۲۰ %معدل دوره کارشناسی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی، به صورت تراز اعمال خواهد شد.

تبصره ۲:

در صورت ناپیوسته بودن دوره کارشناسی، میانگین معدل دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و تراز خواهد شد.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی