دانلود مدارک مورد پذیرش رشته های تخصصی داروسازی 1402

مدارک مورد پذیرش رشته های تخصصی داروسازی، در اختیار کلیه داوطلبان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود مدارک مورد پذیرش رشته های تخصصی داروسازی به ادامه مطلب بروید.

دانلود مدارک مورد پذیرش رشته های تخصصی داروسازی

داروسازی گرایش‌های تخصصی متعددی دارد که از ارتباطات چند بعدی این رشته و ارتباط تنگاتنگ آن با علوم پایه نظیر شیمی، فیزیک، زیست شناسی و علوم بالینی می‌باشد. دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند پس از اتمام دوره عمومی، در یکی از این گرایش‌ها به ادامه تحصیل بپردازند.در این مطلب گرایشهای دکتری تخصصی داروسازی و مدارک مورد پذیرش شرح داده شده است.

داروسازی دارای گرایش‌های تخصصی متعددی می‌باشد که برگرفته از ماهیت چند بعدی این رشته و ارتباط تنگاتنگ آن با علوم پایه نظیر شیمی، فیزیک، زیست شناسی و علوم بالینی می‌باشد. دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند پس از اتمام دوره عمومی، در یکی از این گرایش‌ها به ادامه تحصیل بپردازند.نام دیگر این رشته فارماکوتراپی است. مهمترین رسالت این رشته ارتقاء مصرف صحیح و منطقی داروها و کمک به بهبود نتایج و پیامد های درمانی در بیماران می باشد.
خدمات متخصصین رشته دکتری تخصصی داروسازی بالینی هم در حیطه بیماران بستری و هم در حیطه بیماران سر پایی است. متخصصین این رشته با مرور تاریخچه قبلی و فعلی دارودرمانی بیماران و نیز ارزیابی و پایش درمان و نیز مشکلات احتمالی مرتبط با دارودرمانی، به استفاده ایمن تر و مؤثر تر داروها کمک می کنند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی داروسازی

 

                     نام رشته                   مدرک مورد نیاز
کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی دکترای حرفه ای داروسازی،کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
فارماسیوتیکس

دکتری حرفه ای داروسازی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

سم شناسی

دکتری حرفه ای : داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندان پزشکی، علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی ( گرایش های علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست فناوری )، داروسازی، سم شناسی، داروشناسی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

داروسازی سنتی

دکتری حرفه ای داروسازی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

داروسازی هسته ای

دکتری حرفه ای داروسازی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

زیست فناوری دارویی

دکتری حرفه ای داروسازی و پزشکی

کارشناسی ارشد: زیست فناوری دارویی، زیست فناوری پزشکی ( بیوتکنولوژی پزشکی)، مهندسی شیمی، بیوشیمی، زیست شناسی، میکروب شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی و نانوتکنولوژی دارویی، زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

اقتصاد و مدیریت دارو

دکتری حرفه ای : داروسازی، پزشکی، دامپزشکی

کارشناسی ارشد: ناپیوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزیابی فناوری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر امور دارویی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

فارماکوگنوزی

دکتری حرفه ای : داروسازی ، پزشکی

کارشناسی ارشد: فیتوشیمی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسس داروسازی )

شیمی دارویی

دکتری حرفه ای داروسازی

کارشناسی ارشد : شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی دارویی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

داروسازی بالینی

دکتری حرفه ای داروسازی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

نانو فناوری دارویی

دکتری حرفه ای : داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی و دکتری علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد: نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی (کلیه گرایش ها)، نانوتکنولوژی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، داروشناسی، سم شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک، زیست شناسی ( گرایش علوم سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک )، میکروب شناسی پزشکی، مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها)، شیمی ( کلیه گرایش ها)، ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیو مواد و بیو انفورماتیک

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

زیست مواد دارویی

دکتری حرفه ای در یکی از رشته های داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و دکتری حرفه ای دامپزشکی

کارشناسی ارشد رشته های : زیست فناوری (کلیه گرایش ها)، نانوفناوری پزشکی، نانوفناوری دارویی، مهندسی پلیمر، زیست شناسی سلولی مولکولی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک، شیمی (کلیه گرایش ها)، بیوشیمی (پایه و بالینی)، بیومکانیک، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، شیمی (آلی و پلیمر)، مهندسی بافت، زیست فناوری پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی داروسازی و مهندسی پزشکی (زیست مواد)،

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی

دکتری حرفه ای داروسازی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی