دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ١۴٠١

دستورالعمل اجرائی ثبت نام شصت و نهمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ١۴٠١،در اختیار کلیه داوطلبان و علاقمندان قرار داده شده است. لطفا برای دانلود دستورالعمل اجرائی ثبت نام شصت و نهمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ١۴٠١ به ادامه مطلب بروید.

دانلود دستورالعمل اجرائی ثبت نام شصت و نهمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ١۴٠١

 آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی در یک زمان و در یک دفترچه با 150 سوال برگزار میگردد ضمن اینکه حدنصاب قبولی در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی 60% نمره (معادل 90 از 150 نمره) و حدنصاب قبولی در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی 70% نمره (معادل 105 از 150 نمره) می باشد. هر سؤال در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی دارای یک نمره می باشد.

 کسب حداقل 90 نمره از ارزیابی درون بخشی بدیهی است دستیاران سال آخر برای معرفی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی جهت شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نیازی به شرکت در امتحان کتبی ارتقاء پایان سال دانشگاهها را ندارند. جهت معرفی دستیاران به آزمون گواهینامه تخصصی می بایست حداقل مدت 12 ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه ایشان گذشته باشد و دستیار در این مدت مشغول به طی دوره آموزشی بوده و در بخش مربوطه حضور داشته باشد. شایان ذکر است مشمولین دو ارتقاء همزمان مقاطع آخر مشمول این بند نبوده، بدیهی است میزان مدت آموزش جهت فراغت از تحصیل از دیگر مصوبات مربوطه پیروی دارد. کلیه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند موظفند دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون گواهینامه انجام دهند. در صورت عدم معرفی جهت شرکت در آزمون و یا عدم شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی (به هر دلیل) دستیار مردود گواهینامه، شناخته شده و لازم است براساس برنامه آموزشی مدون سال آخر با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.

 دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی سه بار مردود شوند، بدون اینکه در آزمون ارتقاء مردود شده باشند، از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد. تبصره: دستیارانی که در دوران دستیاری به جز مرحله گواهینامه تخصصی، دو بار مردود شوند، حداکثر می توانند در دو دوره متوالی و بدون وقفه تحصیلی در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت نمایند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی