تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی

 

 

 

 

ژنتیک و اصلاح نباتات
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات این درس 30 سوال بود که یک سوال از فصل ژنتیک مولکولی، 2 سوال از فصل مهندسی ژنتیک، 5 سوال از فصل پیوستگی و نقشه‌کروموزومی، 2 سوال از فصل ژنتیک کلاسیک (ژنتیک مندلی)، 3 سوال از فصل ژنتیک جمعیت ،2 سوال از فصل خویش‌آمیزی ، 5 سوال از فصل پیوستگی و نقشه کروموزومی،یک سوال از فصل اصلاح و تولیدمثل و تنظیم باروری،4 سوال از فصل ژنتیک کمی،5 سوال از فصل گیاهان خودگشن و 5 سوال از فصل گیاهان دگرگشن طرح شده بود. ضریب سختی سوالات فصول ژنتیکی مولکولی، مهندسی ژنتیک پیوستگی و نقشه‌کروموزومی در سال 92 بالاتر از سال 91 بود و در مبحث ژنتیک جمعیت، ضریب سختی هر دو سال با هم برابر بودند.


طرح‌ آزمایشات کشاورزی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، برای درس زراعت 30 سوال و برای درس طرح آزمایشات کشاورزی 30 سوال طرح شده که بیشتر سوالات مثل سال 91 مربوط به فصول 2 تا 7 و فصول 10، 12، 13 و 16 کتاب طرح‌‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی دکتر یزدی صمدی که اهمیت این فصول و مباحث را مشخص می‌کند. در کل در درس زراعت 95 درصد سوالات حفظی و 5 درصد مفهومی بود و در درس طرح آزمایشات کشاورزی 45 تا 50 درصد حفظی و 50 تا 55 درصد سوالات مفهومی، محاسباتی بودند. و درصد سوالات متفرقه که با مطالعه دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخ‌‌گویی نبودند، کمتر از 5 درصد بود.


فیزیولوژی گیاهی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) از 30 سوال درس فیزیولوژی گیاهی،2 سوال از فصل سازمان گیاهی و سلول گیاهی، 3سوال از فصل آنزیم، 6 سوال از فصل فتوسنتز، 2 سوال از فصل تنفس، 5 سوال از فصل سلول‌ گیاهی و آب،4 سوال از فصل جذب عناصر، 3 سوال از فصل گیاه و نیتروژن ، 3 سوال از فصل فتوپریودیسم و فتومورفوژنز و 2 سوال از فصل تنش گیاهی طرح شده بود. نکته‌ای که در سوالات امسال به چشم می‌خورد طرح سوال از فصول گیاه و نیتروژن و فتوپریودیسم و فتومورفوژنز برای اولین بار در آزمون 92 است که در سال 91 هیچ سوالی را به خود اختصاص نداده بود، در کل سوالات امسال همانند سال گذشته بیشتر مفهومی بوده و تعداد سوالات حفظی کم بود و منبع اصلی طرح سوالات فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر می‌باشد. و در نهایت سوالات امسال نسبت به سال گذشته دشوارتر و مفهومی تر بود.


میوه‌کاری ـ سبزی‌کاری ـ گل‌کاری
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) 30 سوال همانند سال قبل در این درس مطرح شده است که شامل یک سوال از فصل توت فرنگی، یک سوال از فصل تربیت و هرس،یک سوال از فصل موز ، 5 سوال فیزیولوژی گلدهی و میوه‌دهی،یک سوال از فصل گیلاس،یک سوال از فصل کیوی،یک سوال از فصل کلم‌ها،3سوال از فصل سبزی‌های پیازی،غده‌ای و ریشه‌ای،5 سوال از فصل سبزی‌کاری عمومی،یک سوال از فصل سبزی‌های میوه‌ای،3 سوال از فصل گل‌های گلدانی،2 سوال از فصل درختان زینتی و 5 سوال از فصل گل‌کاری عمومی طرح شده که نسبت به سال گذشته از این فصل سوال کمتر طرح شده است و تعداد سوالات حفظی در سال 91، 3 سوال و در سال 92، 11 سوال افزایش و تعداد سوالات مفهومی، محاسباتی در سال 91، 27 و در سال 92، 19 سوال کاهش یافته است، به طور کلی سطح سوالات سال 91، در تمام مباحث از سال 92 بالاتر، مفهومی‌تر و دشوارتر بودند.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی