تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم باغبانی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم باغبانی

 

 

 

 

ازدیاد نباتات
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن91) تعداد سوالات 30 سوال بود که از این 30 سوال، 7 سوال از فصل جنبه‌‌های کلی گیاه افزایی، محیط کشت، 10 سوال از فصل تکثیر بذر، 7 سوال از فصل تکثیر قلمه، 4 سوال از فصل پیوند و کوپیوند و 2 سوال از فصل غده، ریزوم، افکندن و ریز ازدیادی بود. همانند سال گذشته 10 سوال از فصل تکثیر بذر طرح شده بود که این موضوع، اهمیت فراوان این فصل را در آزمون نشان می‌دهد. در کل سوالات امسال نسبت به سال گذشته حفظی‌تر و کمی دشوارتر شده بود.


سبزی کاری و گل کاری
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) از 30 سوال، یک سوال از فصل سبزی‌کاری عمومی، 2 سوال از فصل سبزی‌های میوه‌ای، 3 سوال از فصل سبزی‌های پیازی، غده‌ای و ریشه‌ای، 2 سوال از فصل سبزی‌های برگی، یک سوال از فصل قارچ، یک سال از فصل سبزی‌های دانه‌ای، 5 سوال از فصل کلم‌ها، 4 سوال از فصل گل‌های گلدانی، 2 سوال از فصل گل های فصلی، یک سوال از فصل چمن‌کاری، 2 سوال از فصل درختان زینتی، 2 سوال از فصل گلکاری عمومی، 2 سوال از فصل گل‌های بریده و 2 سوال از فصل گل‌های پیازی طرح شده است. بیشتر سوالات از فصول کلم‌ها (5 سوال از 30 سوال) و گل‌های گلدانی (4 سوال از 30 سوال) طرح شده که اهمیت این فصول را در آ‌زمون 92 نشان می‌دهد و طرح یک سوال برای اولین بار نسبت به سال گذشته از فصل سبزی‌های دانه‌ای بود. به طور کلی سوالات امسال نسبت به سال گذشته حفظی‌تر و ساده‌تر بود چرا که سوالات سال 91 در تمامی مباحث سطحی بالاتر و مفهومی‌تر داشت.


فیزیولوژی پس از برداشت
 

در آزمون کارشناسی ارشد 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات 15 سوال می‌باشد که 2 سوال ساختار و ترکیب میوه، گل و سبزی، 4 سوال از فصل فیزیولوژی و بیوشیمی، 2سوال از فصل اثر دما، یک سوال از فصل اتمسفر انبار، یک سوال از فصل فناوری انبار، یک سوال از فصل ارزیابی و مدیریت کیفیت و 4 سوال از فصل بیماری، آفات و نابسامانی‌ها طرح شده بود، در سوالات آزمون امسال از فصل بیماری، آفات و نابسامانی‌ها برای اولین‌بار با توجه به سال گذشته، 4 سوال از این فصل طرح شد که این موضوع اهمیت این فصل را نشان می‌دهد و سطح سوالات نسبت به سال گذشته کمی دشوارتر و سوالات بیشتر مفهومی‌ شده است.


فیزیولوژی گیاهی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) از 15 سوال درس فیزیولوژی گیاهی، یک سوال از فصل آنزیم، 3 سوال از فصل فتوسنتز، 2 سوال از فصل تنفس، 3 سوال از فصل سلول‌ گیاهی و آب، 4 سوال از فصل جذب عناصر، یک سوال از فصل گیاه و نیتروژن و یک سوال از فصل فتوپریودیسم و فتومورفوژنز طرح شده بود. نکته‌ای که در سوالات امسال به چشم می‌خورد طرح سوال از فصول گیاه و نیتروژن و فتوپریودیسم و فتومورفوژنز برای اولین بار در آزمون 92 است که در سال 91 هیچ سوالی را به خود اختصاص نداده بود، در کل سوالات امسال همانند سال گذشته بیشتر مفهومی بوده و تعداد سوالات حفظی کم بود و منبع اصلی طرح سوالات فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر می‌باشد. و در نهایت سوالات امسال نسبت به سال گذشته دشوارتر و مفهومی تر بود.


گیاه شناسی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، 15 سوال طرح شده که 7 سوال از فصل گیاهان آوندی، یک سوال از فصل مورفولوژی دستگاه رویشی، 4 سوال از فصل فیزیولوژی دستگاه رویشی، 2 سوال از فصل مورفولوژی دستگاه زایشی طرح شده بود و نکته جالب، طرح نشدن هیچ سوالی از فصول جداگلبرگان و تک لپه‌‌ای بود که در سال 91 از هر کدام از فصول یک سوال طرح شده بود، تعداد سوالات حفظی در سال 91 نسبت به سال 92 از 7 به 10 سوال افزایش و تعداد سوالات مفهومی، محاسباتی از 8 به 5 سوال کاهش یافته است و سوالات فصول فیزیولوژی دستگاه رویشی و هورمون در سال 92 دشوارتر از سال 91 بود و بیشتر سوالات از کتاب گیاه شناسی گیاهان آوندی دکتر لسانی طرح شده بود.


میوه کاری
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) 30 سوال همانند سال قبل در این درس مطرح شده است که شامل 2 سوال از فصل توت فرنگی، 3 سوال از فصل خشکباری‌ها و 2 سوال از فصل میوه‌های دانه‌دار، 2 سوال از فصل تربیت و هرس، یک سوال از فصل آووکادو، یک سوال از فصل خرما، 3 سوال از فصل مرکبات، یک سوال از فصل زیتون، یک سوال از فصل انجیر، 2 سوال از فصل انگور، 4 سوال از فصل میوه‌های هسته‌دار، 3 سوال از فصل هورمون‌ها و بازدارنده‌ها، یک سال از فصل موز و نارگیل و 4 سوال فیزیولوژی گلدهی و میوه‌دهی طرح شده که نسبت به سال گذشته از این فصل سوال کمتر طرح شده است و تعداد سوالات حفظی در سال 91، 3 سوال و در سال 92، 11 سوال افزایش و تعداد سوالات مفهومی، محاسباتی در سال 91، 27 و در سال 92، 19 سوال کاهش یافته است، به طور کلی سطح سوالات سال 91، در تمام مباحث از سال 92 بالاتر، مفهومی‌تر و دشوارتر بودند و بیشتر سوالات از جزوه میوه‌های گرمسیری دکتر مختار حیدری دانشگاه رامین اهواز، جزوه میوه‌های معتدله دکتر حیدری دانشگاه رامین اهواز، جزوه میوه‌های معتدله دکتر ارشادی دانشگاه همدان و کتاب میوه‌های ریز دکتر جلیل مرندی طرح شده بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
1 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
ستایش

سایتتون دمش عالی

تبلیغات متنی