تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم خاک

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم خاک

 

 

 

 

بیولوژی خاک
 

در درس بیولوژی خاک همان‌طور که انتظار می‌رفت همانند سال گذشته در کنکور امسال از بخش جانوران خاکزی میکرو و ماکروارگانیسم‌ها بیشترین سوالات طرح شده بود که سهم میکروارگانیسم‌ها به خصوص قارچ‌ها افزایش داشت. بعد از آن بخش نیتروژن با افزایش یک سوال نسبت به سال گذشته در رده بعدی قرار گرفت که این روند به نظر می‌رسد در سال‌های بعد هم قابل تکرار باشد. چرخه کربن بر خلاف سال گذشته افزایش بیشتری از خود نشان داد که بسته به طراح سوال این مقدار متغیر خواهد بود. چون گاهاً این تعداد سوال از بخش گوگرد و یا فسفر هم انتخاب می‌شود.


پیدایش و رده بندی خاک
 

در درس پیدایش و رده‌بندی خاک‌ها بخش پیدایش خاک‌ها و عوامل وابسته نسبت به سال‌های قبل تغییر چندانی نداشته که قابل پیش‌بینی در طراحی سوالات مدرسان برای این درس بود. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت در بخش انتها و پسوندها افزایش دو برابری در سوالات امسال نسبت به پارسال دیده شد. و در بخش رژیم‌های رطوبتی و حرارتی تغییراتی نسبت به پارسال مشاهده نشد، اما تأثیرات این رژیم‌ها بر روی رده‌بندی خاک سوالاتی مطرح شده بود. با توجه به افزایش سوالات بخش افق‌های ژنتیکی و پسوندها سوالات بخش رده‌بندی خاک‌ها که هر ساله بیشترین سوالات را به خود اختصاص می‌دهد، نسبت به سال گذشته کاهش داشت اما این کاهش باعث افزایش کیفیت سوالات و مفهومی‌شدن آنها شده بود. بخش انتهای مشخصه هم نسبت به سال گذشته تغییر چندانی از خود نشان نداد.


شیمی خاک
 

همانند سال 91 مجموع سوالات شیمی و حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه 30 سوال بود که 18 سوال مربوط به درس شیمی خاک و 12 سوال نیز مربوط به درس حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه بود. دربخش شیمی خاک مشابه کنکور 91 بیشتر سوالات به بخش‌ جامد و سیلیکات‌ها اختصاص یافته بود و همچنین تعداد سوالات بخش تبادل کاتیونی نسبت به آزمون 91 کاهش یافته بود و با توجه به اینکه در آزمون 91 از بخش کمپلکس‌های یونی و مواد آلی و گروه‌های عاملی سطحی سوال طرح شده بود، در آزمون 92 از بخش‌های ذکر شده هیچ سوالی طرح نشده بود و تعداد سوالات بخش خاک‌های اسیدی و آهکی و اصطلاح آنها و همچنین بخش اندازه‌گیری مربوط به محلول خاک و ضرایب فعالیت یون در آزمون 92 نسبت به آزمون 91 افزایش یافته بود. در بخش حاصل‌خیزی نیز در آزمون 92 نسبت به آزمون 91، تأکید بیشتری روی عناصر کم مصرف شده بود و سایر بخش‌ها تقریباً مشابه آزمون 91 بود.


فرسایش
 

در درس فرسایش سوالات مربوط به فرسایش مجاز کاهش داشته ولی تعداد مسائل مطرح شده تغییری نشان نداد. از فصل عوامل مؤثر بر فرسایش مجاز کاهش داشته ولی تعداد مسائل مطرح شده تغییری نشان نداد. از فصل عوامل موثر بر فرسایش کاهش دیده می شود. اما سوالات مفهومی‌تر شده بود. در بخش حفاظت خاک یک مسئله تقریباً سخت از فصل تراس‌ها مطرح شده بود. در سوالات امسال به بخش رسوب‌دهی اهمیت ویژه‌ای داده شده بود و بر خلاف سال گذشته از این بخش سوال طرح شده بود و یک مسئله نسبتاً سخت مطرح گردید. بخش مشخصات حوزه نسبت به سال گذشته چه از نظر تعداد سوالات و درجه سختی تفاوتی نشان نداد و همانند سال گذشته از معادله جهانی فرسایش سوالاتی در همان سطح مطرح گردید. اما فرسایش بادی با کمی نکته‌سنجی و افزایش یک سوال نسبت به سال گذشته تغییراتی نشان داد. در مجموع سه درس یاد شده می‌توان عنوان کرد که سوالات کنکور ارشد رو به مفهومی‌تر شدن و نکته سنجی نهاده که مستلزم مطالعه دقیق دروس ذکر شده و دقت و کنکاش در موضوعات مرتبط دارد.


فیزیک خاک
 

در آزمون 92 همانند آ‌زمون 91، 30 سوال طرح شده بود که بیشتر تأکید در ‌آزمون 92 روی بخش بافت و ساختمان خاک بود. در آزمون 91 از بخش منفی تجمعی ذرات و روابط وزنی و حجمی سوالی طرح نشده بود ولی در آزمون 92 از بخش منحنی تجمعی ذرات 2 سوال طرح شده بود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در آزمون 92 با توجه به اهمیت بخش‌های حرکت بخار آب و حرارت خاک، هیچ سوالی از این مبحث‌ها طرح نشده بود و به جای آن تأکید بیشتری بر بخش گرمای خاک و ظرفیت گرمایی شده بود. همچنین تعداد سوالات بخش اندازه‌گیری رطوبت خاک در آ‌زمون 92 نسبت به آزمون 91 افزایش یافته بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی