تحلیل آزمونهای سال قبل کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری

تحلیل آزمونهای سال قبل کارشناسی ارشد هنر ساخت و معماری

 

 

 

 

ایستایی و فن ساختمان

 

 

در آزمون کارشناسی ارشد پروژه ساخت سال 91 (بهمن 90)، برخلاف سال‌های گذشته که 30 سوال از درس ایستایی و فن ساختمان مطرح می‌شد، 25 سوال طرح گردید. 3 سوال از مبحث خرپا بوده که یکی از آنها تحلیلی و(نسبت به بقیه) سخت‌تر بوده و 2 سوال دیگر ساده طرح شده‌اند، با مطالعه فصل خرپا در کتاب‌های سازه در معماری، درک رفتار سازه‌ها و استاتیک کاربردی می‌توان به سوالات این مبحث پاسخ داد، 4 سوال از مبحث تیر طرح شده‌اند که تحلیلی و محاسباتی بوده و از بیشتر سوالات این درس سخت‌تر به نظر می‌رسند و برای پاسخ دادن به آنها لازم است داوطلب بتواند رفتار سازه‌ای تیرها را تحلیل کرده و حتی به بعضی از روابط محاسباتی مسلط باشد.
این روند تقریباً هر سال برای سوالات این مبحث در درس ایستایی تکرار می‌شود، 1سوال از مبحث فناوری‌های نوین ساختمانی بوده که نسبت به سایر سوالات مطرح شده از این مبحث (در درس‌های دیگر) مفهومی‌تر می‌باشد و داوطلب برای حل آن باید فصل مربوطه را در کتاب فناوری‌های نوین ساختمانی مطالعه نموده و بر رفتار سازه‌ای عناصر مختلف، مسلط باشد، 2 سوال از مبحث قاب طرح شده‌اند، که یکی تحلیلی و سخت‌تر بوده و برای حل آن، داوطلب باید تحلیل رفتار قاب تحت اثر بارها را بلد باشد، سوال دیگر ساده و حفظی بوده در صورتی که داوطلب قبلاً تصویر مربوطه را در کتاب درک رفتار سازه‌ها بررسی کرده باشد به راحتی می‌تواند به آن پاسخ دهد، 6 سوال از مبحث وضعیت‌های تنش طرح شده‌اند که نسبت به سوالات سال‌های قبل این مبحث ساده‌تر بوده و بیشتر آنها حفظی هستند که از کتاب‌های جدید طرح شده‌اند، 1 سوال از مبحث سازه‌های فضاکار و کتاب سازه‌های مشبک فضایی طرح شده که ساده بوده و داوطلب حتی با مطالعه مبحث مربوطه از کتاب‌های درک رفتار سازه‌ها یا سازه در معماری نیز به آن پاسخ دهد، 1 سوال از مبحث ستون از کتاب درک رفتار سازه‌ها طرح شده که مفهومی بوده و داوطلب جهت پاسخ دادن به آن باید بر رفتار سازه‌ای ستون مسلط باشد، 1 سوال از مبحث سازه‌های فشاری بوده که حفظی بوده و در صورت مشاهده تصویر و مطالعه در مورد آن به راحتی می‌توان گزینه صحیح را انتخاب نمود، 3 سوال از مبحث سیستم‌های ساختمانی می‌باشد که مربوط به نمونه‌های موردی مطرح شده می‌باشند و برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی، داوطلب باید قبلاً در مورد ویژگی‌های سازه‌ای و معماری ساختمان‌ها مطالعه کرده باشد، 2 سوال از مبحث سازه‌های پوسته‌ای طرح شده‌اند که با مطالعه تصاویر پوسته‌ها در فصل‌های مربوطه در کتاب‌های درک رفتار سازه‌ها، سازه در معماری و ساختمان‌های ورق تاشده می‌توان به آنها پاسخ داد، 1 سوال از مبحث سازه‌های کششی می‌باشند که مربوط به مطالعات موردی موجود در کتاب درک رفتار سازه‌ها (در فصل مربوطه) می‌باشند و مشابه با سوالاتی هستند که در سال‌های گذشته از این مبحث طرح شده‌اند.
در کل اگر سوالات درس ایستایی و فن ساختمان در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم خواهیم دید که سوالات تقریباً با همان روال گذشته طرح شده‌اند و تغییر خارج از عرفی در سوالات سال 91 ایجاد نشده است، هر چند که هر سال چند سوال مفهومی یا محاسباتی که سخت‌تر از بقیه سوالات هستند، دیده می‌شود اما با مطالعه قبلی در کتاب‌های استاتیک کاربردی، مقاومت مصالح کاربردی، طراحی ساختمانهای بتنی و ساختمانهای فولادی می‌توان به آنها نیز پاسخ داد.

 

 

 

سیستم های ساختمانی در معماری

 

 

در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت سال 91(بهمن 90)، بر خلاف سال‌های گذشته که 30 سوال مطرح می‌شد، از این درس 25 سوال طرح گردید. 3 سوال از مبحث سازه پل‌ها مطرح شده بود که 2 سوال آن از کتاب جدید پل‌های ایران و جهان طرح شده‌، البته این سوالات ساده بوده و اگر داوطلب به مبحث سازه پل‌ها (از سایر کتابهای منبع) تسلط داشته باشد، می‌تواند بدون مطالعه کتاب مذکور هم به آنها پاسخ دهد. 3 سوال از مبحث تنش طرح شده‌ که تحلیلی بوده و می‌توان گفت سخت‌ترین بخش سوالات این درس می‌باشد، هر چند که یکی از سوالات حالت حفظی داشته و مربوط به حفظ روابط میان وضعیت های تنش است، اما در صورت عدم مطالعه قبلی، پاسخ دادن به آن برای داوطلب مشکل به نظر می‌رسد، 2 سوال از مبحث قاب طرح شده‌اند که هر دو متوسط بوده و در صورت مطالعه مبحث قاب از کتاب درک رفتار سازه‌ها قابل پاسخگویی هستند، 1 سوال از مبحث سازه‌های فشاری طرح شده که کاملاً حفظی بوده و با مطالعه مبحث مربوطه می‌توان به آن پاسخ داد، 2 سوال از مبحث “سازه ساختمان‌های بلند” طرح شده که نیاز به تحلیل خاصی نداشته و در صورت تسلط به “انواع سازه‌های قابل استفاده”، از کتاب‌های مختلف می‌توان از روی تصاویر داده شده به آنها پاسخ داد، 3 سوال از مبحث سازه‌های فضاکار و از کتاب “سازه‌های مشبک فضایی” طرح شده‌اند که می‌توان حتی با مطالعه فصل سازه‌های فضاکار از کتاب درک رفتار سازه‌ها یا کتاب سازه در معماری به آنها پاسخ داد، 2 سوال از مبحث فناوری نانو طرح شده‌اند که با توجه به اینکه کتاب مذکور جدید می‌باشد سوالات ساده و حفظی بوده و با یکبار مطالعه کتاب می‌توان گزینه صحیح را انتخاب نمود، 2 سوال از مبحث سیستم‌های ساختمانی، مشابه سوال‌های سال‌های قبل طرح شده‌اند و مطالعه تست‌های سال‌های قبل کمک زیادی در پاسخ دادن به این سوالات می‌کند، 2 سوال از مبحث تیر می‌باشد، لازم به ذکر است که در اکثر سوالاتی که در مورد تیرها مطرح می‌شوند داوطلب باید کاملاً به رفتار سازه‌ای تیرها مسلط باشد تا بتواند سوالات مربوطه را جواب دهد و در آزمون امسال هم سوالات بدین شکل طرح شده‌اند، 2 سوال از مبحث فناوری‌های نوین ساختمانی می‌باشد که بیشتر در مورد شناسایی سیستم‌ها و فناوری‌های نوین بوده و نیاز به تحلیل خاصی ندارند و دانشجو با داشتن اطلاعاتی متوسط در مورد سیستم‌های مذکور می‌تواند به سوالات مربوطه پاسخ دهد، 1 سوال از مبحث سازه‌های کششی طرح شده که مربوط به نمونه‌های موردی است و اگر دانشجو از کتاب‌های منبع آن را مطالعه کرده باشد می‌تواند پاسخ صحیح را انتخاب کند (در کل چنین سوالاتی چندین بار در آزمون‌های سال‌های قبل مطرح شده‌اند.) و 2 سوال از مبحث سازه‌های پوسته‌ای و از کتاب سازه در معماری طرح شده‌اند که سوالات سختی به نظر نمی‌رسند و دانشجو با داشتن اطلاعات در مورد انواع این نوع سازه‌ها می‌تواند پاسخ صحیح را انتخاب کند.
در کل سوالات امسال تفاوت زیادی با سوالات سال‌های قبل نداشته‌اند و به جز سوالات مبحث تنش می‌توان گفت روش طراحی سوالات همانند سال‌های گذشته بوده است.

 

 

 

طراحی فنی و اجزای ساختمان

 

 

در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت سال 91 (بهمن 90)، برخلاف سال‌های گذشته که 30 سوال از درس طراحی فنی و اجزاء ساختمان مطرح می‌شود 25 سوال طرح گردید؛ از مبحث پی، 2 سوال مطرح شد که نسبت به آزمون ارشد سال 90، 1سوال کمتر بود ولی از لحاظ ضریب سختی سوالات مطرح شده هر دو سال مشابه بودند. از جزئیات ساختمان 4 سوال که ضریب سختی بالاتری نسبت به سال 90 داشت. از فصل تیر 3 سوال، از تنش 1 سوال، از فناوری نوین ساختمانی در سال 90 هیچ سوالی مطرح نشده بود، 5 سوال آمد که علاوه بر سادگی، تقریباً حالت حفظی داشته‌اند و با مطالعه قبلی قابل پاسخگویی بودند. در سال 91 از فصل فناوری نانو هم 2 سوال آمده بود که در سال 90 سوالی مطرح نشده بود. از فصل سازه‌های فشار 2 سوال، سازه‌های فولادی 2 سوال، سازه‌های بتنی 1 سوال، سازه‌های فضاکار 2 سوال، سازه‌های پوسته‌ای 1 سوال مطرح شده بود. از جمله مباحثی که در سال 90 مورد استفاده طراحان بود اما در سال 91 سوالی مطرح نشد، سازه‌های کششی درزهای ساختمانی، سازه‌ ساختمان‌های بلند، خرپا، ستون را می‌توان نام برد. در کل می‌توان گفت سوالات کارشناسی ارشد درس طراحی فنی و اجزاء ساختمان در سال 91 نسبت به سال گذشته مفهومی‌تر بوده است.

 

 

 

مدیریت کارگاهی

 

 

در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت سال 91 (بهمن 90)، برخلاف سال‌های گذشته که 30 سوال مطرح می‌شد، از این درس 25 سوال طرح گردید. 4 سوال از سیستم‌های اجرای پروژه می‌باشد که از کتاب‌های سیستم‌های اجرای پروژه، مدیریت استراتژیک پروژه و مبانی مدیریت پروژه طرح شده‌اند این مباحث مربوط به روش‌های قراردادی و روابط بین عوامل درگیر در پروژه‌ها می‌باشند و با مطالعه مباحث مربوطه در کتاب‌های فوق (همچنین کتاب روش طرح و ساخت)، داوطلب می‌تواند به آنها پاسخ دهد، مباحث در کتاب‌ها به هم پیوسته می‌باشد یعنی برای درک کامل هریک از سیستم‌های قراردادی، داوطلب باید از همه کتاب‌ها، مبحث مربوطه را مطالعه نماید تا بتواند گزینه صحیح را انتخاب کند، 6 سوال از شرایط عمومی پیمان و مشابه با سوال‌های سال‌های قبل این مبحث می‌باشند، که جهت پاسخگویی به این سوالات، داوطلب باید بر کل شرایط عمومی پیمان (شامل روابط، وظایف و اختیارات و اعداد مطرح شده در آن) مسلط باشد (این مباحث حفظی می‌باشند)، 6 سوال از روش‌های زمانبندی شبکه و مشابه با سوالات سال‌های قبل طرح شده‌اند، به علاوه یک فصل از کتاب مبانی مدیریت پروژه که جدید می‌باشد، در یادگیری این مبحث کمک بسیاری می‌کند. مطالعه تست‌های سال‌های قبل کمک بسیاری به پاسخگویی به این سوالات می‌کند (چون سوالات هر سال طبق روال ثابتی طرح می‌شوند)، 4 سوال از مدیریت استراتژیک پروژه و از کتاب جدیدی با همین عنوان (مدیریت استراتژیک پروژه) مطرح شده است که هر چند به صورت کلی از مباحث کتاب طرح شده، اما به دلیل مباحث گسترده، ممکن است پیوستگی در مطالعه کتاب برای داوطلب مشکل باشد، به همین دلیل ایجاد چارچوبی برای مطالعه مباحث کتاب فوق پیشنهاد می‌شود، 4 سوال از کتاب مبانی مدیریت پروژه می‌باشد که چکیده‌ای از کل منابع این درس است و پیشنهاد می‌شود مباحث آن با مباحث یکسان موجود در کتاب‌های دیگر پیشنهاد می‌شود و 1 سوال از کتاب کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت پروژه طرح شده است. هر سال به طور متوسط 2 یا 3 سوال (به صورت کاملاً مشابه با سال‌های قبل) از تصاویر این کتاب طرح می‌شود که در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 به دلیل کاهش تعداد سوالات، یک تست از آن مطرح شد، کلاً سوالات این مبحث خیلی ساده بوده و داوطلب می‌تواند با مطالعه تصاویر کتاب مربوطه به راحتی به آنها پاسخ دهد.
در کل سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 91 مشابه با سوالات سال‌های قبل طرح شده‌اند، ضمن اینکه حضور کتاب‌های جدید هم هر سال پررنگ‌تر می‌شود و داوطلب باید به این نکته توجه داشته باشد.

 

 

 

مواد و مصالح

 

 

در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت سال 91 (بهمن 90)، برخلاف سال‌های گذشته که 30 سوال مطرح می‌شد، از این درس 25 سوال طرح گردید. 6 سوال از مبحث بتن می‌باشد که بیشتر از کتاب طراحی ساختمان‌های بتنی طرح شده‌اند، لازم به ذکر است که سوالات طرح شده در مورد مبحث بتن می‌توانند از منابع مختلفی باشند و هر چه داوطلب بیشتر در مورد بتن و ویژگی‌های آن مطالعه داشته باشد مفیدتر است (بیشتر این سوالات را می‌توان با مطالعه منابع فوق پاسخ داد اما در این بین، سوالاتی نیز دیده می‌شوند که پاسخگویی به آنها زیاد ساده نیست و منبع خاصی ندارند که البته تعداد آنها معمولاً بیشتر از 2 سوال نیست)، 2 سوال از مبحث ویژگی‌های مصالح طرح شده‌اند که در آنها ویژگی‌های فیزیکی، شیمیای و مکانیکی مصالح مورد سوال قرار می‌گیرد و در صورتی که داوطلب قبلاً نسبت به آن ویژگی‌ها برای یک ماده مطالعه داشته باشد می‌تواند به آنها پاسخ دهد. سوالاتی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 از این منبع طرح شده‌اند حفظی بوده و با مطالعه منابع، داوطلب می‌تواند در مورد آنها گزینه صحیح را انتخاب نماید.)، 2 سوال از مبحث مصالح فلزی طرح شده‌اند و با مطالعه مباحث کتاب جدید ساختمان‌های فولادی می‌توان به آنها پاسخ داد،2 سوال از مبحث سیمان می‌باشند که با مطالعه فصل مربوط به سیمان و فصل ملات‌ها در کتاب طراحی ساختمان‌های بتنی می‌توان پاسخ صحیح را انتخاب نمود، 2 سوال از مبحث پلاستیک‌های ساختمانی طرح شده‌اند و مشابه با سوالاتی هستند که در سال‌های گذشته از این مبحث طرح شده بودند، مطالعه فصل مربوط به مقررات ملی ساختمان جدید و قدیم، پاسخگویی به این سوالات را امکان‌پذیر می‌نماید، 3 سوال از مبحث شیشه می‌باشد که جدید بوده و با مطالعه منابع، پاسخگویی به آنها مشکل به نظر می‌رسد مگر اینکه داوطلب از منابع متفرقه قبلاً این اطلاعات را مطالعه کرده باشد، 6 سوال از مبحث نانوفناوری می‌باشند که (کاملاً غیرمنتظره) از کتاب جدید نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان طرح شده‌اند، هرچند که قبل از آزمون کمتر کسی احتمال میداد این تعداد سوال از کتاب مذکور در این مبحث طرح شود ولی از آنجا که مصالح نوین در آن بررسی شده احتمال می‌رود در سال‌های آینده نیز سهم زیادی از سوالات آزمون کارشناسی ارشد پروژه و ساخت را در بر گیرد، 1 سوال از مبحث چوب می‌باشد که در اکثر منابع موجود، برای این درس می‌توان پاسخ آن را یافت و بنابراین سوال را ساده تلقی می‌کنیم، 1 سوال از مبحث چسباننده‌های سیاه طرح شده که کاملاً ساده و حفظی بوده و با مطالعه مبحث مربوطه یا مبحث 5 مقررات ملی ساختمان می‌توان گزینه صحیح را انتخاب نمود. در کل اگر سوالات مصالح آزمون ارشد 91 را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، می‌توان گفت به طور کلی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت سال 91 اکثر سوالات، غیر معمول‌تر، سخت‌تر و از منابع غیر معمول و جدید طرح شده بودند!

 

 

 

زبان تخصصی

 

 

در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت سال 91 (بهمن 90)، مانند سال گذشته 15 سوال تخصصی زبان تخصصی مطرح شد. در تحلیل سوالات زبان تخصصی مدیریت پروژه و ساخت تقسیم‌بندی بر لغات تخصصی و درک مطلب به این هدف بوده است که داوطلبان گرامی متوجه باشند که پاسخ‌دهی به سوالات درک مطلب دو توانایی ایشان را می‌طلبد.
1ـ تسلط به لغات تخصصی
2ـ تسلط به مهارت‌های 16 گانه درک مطلب
توجه داشته باشید که حتی برای پاسخ‌دهی به سوالات درک مطلب نیز باید لغات تخصصی را بدانید. اما مهارت‌های 16گانه برای نیل به این هدف است که اگر داوطلبان در سر آزمون ارشد به متونی برخوردند که مشکل بوده یا غیر فهم است برای پاسخ‌دهی به این گونه سوالات از مهارت‌های 16گانه درک مطلب استفاده کنند.
مهارت‌های درک مطلب به عنوان فصل Reading comprehension در کتب زبان تخصصی مدرسان شریف آورده شده است. بعد از مهارت‌ها یک سری متون آورده شده است که شما می‌توانید به عنوان تمرین یادگیری مهارت‌ها از این متون استفاده کنید. با آرزوی موفقیت شما در آزمون کارشناسی ارشد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی