تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد معماری

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد معماری

 

 

 

 

درک عمومی معماری منظر
 

تعداد سوالات درک عمومی معماری منظر در سال 92 مانند سالهای پیش 20 تست بود. از این تعداد که نیمی از آنها (10 تست) به تاریخ منظر اختصاص داشت، 5 سوال از مسائل و ضوابط طراحی پارک ها و فضاهای سبز طرح شده بود، 3 سوال صرفا مبانی نظری بود و 2 سوال نیز از مسائل اقلیمی مربوط به خاک و باد طرح شده بود. خوشبختانه یا متاسفانه در آزمون سال 92 بر خلاف سال های گذشته هیچ سوالی از گیاهان و گیاه شناسی طرح نشده بود.

در آزمون سال 92 علاوه بر سوالات متداول تاریخ منظر، برخی سوالات از محوطه های باستانی که به نحوی با طراحی منظر در ارتباط‌اند، طرح شده بود. البته تعداد این نوع سوالات نسبت به سال 91 کمتر بود. اما یکی از سوالات سال 92 از اجزای تزئینی یکی از باغ های ایران مطرح شده بود که پیش از این سابقه نداشته و انتظار آن نمی رفت.

برخی از سوالات منظر امسال بیشتر به سوالات طراحی شهری شباهت داشتند. در این سوالات از اولویت های طراحی در شهر و مسائل قانونی طراحی شهر تهران سوال مطرح شده بود. همچنین یک سوال از آیین نامه قانون حفاظت و محیط زیست طرح شده بود. طرح چنین سوالاتی را می توان مربوط به روند قانون محور و فن محورتر شدن سوالات دانست که در سال های اخیر شاهد آن هستیم.


درک عمومی معماری
 

در آزمون سال 92 (بهمن‌ماه 91)، مانند روال سال های گذشته 20 سوال برای درس درک عمومی معماری طرح شده بود. از این 20 سوال، 9 سوال به مبانی نظری، 6 سوال به معماری سنتی و اقلیمی، 4 سوال به پرسپکتیو و 1 سوال به قوانین و استانداردها اختصاص داشت. نکته قابل توجه در آزمون امسال عدم طرح سوال از مباحث سازه‌ای در درس درک عمومی معماری بود. ظاهرا به دلیل افزایش تعداد این سوالات در قسمت دروس فنی، از طرح آنها در درس درک خودداری شده است.

به طور کلی سوالات درک عمومی معماری در سال 92 از روند سال های گذشته پیروی می‌کرد. سوالات ارتباط بیشتری با مسائل متداول کار و طراحی معماری پیدا کرده بود. سوالات مربوط به معماری اقلیمی و سنتی تعداد بیشتری داشت و دو سوال از این بخش مربوط به مسائل معماری روستایی بود که در دو سال اخیر سابقه نداشته است. اگرچه این سوالات با تحلیل های منطقی و بر اساس مسائل اقلیمی قابل پاسخدهی بود اما مطرح شدن آنها می تواند توجه داوطلبان را به منابعی در خصوص معماری روستایی جلب کند.

سوالات مربوط به پرسپکتیو سال 92 اگرچه از نظر تعداد کمتر از سوالات سال 91 بود، اما به سادگی قابل پاسخگویی نبودند. در بین این سوالات یک مورد از ترسی ماشیا انعکاس یافته در آینه مطرح شده بود.


دروس تاریخ و مبانی نظری
 

دروس تاریخ و مبانی نظری مانند سال‌های گذشته دارای 30 سوال بود و بودجه بندی آن نیز با پیروی از روند سال‌های گذشته که تقریبا به طور مساوی بین مباحث تقسیم می ‌شد به مباحث مختلف اختصاص یافته بود. در واقع امسال از هریک از مباحث معماری جهان، معماری اسلامی و معماری معاصر دقیقا 10 سوال طرح شده بود. سوال 71 آزمون امسال مانند دو سوال درس ایستایی مبهم به نظر می‌رسید. همچنین در مباحث معماری اسلامی و جهان سوالاتی از هنرهای وابسته به معماری (نقاشی، خطاطی، نقوش اسلیمی) سوالاتی طرح شده بود که در سال‌های گذشته سابقه نداشت. در سوالات معماری جهان نسبت به سال 91 شاهد تعداد شکل‌های بیشتری بودیم. سوالات مبحث معماری اسلامی ریزبینانه‌تر طرح شده بود و مانند سال‌های گذشته سوالات مقایسه‌ای و جمع‌بندی در آن‌ها وجود داشت و در بخش معماری معاصر امسال نیز مانند سال گذشته سوالاتی معدود از معماری معاصر ایران طرح شده بود. تعداد این سوالات 2 مورد در سال 92 و 1 مورد در سال 91 بود.


دروس فنی ساختمان
 

در آزمون کارشناسی ارشد معماری سال 92 تعداد سوالات مانند سال‌های گذشته 30 تست بود اما آنچه بسیار جلب توجه می‌کرد افزایش سوالات ایستایی از 17 سوال در سال 91 به 19 سوال در سال 92 بود. بدین ترتیب حدود دو سوم سوالات به این مبحث اختصاص یافته بود و 11 سوال باقی مانده از مباحث تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، مصالح و عناصر و جزئیات طرح شده بود. چنین تغییری در بودجه‌ بندی سوالات در دو سال اخیر اتفاق افتاده و پیش از این تعداد سوالات ایستایی نصف این مقدار بود.

از بین 19 سوال ایستایی 6 سوال از مفاهیم، 6 سوال از مسائل و 7 سوال از مصادیق و کاربردها مطرح شده بود. برخی از سوالات بخش مفاهیم، به خوبی طرح شده و نیاز به انجام تحلیل هایی برای رسیدن به جواب بود اما پاسخ سایر این سوالات را می شد عیناً در کتب مرجع یافت. 3 سوال از 6 سوال بخش مسائل از پایداری و معین بودن سازه ها طرح شده بود و از بین این 6 سوال، دو مورد قابل بحث و احتمالا دارای ایراد بود. مواجهه با چنین سوالاتی در اوایل آزمون می تواند آرامش برخی شرکت کنندگان را به سادگی بر هم بزند. سوالات بخش مصادیق عمدتاً از سیستم های ساختمانی پرسیده شده بود.

11 سوال باقی مانده تقریبا به طور مساوی بین سایر مباحث تقسیم شده بود. سوالات بخش مصالح، از مصالح جدیدتر طرح شده بود؛ یکی از دو سوال تنظیم شرایط محیطی مسئله بود و دیگری نیز به نوعی درگیر اعداد بود؛ سوالات عناصر و جزئیات همراه با شکل بود و اغلب سوالات تاسیسات (مکانیکی و الکتریکی) از مقررات ملی ساختمان طرح شده بودند. در میان سوالات دروس فنی در 5 سال اخیر همیشه تعداد سوالات مبحث تاسیسات بین 5 تا 7 تست بوده است.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی