تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم جغرافیا

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد علوم جغرافیا

 

 

 

 

برنامه ریزی شهری
 

در درس برنامه‌ریزی شهری منابع متعددی استفاده می‌شود منابعی که در دو آزمون 91 و 92 استفاده شده‌اند از قرار زیر می‌باشند:

1 ـ مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری:‌ اسماعیل شیعه

2 ـ برنامه‌ریزی شهر‌های جدید: کرامت‌ا… زیاری

3 ـ‌ برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری: کرامت‌ا… زیاری

4 ـ برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری: محمدرضا پورمحمدی

5 ـ فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ایران: محمدتقی رهنمایی

6 ـ‌تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران: ناصر مشهدی زاده دهاقانی

7 ـ دیدگاههای نو در جغرافیای شهری: حسین شکویی

سطح سؤالات مشابه سؤالات سالهای قبل بود. همینطور پراکندگی سؤالات نیز مشابه سالهای قبل بود.

سؤالات برنامه‌ریزی شهری در سال 92 تقریباً در سطح مشابهی با سال 91 طرح شده بود. اما منابع سال 92 با سال قبل فرق کرده بود و بیشتر تکیه بر کتاب مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل زیاری بود.


برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی ایران
 

سؤالاتی که برای درس برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی ایران طرح شده بود بیشتر مفهومی بودند و از منابع متفاوتی استفاده کردند و این منابع عبارتند از:

1 ـ‌ مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، محمدرضا رضوانی

2 ـ اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت‌ا… زیاری

3 ـ نظردهی‌‌های توسعه روستایی، محمدحسین پایلی یزدی

4 ـ جغرافیای روستایی عباس سعیدی

5 ـ برنامه‌ریزی ناحیه‌ای کریم حسین زاده دلیر

پراکندگی سؤالات و پوشش مباحث در سال 92 بهتر از سال 91 بود ولی به نسبت سؤالات سخت‌تری مطرح گردیده بود. اما بیشترین تعداد سؤالات از مباحث: تعاریف و مفاهیم و انواع برنامه‌ریزی و مکاتب، نظریات و راهبردهای توسعه روستایی مطرح گردیده بود.


جغرافیای شهری
 

در آزمون 92 گرایش طراح سؤالات به سمت استفاده از کتاب پویای نظام شهری ایران از اصغر نظریان بود که بیشتر سؤالات آن به صورت حفظی می‌باشد برخلاف کتاب دکتر شکویی. چند سؤال هم از منابع دیگر استفاده شده بود.

در آزمون 91 تعداد 8 سؤال از کتاب مذکور طرح شده بود که تأکید آن بیشتر بر 6 فصل اول کتاب بود. و در آزمون 92 به 5 سؤال کاهش یافته و بیشتر از منابع جدیدتر سؤالات طرح شد‌ه‌اند.

سطح سؤالات جغرافیای شهری در سال 92 به طور کلی نسبت به سال 91 سخت‌تر شده است.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


فلسفه
 

در آزمون 92 تعداد سؤالات طرح شده از کتاب دکتر پوراحمد بیشتر شده است و بیشتر مطالب این کتاب به صورت مفهومی می‌باشد.

بر اساس سؤالات مطرح شده از کتاب اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا بیانگر این است که سؤالات بیشتر از 3 فصل اول این کتاب طرح شده است به ویژه فصل سوم و از کتاب دیگر شکویی نیز در دو دوره پنج سؤال مطرح شده است.

پراکندگی سؤالات در سال 92 بیشتر از سال 91 بود و تقریباً تمامی مباحث را در بر می‌گرفت. تنها از مبحث جبر محیطی، امپریالیسم و امکان گرایی هیچ سؤالای مطرح نشده بود. بیشترین تکیه سؤالات در سال 92 بر ماهیت شناسی جغرافیا و مفاهیم نو در جغرافیا نو بود. ولی از سایر مباحث به میزان یکسان و برابر سؤال مطرح گردیده بود.


مبانی جغرافیای طبیعی
 

در دو آزمون 91 و 92 تعداد بیشتر سؤالات از درس ژئومورفولوژی نسبت به آب و هوا بیشتر بوده است و سطح سؤالات این درس سنگین می‌باشد.

در کنکور 92 از این دو منبع سؤال مطرح نشده بود.

درس مبانی آب و هواشناسی دکتر بهلول علیجانی دارای مباحث سنگین است و سؤالات طرح شده از این کتاب بیشتر مفهومی می‌باشد.

بیشتر تست‌ها از کتابهای ژئومورفولوژی دینامیک فرج ا… محمودی انتشارات پیام نور، منابع و مسائل آب‌های ایران و جغرافیای خاکها پرویز کردوان انتشارات تهران و ژئومورفولوژی ساختمانی فرج‌ا… محمودی همچنین از کتابهای مبانی آب و هواشناسی و آب و هوای ایران نوشته‌ی بهلول علیخانی نیز سؤال آمده بود.


تحلیل سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری (دولتی-91 و 92)
 

با توجه به اینکه در این دو آزمون سیاست کاهش سؤال و کاهش زمان را داشته‌ایم می‌بایست از منابعی استفاده کنیم که تعداد بیشتری از سؤالات را پوشش دهد که بتوان نتایج بهتری کسب کرد.

در آزمون 91 سؤالات هم به لحاظ مفهومی و هم از لحاظ حفظی نسبت به آزمون 92 از سطح دشواری بالاتری برخوردار بود.

از لحاظ توجه به منابع به وضوح قابل تشخیص است که میل به سوی منابع جدیدتری که به لحاظ محتوا و آمار و ارقام به روزتر می‌باشد گرایش دارد و سؤالات بیشتری مطرح شده است. مانند درس جغرافیای شهری که از کتاب پویایی نظام شهری در ایران از دکتر اصغر نظریان بیشتر استفاده شده است.

در دروسی مانند برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی از منابع متعددی استفاده شده بود که به لحاظ محتوا بسیار بهتر می‌باشد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی