تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

 

 

 

 

زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


عربی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس عربی مانند سال‌های گذشته از 20 سوال تشکیل شده بود که از این 20 سوال، 8 سوال از فصل ترجمه، 2 سوال از فصل تعریب و 3 سوال از فصل تشکیل و حرکت‌گذاری و 7 سوال باقیمانده آن از مبحث قواعد بود که 3 سوال از آن مانند سال‌های گذشته از مبحث تجزیه و ترکیب بود و 4 سوال آن به طور تقریبی از مباحث مرفوعات و منصوبات بود.

مطابق روند سال‌های گذشته بیشتر سوال‌ها از دو فصل ترجمه و مرفوعات طرح شده بود. این دو فصل در سال‌های قبل نیز بیشتر سوال‌ها را به خود اختصاص می‌داد.

به طور کلی سوالات عربی آزمون (92) نسبت به سال گذشته (91) ساده‌تر بوده است. با توجه به بررسی سوالات چند سال اخیر مطالعه منابعی چون متون نظم و نثر مجانی الحدیثه به داوطلبان آزمون سراسری 93 پیشنهاد می‌شود.


کلیات مسائل ادبی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) از درس کلیات مسائل ادبی و مبحث بدیع تعداد سوالات (6 عدد) 2 سوال بیشتر از سال قبل بوده و با افزایش تعداد سوالات ضریب سختی آن‌ها نیز بالا رفته است. در مبحث عروض و قافیه تعداد سوالات (3 تست) کمتر از سال قبل است و با کاهش تعداد سوالات ضریب سختی آنها نیز کاهش یافته است. از مبحث نگارش و ویرایش در آزمون 92 هیچ سوالی نیامده حال آنکه در سال 91 ، 2 سوال طرح شده بود. در مبحث دستور زبان فارسی و معانی تعداد سوالات (8 تست) اضافه شده و با افزایش تعداد سوالات ضریب سختی آنها نیز بالا رفته است. در مبحث بیان در سال 91 و 92 تعداد سوالات (2 تست) برابر ولی سوالات سال91 سخت‌تر است و در مجموع می‌توان گفت آزمون کارشناسی ارشد 92 ادبیات آسان‌تر از سال گذشته طراحی و برگزار شد.


نثر
 

در آزمون سراسری سال 92 (بهمن 91) سوالات درس نثر از مباحثی مثل گلستان سعدی (8 سوال) و کلیله و دمنه (8 سوال)، سیاست نامه و قابوس نامه (2 سوال)، چهار مقاله (2 سوال)، مرصاد العباد (3 سوال)، مرزبان نامه و تاریخ جهان‌گشا (3 سوال) و کشف الاسرار (4 سوال ) طرح شده بود. در خصوص منابع پیشنهاد می‌شود دانشجویان کتاب‌های گلستان، کلیله و دمنه را بیشتر مورد مطالعه قرار دهند به جهت این‌که سوالات بیشتری از این 2 منبع طراحی می‌شود.

با مقایسه سوالات آزمون سال 91 و 92 می‌توان چنین استنباط کرد که آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال 91 با دشواری بیشتری برگزار شده و آزمون سال 92 با طرح سوالات ساده‌تری برگزار شد.


نظم
 

در آزمون سراسری سال 92 (بهمن 91) به طور کلی به نظر می‌رسد ضریب دشواری سوالات نسبت به سال قبل (91) پایین‌تر است. به طور مشروح و جزئی‌تر می‌توان گفت که در درس نظم و مبحث غزلیات صائب تبریزی در آزمون سال 92، تعداد سوالات 3 تست است حال آنکه در سال 91 از این مبحث هیچ سوالی طرح نشده بود. در مبحث بوستان سعدی تعداد سوالات برابر و سوالات سال92 سخت‌تر است. از مبحث قصاید و غزلیات سعدی در سال 91 ،3 سوال و در سال 92، 4 سوال آمده و سوالات سال92 سخت‌تر است. از مبحث قصاید خاقانی در سال91، 3 سوال و در سال 92، 5 سوال آمده و با افزایش تعداد سوالات ضریب سختی آن‌ها نیز بالا رفته است. تعداد سوالات نظامی (مخزن‌الاسرار، شرف‌نامه، اقبال‌‌نامه، لیلی و مجنون) 2 سوال بیشتر ولی سوالات سال91 سخت‌تر است. از غزلیات حافظ در هر دو سال 5 سوال آمده و سوالات سال91سخت‌تر است. دانشجو با مطالعه منابع مناسب می‌توانست به راحتی به سوالات این درس پاسخ دهد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی