تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

 

 

 

 

کلیات
 

در آزمون کارشناسی ارشد رشته ادبیات سال 91 (بهمن 90)، تعداد سؤالات درس کلیات برخلاف سال 90 که 35 عدد بود، به 30 سؤال کاهش یافته بود. از این 30 سؤال، 10 سؤال به مبحث تاریخ ادبیات و سبک شناسی، 3 سؤال به عروض، 1 سؤال به قافیه، 4 سؤال به بدیع، 3 سوال به بیان، 4 سوال به معانی و 5 سوال نیز به دستور زبان اختصاص یافته بود. در کل پاسخ دادن به سؤالات کلیات امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار ساده¬تر بود. سؤالات مربوط به تاریخ ادبیات و سبک شناسی به مراتب ساده¬تر و همچنین کمتر از سال گذشته بودند که این دو عامل، کار را برای داوطلب بسیار ساده¬تر می¬نمود. همچنین تست‌های مربوط به مباحث قافیه و بیان، از سال گذشته ساده¬تر بودند. حال آنکه مباحث عروض و معانی نسبت به سال 90 اندکی دشوارتر بود. سوالات مربوط به دستور زبان از لحاظ دشواری و همچنین ساختاری تفاوت چندانی با سال 90 نداشت.
برخلاف آزمون سال 90 که شامل 14 سوال حفظی بود، در میان سوالات آزمون کارشناسی ارشد 91، 11 سوال حفظی وجود داشت که برای پاسخ دادن به آنها داوطلب دچار مشکلات زیادی می¬شد. این یکی از مهمترین عواملی بود که باعث شد سوالات امسال نسبت به سال گذشته از طرفی ساده¬تر و همچنین از سویی دیگر از سطح علمی مطلوبتری برخوردار باشد.
قسمت اعظم سوالات کلیات آزمون کارشناسی ارشد 91 از سبک شناسی، معانی و بیان تحلیل و همچنین دستور زبان طرح شده بود. خوشبختانه در میان سوالات کلیات امسال نسبت به سال90، تعداد سوالاتی که داوطلب را به بیراهه کشانده و او را در پاسخگویی صحیح، دچار مشکلات نامعقول و غیرعلمی می¬کند، کمتر بود. همچنین تاکید کمتری بر روی مبحث تاریخ ادبیات شده بود که این نیز باعث امیدواری است.
در پایان می¬توان ادعا نمود که 6 عدد از تست‌های این دوره بسیار دشوار بوده که شاید تعداد انگشت شماری از داوطلبان موفق به پاسخگویی صحیح به این سوالات شدند.


نثر
 

تعداد سؤالات درس نثر در آزمون کارشناسی ارشد رشته ادبیات سال 91 (بهمن 90)، برخلاف سال گذشته که 35 سوال بود، به 30 سؤال کاهش یافته بود. از این 30 سؤال، 6 سؤال به مبحث تاریخ بیهقی، 6 سؤال به کلیله و دمنه، 4 سؤال به گلستان سعدی، 2 سؤال به چهار مقاله، 3 سوال به مرصاد العباد، 2 سوال به کشف الاسرار و 7 سوال نیز به سایر منابع اختصاص یافته بود. در کل می¬توان ادعا کرد که سؤالات نثر در آزمون سال 91 با سال گذشته از لحاظ دشواری تقریباً در یک سطح قرار داشتند. سؤالات مربوط به کلیله و دمنه، چهار مقاله و همچنین سوال‌هایی که مربوط به سایر منابع بود از لحاظ دشواری تقریباً مانند سال گذشته بود. اما سوالات مربوط به گلستان و مرصاد العباد سال گذشته، دشوارتر بود. حال آنکه سوال‌های مربوط به تاریخ بیهقی و کشف‌الاسرار در مقایسه با سوالات سال 90 ساده¬تر بود.
در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 برخلاف سال 90 که دارای 5 سوال حفظی بود، 3 سوال حفظی وجود داشت که برای پاسخ دادن به آن لازم بود که داوطلب حتماً پیش از آزمون ، متن مربوط به سوال را مطالعه کرده باشد و از این لحاظ می‌توان گفت که سطح علمی سوالات 91 از سال پیش مطلوبتر بود.
به همان ترتیب که گفته شد قسمت اعظم سوالات نثر امسال از منابع تاریخ بیهقی، کلیله و دمنه، گلستان سعدی، چهار مقاله، مرصاد العباد و کشف الاسرار طرح شده بود. متاسفانه در میان سوالات نثر امسال نیز مانند سال گذشته و همچنین سالهای قبل‌تر در تعدادی از سوالات، مفهوم گزینه‌های جواب، بیش از حد به هم نزدیک بودند، همچنین سوالاتی هم به چشم می‌خورد که تقریباً دو یا سه گزینه¬ی صحیح دارند و انتخاب گزینه¬ی صحیح کاملاً منوط به نظر شخصی طراح می¬شود. طرح اینگونه سوالات جز کاهش بار علمی آزمون کارشناسی ارشد هیچ نتیجه¬ای در پی نخواهد داشت. در پایان می¬توان ادعا نمود که 4 عدد از سوالات این دوره بسیار دشوار بوده که معمولاً تنها عده¬ی معدودی از داوطلبان قادر به پاسخگویی به این سوالات می¬باشند.


نظم
 

در آزمون کارشناسی ارشد رشته ادبیات سال 91 (بهمن 90)، از درس نظم برخلاف سال گذشته که 35 سوال بود، 30 سؤال مطرح شده بود. از این 30 سؤال، 5 سؤال به مبحث دیوان حافظ، 1 سؤال به شاهنامه¬ی فردوسی، 4 سؤال به خاقانی و 3 سؤال به بوستان سعدی، 2 سوال به غزلیات سعدی، 3 سوال به مخزن الاسرار نظامی، 4 سوال به مثنوی مولوی و 8 سوال نیز به سایر منابع اختصاص یافته بود. در کل می¬توان ادعا کرد که سؤالات نظم امسال نسبتاً سخت‌تر از سال 90 بود. سؤالات مربوط به حافظ، بوستان، مخزن الاسرار و مثنوی از لحاظ دشواری تقریباً مانند سال گذشته بود. اما سوال‌‌های مربوط به خاقانی و غزلیات سعدی و همچنین سوالاتی که مربوط به سایر منابع بود از سال گذشته دشوارتر بود اما سوال مطرح شده از مبحث شاهنامه نسبت به سال 90 ساده¬تر بود.
در میان سوال‌‌های آزمون ارشد سال 91 مانند سال 90 یک تست حفظی وجود داشت که برای پاسخ دادن به آن، داوطلب باید حتماً پیش از آزمون متن مربوط به سوال را مطالعه می‌کرد.
در میان سوالات نظم امسال نیز مانند سال 90 و همچنین سالهای گذشته سوالاتی که به علت نزدیک بودن بیش از حد مفهوم گزینه ها به یکدیگر، حل صحیح آنها بسیار دشوار می¬شود تعداد بالایی داشت، همچنین سوالاتی که می¬توان در مورد آنان ادعا کرد که دو گزینه¬ی صحیح دارند و انتخاب گزینه¬ی صحیح کاملا منوط به نظر شخصی طراح می¬شود. اینگونه سوالات نه تنها به هیچ ترتیب معیار مناسبی برای سنجش سطح علمی داوطلبان نیست بلکه نتیجه¬ای جز سردرگم کردن داوطلب و همچنین دخیل کردن شانس در نتیجه¬ی آزمون در پی نخواهد داشت. امید است که در آینده شاهد اینگونه سوال‌ها نباشیم.
در پایان می¬توان ادعا نمود که 5 عدد از سوالات این دوره بسیار دشوار بوده و تنها داوطلبانی که علاوه بر مطالعه¬ی زیاد دارای سطح علمی بالا و دید ادبی مناسب هستند توانایی پاسخگویی به اینگونه سوالات را دارند.


زبان تخصصی
 

در در آزمون کارشناسی ارشد ادبیات سال 91 (بهمن 90)، مانند سال گذشته 15 سوال تخصصی زبان تخصصی مطرح شد. از لحاظ ضریب سختی سوالات سال 91 و سال 90 تقریباً در یک سطح بودند. در تحلیل سوالات زبان تخصصی ادبیات می‌توان گفت تقسیم‌بندی سوالات به دو بخش لغات تخصصی و درک مطلب با این هدف بوده است که داوطلبان گرامی متوجه باشند که پاسخ‌دهی به سوالات زبان دو توانایی ایشان را می‌طلبد.
1ـ تسلط به لغات تخصصی
2ـ تسلط به مهارت‌های 16 گانه درک مطلب
توجه داشته باشید که حتی برای پاسخ‌دهی به سوالات درک مطلب نیز باید لغات تخصصی را بدانید. اما مهارت‌های 16گانه برای نیل به این هدف است که اگر داوطلبان در سر آزمون ارشد به متونی برخوردند که مشکل بوده یا غیر فهم است برای پاسخ‌دهی به این گونه سوالات از مهارت‌های 16گانه درک مطلب استفاده کنند.
مهارت‌های درک مطلب به عنوان فصل Reading comprehension در کتب زبان تخصصی مدرسان شریف آورده شده است. بعد از مهارت‌ها یک سری متون آورده شده است که شما می‌توانید به عنوان تمرین یادگیری مهارت‌ها از این متون استفاده کنید. با آرزوی موفقیت شما در آزمون کارشناسی ارشد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی