تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

 

 

 

حرکت شناسی و بیومکانیک
 

در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 91)، مانند سایر دروس تخصصی 20 سوال از دروس حرکت شناسی و بیومکانیک مطرح شده بود، که 10 سوال از مباحث حرکت شناسی و 10 سوال نیز از مباحث بیومکانیک بوده است.

از 10 سوال حرکت‌شناسی 1سوال از فصل تعریف مفصل، 2 سوال از فصل کمربند شانه‌ای، 2 سوال از فصل آرنج، 1 سوال از فصل مفصل ران، 2 سوال از فصل زانو و 2 سوال از فصل ستون مهره‌ها بوده است.

بر خلاف روند سال‌های قبل بیشتر سوال‌ها (50 درصد) از بخش اندام فوقانی طرح شده بود. در صورتی که در سال‌های قبل، بخش اندام تحتانی بیشتر سوال‌ها را به خود اختصاص داده بود، (تقریباً 5 سوال از 10 سوال). نکته‌ای که در سوالات امسال به چشم می‌خورد طرح 2 سوال در مورد سر ثابت و متحرک عضلات بود. از لحاظ سختی، سوالات آزمون 92 با سال‌های قبل متفاوت بودند به طوری که بیشتر حفظی بودند تا مفهومی.

از 10 سوال درس بیومکانیک، 1 سوال از فصل مقدمات بیومکانیک، 1 سوال از فصل بردارها، 2 سوال از فصل جنبش شناسی خطی و زاویه‌ای، 4 سوال از ساختار استخوان و عضله، 2 سوال از فصل اهرم ها طرح شده بود. همانند سال گذشته از مبحث ساختار عضله و استخوان سوال زیادی طرح شده است (حدود 40 درصد سوالات). با توجه به روند طرح سوال در کنکور 91 و 92، بیشتر سوالات از منابع کنکورهای گذشته نیستند و سوالات محاسباتی درصد کمی از سوالات را به خود اختصاص داده‌اند. از لحاظ سختی سوالات کنکور 92 آسانتر از کنکور 91 بوده و تله علمی نداشتند. با توجه به موارد بالا، استفاده از منابع و جزوات جدید برای کنکور 93 پیشنهاد می‌شود.


حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) مانند سال گذشته برای درس حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی 20 سوال طرح شده بود. تفاوت جالب توجه آزمون 2 سال اخیر در این مورد است که پراکندگی سوالات به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده به طوری که در سال 91 سوالات تنها از 3 مبحث ناهنجاری‌های اندام فوقانی (5 سوال)، ناهنجاری‌ اندام تحتانی (5 سوال) و آسیب‌دیدگی‌های بخش‌های مختلف بدن (10 سوال) سوال طراحی شده بود، در حالی که در آزمون سال 92 برای طراحی سوالات از 9 مبحث مختلف استفاده شده بود. باتوجه به تغییرات در نحوه طراحی سوالات و تغییر منابع این رشته، به داوطلبان عزیز آزمون کارشناسی ارشد سال 93 پیشنهاد می‌شود دامنه مطالعات خود را بیشتر کرده و تمامی مباحث را مد نظر قرار دهند.


رشد و یادگیری
 

در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 91)، مانند سایر دروس تخصصی،20 سوال از دروس رشد و یادگیری مطرح شده بود، که 10 سوال از مباحث رشد حرکتی و 10 سوال نیز از مباحث یادگیری حرکتی مطرح شده است.

از 10 سوال رشد حرکتی، 1سوال از فصل دیدگاه رشد،1 سوال از فصل نمو و بالیدگی، 2 سوال از فصل تغییر در طول عمر، 4 سوال از فصل رفتار حرکتی در دوران کودکی و 1 سوال مربوط به فصل رشد ادراکی ـ حرکتی و 1 سوال از پردازش اطلاعات بوده است.

همانند سال‌ قبل، بیشتر سوال‌ها (4 سوال از 10 سوال) از فصل رفتار حرکتی در دوران کودکی طرح شده است. نکته‌ای که در سوالات امسال به چشم می‌خورد طرح چند سوال از منابع جدید می‌باشد. از لحاظ سختی سوالات آزمون 92 سخت‌تر از کنکور سال گذشته می‌باشد و تعداد سوالات مفهومی قابل توجه می‌باشد؛ با توجه به موارد بالا، استفاده از منابع و جزوات جدید برای کنکور 93 پیشنهاد می‌شود.

از 10 سوال درس یادگیری حرکتی، 1 سوال از فصل طبقه‌بندی مهارت‌های حرکتی، 1سوال از فصل کنترل حرکات هماهنگ، 1 سوال از فصل آماده سازی و توجه، 3 سوال از فصل محیط یادگیری، 1 سوال از فصل بازخورد افزوده، 1 سوال از فصل شرایط تمرین و 2 سوال از فصل تفاوت‌های فردی طرح شده است. همانند سال گذشته از مبحث محیط یادگیری سوال زیادی طرح شده است (حدود 30 درصد سوالات) که نشان‌دهنده اهمیت این فصل در سال‌های اخیر می‌باشد. با توجه به آزمون سال 92 پراکندگی در طرح سوالات بسیار زیاد است و از بعضی فصول برای اولین بار سوال طرح شده است. از لحاظ سختی سوالات کنکور 92 دشوارتر از کنکور 91 بوده و سوالات کاملا مفهومی طراح شده بودند.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


سنجش و اندازه گیری
 

همانند سال‌های اخیر در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 91)، 20 سوال از درس سنجش واندازه‌گیری مطرح شده است.

از 20 سوال سنجش و اندازه گیری، 1سوال از فصل نمودارها ،2 سوال از فصل ارزشیابی، 3 سوال از فصل نقاط و مرتبه‌های درصدی، 3 سوال از فصل گرایش‌های مرکزی، 3 سوال از فصل شرایط اساسی آزمون، 2 سوال از فصل شاخص‌های پراکندگی، 1 سوال از فصل همبستگی، 4 سوال از فصل آزمون‌ها، 1 سوال از فصل آمار استنباطی بوده است. همانند سال‌های گذشته حدود 20 درصد سوالات از فصل آزمون‌ها مطرح شده است که نشان‌دهنده اهمیت این فصل در کنکورهای اخیر می‌باشد. نکته‌ای که در سوالات امسال و سال گذشته به چشم می‌خورد طرح 2 سوال از فصل آمار استنباطی در سال 91 و یک سوال در سال 92 می‌باشد هرچند که این فصل از فصول تدریس شده در مقطع کارشناسی نمی‌باشد؛ اما با بررسی سوالات 2 سال اخیر مطالعه آمار استنباطی برای کنکور 93 امری ضروری به نظر می‌رسد.

از لحاظ سختی سوالات آزمون 92 دشوارتر از آزمون 91 بوده است و درصد سوالات محاسباتی و مفهومی سال 92 بیشتر از کنکور سال گذشته می‌باشد.


فیزیولوژی
 

همانند سالهای اخیر در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 90)، از درس فیزیولوژی 20 سوال مطرح شده است.

از 20 سوال فیزیولوژی، 2 سوال از فصل متابولیسم و کارسنجی، 3 سوال از فصل عملکرد عصبی ـ عضلانی، 4 سوال از فصل سازگاری‌های متابولیک، 4 سوال از فصل عملکرد قلبی ـ عروقی، 1 سوال از فصل سازگاری‌های ریوی، 1سوال از فصل سازگاری‌های عصبی ـ غده‌ای، 2 سوال از فصل تغذیه، 1 سوال از فصل ارتفاعات و 1 سوال از فصل تمرین‌های ویژه و 1 سوال از کارسنجی طرح شده است.

بر خلاف روند سال‌های قبل بیشترین تعداد سوالات از فصل سازگاری‌های متابولیک و عملکرد قلبی ـ عروقی طرح شده است (7 سوال از 20 سوال). نکته‌ای که در سوالات امسال به چشم می‌خورد، طرح تنها یک سوال از جلد 2 کتاب های 5 استاد و فیزیولوژی ورزشی گایینی می‌باشد. با این حال کنار گذاشتن این کتاب‌ها برای آزمون 93 به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. از لحاظ سختی سوالات این درس در کنکور 92 نسبتاً ساده‌تر از آزمون 91 به نظر می‌رسد و تعداد سوالات مفهومی، کمتر هستند.


مدیریت ورزشی
 

همانند سال‌های گذشته در کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 91) برای درس مدیریت ورزشی 20 سوال طرح شده است، از مجموع سوالات طرح شده در آزمون امسال 7 سوال از فصل کلیات مدیریت، 2 سوال از فصل سازماندهی مسابقات ورزشی، 7 سوال از فصل آشنایی با جداول ورزشی، 1 سوال از فصل مدیریت بلیط فروشی در مسابقات، 2 سوال از فصل بودجه و تنها 1 سوال از مباحث متفرقه و غیرقابل پیش‌بینی طرح شده بود. بودجه‌بندی سوالات در برخی مباحث تفاوت چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته از جمله مبحث مروری بر مدیریت که نسبت به سال گذشته که تنها 3 سوال از آن طرح شده بود با طرح 7 سوال باعث تعجب شد و یا مبحث بودجه که در سال گذشته اصلاً سوالی از آن مطرح نشد و در آزمون (92)، 2 سوال را به خود اختصاص داده بود. با توجه به مقایسه سوالات آزمون سراسری سال 91 و 92 می‌توان به راحتی استنباط نمود که سوالات سال 92 از درصد دشواری بالاتری نسبت به سوالات سال گذشته برخوردار بودند با توجه به سوالات سال 92 می‌توان استفاده از منابعی چون مدیریت ورزشی دکتر حمیدی و یا دکتر سجادی را برای کنکور 93 توصیه کرد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

3
0

3 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
3 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از

سلام. من در کنکور ارشد تربیت بدنی شرکت کرده ام در رشته تربیت بدنی لطفا اگه امکان داره چند کارنامه برام ایمیل کنید ک افرادی قبول شده درصد رتبشون چند بوده و ازکجا قبول شدن از لطفی که خواهید نمود پیشاپیش متشکرم

roya

با سلام

منم دقیقا همین سوال و داشتم لطفا اگه امکان داره چند تا کارنامه برام ایمیل کنید اینکه با چه درصدای رتبشون چند شده و کجا قبول شدن
ممنون

رقیه

سلام
من در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم در رشته تربیت بدنی
لطفا اگه امکان داره چند تا کارنامه برام ایمیل کنید اینکه با چه درصدای رتبشون چند شده و کجا قبول شدن
خیلی ممنون

تبلیغات متنی