تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تاریخ

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تاریخ

 

 

 

 

تاریخ اسلام
 

در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 92 (بهمن 91)، برای درس تاریخ اسلام همانند سال گذشته 25 سوال طرح شده بود. سوالات در سطح بالاتری از سوالات سال 91 بوده است. تعداد سوالات مانند سال 91 بود به این صورت که از قسمت معاصر سوالات بیشتری طرح شده بود، بنابراین داوطلب نیز باید در مطالعه این قسمت دقت بیشتری داشته باشد. شایان ذکر است سوالات از همان منابع سال پیش طراحی شده بود.

تعداد سوالات و مباحثی که از آن‌ها سوال طرح شده بود به صورت زیر است:

ادیان و عقاید در دوره جاهلیت 2 سوال، مناصب قریش 1 سوال، زندگی پیامبر 2 سوال، اسلام در دوره مکی 1 سوال، سال دوم هجرت 1 سوال، سال چهارم هجرت 1 سوال، سال هفتم و هشتم 1 سوال،‌ خلافت عمر، عثمانی و علی (ع) 3 سوال، خلافت عباسیان 3 سوال، تمدن و حکومت‌های اسلامی تا عصر معاصر 10 سوال، با توجه به بررسی سوالات می‌توان از منابعی مثل تاریخ صدر اسلام زرگری نژادی و تاریخ اسلام فیاض به عنوان مراجعی مورد توجه یاد کرد.


تاریخ ایران باستان
 

سوالات درس تاریخ ایران باستان مانند آزمون کارشناسی ارشد سال 91 از 25 سوال تشکیل شده است، با این تفاوت که سوالات سال 92 نسبت به سوالات سال 91 در سطح بسیار بالاتری قرار داشت. سوالات به طور مستقیم از منبع خاصی طرح نشده و بیشتر به صورت پراکنده و از منابع مختلف طراحی شده است.

هر سال از تاریخ دورۀ ساسانی بیشتر از بقیه دوره‌ها سوال طرح می‌شد، به طوریکه در آزمون بیشتر بودن سوالات ساسانی نمود زیادی داشت، اما در آزمون 92 از دوره‌های تاریخی به طور مساوی سوال طرح شده است. لازم به ذکر است هر سال از دوره‌های پیشدادیان و کیانیان سوالاتی طرح می‌شد اما امسال از این دوره سوالی طرح نشده است. طبق معمول از دوره ماد 1 سوال طرح شده است، 1 سوال، از سلوکیان و از ادیان ایران باستان طبق معمول 2 سوال طرح شده است. از منابع تاریخی دست اول هیچ سوالی طرح نشده است. از آنجایی‌که سوالات ایران باستان در درجه سختی بسیار بالایی قرار داشته و اولین درس از دروس تخصصی بوده ممکن است دانشجو تمرکز خود را به خاطر پراکندگی و تغییر در طراحی سوالات از دست داده و این در پاسخگویی به سوالات دروس دیگر اثر گذار است.


تاریخ ایران دوره اسلامی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مانند آزمون سال 91، 25 سوال از درس تاریخ ایران دوره اسلامی طراحی شده بود. سوالات تقریباً هم‌سطح سوالات سال 91 بود. از تمام دوره‌های تاریخی سوال مطرح شده بود، به انضمام اینکه امسال از دوره‌های نسبتاً ناآشناتری مانند جلایریان و افغان‌ها نیز سوالاتی مطرح شده بود. تعداد سوالات مطابق با بودجه بندی سال پیش بود و تغییرات زیادی صورت نگرفته بود. سوالات سال 92 از همان منابع‌ سال‌های پیش طراحی شده بود. با توجه به بررسی سوالات و نحوه طراحی و مباحث مطرح شده مطالعه منابعی مثل تاریخ کمبریج، ایران عصر صفوی (سیوری) و ایران عصر قاجار شمیم به داوطلبان آزمون سال آینده (93) توصیه می‌شود.


تاریخ جهان
 

در آزمون سراسری سال 92 (بهمن 91) مانند سال 91 (بهمن 90) از درس تاریخ جهان 25 سوال طرح شده بود. البته این سوالات از نظر مباحث نسبتاً متنوع‌تر از سوالات 91 بودند (برای مثال سوال 123) شایان ذکر است عمده سوالات مانند سال قبل از مبحث جنگ سرد تا تاریخ معاصر بوده و 10 سوال را به خود اختصاص داده بود. بهتر است داوطلبان کارشناسی ارشد سراسری رشته تاریخ بدانند که سوالات از همان منابع سال پیش مطرح شده بود، بنابراین دانشجو به راحتی با مطالعه کتاب تاریخ جهان مدرسان شریف، تاریخ جهان دولاندان، تاریخ جهان نوپالمر و تاریخ عمومی جهان آلبرماله می‌توانست به این سوالات پاسخ دهد.


عربی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس عربی مانند سال‌های گذشته از 20 سوال تشکیل شده بود که از این 20 سوال، 8 سوال از فصل ترجمه، 2 سوال از فصل تعریب و 3 سوال از فصل تشکیل و حرکت‌گذاری و 7 سوال باقیمانده آن از مبحث قواعد بود که 3 سوال از آن مانند سال‌های گذشته از مبحث تجزیه و ترکیب بود و 4 سوال آن به طور تقریبی از مباحث مرفوعات و منصوبات بود.

مطابق روند سال‌های گذشته بیشتر سوال‌ها از دو فصل ترجمه و مرفوعات طرح شده بود. این دو فصل در سال‌های قبل نیز بیشتر سوال‌ها را به خود اختصاص می‌داد.

به طور کلی سوالات عربی آزمون (92) نسبت به سال گذشته (91) ساده‌تر بوده است. با توجه به بررسی سوالات چند سال اخیر مطالعه منابعی چون متون نظم و نثر مجانی الحدیثه به داوطلبان آزمون سراسری 93 پیشنهاد می‌شود.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که به نسبت سال گذشته در سطح آسان‌تری قرار داشت، سوالات مربوط به دوران اسلامی و عباسیان بود. با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، با این وجود مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی