تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

 

 

 

 

روش تحقیق
 

در آ‌زمون کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات درس روش تحقیق 30 سوال می‌باشد که 5 سوال از فصل انواع تحقیق، 6 سوال از فصل تکنیک‌های جمع آوری اطلاعات، یک سوال از فصل نمونه‌گیری، 7 سوال از فصل آمار در علوم اجتماعی، 3 سوال از فصل مکاتب و رویکردهای روش شناخت، یک سوال از فصل طیف‌ها و 2 سوال از فصل متغیرها طرح شده بود، که همانند سال گذشته بیشتر سوالات از فصل آمار در علوم اجتماعی طرح شده که نشانگر اهمیت این فصل در آ‌زمون‌‌های کارشناسی ارشد می‌باشد. نکته قابل توجه دو برابر شدن تعداد سوالات امسال نسبت به سال گذشته از فصول انواع تحقیق و تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد و طرح نشدن حتی یک سوال از فصل معیارهای مقبولیت است که سال گذشته 2 سوال از سوالات آزمون را به خود اختصاص داده بود. در نهایت سوالات امسال نسبت به سال گذشته حفظی‌تر و تقریباً دشوارتر شده است.


ریاضیات و آمار
 

در آزمون کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات درس ریاضیات و آمار همانند سال گذشته 30 سوال می‌باشد که 2 سوال از فصل مثلثات ـ بسط و…،4 سوال از فصل تابع ، 4 سوال از فصل حد و پیوستگی و مجانب، 2سوال از فصل مشتق ، یک سوال از فصل انتگرال‌، یک سوال از فصل دنباله و سری،یک سوال از ماتریس ، 4 سوال از فصل آمار توصیفی ، یک سوال از فصل متغیرهای تصادفی ، 2 سوال از فصل ضریب همبستگی ، یک سوال ضریب پراکندگی ، 2 سوال از فصل واریانس و کوواریانس ، 4 سوال از فصل توزیع آماری و یک سوال از فصل احتمالات می‌باشد. نکته قابل توجه در سوال‌های 91 و 92 تشابه خیلی زیاد میان سوال‌های این دو سال و تقریباً رعایت کردن بودجه‌بندی سوال‌ها در طول این دو سال می‌باشد.

توجه بیشتر به مباحث تابع حد و پیوستگی و مشتق و کاربرد مشتق به دانشجویان توصیه می‌گردد.

در واقع میزان سادگی و سختی سوال‌ها در میان این دو سال اخیر تقریباً یکی است. با توجه به شباهت بسیار زیاد میان سوا‌ل‌ها، حل تست‌های سال‌های اخیر به دانشجویان عزیز توصیه می‌گردد.


نظریه جامعه شناسی
 

در آزمون کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی سال 92 (بهمن 91) تعداد سوالات این درس همانند سال گذشته30 سوال می‌باشد که 2 سوال آن از فصل دورکیم، یک سوال از فصل مارکس، 2 سوال از فصل روش‌شناسی مردم نگارانه، 4 سوال از فصل کارکرد گرایی و نوکارکرد گرایی، 3 سوال از فصل نومارکسیست‌ها، 2 سوال از فصل پدیده شناسی، 3 سوال از فصل کنش متقابل اجتماعی، یک سوال از فصل رفتار گرایی، 2 سوال از فصل وبر، یک سوال از فصل پارتو، یک سوال از فصل اسپنسر، یک سوال از فصل کنت، یک سوال از فصل پیدایش یک مسئله جدید و یک سوال از فصل ابن خلدون طرح شده بود. نکته قابل توجه، طرح یک سوال برای اولین بار از فصل پارتو و اسپنسر بود که سال گذشته سوالی از این فصول طرح نشده بود.

سوالات امسال همانند سال گذشته تماماً حفظی بود و نسبت به سال گذشته سطح دشواری سوالات بعضی از فصول بیشتر شده بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی