تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

 

 

 

 

مدیریت مالی
 

اگر در مورد سؤالات مدیریت مالی بخواهیم تحلیلی داشته باشیم، نسبت به سال‌های گذشته از نظر دشواری تفاوت چندانی پیدا نکرده بود به عبارت دیگر تنها درسی بود که روال سال‌های گذشته را ادامه داده بود، منظور از روال سال‌های گذشته این است که سؤال‌ها از نظر نکته و مفاهیم تغییر چندانی پیدا نکرده بود، اکثر سؤالات تکراری و تنها اعداد و ارقام آن عوض شده بود و تنها دو یا سه سؤال وجود داشت که در سال های گذشته از این مباحث سؤالی مطرح نشده بود ولی امسال مد نظر قرار گرفته بودند.


مدیریت ریسک
 

در کنکور 92 تمرکز اصلی سوالات مدیریت ریسک بر مدل‌های عاملی به خصوص مدل تک عاملی بود. حدوداً نصف سوالات شبیه کنکور سال گذشته بود و تنها تفاوت آن این بود که فقط عددهای سؤالات عوض شده بود نکته‌ی جالب توجه این است که در کنکور امسال از مبحث‌های قرارداد تاخت و پیمان‌های آتی سؤالی مطرح نشده بود و از قرارداد اختیار معامله هم فقط یک سوال مطرح شده بود، در حالی که تمرکز اصلی سوالات در چند سال گذشته بر روی سه مبحث ذکر شده بود اما در کنکور امسال سوال‌ها بیشتر مفهومی شده بودند. در کل می‌توان گفت در سؤالات مدیریت ریسک کنکور سال 1392بحث‌های ریسک و بازده و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.


مالیه عمومی و بودجه
 

همانند سال 90 و 91، در سال 92 نیز 20سؤال برای درس مالیه عمومی و بودجه طرح شد که برای پاسخگویی به آن ، 15 دقیقه کفایت می کرد. در یک تقسیم بندی کلی 4سؤال از بودجه و 16 سؤال از مالیه عمومی مطرح شده بود. یکی از مهمترین مباحث این درس مبحث مالیات می باشد که در سال 91 در کمال تعجب تنها 3 سؤال از آن مطرح شد اما در سال 92 تعداد سؤالات مطرح شده از این مبحث افزایش یافت به گونه ای که 7 سؤال (35درصد) از آن طرح شد. با توجه به سؤالات سالهای 91 و 92، همچنان می توان کلیات مالیه عمومی، مالیات و کالاهای خصوصی و عمومی را مهمترین مباحث این درس درنظر گرفت به گونه ای که 70درصد سؤالات از این مباحث بوده است. در کل می توان عنوان کرد که سؤالات سال 92 درمقایسه با سال 91 دشوار تر بود. نمی توان منبعی اصلی برای سؤالات سال 92 مطرح کرد که اکثر سؤالات را پوشش دهد، اما مطالعه کتابهای زیر می تواند برای داوطلبان سال آتی مفید باشد:

مالیه عمومی یدالله دادگر، مالیه عمومی ابوطالب مهندس، مالیه عمومی عباسیان و محمودی، مالیه عمومی عزیزی،بودجه فرجوند و ابراهیمی نژاد.

بودجه بندی سؤالات سال 92 به ترتیب زیر می باشد:

2سؤال تعاریف واصول بودجه،2سؤال طبقه بندی بودجه، 2سؤال درآمدها و هزینه ها، 7سؤال مالیات و اصول مالیاتی، 5سؤال کلیات مالیه، 2سؤال کالاهای عمومی و خصوصی.


حسابداری مالی و صنعتی
 

در درس حسابداری مالی سؤالات امسال نسبت به سال‌های گذشته تفاوت چندانی پیدا نکرده است. برای پاسخ دادن به این سؤالات می‌بایست بر اصول و مفروضات حسابداری به طور کامل مسلط بود و نکته‌ی دیگر اینکه امسال به تمامی بحث‌ها توجه شده بود در حالی که در سال‌های گذشته اکثر سؤالات از چند مبحث مطرح می‌شد، اما کنکور امسال تقریباً تمام مباحث را پوشش داده بود. اما در درس حسابداری صنعتی سؤالات این قسمت نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر شده بود. اگر به صورت کلی بخواهیم در مورد سؤالات در حسابداری مالی و صنعتی اظهار نظر بکنیم نسبت به سال گذشته کمی سخت تر شده بود.


حسابداری دولتی
 

سؤالات حسابداری دولتی سال 92 به صورت کلی در مقایسه با سؤالات سال 91 دشوارتر و نسبت به سال 90 ساده تر محسوب می شود. به روال دو سال اخیر تعداد سؤالات مطرح شده از این درس 20 سؤال بود و زمانی در حدود 25 دقیقه، برای پاسخگویی به این سؤالات کافی بود. برای آن دسته از داوطلبانی که ، حل مسئله را امری دشوار در نظر می گیرند و بیشتر به دنبال حل سؤالات حفظی هستند، سؤالات سال 92 مناسب تر از سؤالات سال 91 محسوب می شود، زیرا در سال 91، 20 درصد از سؤالات حفظی و در سال 92 حدود 35 درصد از سؤالات حفظی بودند.

ویژگی قابل توجه دیگر سؤالات حسابداری دولتی در سال 92 ، نسبت به سال 91 این بود که پراکندگی سؤالات افزایش یافته بود و از تعداد فصول بیشتری سؤال مطرح شده بود. ضمناً بر خلاف انتظارات از فصل حساب مستقل اعتبارات هزینه‌ای تنها 3سؤال مطرح شد در حالی که در سال 91، 7 سؤال (35درصد) از این فصل طرح شده بود.

در کل سؤالات اکثراً همانند سؤالات سال گذشته مطرح شده بود و تفاوتها به گونه ای نبود که داوطلبان را به اشتباه بیاندازد که این مطلب تاکید مجددی برلزوم تسلط کامل بر سؤالات سال گذشته محسوب می‌شود.

بودجه‌بندی سؤالات سال 92 به این صورت می‌باشد: 5 سؤال از مبانی و اصول حسابداری، 2سؤال از حسابداری بودجه ای، 3سؤال از حسابداری خزانه، 1سؤال از مراحل انجام خرج،3 سؤال از حساب مستقل اعتبارات هزینه‌ای، 2 سؤال از حساب مستقل درآمد اختصاصی و 4 سؤال از حساب مستقل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.


تئوریهای مدیریت
 

درس تئوری مدیریت در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 به مراتب ساده تر از سال 91 بود و داوطلبان با مطالعه ای مناسب می توانستند درصد قابل توجهی در این درس مهم کسب کنند. اکثریت سؤالات از دو کتاب اصلی درس تئوری مدیریت یعنی مبانی سازمان و مدیریت رضائیان و مدیریت عمومی الوانی طرح شده بود. از طرف دیگر حدود 60 درصد سؤالات تنها مربوط به مباحث مفاهیم بنیادین مدیریت و نگاهی به نظریات مدیریت بود.

یکی از وی‍ژگیهای مهم آزمون سال 92 تمرکز غیر منطقی سؤالات بر چند فصل خاص بود به گونه ای که از میان حدود 32 سر فصل تئوری مدیریت تنها از 6سرفصل سؤال طرح شده بود و این مسئله برای داوطلبانی که تئوریهای مدیریت را به صورت کامل مطالعه کرده بودند، اصلا خوشایند نبود. عدم طرح سؤال از مباحث مهمی همچون سازماندهی، کنترل، ادارک، یادگیری، تغییر و تحول و … که همواره سهم قابل توجهی از سؤالات را به خود اختصاص می داد، جای تعجب داشت. به همین دلیل نمی توان آزمون را کاملا استاندارد در نظر گرفت. مطمئناً میانگین داوطلبان در درس تئوری مدیریت افزایش قابل توجهی خواهد داشت و بر خلاف سال 91 درصدی در حدود 40 تا 50 به هیچ وجه عالی تلقی نخواهد شد.

بودجه بندی سؤالات به این ترتیب بود: 6سؤال مفاهیم بنیادین مدیریت، 10سؤال نگاهی به نظریات مدیریت، 2سؤال فرهنگ سازمانی،3سؤال ارتباطات، 2 سؤال رهبری و 2سؤال انگیزش.


مدیریت تولید
 

سؤالات درس مدیریت تولید آزمون کارشناسی ارشد بهمن 91 همانند سال 90 مشتمل بر 20 سؤال می‌باشد. در درس مدیریت تولید آزمون امسال نسبت به سال گذشته حیطه مباحث سؤالات مطرح شده افزایش یافته و از اکثر مباحث موجود سؤال داشتیم. وجود دو سؤال از مبحث سیستم‌های نوین تولید و یک سؤال از مبحث مدیریت کیفیت گویای این مطلب است. در کل بیشتر سؤالات از استاندارد مناسبی برخوردار بودند، هم‌چنین از نظر سطح سؤالات تقریبا 10 سؤال این درس در سطح ساده مطرح شده بود که نشان می‌دهد اکثر داوطلبان به راحتی می‌توانند 50% سؤالات این درس را بزنند. ولی کاهش سؤالات تکراری و وجود 7 سؤال دشوار در آزمون امسال کار را برای داوطلبان برای کسب درصدهای بالاتر سخت کرده است.

در آزمون امسال 4 سؤال از مبانی مدیریت تولید، 1 سؤال از ابزارهای تجزیه و تحلیل تصمیم‌‌گیری، 1 سؤال از پیش‌بینی تقاضا، 2 سؤال از برنامه‌ریزی ادغامی، 1 سؤال از برنامه‌ریزی مواد (MRP)، 1 سؤال از کنترل موجودی، 3 سؤال از مکان‌یابی، 2 سؤال از ارزیابی کار و زمان، 1 سؤال از برنامه‌ریزی سیستم‌های ناپیوسته، 1 سؤال از کنترل پروژه، 1 سؤال از مدیریت کیفیت، 1 سؤال از نگهداری و تعمیرات و 1 سؤال از مباحث متفرقه سؤال مطرح شده است.

در مقایسه کلی سطح سؤالات امسال مدیریت تولید نسبت به سال 91 سخت‌تر بودند. هم‌چنین بررسی چند ساله سؤالات این درس نشان از افزایش سؤالات مفهومی را می‌دهد که توجه بیشتر داوطلبان را به مباحث را می‌طلبد.


اقتصاد خرد و کلان
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت سال 92 (بهمن 91)، همانند سال گذشته20 سؤال از درس اقتصاد خرد و کلان مطرح شده بود. اگر سؤالات اقتصاد خرد و کلان را به تفکیک بررسی کنیم، در آزمون امسال سؤالات اقتصاد خرد به گونه‌ای متفاوت نسبت به سال‌های قبل مطرح شده بود. به طوریکه در آزمون امسال از مباحثی همچون نظریه رفتار مصرف‌کننده و رفتار تولیدکننده هیچ سؤالی مطرح نشده بود، در حالیکه این مباحث به تنهایی در آزمون‌ سال‌های گذشته به طور متوسط سه تا پنج سؤال از ده سؤال اقتصاد خرد را به خود اختصاص می‌دادند. در عوض از مباحث بازار رقابت کامل و انحصار کامل که بهمن 90 فقط یک سؤال آمده بود، امسال پنج سؤال داشتیم. مباحثی که با توجه به کم بودن تعداد سؤالاتشان در آزمون‌های گذشته کمتر مورد توجه داوطلبان قرار گرفته بودند. اما در اقتصاد کلان شاهد تغییر چشمگیری در مباحث سؤالات نبودیم و تقریبا از تمامی مباحث سؤال مطرح شده بود.

در آزمون امسال از مبحث عرضه و تقاضا 2 سؤال، هزینه‌ها 3 سؤال، بازار 5 سؤال، حسابداری مالی 1 سؤال، مدل‌های تعیین درآمد 3 سؤال، بازار پول 2 سؤال، تعادل همزمان بازار کالا و پول 2 سؤال، نظریه‌های مصرف 1 سؤال، نظریه‌های تورم و بیکاری 1 سؤال مطرح شده بود.

در کل سؤالات اقتصاد امسال از استاندارد مناسبی برخوردار بودند، اما با توجه به افزایش سؤالات سخت، تغییرات زیاد در بودجه‌بندی مباحث( به خصوص اقتصاد خرد)و کم‌تر شدن سؤالات تکراری به نظر می‌رسد که میانگین درصد داوطلبان در این درس نسبت به چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته باشد.

در کل با توجه به سؤالات اقتصاد خرد و کلان آزمون سراسری امسال، داوطلبان باید به چند نکته توجه داشته باشند:

1-به تمامی مباحث اهمیت داده و صرفا به دلیل بودجه‌بندی سال‌های گذشته از خواندن یک یا چند مبحث غافل نشوند.

2-افزایش سؤالات سخت و مفهومی در سال‌های گذشته که پاسخگویی به سؤالات دقت و توجه بیشتری در مطالعه مباحث را می‌طلبد.


بازاریابی
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته مجموعه مدیریت در روز چهارشنبه مورخ 18/11/1391 برگزار شد. از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث رفتار مصرف کننده 3 سوال ، معرفی بازاریابی 1 سوال، بازاریابی خدمات 2 سوال، تعیین جایگاه در بازار 1 سوال، تحققات بازاریابی 1 سوال، سیاست های قیمت گذاری 3 سوال، بازارهای مصرف کننده 1 سوال، کالا 4 سوال، کیفیت محصول 1 سوال، بازاریابی بین المللی 2 سوال، پیشبرد کالاها 1 سوال، مطرح شده است.

در سال‌های اخیر روند سوالات بازاریابی رو به سوالات حفظی شدن پیش رفته است، و سوالات مفهومی، کمتر در آزمون‌ها بکار برده می‌شود. به عبارتی برای اینکه دانشجو بتواند سوالات بازاریابی را در زمان مناسب پاسخ دهد باید از قبل مباحث مختلف را به اندازه کافی مطالعه کرده باشد، نکته جدیدی نداشته باشد نه اینکه زمانی را به پاسخگویی به سوالی اختصاص دهد که برای اولین بار با آن مواجه شده است. درس بازاریابی در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل چند نکته بود:

1ـ سوالات این درس در تمام فصول پخش می‌شوند لذا دانشجو باید تمام مباحث را با دقت بخواند.

2ـ سوالات این درس به گونه‌ای طرح شده بودند که برای انتخاب گزینه صحیح نیاز به مطالعه مباحث مختلف به اندازه کافی بود و تقریبا همه سوالات از قسمت های مشخص کتاب‌های مرجع طرح شده بود.

3- سوالات این درس در آزمون های مدرسان شریف نسبت به آزمون سازمان سنجش تا حدی مشکل‌تر طرح شده بود.


ریاضی عمومی
 

سؤالات ریاضی عمومی رشته‌های حسابداری و مدیریت در آزمون کارشناسی ارشد 92، به لحاظ تعداد تغییری نداشت و مانند چند سال اخیر 25 سؤال بود.

به لحاظ ضریب سختی به نظر می‌رسد آزمون امسال کمی راحت‌تر از آزمون سال قبل بود و تقریباً تمام سؤالات به طور کاملاً استاندارد طرح شده بودند. فقط دو سؤال غیر تکراری بود که شبیه آن‌ها را قبلاً نداشتیم. به غیر از این دو سؤال عین و یا شبیه بقیه سؤالات در کتاب‌ها و آزمون‌های مدرسان شریف به وفور دیده می‌شد و داوطلبان صرفاً با خواندن کتاب مدرسان شریف به راحتی می‌توانستند به اکثر سؤالات پاسخ دهند. به لحاظ بودجه‌بندی 2 سؤال از فصل تابع، 4 سؤال از فصل حد و پیوستگی، 1 سؤال از بسط دو جمله‌ای، 6 سؤال از فصل مشتق و کاربرد آن، 2 سؤال از فصل انتگرال و کاربرد آن، 5 سؤال از فصل توابع چند متغیره، 1 سؤال از فصل کاربرد ریاضیات در اقتصاد، 1 سؤال از فصل معادلات دیفرانسیل و بالاخره 3 سؤال از فصل ماتریس مطرح شده بود.

همانند سالیان گذشته به نظر می‌رسد فصول توابع چند متغیره و ماتریس از اهمیت خاصی برخوردار هستند و بعد از آن‌ها فصول مشتق و کاربرد آن و همچنین حد و پیوستگی حائز اهمیت می‌باشند.

به داوطلبان رشته‌های مدیریت و حسابداری که سال آینده قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را دارند، توصیه می‌کنیم تمام مطالب را به طور کامل بخوانند و طبیعتاً مباحث پر اهمیت‌تر را با حل تست‌های بیشتر مرور کنند و از بررسی و حل تست‌های 10 سال گذشته غافل نشوند.


تحقیق در عملیات
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) مجموعه مدیریت در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان مانند سال گذشته، 180 دقیقه بود. تعداد سؤالات این آزمون نیز با سال گذشته یکسان بود.

از لحاظ بودجه‌بندی، از مباحث مسئله حمل و نقل، قضیه ثانویه و روابط سیمپلکس تجدید نظر شده 4 سؤال، تحلیل حساسیت و روش ترسیمی و حالات خاص آن 3 سؤال، مفاهیم پایه‌ای و برنامه ریزی پارامتریک 2 سؤال، روش سیمپلکس و حالات خاص، مسئله تخصیص و برنامه ریزی غیر خطی 1 سؤال مطرح شده و از بقیه سر فصل های این درس، سؤالی مطرح نشده است.

سؤالات درس تحقیق در عملیات سال 92، از تنوع موضوعی کمتری نسبت به سال گذشته برخوردار بوده و در عین حال سخت تر از سال 91 مطرح شده اند. البته، قسمت اعظم سختی سؤالات سال 92، ناشی از مطرح شدن سؤالات ترکیبی از مباحث گوناگون می باشد که دانشجویان، با تمرین کافی و تسلط روی مباحث اصلی، نمی‌بایست مشکلی با این نحوه طرح سؤال می داشتند. نکته بعدی آن است که بخش قابل توجهی از سؤالات سال 92، بسیار مشابه سؤالات مطرح شده در کنکور گروه مدیریت و گروههای هم خانواده در سالهای دور بوده اند که این امر نیز، دانشجویی را که مطالب اصلی را به دقت خوانده و سؤالات طبقه بندی شده در تمامی کنکورهای سراسری را حل و دوره کرده باشد، نباید به زحمت بیندازد.

با توجه به آسانی سؤالات مطرح شده در کنکور سال 91 و تغییر روال طرح سؤال در کنکور امسال (چه از نظر پراکندگی و استقلال موضوعی و چه از نظر مشابهت با کنکورهای سالهای اخیر)، سؤالات کنکور 92 ممکن است سخت تر از حد انتظار داوطلبین بوده باشند و طبعاً، زمان بیشتری از آنها گرفته است. لذا توصیه می شود با در نظر گرفتن موارد یاد شده، برای جلوگیری از غافلگیر شدن در سر جلسه کنکور، دانشجویان مطالب درسی را به طور کامل فرا گرفته و علاوه بر مرور هر فصل، به ارتباط فصول با یکدیگر و ترکیب مسائل آنها نیز بپردازد.


آمار و احتمالات
 

درآزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، همانند سال گذشته 15 سؤال آمار و احتمال طرح شده بود.که در مقایسه با سؤالات سال قبل نکات قابل توجهی وجود داشت که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم:

در ابتدا باید گفت که ضریب سختی سؤالات کمی از سال گذشته بیشتر بود و شاید دلیل این موضوع را بتوان محاسباتی بودن سؤالات دانست.

سؤالات امسال شاید به دلیل محتوا فرقی با سؤالات سال 91 نداشت اما به دلیل طولانی بودن راه حلها ،سؤالات امسال را متمایز کرده بود .از نکات قابل توجه دیگر می توان به طرح کردن 2 سؤال از فصل”آزمون فرض “اشاره کرد که در سال گذشته سؤالی مطرح نشده بود. از شباهت‌های سؤالات امسال با سؤالات سال گذشته هم می‌توان به تعداد سؤالات از فصل “آمار توصیفی” (4 سؤال) اشاره کرد. پراگندگی سؤالات امسال نیز تقریباً همانند سال گذشته بود که به اهمیت فصل اول (آمار توصیفی) همچنان باید دقت کرد.

با توجه به سؤالات این چند ساله و به خصوص امسال می‌توان نتیجه گرفت که برای موفقیت در این درس نیاز به تکرار و تمرین و حل کردن مسایل تا انتها می‌باشد و فقط فهم صورت سؤال، شرط لازم برای حل مساله است و سؤالات سال 92 این موضوع را به وضوح نشان داده بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی