تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری سال ۱۴۰۱

نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری سال ۱۴۰۱

راهنمای شرکت در کنکور ۱۴۰۱ شامل زمان برگزاری، مواد امتحانی، تعداد سوالات، مدت پاسخگویی و تعداد دفترچه ها و پاسخنامه های آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه های آزمایشی پنجگانه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ از روز چهارشنبه ۸ تیر با آزمون گروه آزمایشی هنر آغاز می شود و در ادامه آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در روز پنجشنبه ۹ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در روز جمعه ۱۰ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی در روز شنبه ۱۱ تیر برگزار می شود.

در صورتی که داوطلب در بیش از یک گروه آزمایشی (یک گروه آزمایشی اصلی شامل: علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و همچنین یک یا دو گروه آزمایشی از گروه های آزمایشی هنر یا زبانهای خارجی) ثبت نام کرده باید برای هر یک از گروه های آزمایشی خود یک کارت جداگانه دریافت کند.

جدول زمان برگزاری آزمون گروه های آزمایشی پنج گانه کنکور ۱۴۰۱

گروه آزمایشی تاریخ و روز ساعت شروع فرآیند آزمون
گروه آزمایشی هنر چهارشنبه ۸ تیر در حوزه ها ساعت ۷:۳۰ صبح بسته می شود. فرآیند آزمون ۸ صبح آغاز می شود.
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی پنجشنبه ۹ تیر
گروه آزمایشی علوم انسانی پنجشنبه ۹ تیر
گروه آزمایشی علوم تجربی جمعه ۱۰ تیر
گروه آزمایشی زبان های خارجی شنبه ۱۱ تیر

شخصی سازی تمام دفترچه های کنکور ۱۴۰۱

براساس مصوبه جلسات هفدهم ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و بیست و چهارم ۲۲ مهر ۱۳۹۹ و بیست و پنجم ۲۰ آبان ۱۳۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و برمبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام می شود.

دفترچه های سوالات آزمون عمومی و اختصاصی (دفترچه شماره ۲ و ۳ و ۴) داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع است و دفترچه سوالات همراه با پاسخنامه هر آزمون مربوط به هر یک از داوطلبان گروه های آزمایشی در یک بسته نایلونی بسته بندی شده و در زمان مشخص تحویل داوطلبان خواهد شد.

با توجه به اینکه دفترچه سوالات داوطلبان (عمومی و اختصاصی) در یک بسته نایلونی به صورت جداگانه بسته بندی شده و در جلسه آزمون منحصرا شخص داوطلب باید از محل مشخص شده، بسته نایلونی را باز کرده و به سوالات مندرج در دفترچه سوالات پاسخ دهد، در صورتی که مشاهده کرد نایلون بسته تحویلی قبلا ً باز شده لازم است موضوع را به نزدیکترین مراقب اطلاع دهد.

پس از برگزاری آزمون داوطلب می تواند از طریق سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سنجش به آدرس http://darkhast.sanjesh.org موضوع را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کند.

جدول آزمون عمومی همه گروه های آزمایشی

عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه
زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱ تا ۲۵ ۱۸ دقیقه

دفترچه شماره یک با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره یک

زبان عربی ۲۵ ۲۶ تا ۵۰ ۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی ۲۵ ۵۱ تا ۷۵ ۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی ۲۵ ۷۶ تا ۱۰۰ ۲۰ دقیقه

* داوطلبانی که بر اساس علامتگذاری بند ۲۵ تقاضانامه ثبت نام، به سوالات مربوط به معارف غیر اسلام پاسخ می دهند و یا زبان خارجی امتحانی آنان بر اساس علامتگذاری بند ۳۹ تقاضانامه ثبت نام، غیر انگلیسی است، لازم است به ترتیب به سوالات مربوط به ادیان (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) و زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی) که در اختیار آنان قرار داده می شود، پاسخ دهند.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (گروه آزمایشی ۴)

دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (گروه آزمایشی ۴) برای داوطلبان این گروه آزمایشی یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ است. این دفترچه همراه با پاسخنامه های شماره (۲) در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (گروه آزمایشی ۴)

عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه
درک عمومی هنر ۳۰ ۲۵ دقیقه

دفترچه شماره ۲ با ۱۶۵ دقیقه پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۲

درک عمومی ریاضی-فیزیک ۳۰ ۴۰ دقیقه
ترسیم فنی ۲۰ ۲۶ دقیقه
خلاقیت تصویری و تجسمی ۲۰ ۲۴ دقیقه
خلاقیت نمایشی ۲۰ ۱۳ دقیقه
خلاقیت موسیقی ۲۰ ۲۰ دقیقه
خواص مواد ۲۰ ۱۷ دقیقه

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱)

دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) برای داوطلبان دو دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ و ۳ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره ۲ و ۳ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱)

عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه
ریاضیات ۵۰ ۸۰ دقیقه

دفترچه شماره ۲ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۲

فیزیک ۴۰ ۵۰ دقیقه

دفترچه شماره ۳ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۳

شیمی ۳۰ ۳۰ دقیقه

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳)

دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) برای داوطلبان دو دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ و ۳ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره ۲ و ۳ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳)

عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه
ریاضی ۲۰ ۲۵ دقیقه

دفترچه شماره ۲ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۲

اقتصاد ۱۵ ۱۰ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) ۳۰ ۳۰ دقیقه
علوم اجتماعی ۲۰ ۱۵ دقیقه
زبان عربی (اختصاصی) ۲۰ ۲۰ دقیقه

دفترچه شماره ۳ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۳

تاریخ ۱۵ ۲۵ دقیقه
جغرافیا ۱۵
فلسفه و منطق ۲۰ ۲۰ دقیقه
روانشناسی ۲۰ ۱۵ دقیقه

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی ۲)

دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی ۲) برای داوطلبان، سه دفترچه با عنوان دفترچه شماره ۲ و ۳ و ۴ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره ۲ و ۳ و ۴ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

*برای دیپلم های بهیاری که در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرده اند آزمون درس بهیاری به عنوان یک درس اختصاصی با ضریب ۴ برگزار می شود. نحوه تاثیر نمره این درس در نمره کل مربوط به زیر گروه رشته پرستاری برای پذیرش در دروه روزانه این رشته با استفاده از سهمیه بهیاری در این آزمون بصورت تاثیر قطعی است.

آن دسته از داوطلبانی که در روی کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان نوع دیپلم (بند ۷) دیپلم بهیاری و در مقابل بند ۱۰ (بهیار) کلمه «بلی» درج شده است، علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ و ۳ (آزمون اختصاصی) باید به سوالات دفترچه شماره ۴ (درس بهیاری) نیز پاسخ دهند.

جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی ۲)

عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه
ریاضی ۳۰ ۵۰ دقیقه

دفترچه شماره ۲ با ۹۰ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۲

زیست شناسی ۵۰ ۴۰ دقیقه
فیزیک ۳۰ ۳۷ دقیقه

دفترچه شماره ۳ با ۹۰ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۳

شیمی ۳۵ ۳۷ دقیقه
زمین شناسی ۲۰ ۱۶ دقیقه
بهیاری (مخصوص بهیاران شاغل و داوطلبان داراری دیپلم بهیاری) ۳۵ ۲۰ دقیقه

دفترچه شماره ۴ با ۲۰ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۴

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه آزمایشی ۵)

دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه آزمایشی ۵) برای داوطلبان این گروه آزمایشی شامل یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره (۲) در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه آزمایشی ۵)

عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه
زبان تخصصی (انگلیسی) ۷۰ ۱۰۵ دقیقه

دفترچه شماره ۲ با ۱۰۵ دقیقه زمان پاسخگویی

پاسخنامه شماره ۲

زبان تخصصی «ضمیمه»(فرانسه-آلمانی) ۷۰

نظر به اینکه آزمون زبان تخصصی (دفترچه شماره ۲) گروه آزمایشی زبان های خارجی، مخصوص داوطلبانی است که زبان خارجی امتحانی آنان یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه و یا آلمانی است آن دسته از داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی که زبان امتحانی آنان براساس زبان خارجی مندرج در کارت ورودی یکی از زبان های ایتالیایی و یا روسی است نیاز به پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ (دفترچه آزمون اختصاصی) ندارند.

این داوطلبان و براساس برنامه زمانی، ضرورت دارد که پس از پایان آزمون عمومی دفترچه شماره ۱ و پاسخنامه و کارت ورودی خود را تحویل سرپرست سالن امتحانی دهند و جلسه آزمون را ترک کنند.

نحوه درج پاسخها در پاسخنامه:

داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می گیرد به وسیله مداد سیاه نرم پر رنگ (نه خودکار ونه مدادکپی و …) تکمیل کند.

به دلیل اینکه پاسخنامه به وسیله ماشین علامت خوان تصحیح می شود، لذا از کثیف کردن، تا کردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود.

جوابها باید فقط در پاسخنامه با تکمیل محل مخصوص آنها و به وسیله مداد سیاه نرم پر رنگ مشخص شود. تکمیل محل پاسخ ها باید پر رنگ و یکنواخت باشد. پاسخ هایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه «مثلا ً به جای تکمیل محل مخصوص ضربدر گذاشته و یا بطور یکنواخت پُررنگ نشود یا در دفترچه آزمون علامتگذاری یا نوشته شود یا با خودکار و یا هر وسیله دیگری به جز «مداد سیاه» پر شود، قابل تصحیح و نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچوجه به حساب نمی آید.

در تست های چهار گزینه ای برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت (سه نمره مثبت) و برای هر پاسخ غلط، به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی یا تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد، بنابراین به داوطلبان توصیه می شود اگر پاسخ سوالی را نمی دانند به آن سوال جواب ندهند؛ زیرا به سوال های بدون جواب نمره منفی یا مثبت تعلق نمی گیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ های آن سوال، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی