تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد آمار

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد آمار

 

 

 

 

احتمال و کاربرد آن
 

احتمال و کاربرد آن از جمله دروسی است که دانشجویان در آن قوی‌تر از درسی مانند آمار ریاضی 2 هستند، اما از طرفی اغلب سؤالاتی دارد که منجر به کسب امتیاز منفی می‌شود. بنابراین تعداد سؤالات آن فرق چندانی در سادگی آزمون ندارد. اما با توجه به تحلیل‌های جدول سطح سختی احتمال و کاربرد آن در سال 92 بالاتر از 91 است به خصوص اینکه توزیع‌ها و توابعی که در سال 91 آمده است اغلب برای دانشجویان آشناست. در حالی که در سال 92 برخی توزیع‌های ناآشنا موجب می‌شود از لحاظ روانی احساس سخت‌ بودن را در دانشجو ایجاد کند.

تعداد سؤالات این درس از 25 سؤال در سال 91 به 28 سؤال در سال 92 افزایش یافته است. بیشترین تمرکز در این درس بر مباحث امید ریاضی،‌ کوواریانس و ضریب همبستگی،‌ استقلال، کوشی شوارتز و توزیع‌های گسسته و پیوسته توأم بود.

بیشتر تست‌ها از کتابهای نظریه آمار مود ـ مبانی احتمال دکتر سعید قهرمانی ـ‌ احتمال شلدون راس طرح شده بود.

تعداد 4 سؤال نیز وجود داشت که حتی با مطالعه دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخگوئی نبودند.


آمار ریاضی
 

با توجه به جدول تعداد سؤالات سخت سال 91 به نسبت سال 92 بیشتر است ولی به طور جزئی اگر به سؤالات برگردیم می‌بینیم که مثلاً سؤالات UMVUE سال 92 با اینکه کمتر است اما سخت‌تر از سال 91 است. بنابراین در مجموع سطح سختی هر دو سال تقریباً یکسان است.

در مجموع با توجه به آنچه در تحلیل تک تک دروس آمار کاربردی و آمار نظری بیان شد ، به نظر می‌رسد درس آمار کاربردی سال 92 سخت‌تر از سال 91 بوده است اما در مورد آمار نظری سختی هر دو آزمون تقریباً در یک سطح بوده است ولی برای دانشجویان سطح متوسط که نه در سطح خیلی قوی هستند و نه ضعیف (غالب داوطلبان)، آزمون 92 به دلیل سؤالات درس احتمال و کاربرد آن در حد سخت‌تری قرار دارد. بنابراین آنچه می‌توان در مقایسه‌ی آزمون‌های سال 91 و 92 در کل بیان کرد این است که آزمون 92 سخت‌تر بوده است.

تعداد سؤالات از 20 سوال سال 91 به 17 سؤال در سال 92 کاهش یافته است. بیشتر تست‌ها از کتابهای آمار ریاضی دکتر احمد پارسیات و آمار ریاضی جان فروند طرح شده بود. هیچ سؤالی وجود نداشت که نتوان با مطالعه دقیق مباحث جواب داد.


رگرسیون
 

با توجه به اینکه درس رگرسیون معمولاً برای دانشجویان سخت است بنابراین کمتر بودن تعداد سؤالات رگرسیون در سال 91 نسبت به 92 خود نشان دهنده ساده‌تر بودن آمار کاربردی 91 است. از طرفی با توجه به تحلیل‌های موجود در جدول سؤالات رگرسیون سال 92 مفهومی‌تر و بعضاً سخت‌تر از سال 91 است.

هر دو آزمون سال 91 و 92 تعداد مباحث یکسانی را در برداشتند ولی در 91 از بررسی مانده‌ها سؤال آمده بود و در سال 92 از آزمون ضرائب رگرسیون چند گانه سؤال آمده بود.

سال 91 تعداد 4 سؤال حفظی و 10 سؤال محاسباتی / مفهومی ولی در سال 92 تعداد 7 سؤال حفظی و 9 سؤال محاسباتی / مفهومی وجود داشت.

بیشتر تست‌ها از کتابهای رگرسیون خطی کاربردی دکتر بازرگان لاری و مقدمه‌ای بر تحلیل رگرسیون خطی مونتگمری طرح شده بود. هیچ سؤالی نبود که با مطالعه دقیق و کامل مباحث نتوان جواب داد.


روشهای آماری
 

با توجه به بررسی‌‌های موجود در جدول، در مجموع تعداد سؤالاتی که در سال 91 ساده‌تر از سال 92 بوده‌اند بیشتر است، به علاوه درس روشهای آماری از دروسی است که اغلب دانشجویان در آن قوی هستند. وجود 16 سؤال در سال 91 در مقابل 14 سؤال در سال 92 خود دلیلی است مبنی بر ساده‌تر بودن آمار کاربردی 91 نسبت به 92.

تعداد سؤالات حفظی در سال 92 افزایش یافته و تعداد سؤالات محاسباتی 9 سؤال بوده است. بیشتر تست‌ها از کتابهای رگرسیون خطی کاربردی دکتر بازرگان لاری ـ‌ مقدمه‌ای بر تحلیل رگرسیون خطی مونتگمری طرح شده بود. در این آزمون هیچ سؤالی وجود نداشت که با مطالعه‌ی دقیق و کامل مباحث نتوان جواب داد.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


نمونه گیری
 

با توجه به تحلیل‌های جدول در مجموع تفاوت چشم‌گیری در میزان سختی سؤالات نمونه‌گیری دو سال 91 و 92 وجود ندارد، جز اینکه به دلیل مفهومی‌تر بودن سؤالات سال 92 سطح این سال کمی بالاتر است اما این تفاوت آن‌قدر زیاد نیست که بتوان گفت درس نمونه‌گیری موجب سختی آمار کاربردی 92 نسبت به 91 شده است.

تعداد سؤالات در هر دو سال یکی بوده است اما در سال 91، 2 سؤال حفظی و 13 سؤال محاسباتی و مفهومی ولی در سال 92، 5 سؤال حفظی و 10 سؤال مفهومی محاسباتی وجود داشت.

بیشتر تست‌ها از کتابهای نظریه نمونه‌گیری و کاربردهای آن دکتر علی عمیدی جلد 1 و 2 طرح شده بود.

در سال 92 تعداد 2 سؤال وجود داشت که با مطالعه‌ی دقیق منابع و مباحث نیز به راحتی قابل پاسخگویی نبودند.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی