تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 

 

 

بیوشیمی
 

تعداد سوالات بیوشیمی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه‌ی زیست‌شناسی سال 91 (بهمن 90)، در طی دو سال گذشته دچار نوسان شده است. تعداد سوالات بیوشیمی از تعداد 30 سوال در سال 89 و قبل از آن به 29 سوال در سال 90 و 25 سوال در سال 91 کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که در سال 91 تعداد دروس در آزمون افزایش یافته و در رأس آن اضافه شدن مجموعه‌ی زیست شناسی می‌باشد که شامل 50 سوال می‌باشد و از این تعداد سوال، 9 سوال به طور مستقیم از بیوشیمی بوده، که در قالب این درس مطرح گردیده است. در نتیجه تعداد سوالات مرتبط با بیوشیمی در آزمون کارشناسی ارشد 91، 34 سوال بوده است. از میان سوالات مطرح شده در درس بیوشیمی تعداد 14 سوال نیاز به تجزیه و تحلیل و برقراری ارتباط بین مسیرهای متابولیسمی و دید جامع نسبت به موضوعات داشته و 11 سوال عیناً در کتاب‌های مرجع بیوشیمی یافت می‌شود. در کل در آزمون کارشناسی ارشد 91 سوالات مفهومی 56% سوالات را تشکیل داده است و بقیه سوالات کاملاً حفظی بوده است. همانند آزمون 90 اکثر سوالات از متابولیسم بیوماکرومولکول‌ها بوده است (12 سوال). در آزمون 89 تعداد 14 سوال از این مباحث مطرح شده بود. در بحث ساختار بیوماکرومولکولها هم پروتئین‌ها، چربی‌ها،‌ قندها و نوکلئوتیدها به ترتیب دارای بیشترین تعداد سوالات، پس از متابولیسم هستند. مبحث آنزیم‌ها و روش‌های بیوشیمی ـ بیوفیزیک نیز از آن دسته مباحثی است که همواره چند سوال را به خود اختصاص می‌دهند. در سال 90 این مباحث 4 سوال و در سال 91 نیز 4 سوال بوده است. در طی سال‌های 90 و 91 به ترتیب 2 و 1 سوال مرتبط با ویتامین‌ها مطرح شده است. سوال مربوط به مبحث هورمون‌ها نیز فقط در سال 91 مطرح شده است. (1 سوال)
درجه‌ی سختی سوالات بیوشیمی آزمون کارشناسی ارشد 91 تقریباً در سطح برابری با آزمون کارشناسی ارشد سال90 بوده است.


ژنتیک
 

تعداد سوالات ژنتیک در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زیست‌شناسی سال 91 (بهمن 90)، در طی دو سال گذشته تغییراتی داشته است. تعداد سوالات ژنتیک از تعداد 30 سوال در سال 89 و قبل از آن به 29 سوال در سال 90 و 25 سوال در سال 91 کاهش یافته است. تعداد 6 سوال از مجموعه‌ی زیست شناسی که در سال جاری به سایر دروس اضافه شده، به طور مستقیم به ژنتیک مرتبط بوده است. به عبارتی درکل، 31 سوال ژنتیک مطرح شده بود. در سوالات آزمون 91 تعداد 11 سوال با درجات مختلف مفهومی بوده و نیاز به برقراری ارتباط بین مطالب مختلف بوده است که شامل 44% سوالات بوده است مابقی سوالات به صورت حفظی بوده و در اکثر کتب مرجع می‌توان آنها را یافت. تعداد سوالات مفهومی نسبت به آزمون 90 که 56% سوالات را در بر می‌گرفت کاهش یافته است. در درس ژنتیک پراکندگی سوالات تقریباً مشابه آزمون‌های گذشته بوده است. به این صورت که 10 سوال از ژنتیک کلاسیک، 3 سوال ژنتیک نوین و 12 سوال ژنتیک مولکولی بوده است. در مبحث ژنتیک کلاسیک اصول توارث، توارث کمی و سیتوژنتیک از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در سال 90 از این مباحث 12 سوال و در سال 91 تعداد 9 سوال مطرح شده است.
درکل با توجه به اینکه بیشتر سوالات حفظی بوده است. از حیث درجه سختی نسبت به آزمون سال قبل، در سطح پایین‌تری بوده است اما به مطالعه‌ی چندین کتاب مرجع نیاز داشته است.


سلولی و مولکولی
 

تعداد سوالات سلولی و مولکولی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه‌ زیست‌شناسی سال 91 (بهمن 90) ،در طی دو سال گذشته متحمل تغییراتی شده است. تعداد سوالات سلولی و مولکولی از 30 سوال در سال 89 و قبل از آن به 29 سوال در سال 90 و 25 سوال در سال 91 کاهش یافته است.
در آزمون سال 90 درس سلولی و مولکولی از اهمیت دو چندانی برخوردار بوده است چرا که در درس تازه افزوده شده‌ی مجموعه‌ی زیست‌شناسی تعداد 15 سوال از 50 سوال به طور مستقیم به سلولی و مولکولی مرتبط بوده است، به عبارتی در آزمون سال 91 داوطلبین تعداد 40 سوال سلولی و مولکولی را پاسخگو بوده‌اند. در سوالات سلولی و مولکولی سال 91 تعداد 7 سوال نیاز به تفکر عمیق و تحلیل آموخته‌‌های دانشجویان داشته است که 28% سوالات را شامل ‌شده است و مابقی سوالات عیناً از متن کتب مرجع مطرح گردیده بود. به عبارتی اکثر سوالات حفظی بوده که این مغایر با شیوه مطرح شده در آزمون 90 می‌باشد یعنی 41% سوالات مفهومی بوده است. همانطور که انتظار می‌رفت در آزمون 91 (همانند آزمون 90)، بیش از نیمی از سوالات، حدود 56% از مبحث غشا و پوشش‌های سلولی و فراساختار سلول بوده است و با توجه به اینکه در آزمون 90 نیز 55% سوالات از این مباحث مطرح شده بود اهمیت فوق العاده‌ی این مباحث را خاطر نشان می‌سازد. سایر سوالات تقریباً بطور مساوی از مباحث ژن و کروموزوم (2 سوال) همانند سازی،‌ آسیب، ترمیم و نوترکیبی (2 سوال)، رونویسی (2 سوال)، پردازش (2سوال)، ترجمه (2سوال)، کنترل بیان ژن (2سوال) و چرخه سلولی (1 سوال) مطرح گردیده است.
درجه سختی سوالات سلولی و مولکولی در آزمون ارشد سال 91 نسبت به آزمون 90 آسانتر بوده است و فقط نیاز به مطالعه‌ی کتب مرجع بیشتری داشته است چون درکل بخش اعظم سوالات حفظی بوده است.


مجموعۀ زیست شناسی
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زیست‌شناسی سال 91 (بهمن 90)، این درس برای اولین بار با این قالب جدید به سایر دروس اضافه شده است و با توجه به ضریب بالایی که دارد بسیار تأثیر گذار خواهد بود. تعداد سوالات این درس 50 سوال بوده که در واقع آمیخته‌ای از دروس بیوشیمی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، گیاه شناسی و جانورشناسی بوده است. نکته قابل تأمل در مورد این درس این است که تعداد 30 سوال دقیقاً مرتبط به دروس اصلی در این رشته یعنی بیوشیمی، ژنتیک و سلولی و مولکولی بوده است. با توجه به نبود این درس در آزمون‌های گذشته درجه سختی آن را نمی‌توان مقایسه کرد اما اگر سوالات را با درس مرتبط با خودش مقایسه کنیم باید به آسان بودن این سوالات اشاره کرد که با توجه به جدید بودن این درس کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی