تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی

 

 

 

 

بیوشیمی
 

تعداد سوالات درس بیوشیمی از 25 سوال در سال 91 به 20 سوال در سال 90 کاهش یافته است. در این آزمون 9 سوال مربوط به ساخت و ماکرومولکو‌ل‌های زیستی (ساختار آمینواسیدها 2 سوال، ساختار قند 3 سوال، ساختار لیپید 2 سوال، ساختار نوکلئیک اسیدها 1 سوال و ساختار هموگلوبین و میوگلوبین 1 سوال و 9 سوال مربوط به متابولیسم ماکرومولکول‌ها‌ی زیستی (متابولیسم قند 4 سوال، متابولیسم لیپید 2 سوال، متابولیسم آمینواسیدها 2 سوال و متابولیسم نوکلئیک اسیدها 1 سوال) و 2 سوال مربوط به آنزیم و عملکرد آن می‌باشد. سوالات این درس بصورت حفظی بوده و به گونه‌ای طراحی شده است که با مطالعه‌ی حتی یکی از منابع این درس عمده‌ی سوالات قابل پاسخگویی می‌باشد. نکته‌ی مهم افزایش تعداد سوالات مربوط به متابولیسم نسبت به کل سوالات می‌باشد از این‌رو دانشجویان باید توجه بیشتری را به این مبحث معطوف نمایند.


بیوفیزیک
 

سوالات درس بیوفیزیک از 25 سوال در سال 91 به 20 سوال در سال 92 کاهش یافته است. در سوالات سال 92 عمده سوالات مربوط به مبحث بیوترمودینامیک (4 سوال) و بیوفیزیک پرتوها (5 سوال) بوده است. از مباحث مختلف مرتبط با روش‌های طیف سنجی و خصوصیات ماکرومولکول‌ها هر یک 4 سوال مطرح شده است. مبحث بیوفیزیک غشاء 2 سوال را به خود اختصاص داده است و 1 سوال هم از مباحث متفرقه طرح گردید. نکته‌ی قابل توجه عدم طراحی سوال از مباحث روش‌های بیوفیزیک و بیوشیمی و اتصال لیگاند به ماکروملکول‌هاست از این دو مبحث در سال 91،‌ 6 سوال مطرح شده بود. ظاهراً رویکرد طراحان سوال به سمت مفهومی‌تر شدن و ورود سوالات محاسباتی به آزمون می‌باشد چرا که 11 سوال از مجموع 20 سوال در این دسته قرار می‌گیرند. در مقایسه با سوالات سال 91، سوالات 92 از سطح دشواری بیشتری برخوردار می‌باشد. دانشجویان برای موفقیت در این درس باید درک فیزیکی خود را در مورد پدیده‌های زیستی و تحلیل روابط و فرمول‌ها افزایش دهند.


تنه مشترک
 

سوالات درس تنه مشترک در آزمون کارشناسی ارشد 91 با 50 سوال و در آزمون سال 92، با 40 سوال و با کم شدن 10 سوال در آزمون قرار گرفت. همان‌طور که انتظار می‌رفت تعداد زیادی از سوالات این درس برگرفته از بیوشیمی (8 سوال)، ژنتیک (8 سوال) و سلولی مولکولی (3 سوال) می‌باشد که در کل 40 درصد سوالات را تشکیل می‌دهند. سایر سوالات مربوط به دروس گیاه‌شناسی (6 سوال)، جانورشناسی (2 سوال)، بافت‌شناسی (2 سوال)، میکروبیولوژی (3 سوال)، بیوفیزیک (4 سوال) و اکولوژی (3 سوال) می‌باشد. دروس بافت شناسی، بیوفیزیک و اکولوژی به تازگی در این درس گنجانده شده است.

اکثر سوالات این درس حفظی بوده و دانشجو با تسلط کافی به مباحث قابلیت پاسخگویی به اکثر سوالات را خواهد داشت با توجه به ماهیت حفظی بودن سوالات دانشجو باید به مرور مکرر مباحث بپردازد، تا بتواند در زمان مناسب پاسخگوی سوالات باشد. با توجه به بررسی سوالات و توجه به این‌ مطلب که این درس در 2 سال اخیر به آزمون مجموعه زیست اضافه شده است و شامل دروس زیادی است و هنوز منبع و مرجع کاملی ندارد، به داوطلبان آزمون 93 توصیه می‌شود از جزوه تنه مشترک انتشارات مدرسان شریف برای این درس که به صورت جامع و کامل ارائه شده است استفاده نمایند.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


ژنتیک
 

تعداد سوالات درس ژنتیک از 25 سوال در آزمون سال 91 به 20 سوال در آزمون سال 92 کاهش یافته است. نکته‌ی قابل توجه اختصاص 65 درصد سوالات به مبحث ژنتیک مولکولی می‌باشد و از بین مباحث مختلف ژنتیک مولکولی، تقسیم سلولی (میتوز و میوز) و جهش‌هاو ترمیم DNA بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. از مبحث ژنتیک کلاسیک 5 سوال مطرح شده است که شامل مسائل و تعاریف اصطلاحات ژنتیک می‌باشد. با توجه به اهمیت ژنتیک مولکولی و تعداد سوالات زیاد آن و با در نظر داشتن گستردگی منابع ژنتیک مولکولی به دانشجویان توصیه می‌شود عمده وقت خود را به مطالعه‌ی منابع مختلف این درس اختصاص دهند. عمده‌ی سوالات ژنتیک مولکولی حفظی می‌باشد و در مجموع آزمون کارشناسی ارشد سال 92 نسبت به سال گذشته (91) در این درس از درجه سختی بالاتری برخوردار بوده و به داوطلبان آزمون سراسری 93 مطالعه منابع ژنتیک کلاسیک، ژنومیک و ژنوم 3 برای تسلط بر این درس پیشنهاد می‌شود.


سلولی و مولکولی
 

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زیست تعداد سوالات درس سلولی و مولکولی از 25 سوال در سال 91 به 20 سوال در سال 92 کاهش یافته است. در آزمون سال 92، 9 سوال مربوط به سلول و اندامک‌های سلولی و اتصالات سلولی و 9 سوال از مبحث مولکولی (همانندسازی، رونویسی و ترجمه) و 2 سوال مربوط به مهندسی ژنتیک می‌باشد. برخلاف سوالات سایر دروس، سوالات این درس کاملاً مفهومی طراحی گردیده است. خصوصاً سوالات مولکولی نیازمند فهم عمیق و تجسم فضایی دقیق می‌باشد. نکته‌ی قابل توجه در آزمون 92 تغییر سبک سوالات سلولی می‌باشد که در آن‌ها جزئیات مباحث بصورت توضیحی مورد سوال قرار گرفته است. در کل سطح دشواری سوالات آزمون 92 بالاتر از آزمون‌ سال‌های قبل بوده است.


قارچ و ویروس
 

در آزمون کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سال 92 (بهمن 91)، تعداد سوالات مجموعه ویروس شناسی قارچ شناسی و ایمنی شناسی از 25 به 20 سوال کاهش یافت.

سئوالات مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی همواره شامل سئوالات حفظی، مفهومی و ترکیبی می‌باشند از این رو برای پاسخ دادن به آن‌ها دقت و مطالعه زیاد لازم است.

اگر این درس را به سه بخش ویروس‌شناسی‌، قارچ‌شناسی و ایمنی‌شناسی تقسیم کنیم می‌بینیم که در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 سوالات شامل44% ویروس، 28% قارچ و 28% ایمنی بوده است در حالی‌که در آزمون 92 سوالات شامل35% ویروس، 30% قارچ و 35% ایمنی می‌باشند در نتیجه در سال 92 از هر سه درس تقریباً به تعداد یکسان سوال طرح شده است.

با مقایسه سوالات این درس با سال قبل می‌توان گفت که سوالات سال 92 از لحاظ درجه سختی در جایگاه بالاتری قرار دارد و علاوه بر آن بیشتر سوالات ترکیبی (حفظی-مفهومی) شده‌اند.


مجموعه زیست شناسی
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مجموعه زیست شناسی، مدت زمان آزمون همانند سال 91، 240 دقیقه بود. تعداد سوالات در کل 30 سوال کاهش یافت و از 240 سوال به 210 سوال رسید. به جز درس زبان انگلیسی، تعداد سوالات در سایر دروس کاهش یافت. در این آزمون تعداد سوالات مجموعه‌ی زیست شناسی از 50 سوال به 40 سوال ژنتیک، بیوشیمی، سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی و مجموعه ویروس‌شناسی و بیوفیزیک از 25 سوال به 20 سوال کاهش یافت و تعداد سوالات درس مجموعه‌ی زیست دریا 20 عدد بود.

همانند سال 91 دروس مجموعه زیست شناسی که در دو سال اخیر اضافه گردیده است، ترکیبی از سوالات ژنتیک، سلولی و مولکولی و بیوشیمی جهت پاسخگویی به درصد بالایی از سوالات این درس می‌شود. بیشتر سوالات دروس ژنتیک و سلولی ملکولی به مبحث ژنتیک مولکولی اختصاص داشت. نکته‌ی قابل توجه در این دو درس طرح سوالات مرتبط با مهندسی ژنتیک می‌باشد که ممکن است اهمیت این مبحث را در سال‌های آینده نشان دهد. در درس بیوشیمی نیز تعداد سوالات مسیرهای متابولیسمی نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. در کل بودجه‌بندی سوالات با الگویی مشابه با سال‌های پیش رعایت شده است.

دانشجویان توجه فرمایند که در کلیه دروس، چندین سوال عیناً تکراری از کنکورهای پیشین در سوالات گنجانده شده است و این امر اهمیت تسلط بر روی سوالات آزمون‌های گذشته را تأکید می‌کند.

با توجه به تعداد زیاد دروس و گستردگی منابع هر درس لازم است دانشجو منابع مختلف را حتی الامکان مورد مطالعه قرار دهد. در آزمون 92 اغلب سوالاتی بصورت حفظی بوده است و طراحان اقدام به طرح سوالات ترکیبی از مباحث مختلف هر درس کرده‌اند.


میکروبیولوژی
 

تعداد سوالات میکروبیولوژی از 25 سوال درسال 91 به 20 سوال کاهش یافته است. در سال 92 از مبحث میکروبیولوژی محیطی و صنعتی 4 سوال مطرح شده بود و در سال 91 فقط 2 سوال طرح شده همانند سال 91 در سال 92 نیز از مبحث متابولیسم باکتری بیشترین تعداد سوال طرح شده بود (8 سوال). نکته‌ی قابل توجه کاهش تعداد سوالات مرتبط با مباحث ژنتیک باکتری و رشد باکتری بوده است. در سال 91 از این مباحث 10 سوال مطرح شده بود که در سال 92 به 2 سوال تقلیل یافته است. مورد دیگر در ارتباط با مبحث ساختار سلول‌های باکتری است که پس از دو سال تعداد 2 سوال مورد پرسش قرار گرفته است. همچنین تعداد سوالات مباحث بیماری‌زایی، تشخیص آزمایشگاهی و باسیل‌های گرم منفی نیز کاهش یافته که با توجه به کاهش تعداد سوالات منطقی می‌باشد. در کل دانشجویان باید مباحث متابولیسم باکتری و رویکرد صنعت در میکروبیولوژی را در اولویت یادگیری قرار دهند. اکثر سوالات این درس ماهیتی حفظی داشته و نیازمند مرور مکرر مطالب است. باید در نظر داشت که با توجه به تکرار برخی از سوالات در آزمون‌های سال‌های گذشته، دانشجویان باید حتماً آزمون‌های پیشین را بررسی کرده و به آن‌ها تسلط کافی داشته باشند.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی