تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی

 

 

 

 

تکوین گیاهی
 

در آزمون کارشناسی ارشد علوم گیاهی سال 92 ، مانند سایر دروس تخصصی تعداد سوالات درس تکوین گیاهی 30 سوال بود و نسبت به سال گذشته نیز تغییری نداشت. 3 سوال از فصل ریخت شناسی گیاهی ـ مورفولوژی دستگاه رویشی ، 7 سوال از فصل ریخت شناسایی گیاهی ـ مورفولوژی دستگاه زایشی، 7 سوال از فصل تشریح گیاهی- آناتومی دستگاه رویشی، 2 سوال از فصل تشریح گیاهی ـ آناتومی دستگاه زایشی، 2 سوال از فصل ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ ارگانوژنز ، 3 سوال از فصل ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ مورفوژنز، 4 سوال از فصل ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه‌ای در گیاهان و 2 سوال از فصل ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ نمو گیاهی بود.

همانند روند سال‌های قبل بیشتر سوال‌ها از فصل ریخت شناسی گیاهی ـ مورفولوژی دستگاه زایشی و تشریح گیاهی- آناتومی دستگاه رویشی طرح شده بود. این فصل در سال‌های قبل نیز بیشتر سوال‌ها را به خود اختصاص می‌داد. اما در آزمون سال 91، 12 سوال از 30 سوال از این فصل‌ها طرح شد که نشان از اهمیت این فصل ها دارد. نکته‌ای که در سوالات امسال به چشم می‌خورد طرح 11 سوال از مبحث ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ ارگانوژنز و مورفوژنز بود. از لحاظ سختی سوالات آزمون 91 خیلی با سال‌های قبل متفاوت نبودند.


تنه مشترک
 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91) با تغییراتی در درس تنه مشترک روبه‌رو شدیم و این تغییرات شامل تعداد سوالات بود که از 50 سوال در آزمون سال 91 به 40 سوال در آزمون سال 92 کاهش یافته بود. نحوه طراحی سوالات تا حدودی تغییر کرده بود به این صورت که در بودجه‌بندی طرح سوالات از مباحث مختلف، در آزمون 91 نسبت به 92 شاهد تغییراتی بودیم از مباحثی که در آزمون 92 سوال طرح شده بود سال گذشته (91) سوالی در نظر گرفته نشده بود و مباحثی نیز وجود داشتند که امسال برای این اولین بار از آن‌ها سوال طرح می‌شد. می‌توان گفت مهم‌ترین مباحث نوترکیبی و جهش، مهندسی ژنتیک، رده‌بندی باکتری‌ها، ساختار باکتری‌ها، جانورشناسی، جنین شناسی جانوری، رده‌بندی گیاهی، هورمون‌های گیاهی، اکولوژی و کروماتوگرافی بوده است. با توجه به بررسی سوالات آزمون 91 و 92 می‌توان پیشنهاد کرد داوطلبانی که مایل به شرکت در آزمون 93 کارشناسی ارشد این رشته هستند با مطالعه بیشتر بر کلیه مباحث تسلط یافته تا پراکندگی و تعدد دروس در این درس باعث از دست دادن درصدشان در این درس نشود.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


سیستماتیک گیاهی
 

در آزمون کارشناسی ارشد علوم گیاهی سال 92 (بهمن 91)، مانند سایر دروس تخصصی تعداد سوالات درس سیستماتیک گیاهی 30 سوال بود و تغییری نسبت به سال گذشته نداشت. 2 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی 1ـ بریوفیت‌ها ، 3 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی، 1 سوال از نهانزادان آوندی، 2 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی بازدانگان ، 4 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی، تک لپه‌ای‌ها 7 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی دو لپه‌ای‌ها، 1 سوال از فصل تاکسونومی ـ تاکسونومی مدرن، 4 سوال از فصل تاکسونومی – اصول و روشهای رده بندی در گیاهان، 1 سوال از فصل تاکسونومی ـ فلور ایران، 3 سوال از فصل تالوفیت‌ها- قارچ شناسی، 4 سوال از فصل تالوفیت‌ها- جلبک شناسی بود و هیچ سوالی از اکولوژی مطرح نشده بود.

همانند روند سال‌های قبل بیشتر سوال‌ها از فصل سیستماتیک گیاهی، تک لپه‌ای‌ها و سیستماتیک گیاهی و دو لپه‌ای‌ها طرح شده بود. این فصل در سال‌ قبل نیز بیشتر سوال‌ها را به خود اختصاص می‌داد. اما در آزمون سال 91، 50 درصد سوال‌ها یعنی15سوال از 30 سوال از این فصل طرح شد که نشان از اهمیت این فصل دارد. نکته‌ای که در سوالات امسال به چشم می‌خورد طرح 12سوال از مبحث دو لپه‌ای‌ها بود. از لحاظ سختی سوالات آزمون، خیلی با سال‌های قبل متفاوت نبودند اما سوالات امسال زیرکانه طرح شده و در خود تله داشتند در صورتی که داوطلب به تمام مفاهیم دقت نمی‌کرد به راحتی ممکن بود گزینه اشتباه را انتخاب کند.


فیزیولوژی گیاهی
 

در آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 92 ، مانند سایر دروس تخصصی تعداد سوالات درس فیزیولوژی گیاهی همانند سال‌های قبل 30 سوال بود. طبق سال‌های اخیر منبع همه سوال‌ها کتاب فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر بود. 2 سوال از فصل تغذیه معدنی، 3 سوال از فصل ترابری مواد محلول، 3 سوال از فصل فتوسنتز ـ واکنش‌های نوری، 5 سوال از فصل فتوسنتز ـ واکنش‌های کربن، 1 سوال از فصل تراسپاری در آوند آبکش، 1 سوال از فصل تنفس و متابولیسم چربی‌ها، 5 سوال از فصل همانند سازی با عناصر غذایی، 1 سوال از فصل فیتوکروم، 1 سوال از فصل اکسین، 4 سوال از فصل ژیبرلین، 1 سوال از فصل سیتوکینین، 1 سوال از فصل اتیلن و2 سوال از فصل آبسیزیک اسید.

در مقایسه با آزمون سال 91 متوجه می شویم که بیشترین سوالات سال‌های اخیر مربوط به فصل‌های فتوسنتز ـ واکنش‌های کربن (5سوال 91 و 5 سوال 92) و همانندسازی با عناصر غذایی(4 سوال 91 و 5 سوال 92) می باشد که نشان از اهمیت این فصل‌ها است. در ضمن فصول تغذیه معدنی، فتوسنتز ـ واکنش‌های نوری، تنفس و متابولیسم چربی‌ها و هورمون‌ها نیز از اهمیت خاصی برخوردارند. برخلاف سال 91 ، در سال 92 از فصول فتوسنتز ـ بررسی فیزیولوژیکی و اکولوژیکی و نظارت بر گلدهی سوالی مطرح نشده بود و تعداد سوالات از فصل تغذیه معدنی (سال 91، 6 سوال، سال 92، 2 سوال) نسبت به سال 91 کاهش یافته بود.

در مجموع داوطلب با مطالعه دقیق کتاب فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر می‌توانست به راحتی به 90% سوالات جواب صحیح دهد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی