تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی

 

 

 

 

آمار و احتمال
 

در سوالات کنکور 92، فقط یک سؤال از بخش احتمال آورده شد که به نظر نسبت کمتری را با سؤالات سالهای قبل به خود اختصاص داده بود. تأکید بیشتر سؤالات بر قسمتهای توزیعی پیوسته و گسسته، و روابط امید ریاضی، واریانسی و کمیتهای این چنین بود. این تستهای درس آمار به نظر تکنیکی‌تر هستند و در عین حال به خلاقیت کمتری در مقایسه با احتمال نیاز دارند. همچنین دو سؤال از توزیع توابع آمده بود که به نسبت ساده‌تر هستند. در سال 91، یک سؤال از برآورد درست نمایی،‌ و یک سؤال از رگرسیون آمده بود که در سال 92 از این مباحث سؤالی نیامده بود.

در مجموع به نظر می‌رسد، با توجه به اهمیت درجه دوم درس آمار در کنکور ارشد ریاضی، کسانی که به قسمتهای روتین درس تا حد مناسبی مسلط بودند می‌توانستند درصد مناسبی را کسب کنند.


آنالیز ریاضی 1 و 2

 

ترکیب سؤالات آنالیز ریاضی 1 و 2 در سال 91 و 92، مشابه و تقریباً متعارف بود. در آنالیز ریاضی 2، با وجود کم شدن سؤالات به نسبت سؤالات، از بخش توابع با تغییر کراندار زیاد شده است (2 سؤال در سال 91 و 3 سؤال در سال 92) که به نسبت در مقایسه با سالهای پیش درصد بیشتری را شامل می‌شود. همچنین از بخش دنباله‌های توابع که در سال 91 سه سؤال به خود اختصاص داده بود، در سال 92، 5 سؤال آمده است. به این ترتیب در دو سال اخیر سؤالات آنالیز 2 از مباحث توابع با تغییر کراندار، انتگرال ریمان، و دنباله‌های توابع آمده است. از این بخش‌ها هم سؤالات رایجی از قبیل بررسی تغییر کراندار بودن، ویژگی‌های توابع با تغییر کراندار، انتگرال‌پذیری ریمان ـ اشتیل یس و همگرایی یکنواخت دنباله‌ها در فضای اقلیدسی بسیار تکرار شده‌اند.

در آنالیز 1 سؤال‌ها در هر دو سال کاملاً متعارف بود. به این ترتیب که بخش اعظم سؤالات بین همگرایی‌ سری‌ها، پیوستگی در فضای متریک، و توپولوژی مجموعه‌های نقطه‌ای تقسیم شده بنابراین سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بوده است.


آنالیز عددی
 

سؤالات آنالیز عددی سال 92 نسبت به سال 91 از مباحث متنوع تری تشکیل شده بود. در سال 91، 9 سؤال از حل معادلات،‌تقریب توابع و انتگرال مربوط به حل عددی معادلات دیفرانسیل بود. ولی در سال 92 از دستگاه معادلات و خطا هم روی هم رفته (3) سؤال آمده بود. از مبحث جبر خطی عدد که در آنالیز عددی خیلی متعارف نیست، سؤال نیامده بود. در مجموع سؤالات آنالیز عددی در هر دو سال (مخصوصاً سال 91) کاملاً روتین بود و کسی که به مباحث اساسی مانند تقریب توابع، و مرتبه همگرایی در حل معادلات غیر خطی مسلط بود می‌توانست درصد بالایی به دست بیاورد. در کل می‌توان اینگونه استدلال کرد که، سؤالات سال 91 با سؤالات سال 92 تقریباً هم سطح بودند.


توابع مختلط
 

به نظر می‌رسد سؤالات سال 92 نسبت به سال 91 کمی مشکل‌تر بوده است. در سال 91 و 92، 4 سؤال از توابع تحلیلی و قضیه لیوویل آمده بود که در حقیقت یکی از بخشهای اساسی و عمیق درس توابع مختلط هستند. سؤالاتی که از این بخش در سال 92 آمده بوده در مقایسه با سال 91 به درک عمیقتری از مفاهیم توابع مختلط نیازمند بود. همچنین مبحث بسط لوران از قسمت سریها، همواره مورد سؤال بوده است، و نیز مانده‌ها که هم در انتگرال‌گیری‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم به خودی خود سؤالهای زیادی مثلاً مانده توابع در نقاط تکین مطرح شود که این بخشها را در کنکور توابع مختلط دارای اهمیت می‌‌کند. این بخشها به همراه قضیه انتگرال کوشی، تقریباً درس توابع مختلط را می‌پوشانند. بخشهای دیگر مثل نگاشت به طور متناوب مورد سؤال واقع می‌شوند. مثلاً در سال 91 سؤالی از این بخش نیامد ولی در کنکور 92 یک سؤال از این بخش آمده بود.

پس به طور کلی در سال 92 تنها یک مبحث بیشتر از سال 91 آمده بود. و در بقیه بخشها و مباحث تعداد سؤالات نیز مشابه بود فقط از قضیه مانده‌ها در سال 91 دو سؤال بود ولی در سال 92 یک سؤال مطرح شده بود.


جبر 1

 

در مجموع سؤالات جبر 1 کنکور 92 از کنکور 91 متعارف‌تر به نظر می‌رسید. البته باید به این نکته اشاره کرد که حلقه چند جمله‌ایها، که از بخشهای اساسی نظریه حلقه‌هاست و معمولاً در سالهای متوالی از آن سؤال می‌آمد، در کنکور 92 جایی نداشت. در هر دو سال 7 سؤال از نظریه گروهی بود و 3 سؤال از نظریه حلقه. یعنی در دو سال گذشته که تعداد سؤالات درس‌‌‌ها کمتر شده است، وزن نظریه گروه‌ها در سؤالات بیشتر شده و همچنین سوالات ساختاری نظریه گروه‌ها (ساختار گروههای آبلی، قضایای کوشی و سیلو) نسبت به سالهای قبل از آن بیشتر شده‌اند. همچنین در سال 91 یک سؤال از نیم گروهی داده شده که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به نظر سؤالات نظریه حلقه‌ها در سال 92 مشکل‌تر از سؤالات مشابه در سال 91 بوده است و در مجموع سؤالات مشابه سال 91 بوده است و در مجموع سؤالات جبر در سال 92 مشکل‌تر از سال 91 بود.

در سال 91 سعی شده بود که تمام مباحث پوشش داده شود ولی در سال 92 پراکندگی مناسب نبود و مباحث کمتری پوشش داده شده بود.


جبر خطی
 

سؤالات جبرخطی در سال 91 و 92 تفاوت چندانی از لحاظ نوع تست‌ها نداشتند، گرچه تأکید سؤالات در سال 91، بر ماتریس‌ها و عملگرهای خطی روی فضاهای برداری بود. در حالیکه 5 سؤال از سال 92 از بعد و پایه ماتریس‌های پوچ توان و خود توان آمده بود. در هر صورت در روندی که از سؤالات جبرخطی در این دو سال دیده می‌شود، برای جواب دادن به سؤالات بر توانایی در کارکردن با عملگرهای خطی، ویژگی های جبری در جبرخطی (کار کردن با تبدیلات، و کرنل عملگرهای القایی از ماتریس‌ها و ….) تأکید شده است. تعدادی از سؤالات مربوط به مباحث محاسباتی جبر خطی بود که شامل محاسبه تعویض پایه و …. می‌شدند. با این حال سؤالات جبری در این مباحث بیشتر بود. با این حال تقریباً تمام ماتریس‌ها و عملگرها میدان حقیقی در نظر گرفته شدند و سؤالات ترکیبی در مورد تعداد زیر فضاها سوی میدانهای متناهی دیده نشد.ند.


ریاضی عمومی
 

سؤالات ریاضی عمومی سال 92 با سال 91 متفاوت بوده است. تعداد سؤالات ریاضی 1 (توابع یک متغیره) در سال 92 کمتر از سال 91 بوده و سطح سؤالات ریاضی سال 92 نسبت به سالهای قبل ساده‌تر بوده است. مخصوصاً در مورد سؤالات دنباله‌ها و سری‌ها که با روشهای مقدماتی‌تر هم قابل حل بود. ولی سؤالات ریاضی 1 سال 91 عمیق‌تر بود. همچنین سؤالات مربوط به مشتق در هر دو سال، به کمک روشهای مشتق‌گیری از انتگرال (که مقدماتی هستند ) قابل حل بود.

البته تعداد سؤالات مربوط به توابع چند متغیره، حساب‌برداری در سال 92 بیشتر، و تا حدودی سخت‌تر از سال 91 بود. در تستهایی که معمولاً کمتر رایج هستند تعداد سؤالات بیشتر بود.

در مجموع به نظر می‌رسد که سؤالات ریاضی سال 92، برای کسی که دارای اطلاعات پایه‌ای مناسبی از ریاضی عمومی باشد به نسبت ساده بود.

در آزمون‌های هر دو سال (91 و 92) سؤالات به نسبت از سطح پوشش مباحث خوبی برخوردار بودند. همچنین در هر دو سال بیشترین تعداد سؤالات از مبحث انتگرال سطح، حجم و خط بوده است.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


معادلات دیفرانسیل
 

سؤالات معادلات دیفرانسیل سال 92 غیر متعارف بود. یعنی از بخشهایی مثل دستگاه معادلات، سری‌ها و تبدیل لاپلاس سؤالی در کنکور 92 موجود نبود، ولی در سال 91 از این سه بخش 4 سؤال طرح شده بود. همچنین از قسمت معادلات درجه اول 5 سؤال در کنکور 92 وجود داشت که بعضی از آنها سوالات نظری بودند (وجود جواب معادلات دیفرانسیل). همچنین دو سؤال از توابع بسل آمده بود که به نسبت غیر طبیعی به نظر می‌رسید.

به نظر در کل سؤالات سال 92 کمی غیر متعارف و دور از انتظار بود و کسی می‌توانست در پاسخگویی سؤالات معادلات دیفرانسیل امسال موفق باشد که به تمام جزئیات درس و همه مباحث مسلط باشد.

در سوالات سال 92 تنها به سه مبحث اکتفا شده بود و سؤالات از پوششدهی مباحث خوبی برخوردار نبودند ولی در سال 91 تمام مباحث پوشش داده شده بود.


تحلیل کلی
 

در مجموع سؤالات ریاضی سال 92 قابل انتظار بود. یعنی جز در سوال‌های معادلات دیفرانسیل و توابع مختلط در مابقی درسها سؤالات متعارف بود. مهمترین درسها در کنکور ریاضی محض آنالیز، جبر و جبر خطی هستند و در کنکور ریاضی کاربردی به جای جبر، آنالیز عددی مهم است. در این درس‌ها سؤالات متعارف بود و در نتیجه کسی که به درسهای اصلی مسلط بود می‌توانست نتیجه خوبی کسب کند. با این حال تفاوت اساسی کنکور 92 با کنکور 91 این بود که در مجموع سؤالات بخش بیشتری از درس را می‌پوشاندند و در نتیجه برای موفقیت در امتحان سال 92، می‌بایست به کلیه مباحث اساسی درس مسلط بود به نظر می‌رسد به این ترتیب اگر در طول دوران مطالعه برای امتحان، دانشجوها بتوانند مرحله به مرحله به تمام جزئیات درسها مسلط شوند، شانس بیشتری برای موفقیت در کنکور ریاضی خواهند داشت.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی