تحلیل آزمونهای سال قبل کارشناسی ارشد مهندسی نفت

تحلیل آزمونهای سال قبل کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 

 

 

مهندسی بهره‌برداری و سیالات دو فازی و مهندسی مخزن
 

در این بخش سؤالات که از دو درس بهره‌برداری و خواص سیالات دو فازی به همراه درس مهندسی مخزن آورده شده است، 9 سؤال از درس مهندسی بهره‌برداری و 4 سؤال از سیالات دو فازی و 7 سؤال از درس مهندسی مخزن طراحی شده است.

با توجه به گستردگی مباحث این سه درس در مقابل سؤال‌های نسبتاً کم اختصاص داده شده به آنها نمی‌توان روند دقیقی از بخش‌های مورد نظر طراح در دوره‌های کنکور نتیجه‌گیری کرد اما با این وجود در درس مخزن هر سال یک سؤال از ضریب پوسته و یک سؤال از ضرایب بهره‌دهی چاه‌ها طرح می‌شود و مبحث با اهمیت دیگر که در سال 92 از آن سؤال مطرح شده بود سرعت حرکت افت فشار و شعاع زهکشی بود. بقیه سؤال‌ها از مباحث مختلف مربوط به معادلات جریان دارسی در محیط‌های مختلف که هر ساله یک بخش آن مورد نظر طراح است ارائه شده بودند. در این بخش 5 سؤال از 7 سؤال محاسباتی بودند که نشان‌دهنده روند محاسباتی شدن سؤالات بودند.

در ادامه 9 سؤال طراحی شده از درس مهندسی بهره‌برداری جای گرفته‌اند که شامل دو سؤال محاسباتی از فراز آوری‌های مصنوعی درست مانند سال 91 بود. دو سؤال از انگیزش چاه که در سال 91 هم همین تعداد سؤال طرح شده بود و 3 سؤال از نمودارهای IPR و TPR بود که از سال 91 دو سؤال بیشتر بود.

طراح به طور خوبی اصل توزیع سؤالات را در بین فصول رعایت کرده است که داوطلب در صورت عدم تسلط به یکی از مباحث سؤالات زیادی را از دست نمی‌دهد. بقیه سؤالات به طور پراکنده از بخش‌های دیگر از جمله مفروطی شدن آب و گاز بود.

در بخش مربوط به سؤالات درس خواص سیالات دو فازی در مجموع چهار سؤال مطرح شده بود که کمتر از سال 91 بود. دو سؤال مفهومی از مفاهیم بنیادی و دو سؤال از مباحث دیگر آورده شده بود.


مهندسی مخزن 1و2

 

سوالات دروس مخزن 1و2 در کنکور سراسری سال 92 با مباحثی مشابه سال 91 طراحی شده بود با این تفاوت که سعی بر آن بود که سوالات هم مفهوم سال 92 با بیانی متفاوت و جنبه ای نا آشنا تر از سالهای قبل مطرح شود تا سطح درک دانشجو از مطالب محک زده شود.

در مجموع سوالات درس مخزن2 دشوارتر بودند و قسمت سخت این بخش از دفترچه به حساب می آیند.برای پاسخ صحیح به تمام سوالات تنها کافیست روی جزوه مهندسی مخزن 1 دکتر هلالی زاده و روابط مربوط به جریانهای مختلف دارسی و غیر دارسی تسلط کافی داشته باشید همچنین مراحل اثبات هر رابطه اهمیت دارد. .و برای پاسخ گویی به درس مهندسی مخزن 2 نیاز به تسلط کامل فصل موازنه مواد میباشد زیرا مبنای اصلی اغلب سوالات این درس است.جزوه دکتر عاشوری مرجع خوبی برای مطالعه این درس میباشد همچنین در سال 92 سوالات این بخش محاسبات چندانی نداشتندوبیشتر روی مفاهیم تاکید شده بود.


مبانی مهندسی حفاری و بهره برداری وسیالات دو فازی
 

سوالهای بخش حفاری به نسبت سوالهای کنکورهای گذشته از مباحث قابل پیش بینی تر طراحی شده بود.در شکل بیان سوالات ظرافت و نکته انحرافی دیده نمیشود این روند مربوط به طراحان سوال و سلایق انهاست و هر سال ممکن است این شکل تغییر یابد .در عوض سوالات مربوط بهدر س بهره برداری در این بخش به طور کاملا آشکاری با ظرافت و به طوریمتفاوت طراحی شده بودند که یرای پاسخ گویی به آنها نیاز به تسلط کامل به چند مبحث مختلف بود.سوالات این قسمت ترکیبی از مفاهیم ظریف و با همیت در س بهره برداری بودند که از منابع معتبر این درس جمع آوری شده بودند.

در ادامه سوالات مطرح شده از مباحث مربوط به درس سیالات دو فازی مانند هر سال از کتاب طراحی هیدرولیکی انتقال جریان دو فازی دکتر وطنی بوده است که به احتمال زیاد شخص دکتر وطنی یکی ازطراحان اصلی این بخش از سوالات است.

سوالات ساده طرح شده بودند و از متن کتاب نام برده شده به طور حفظی و یا استفاده از روابط مطرح شده در آن که از کتابهای مرجع استخراج شده استفاده شده است.


حفاری (حفاری 1 و 2 ـ سیمان ـ گل)
 

در بخش سؤالات تخصصی مربوط به گرایش حفاری و بهره‌برداری 12 سؤال از درس‌های حفاری 1 و 2 آورده شده است و 4 سؤال از سیمان حفاری و 4 سؤال از سیال حفاری طرح شده است.

در 12 سؤال درس حفاری 1 و 2، پنج سؤال به طراحی جداری و انواع جداری اختصاص داده شده است که به نسبت حجم مطالب و سؤالات معمول هر ساله از این بخش بسیار زیاد است. سؤال‌ها نسبتاً دشوار بودند. مانند سال 91 چهار سؤال از فصل پر اهمیت هیدرولیک حفاری طرح شده بودند. سه سؤال دیگر از فصل‌های پراکنده دیگر مانند تجهیزات حفاری و محاسبات دکل بودند. سؤال‌های سال 92 مفهومی‌تر و محاسباتی‌تر از سال 91 بودند. توجه کنید که کنکور مهندسی نفت برخلاف شیوه‌هایی که در آزمون‌های قبل برگزار می‌شد و بر پایه مطالب حفظ کردنی بود به سمت محاسبه و بدست آوردن اعداد پیش می‌رود.

در قسمت مربوط به چهار سؤال درس سیمان حفاری معمولاً یک یا دو سؤال از افزایه‌های سیمان می‌آید که در کنکور سال 92 دو سؤال از این بخش آمده است. البته در سال 91 دشوارتر و محاسباتی‌تر بودند زیرا برعکس سؤال‌های هر ساله حفاری در سال 92 سؤالی از محاسبات مربوط به سیمان‌کاری آورده نشده است و در آخر دو سؤال مانند سال 92 از گل حفاری و یک سؤال محاسباتی از سیال حفاری آورده شده است.

در مجموع می‌توان گفت که سطح سختی متوسط سؤال‌های سال 91 و 92 و تعداد سؤال‌های مفهومی و محاسباتی در یک سطح بودند.


چاه‌آزمایی و نمودارگیری چاه‌ها
 

این بخش از سؤالات به طور برابر به دو بخش 10 تایی که در بخش اول سؤالات مربوط به چاه‌آزمایی و در بخش دوم سؤالات چاه‌پیمایی آمده تقسیم شده است.

در قسمت مربوط به چاه‌آزمایی دو سؤال متوسط از چاه‌آزمایی Build up مانند سال 91 آورده شده است و یک سؤال نسبتاً حفظی از ذخیره چاه و دو سؤال از مفاهیمی که مربوط به یادگیری چاه‌آزمایی می‌باشد آورده شده است.

بر خلاف روال سال‌های قبل که سؤال‌ها گرایش محاسباتی داشتند سؤال‌های سال 92 چندان محاسباتی نبودند.

با مطالعه کتاب چاه‌آزمایی John Lee و جزوه دکتر هاشمی که سؤال‌های مربوط به شکاف‌ها به نظر از این منبع طرح شده‌اند و با مطالعه تکمیلی بخش DST در جزوه دکتر شادی‌زاده قادر به پاسخ کامل به سؤال‌ها بودید.

در بخش مربوط به 10 سؤال درس نمودارگیری چاه به طور کلی چیدمان فصل‌های طراحی شده با سال 91 متفاوت بود و تنها سه سؤال از مباحث مربوط به سؤال‌های سال 91 آورده شده بود البته گستردگی مطالب این درس علت اصلی این تغییرات است. سه سؤال از نمودارهای هسته‌ای آورده شده بود که نسبتاً دشوار بودند. چهار سؤال از نمودارهای SP و مفاهیم آن بود که نسبتاً زیاد محسوب می‌شود. در واقع طراح‌های سؤال توزیع عادلانه‌ای بین مطالب برقرار نکرده بودند و تنها با عدم مطالعه فصل نمودارهای SP دانشجو چهار سؤال نسبتاً ساده را از دست می‌داد.

سؤال‌های این بخش به طور عمومی در اغلب کتاب‌های مربوط به چاه‌نگاری یافت می‌شوند، برای پاسخ کامل کتاب O.Serra کتاب مناسبی بود و همچنین کتاب مرتضی دژم مربوط به نفت فلات قاره ایران.


خواص سنگ و سیال
 

در این بخش سؤال‌ها به دو بخش 10 تایی از درس خواص سنگ و درس خواص سیال تقسیم شده است.

در قسمت سؤال‌های خواص سیالات مخزن چهار سؤال از بخش معادلات حالت و منحنی فازها آمده است که شامل یک سؤال حفظ کردنی از معادله حالت، یک سؤال مفهومی از رفتار گازها با تغییر پارامترهایPVT و دو سؤال از نمودارهای مربوط به رفتار حجمی سیالات مخزن آورده شده است که مفهومی بوده‌اند.

مانند کنکورهای سال‌های گذشته یک سؤال نسبتاً دشوار از بخش باز ترکیب سیال مخزن (Re conbination) آورده شده است. دو سؤال از عدد ویژه حرارتی مواد سوختی که در کتاب Mccain و جزوه دکتر هلالی‌زاده به طور کافی در این موضوع توضیح داده شده است آمده است، و سه سؤال از بخش محاسبات تبخیر ناگهانی آمده است که شامل دو سؤال مفهومی و یک سؤال محاسباتی بوده است.

در رابطه با 10 سؤالی که از درس خواص سنگ مخزن آورده شده است باید گفت که مانند روندی که در چند سال اخیر مشاهده شده است چند سؤال از مباحث مربوط به دستگاه‌های آزمایشگاهی و محاسبات آزمایشگاه خواص سنگ آورده شده است که این سؤال‌ها به نظر از مباحث مطرح شده توسط دکتر رستمی استاد دانشگاه تهران می‌باشند.

از جمله یک سؤال که در رابطه با دستگاه اندازه‌گیری فشار مویین آورده شده است. مانند سال 91 دو سؤال از مباحث مربوط به تراوایی نسبی آورده شده که یک سؤال محاسباتی و یک سؤال مفهومی بوده است.

یک سؤال مفهومی از بخش رابطه مقاومت الکتریکی آرچی آورده شده است. از این بخش سؤالات محاسباتی کمی آورده شده و بیشتر سؤال‌ها مفهومی بودند که به نظر می‌رسید با مطالعه جزوه دکتر گرامی در دانشگاه صنعت نفت و جزوه دکتر رستمی و کتاب محیط متخلخل زولتان هینمان به تمام سؤالات قادر به پاسخگویی بودید.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی