تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی شیمی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی شیمی

 

 

 

 

ترمودینامیک
 

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث قانون اول 6 سؤال، قانون دوم و روابط ترمودینامیکی 2 سؤال، مفاهیم بنیادی ترمودینامیک، تعادل فازها و تعادل واکنش های شیمیایی 1 سؤال، خواص ترمودینامیکی مخلوط های همگن 7 سؤال مطرح شده است.

در سال‌های اخیر اگرچه روند ترمودینامیک رو به مفهومی‌تر شدن پیش رفته است، اما هنوز برای حل سؤالات آن دانشجو احتیاج به تمرین و تکرار فراوان دارد به عبارتی برای اینکه دانشجو بتواند سؤالات را در زمان مناسب حل کند باید قبلاً از مباحث مختلف به اندازه کافی سؤال حل کرده باشد تا سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، نکته جدیدی نداشته و فقط احتیاج به زمان برای حل سؤال داشته باشد، نه اینکه زمانی را به حل سؤالی اختصاص دهد که برای اولین بار با آن مواجه شده است. درس ترمودینامیک در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل چند نکته بود:

1ـ سؤالات این درس بیشتر از مباحث خواص ترمودینامیکی مخلوط های همگن و قوانین ترمودینامیک می آید چون این مباحث است که مفاهیم ترمودینامیک را در خود می گنجاند.

2ـ سؤالات این درس به گونه‌ای هستند که برای حل آنها احتیاج به تمرین و تکرار زیاد است تا علاوه بر ذهن دست نیز به این سؤالات عادت کند.


مکانیک سیالات
 

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث جریان تراکم پذیر لزج در لوله‌ها 6 سؤال، لایه مرزی و مفاهیم جریان سیال 3 سؤال، کلیات، توربو ماشین و استاتیک سیالات 1 سؤال مطرح شده است.

مسائل این درس بیشتر ابتکاری حل می‌شوند یعنی برای حل سؤالات آن دانشجو خیلی به تمرین و تکرار فراوان احتیاج دارد. به عبارتی برای اینکه دانشجو بتواند سؤالات را در زمان مناسب حل کند باید قبلاً از مباحث مختلف به اندازه کافی سؤال حل کرده باشد تا سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، نکته جدیدی نداشته و فقط احتیاج به زمان برای حل سؤال داشته باشد، نه اینکه زمانی را به حل سؤالی اختصاص دهد که برای اولین بار با آن مواجه شده است. درس مکانیک سیالات در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل یک نکته بود:

1ـ سؤالات این درس بیشتر از مباحث جریان تراکم پذیر لزج در لوله‌ها می‌آید چون مبحثی است که مفاهیم سیالات را در خود می‌گنجاند و باید در این مبحث تمرین زیادی صورت گیردو برای تسلط بر این مبحث سایر مباحث نیز باید به خوبی پوشش داده شوند.


سینتیک و طرح راکتورهای شیمیایی
 

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث طراحی راکتور برای واکنش های چندگانه، طراحی راکتورهای منفرد 3 سؤال، راکتورهای ناپیوسته 7 سؤال و مفاهیم پایه و سینتیک واکنش های همگن 2 سؤال مطرح شده است.

در سال‌های اخیر اگرچه روند طراحی کنکور رو به مفهومی‌تر شدن پیش رفته است، اما همچنان اکثر سؤالات طراحی راکتور مسئله اند و برای حل سؤالات آن دانشجو احتیاج به تمرین و تکرار فراوان دارد به عبارتی برای اینکه دانشجو بتواند سؤالات را در زمان مناسب حل کند باید قبلاً از مباحث مختلف به اندازه کافی سؤال حل کرده باشد تا سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، نکته جدیدی نداشته و فقط احتیاج به زمان برای حل سؤال داشته باشد، نه اینکه زمانی را به حل سؤالی اختصاص دهد که برای اولین بار با آن مواجه شده است. درس طراحی راکتور در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل چند نکته بود:

1ـ سؤالات این درس در تمام فصول پخش می‌شوند لذا دانشجو باید تمام مباحث را با دقت بخواند.

2ـ سؤالات این درس به گونه‌ای هستند که برای حل آنها احتیاج به تمرین و تکرار زیاد است تا علاوه بر ذهن دست نیز به این سؤالات عادت کند.

3- معمولا سؤالات این درس نسبت به سایر دروس بیشتر تکرار می‌شوند و روند مشابه ای دارد و با تکرار زیاد می توان به راحتی به آن ها پاسخ داد.


ریاضیات (کابردی ـ عددی)
 

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث مدلسازی و فرمولاسیون، حل عددی معادلات غیر خطی و درونیابی 4 سؤال، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 3 سؤال ، توابع خاص 2 سؤال، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول ، حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر و انتگرال عددی 1 سؤال مطرح شده است.

برای حل سؤالات ریاضی دانشجو احتیاج به تمرین و تکرار فراوان دارد به عبارتی برای اینکه دانشجو بتواند سؤالات را در زمان مناسب حل کند باید قبلاً از مباحث مختلف به اندازه کافی سؤال حل کرده باشد تا سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، نکته جدیدی نداشته و فقط احتیاج به زمان برای حل سؤال داشته باشد، نه اینکه زمانی را به حل سؤالی اختصاص دهد که برای اولین بار با آن مواجه شده است.

سؤالات این درس در تمام فصول پخش می‌شوند لذا دانشجو باید تمام مباحث را با دقت بخواند ولی مبحث مدلسازی و فرمولاسیون و مشتقات جزیی اهمیت بیشتری نسبت به سایر مباحث دارند.


کنترل فرآیندها
 

از لحاظ بودجه‌بندی در درس کنترل فرآیندها از مبحث تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی سیستم‌ها 3 سؤال، پایداری 4 سؤال، سیستم‌های کنترلی و اجزای آن 5 سؤال، تحلیل و مدل‌سازی فرآیندهای خطی 3 سؤال مطرح شده است.

در سال‌های اخیر روند سؤالات کنترل فرآیندها به صورتی است که دانشجو باید درس را به صورت کاملاً مفهومی و عمیق بخواند تا بتواند به سؤالات به خوبی پاسخ دهد. درست است که این درس نسبت به دروس دیگر به دلیل ضریب درسی که دارد از اهمیت کمتری برخوردار است اما یادگیری این درس کمک بسیاری در تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌کند.


انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2

 

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث انتقال جرم بین فازها 5 سؤال، دستگاههای تماس دهنده ی گاز و مایع، ضرایب انتقال جرم ، خشک کردن ، استخراج جامدات، استخراج مایع-مایع 1 سؤال، نفوذ مولکولی، عملیات مرطوب سازی و تبخیر 2 سؤال، تقطیر4 سؤال مطرح شده است.

در درس انتقال جرم و عملیات سؤالات این درس بیشتر از مباحث درس انتقال جرم است تا عملیات واحد اما مبحث تقطیر عملیات واحد جز مباحث مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.


انتقال حرارت 1 و 2

 

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث هدایت حرارتی و انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری 3 سؤال، جوشش و معیان و مبدل های حرارتی 2 سؤال، هدایت حرارتی ناپایا یک سؤال و تشعشع 4سؤال مطرح شده است.

در سال‌های اخیر روند انتقال حرارت رو به مفهومی‌تر شدن پیش رفته است و دانشجو باید علاوه بر مسائل مربوط به این درس مفاهیم را هم به خوبی بخواند تا بتواند به راحتی به سؤالات پاسخ دهد. درس انتقال حرارت در آزمون کارشناسی ارشد امسال شامل چند نکته بود:

1ـ سؤالات این درس در تمام فصول پخش می‌شوند لذا دانشجو باید تمام مباحث را با دقت بخواند.

2ـ سؤالات این درس به گونه‌ای هستند که باید مفاهیم علاوه بر مسائل به خوبی فرا گرفته شوند.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی