تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد مهندسی عمران

تحلیل آزمون سال 91 کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 

 

 

 

پی سازی
 

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 91 (بهمن 90)، از درس پی‌سازی همانند 2 سال گذشته 8 سوال در قالب درس “مکانیک خاک و پی‌سازی” مطرح شده بود. اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی سوالات سال 91 در سطح سوالات سال 90 و از سوالات سال 89 دشوارتر می‌باشند. از نظر بودجه‌بندی 1سوال از فصل “شناسایی پارامترهای خاک”، 4 سوال از “پی‌های سطحی” ، 1سوال از “فشار جانبی خاک” و2 سوال از ” مبحث پی‌های عمیق” مطرح شده بود.
در نگاه اول به آزمون 91 این طور به نظر می‌رسد که سوالات مشابه سوال‌های 79، 84 و 85 هستند. اما برخی سوالات دیگر مانند سوالات سال‌های 81 و 83 از روند جدیدی پیروی می‌کنند و نمونه آن را قبلاً ندیده‌ایم. (با توجه به اینکه درس پی‌سازی در آزمون‌های سال 83 تا 88 نبوده و از سال 89 به بعد به منابع کارشناسی ارشد مهندسی عمران اضافه شده، نمونه سوالات کنکوری آن نسبتاً کم می‌باشد)
در آزمون سال 91 در این درس مانند سال های گذشته تاکید طراحان بیشتر بر روی پی های سطحی بوده‌، به طوری که نیمی از سوالات (4سوال از 8 سوال) از این بخش آمده ، اما در عین حال 2 سوال (25% از سوالات پی‌سازی) نیز به بخش پی‌های عمیق اختصاص داشته که نشانگر اهمیت این بخش می‌باشد. در آزمون‌های سال 89 و 90 نیز دقیقاً 2 سوال از بخش پی‌های عمیق آمده بود.
به عنوان سخن پایانی سطح سختی سوالات کارشناسی ارشد سال 91 پی‌سازی در مجموع سخت می‌باشد و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 5 سوال از 8 سوال پاسخ صحیح بدهند.


تحلیل سازه ها
 

در آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91 (بهمن 90)، از درس تحلیل سازه‌ها همانند 2 سال گذشته 10 سوال در قالب درس مکانیک جامدات مطرح شده بود. اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی سوالات سال 91 از سال 90 کمی آسان‌تر، اما از سوالات سال 89 دشوارتر می‌باشند‌. از نظر بودجه‌بندی 3سوال از فصل “تعادل ایستایی‌، نیروی خارجی و داخلی”، 1 سوال از “خرپاها”‌، 1سوال از “خطوط تاثیر”، 3 سوال از مبحث ” تغییرمکان سازه‌ها و استفاده برای تحلیل سازه‌های نامعین” و 2 سوال از فصل “روش‌های انرژی” مطرح شده بود‌.
درس تحلیل سازه‌ها از جمله درس‌هایی است که اکثر داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده و آن را خوب مطالعه می‌کنند. به همین علت معمولاً سوالات ساده در این درس کمتر مطرح می‌شود که این مورد در آزمون سال 91 نیز دیده می‌شود. همچنین این درس جزو دروس اصلی و پایه‌ای آزمون کارشناسی ارشد عمران می باشد که برای پاسخگویی به سوالات آن علاوه بر دقت، نیاز به مطالعه مفهومی مطالب نیز می‌باشد، که این نیاز در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 نیز احساس می‌شد. مباحث “تغییرمکان سازه‌ها و استفاده برای تحلیل سازه‌های نامعین” و “تعادل ایستایی، نیروی خارجی و داخلی” همانند سال‌های گذشته مهمترین فصل‌ها در درس تحلیل سازه هستند که، (در آزمون ارشد سال 91،60% سوالات مربوط به این 2 بخش بوده است.)
از جمله تغییرات قابل توجه در آزمون کارشناسی ارشد 91 ، مطرح نشدن سوال از فصل “پایداری سازه‌ها، معینی و نامعینی” برای اولین بار در چند سال گذشته می‌باشد. (تقریباً همه ساله از این مبحث در آزمون‌های کارشناسی ارشد حداقل یک سوال وجود داشته است). همچنین تست شماره 56 این آزمون، سوالی جدید و در حد نوآوری می‌باشد که مشابه آن را در سوالات درس تحلیل سازه سال‌های گذشته ندیده بودیم.
به عنوان سخن پایانی سطح سختی سوالات آزمون در مجموع متوسط رو به سخت می‌باشد و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 6 سوال از 10 سوال به راحتی پاسخ صحیح بدهند.


راهسازی و روسازی
 

در آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91(بهمن 90)، همانند 2 سال گذشته 7 سوال از درس راه‌سازی و 7 سوال از درس روسازی در قالب درس طراحی مطرح شده بود (مجموعاً 14 سوال)، اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی سوالات راه‌سازی سال 91 مشابه سوالات سال 89، و از سوالات سال 90 ساده‌تر می‌باشند. اما برای درس روسازی، سوالات 91 از سوالات هر 2 سال 89 و 90 دشوارتر بوده است. از نظر بودجه‌بندی برای درس راه‌سازی 3سوال از فصل “طرح مسیر افقی راه (بربلندی و شعاع قوس)” ، 1 سوال از “طرح مسیر افقی راه (اتصال کلوتئیدی و نحوه اعمال دور در قوس و تعریض)” ، 1سوال از “طرح مسیر افقی راه (مسافت دید در قوس‌های افقی)”و2 سوال از مبحث ” قوس قائم” مطرح شده بود. همچنین برای درس روسازی 1سوال از فصل “خاک بستر”، 1 سوال از “زیر اساس، اساس و رویه شنی”، 1سوال از “قیر”،2 سوال از مبحث “آسفالت”، 1 سوال از مبحث “بارگذاری” ، 1 سوال از مبحث “روش‌های طراحی” مطرح شده بود‌.
در آزمون کارشناسی ارشد 91، تغییراتی ملموس در درس روسازی مشاهده شد که در این درس بر خلاف انتظار اکثر داوطلبان، هیچ سوال محاسباتی طرح نشده بود و تمامی سوالات حفظی و بدون محاسبه، قابل پاسخگویی بودند. در حالی که در 2 سال گذشته (سال‌های 89 و 90) بین 2 تا 5 سوال محاسباتی وجود داشت. همچنین آن طور که دیده می‌شود در درس راه‌سازی، طراح تاکید زیادی بر روی قوس دایره‌ای و قوس قائم داشته که داوطلب با دانستن روابط مورد نیاز برای این دو نوع قوس و اطلاعات لازم در مورد کیلومتراژ راه می‌توانست به 4 سوال از 7 سوال پاسخ دهد. همچنین همانطور که دیده می‌شود سوالات درس روسازی دارای محاسبات معمول بوده و نیازی به ماشین حساب دیده نمی‌شود، در حالی که در آزمون ارشد سال 90 برخی سوالات به ماشین حساب نیاز داشت.
به عنوان سخن پایانی سطح سختی سوالات آزمون در درس راه‌سازی در مجموع متوسط رو به آسان بوده و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 5 سوال از 7 سوال پاسخ صحیح بدهند. همچنین برای درس روسازی، سوالات در مجموع سخت بوده و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 3 سوال از 7 سوال پاسخ صحیح بدهند.


ریاضیات
 

در آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91 (بهمن 90)، از درس ریاضی همانند 2 سال گذشته 15 سوال مطرح شده بود. اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی سوالات سال 91 از سال 89 بسیار دشوارتر است، اما نسبت به سوالات سال 90 تفاوت چندانی ندارد. از نظر بودجه‌بندی برای ریاضی 1، 2 سوال از مبحث ” انتگرال یک متغیره و کاربرد آن “، 1 سوال از مبحث ” اعداد مختلط ” و 2 سوال از مبحث “دنباله و سری”، برای ریاضی 2، 1 سوال از فصل “جبر خطی و هندسه تحلیلی” ، 1 سوال از ” رویه و خم‌ها “، 1 سوال از مبحث “انتگرال چند متغیره” و2 سوال از “انتگرال روی خم و رویه” و برای درس معادلات دیفرانسیل، 2 سوال از فصل ” معادلات دیفرانسیل مرتبه اول”، 1 سوال از “معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر”، 1 سوال از مبحث “حل معادله با سری” و 1 سوال از “تبدیل لاپلاس” مطرح شده بود.
در آزمون امسال یک سوال غلط دیده می‌شود که در درس ریاضی آزمون کارشناسی ارشد عمران، معمولاً چنین موردی دیده نمی‌شد. این مورد مربوط به سوال 34 می‌باشد که در واقع شرط داده شده در صورت سوال، با شرط اولیه معادله انتگرالی ( ) در تناقض می‌باشد. از موارد دیگری که در آزمون امسال به چشم می‌خورد برابری تعداد سوالات (ریاضی 1)، (ریاضی 2) و (معادلات دیفرانسیل) برای دومین سال متوالی می‌باشد. همچنین همانطور که دیده می‌شود و در سال‌های گذشته هم تقریباً به همین منوال بوده، مباحث “انتگرال یک متغیره” و “دنباله و سری” در (ریاضی 1)، “انتگرال روی خم” و “رویه”، در (ریاضی 2) و “معادلات دیفرانسیل مرتبه اول” در درس (معادلات دیفرانسیل) از مهمترین مباحث می‌باشند و بیشترین تعداد سوالات را دارند‌.
از جمله تغییرات قابل توجه در آزمون کارشناسی ارشد 91، یکی این بود که از مبحث جبر خطی و هندسه تحلیلی از ریاضی 2 به طور مستقیم سوال نمی‌آمد، اما امسال یک سوال (البته سوال بسیار ساده) از این مبحث داشتیم. و در جای دیگر قضیه گرین است که برای اولین بار در چند سال گذشته از این بخش سوال نیامده است‌.
به عنوان سخن پایانی ضریب سختی سوالات آزمون در مجموع متوسط رو به سخت می‌باشد و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 8 سوال از 15 سوال پاسخ صحیح بدهند.


سازه های فولادی و بتنی
 

در آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91 (بهمن 90)، همانند 2 سال گذشته 8 سوال از سازه‌های فولادی و 8 سوال از سازه‌های بتنی در قالب درس طراحی مطرح شده بود (مجموعاً 16 سوال)، اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی، سوالات سازه‌های فولادی سال 91 از سوالات سال 89 و 90 ساده‌تر می‌باشند. اما برای درس سازه‌های بتنی سوالات 91 از سوالات هر 2 سال 89 و 90 دشوارتر می‌باشند. از نظر بودجه‌بندی برای درس سازه‌های فولادی 1سوال از فصل “طرح اعضای کششی”، 2 سوال از “طرح اعضای فشاری”، 2سوال از “طرح اعضای خمشی”، 2 سوال از مبحث ” طراحی جوش” و 1 سوال از فصل “طراحی پیچ” مطرح شده بود. همچنین برای درس سازه‌های بتنی 2سوال از فصل “خواص بتن و فولاد”، 3 سوال از “خمش”، 2سوال از “اعضای بتنی تحت پیچش” و1 سوال از مبحث ” اعضای فشاری بتن مسلح” مطرح شده بود.
از جمله تغییرات قابل توجه در آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91، مطرح نشدن سوال از فصل “اعضای بتنی تحت برش” برای درس سازه‌های بتنی می‌باشد، در حالی که در 2 سال گذشته از این مبحث سوال آمده بود. همچنین در درس سازه‌های فولادی 3 سوال از 8 سوال مربوط به بحث “پیچ و جوش” است که نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است .
در درس سازه‌های بتنی اکثر سوالات مفهومی بوده و تنها 2 یا 3 سوال دارای محاسبات می‌باشند. (سوال 120 به صورت مفهومی قابل حل می‌باشد، اما ممکن است داوطلب اندکی محاسبات نیز انجام دهد که در واقع با توجه به گزینه‌ها نیازی به این محاسبات نیست). اما بالعکس در درس سازه‌های فولادی اکثر سوالات محاسباتی بوده و تنها 2 سوال بدون انجام محاسبات قابل حل است.
به عنوان سخن پایانی سطح سختی سوالات آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91 در درس سازه‌های فولادی در مجموع آسان بوده و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 7 سوال از 8 سوال پاسخ صحیح بدهند. همچنین برای درس سازه‌های بتنی، سوالات در مجموع متوسط رو به سخت بوده و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 5 سوال از 8 سوال پاسخ صحیح بدهند.


مقاومت مصالح
 

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 91 (بهمن 90)، از درس مقاومت مصالح همانند 2 سال گذشته 10 سوال در قالب درس مکانیک جامدات مطرح شده بود. اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی سوالات سال 91 از سال 90 بسیار آسان‌تر اما نسبت به سوالات سال 89 تفاوت چندانی ندارد. از نظر بودجه‌بندی 2 سوال از فصل” نیروی محوری”، 2سوال از “خمش”، 1 سوال از مبحث ” برش”، 2 سوال از مبحث “پیچش”، 2 سوال از مبحث ” ترکیبات خمش، برش و پیچش” و 1 سوال از فصل ” مخازن جدار نازک” مطرح شده بود.
درس مقاومت مصالح جزو دروس اصلی و پایه‌ای آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران می‌باشد که برای پاسخگویی به سوالات آن نیاز به مطالعه مفهومی و با دقت مطالب بوده که این نیاز در آزمون سال 91 نیز احساس می‌شد.
در آزمون کارشناسی ارشد 91 تغییرات ملموسی نداشتیم و سوالات اکثرا متداول و ساده می‌باشند که نمونه‌های خیلی از سوالات را قبلاً دیده‌ایم. تنها می‌توان به مطرح شدن 1 سوال از بخش “مخازن جدار نازک” اشاره کرد، که معمولاً ازین بخش به ندرت در آزمون‌های عمران سوال آمده است. به طور کلی سوالات مقاومت مصالح آزمون سال 91 را می‌توان جزو ساده‌ترین سوالات مطرح شده در آزمون‌های اخیر دانست.
به عنوان سخن پایانی سطح سختی سوالات آزمون در مجموع آسان می‌باشد و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 9 سوال از 10 سوال به راحتی پاسخ صحیح بدهند.


مکانیک خاک
 

در آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91 (بهمن 90)، از درس مکانیک خاک همانند 2 سال گذشته 12 سوال در قالب درس “مکانیک خاک و پی‌سازی” مطرح شده بود. اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی، سوالات سال 91 در سطح سوالات سال 90 و از سوالات سال 89 دشوارتر می‌باشند. از نظر بودجه‌بندی 1سوال از فصل ” خاک و منشاء پیدایش آن، روابط وزنی-حجمی”، 1 سوال از ” دانه‌بندی خواص خمیری و طبقه‌بندی خاک” ، 1سوال از ” تراکم ( پروکتر ) ” ، 1 سوال از مبحث ” نفوذپذیری و تراوش”، 3 سوال از فصل ” تحکیم و تراکم خاک”، 4 سوال از فصل ” مقاومت برشی خاک ” و 1 سوال از فصل ” پایداری شیروانی‌ها ” مطرح شده بود.
درس مکانیک خاک جزو دروس اصلی و پایه‌ای آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران می‌باشد که برای پاسخگویی به سوالات آن نیاز به مطالعه مفهومی و با دقت مطالب بوده که این نیاز در آزمون سال 91 بیشتر از سال‌های گذشته محسوس بود و پاسخگویی به اکثر سوالات تنها با دانستن روابط امکان‌پذیر نبوده و داوطلب باید مطالب را کامل فهمیده باشد. همچنین همانطور که در سوالات امسال و سال‌های گذشته دیده می‌شود، بخش‌های تحکیم و مقاومت برشی اکثر سوالات را به خود اختصاص داده‌اند. (در سال 91، حدود 58% سوالات مربوط به این دو فصل است) در آزمون کارشناسی ارشد 91 از تغییرات ملموس، می‌توان به مطرح شدن چند سوال کاملاً جدید که مشابه آن در سال‌های گذشته دیده نشده بود، اشاره کرد. که البته این روند معمولاً در سوالات خاک در سال‌های گذشته وجود داشته و تقریباً هر سال چند سوال تازه و جدید دیده شده است.
به عنوان سخن پایانی سطح سختی سوالات آزمون در مجموع متوسط رو به سخت می‌باشد و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 7 سوال از 12 سوال پاسخ صحیح بدهند.


مکانیک سیالات
 

در آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91 (بهمن 90)، از درس مکانیک سیالات همانند 2 سال گذشته 12 سوال در قالب درس “مکانیک سیالات و هیدرولیک”مطرح شده بود. اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی سوالات سال 91 از سال 89 کمی دشوارتر است، در صورتی که نسبت به سوالات سال 90 تفاوت چندانی نداشت. از نظر بودجه‌بندی، 1 سوال از فصل “مفاهیم اولیه و خواص سیالات”، 1سوال از “فشار و نیروی هیدرو استاتیکی وارد بر سطوح”، 2 سوال از مبحث “نیروی وارد بر حجم شناوری، حرکت صلب گونه سیالات”، 2 سوال از مبحث “معادله پیوستگی و اندازه حرکت”، 1 سوال از مبحث “معادله برنولی و انرژی”، 1 سوال از فصل “آنالیز ابعادی”، 4 سوال از “جریان در لوله ها” مطرح شده است.
درس مکانیک سیالات جزو دروس اصلی و پایه‌ای آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران می‌باشد که برای پاسخگویی به سوالات آن نیاز به مطالعه مفهومی و با دقت مطالب بوده و این نیاز در آزمون سال 91 نیز قابل مشاهده بود و پاسخگویی به برخی سوالات تنها با دانستن روابط امکان‌پذیر نبوده و داوطلب باید مطالب را به طور کامل درک کرده باشد. همچنین همانطور که در سوالات امسال دیده می‌شود، بخش‌های “جریان در لوله‌ها” ، “نیروی وارد بر حجم شناوری، حرکت صلب گونه سیالات” و”معادله پیوستگی و اندازه حرکت”، اکثر سوالات آزمون را به خود اختصاص داده بودند. (حدود 67% سوالات مربوط به این سه بخش است). گرچه در آزمون‌های گذشته توجه به “مبحث جریان در لوله‌ها” زیاد بود اما طرح 4 سوال از این بخش (33% از سوالات سیالات) در آزمون امسال تقریباً بی‌سابقه بود. البته برای حل برخی از این سوالات به اطلاعات فصل‌‌های دیگر نیز نیاز است و نمی‌توان تنها با مطالعه این فصل به حل هر 4 سوال پرداخت.
به عنوان سخن پایانی سطح سختی سوالات آزمون در مجموع متوسط می‌باشد و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 8 سوال از 12 سوال پاسخ صحیح بدهند.


هیدرولیک
 

در آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 91 (بهمن 90)، از درس هیدرولیک همانند 2 سال گذشته 8 سوال در قالب درس “مکانیک سیالات و هیدرولیک” مطرح شده بود . اگر بخواهیم مقایسه ای بین سوالات کارشناسی ارشد سال 91 با سوالات سال 90 و سال 89 انجام دهیم به طور کلی و به لحاظ ضریب سختی سوالات سال 91 از سال 89 و 90 کمی دشوارتر می‌باشند . اما باز هم سوالات به طور کلی، به هیچ وجه دشوار نیستند. از نظر بودجه‌بندی 1سوال از فصل “هیدرولیک کانال‌های باز” ، 3 سوال از “انرژی”، 1سوال از “اندازه حرکت”، 2 سوال از مبحث “جریان یکنواخت” و 1 سوال از فصل “نیمرخ‌های طولی‌ تراز سطح آب” مطرح شده بود.
از جمله تغییراتی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 نسبت به سال 90 قابل توجه بود مطرح شدن 2 سوال از فصل “جریان یکنواخت” بود که از این مبحث در سال 90 هیچ سوالی مطرح نشده بود . البته به علت اهمیت این فصل، آمدن حداقل 2 سوال از این فصل محتمل به نظر می‌رسید. فصل‌های “انرژی” و “جریان یکنواخت” با مجموعاً 62% از سهم سوالات درس هیدرولیک را تشکیل می‌دهند، که مهمترین بخش‌های این درس محسوب می‌شوند. همچنین همانطور که در آزمون امسال و سال‌های گذشته دیده می‌شود هر سال یک سوال از مبحث “نیمرخ های طولی تراز سطح آب” مطرح شده است. آن طور که در آزمون‌های اخیر رشته مهندسی عمران به نظر می‌رسد‌، درس هیدرولیک جزو درس‌های آسان بوده که پاسخگویی به سوالات آن در آزمون کارشناسی ارشد دشوار به نظر نمی‌رسد و می‌توان به عنوان یک درس درصد آور روی این درس حساب باز کرد‌. آزمون سال 91 نیز از این قضیه مستثنی نبوده و با این که کمی سوالات نسبت به سال‌های گذشته دشوارتر شده‌اند اما همچنان به عنوان یکی از درس‌هایی است که می‌توان از آن درصد خوبی کسب کرد.
به عنوان سخن پایانی سطح سختی سوالات آزمون در درس هیدرولیک در مجموع متوسط رو به آسان می‌باشد و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در صورت مطالعه کافی و با دقت می‌توانستند به حداقل 6 سوال از 8 سوال به راحتی پاسخ صحیح بدهند .


زبان تخصصی
 

در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 91 (بهمن 90)، 15 سوال زبان تخصصی مطرح شده است. ضریب سختی سوالات سال 90 بالاتر از سوالات سال 91 بود. در تحلیل سوالات زبان تخصصی عمران می‌توان گفت تقسیم‌بندی سوالات به دو بخش لغات تخصصی و درک مطلب با این هدف بوده است که داوطلبان گرامی متوجه باشند که پاسخ‌دهی به سوالات زبان دو توانایی ایشان را می‌طلبد.
1ـ تسلط به لغات تخصصی
2ـ تسلط به مهارت‌های 16 گانه درک مطلب
توجه داشته باشید که حتی برای پاسخ‌دهی به سوالات درک مطلب نیز باید لغات تخصصی را بدانید. اما مهارت‌های 16گانه برای نیل به این هدف است که اگر داوطلبان در سر آزمون ارشد به متونی برخوردند که مشکل بوده یا غیر فهم است برای پاسخ‌دهی به این گونه سوالات از مهارت‌های 16گانه درک مطلب استفاده کنند.
مهارت‌های درک مطلب به عنوان فصل Reading comprehension در کتب زبان تخصصی مدرسان شریف آورده شده است. بعد از مهارت‌ها یک سری متون آورده شده است که شما می‌توانید به عنوان تمرین یادگیری مهارت‌ها از این متون استفاده کنید. با آرزوی موفقیت شما در آزمون کارشناسی ارشد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی