دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی کنکور ارشد 1401 برای تمامی رشته های جهت دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ به ادامه مطلب بروید. دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 1401 توسط رتبه های برتر آزمون ارشد

 

 

اساتید محترم و دانشجویان عزیز
شما میتوانید پاسخ های تشریحی خود را به ایمیل زیر بفرستید تا با نام خودتان در این پست منتشر شود

konkur.in@gmail.com

 

 

کد رشته امتحانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1131 مطالعات جهان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1103 سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1125 مدیریت جهانگردی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1137 مطالعات زنان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1139 مددکاری اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1295 آموزش مهندسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1109 زبان‌های باستانی ایران دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1362 طراحی صنعتی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1363 فرش دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1127 ایران‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1129 زبان و ادبیات اردو دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1138 علوم ارتباطات اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1144 مدیریت دریایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1146 محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1351 طراحی شهری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1353 مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1356 نمایش عروسکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1361 هنرهای ساخت و معماری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1511 پیشگیری بیماری‌های دامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1110 زبان‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1350 برنامه‌ریزی شهری – منطقه‌ای و مدیریت شهری دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1359 هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1153 اطلاعات دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1314 حشره‌شناسی کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1323 اکوهیدرولوژی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1324 بیوتکنولوژی کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1325 توسعه روستایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1327 مدیریت کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1119 علم اطلاعات و دانش‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1253 مهندسی نفت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1256 مهندسی معماری کشتی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1502 فیزیولوژی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1503 قارچ شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1504 بافت‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1505 باکتری‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1510 سم‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1128  آموزش زبان ژاپنی – بخش کتبی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1262 مهندسی درسوانح طبیعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1322 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1202 ژئوفیزیک و هواشناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1213 زیست‌شناسی گیاهی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1214 زیست‌شناسی جانوری دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1216 زیست‌شناسی دریا دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1219 علوم شناختی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1285 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1292 مهندسی بازرسی فنی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1501 انگل‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1506 ایمنی‌شناسی دامپزشکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1507 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1279 مهندسی هوافضا دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1286 مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1287 مهندسی طراحی محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1290 مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1293 مهندسی ایمنی – بهداشت و محیط زیست /اچ اس ئی/ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1215 علوم محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1217 اقیانوس‌شناسی فیزیکی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1218 تاریخ و فلسفه علم دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1273 نانوفناوری – نانومواد دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1276 مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی/ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1148 مدیریت کسب و کار و امور شهری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1209 علوم کامپیوتر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1255 مهندسی پلیمر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1205 فوتونیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
  دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1328 مهندسی فضای سبز دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1162 آینده‌ پژوهی و مدیریت دانش دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1122 زبان روسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1124 زبان آلمانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1143 مشاوره دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1156 آماد دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1301 علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1303 زراعت و اصلاح نباتات دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1305 علوم و مهندسی باغبانی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1306 ترویج و آموزش کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1307 علوم و مهندسی جنگل دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1309 علوم دام و طیور دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1312 مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1313 علوم و مهندسی صنایع غذایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1315 بیماری‌شناسی گیاهی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1317 علوم و مهندسی محیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1142 مدیریت دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1302 علوم ومهندسی آب دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1304 اقتصاد کشاورزی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1308 مدیریت حاصلخیزی – زیست فناوری و منابع خاک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1311 علوم و مهندسی شیلات دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1321 مدیریت و کنترل بیابان دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1133 روان‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1319 مهندسی مکانیک بیوسیستم دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1117 علوم تربیتی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1201 علوم زمین دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1267 مهندسی مکانیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1268 مهندسی معدن دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1296 مهندسی فرماندهی وکنترل دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1134 حسابداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1206 زیست شناسی سلولی و مولکولی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1207 آمار دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1208 ریاضی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1204 فیزیک دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1251 مهندسی برق دفترچه سوال پاسخ کلیدی
دفترچه فرانسه رشته های 1143و1117 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1102 علوم جغرافیایی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1161 رشته‌های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1364 طراحی پارچه و لباس دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1108 علوم اجتماعی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1111 علوم قران وحدیث دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1112 فقه و حقوق دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1113 فلسفه و کلام اسلامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1114 ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1115 الهیات و معارف اسلامی /مخصوص اهل تسنن/ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1126 حقوق دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1130 علوم سیاسی وروابط بین‌الملل دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1132 باستان‌شناسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1294 ایمنی – بهداشت ومحیط زیست دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1357 هنرهای نمایشی و سینما دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1160 فرماندهی و مدیریت انتظامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1107 تاریخ دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1116 فلسفه دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1365 معماری منظر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1104 زبان عربی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1152 مدرسی معارف اسلامی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1358 هنرهای تصویری و طراحی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1106 علوم ورزشی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1120 زبان فرانسه دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1121 زبان انگلیسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1272 مهندسی متالورژی و مواد دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1352 معماری دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1509 بیوشیمی بالینی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1101 زبان و ادبیات فارسی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1263 مهندسی نقشه‌برداری دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌
1259 مهندسی صنایع دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1105 علوم اقتصادی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1257 مهندسی شیمی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1283 مهندسی نساجی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1277 مهندسی کامپیوتر دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1264 مهندسی عمران دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1203 شیمی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
1360 هنرهای موسیقی دفترچه سوال پاسخ کلیدی
دفترچه فرانسه رشته 1126 دفترچه سوال پاسخ کلیدی
دفترچه آلمانی و فرانسه رشته‌های 1130-1116-1108 دفترچه سوال پاسخ کلیدی‌

 

 

 

جزییات برگزاری آزمون

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و بیش از ۶۴۷ هزار داوطلب متقاضی شرکت در این آزمون هستند.

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ از امروز ۲۵ اردیبهشت ماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور  قابل دریافت است و داوطلبان می‌توانند با درج اطلاعات شناسنامه‌ای یا اطلاعات ثبت‌نامی شامل شماره پرونده و کد پیگیری کارت آزمون خود را پرینت کنند.

داوطلبان درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده کردند، لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

۱. چنانچه زبان خارجی مندرج در کارت‌ شرکت در آزمون با زبان‌ خارجی‌ انتخابی وی‌ که در ثبت‌نام‌ اینترنتی انجام شده (البته با توجه به مفاد مواد امتحانی)، مغایرت‌ دارد، یا در رابطه با معلولیت (بینایی، شنوایی، و جسمی حرکتی) اختلافی مشاهده شد، ضروری است از دوشنبه ۲۶ اردیبهشت تا سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است). دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1401 همه رشته ها

۲. در صورتی که در رابطه با سایر مندرجات کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل براساس مفاد بند «د‌» مندرج در این اطلاعیه) و با توجه به‌ ثبت‌نام انجام شده، اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در سایت سازمان سنجش مراجعه و موارد مربوط را اصلاح کنند.

 

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 1401 توسط رتبه های برتر آزمون ارشد

 

 

ارسال دیدگاه

2011
0

660 نظرات جدید
1351 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
255 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
محمد

سلام. تصویر این صفحه خوب نیست. لطفا عوضش کنید.

محمد

کجای این پاسخنامه ها تشریحی بود؟؟ متاسفم براتون

..

چرا هیچکس نیست شاید کسی سوالی داره
فقط تا کارشون گیره اینجا میومدن قبول شدن دیگه احتیاجی ندارن که بیان به این سایت بیچاره سر بزنن.تو شادی ها و موفقیت هاتون دیگران وفراموش نکنید

س

تکمیل ظرفیت ارشدوزارت بهداشت ثبت نامش انجام شد اما از تکمیل ظرفیت ارشدسراسری وآزاد خبری نیست آیا برگزار میشه؟

..

هیچ خبری داده نشده باید پیگیر سایت سنجش یا کانال تلگرام ارشد بو

ارشد

کسی میدونه امسال تکمیل ظرفیت برگزارمیشه یا نه

س

کسی به نتیجه کارنامه اعتراض کرده؟من 8شهریور اعتراض کردم تا16شهریور مهلت داشت اعتراض کردم اما هنوزجواب نیومده میگه تولیست بررسی قرارداره چرا دیر جواب میدن

س

کسی اینجا نیست که به کارنامه اعتراض کرده باشه یا اطلاع داشته باشه که چرا سازمان سنجش جواب اعتراض به کارنامه و دیر میده اعتراض کردم اما هنوز جواب ندادند

سهیل

سلام من دانشگاه تهران دوره روزانه شهریه پرداز قبول شدم رشته ام هم مهندسی هست
ایا ارزش تحصبل کردن رو داره ؟؟ چون میگن روزانه شبانه پردیس کلاس هاشون ترکیبی هست.
بی خودی نخونم دو سال اخرشم شغل گیرم نیاد ؟ ایا کمک به اشتغال افراد میشه تو این دانشگاه ؟

وحید

اتباع خارجی هستید که روزانه ی شهریه پرداز قبول شدید ؟ چون طبق رای دیوان عدالت اداری، اتباع ایرانی برای تکرار مقطع در دوره روزانه، نیاز به پرداخت شهریه ندارند. کلاس های روزانه و شبانه ( نوبت دوم ) با هم هستند ولی پردیس عموما کلاس هاشون فرق داره. مضافا، توی مدرک فارغ التحصیلان پردیس، میخوره پردیس.

سهیل

خیر ایرانی هستم نمدونم تو فرم ثبت نامم اونجور نوشته منظورش همون پردیس خودگردانه

فاطمه

بچه ها جایی هست بریم پی دی اف منابع روبگیریم
میخوام فیزیک شرکت کنم

زهره

سلام بچه ها کارنامه من زده رتبه داوطلب ۶ آخرین رتبه قبولی ۴ به نظرتون امکانش هست تو تکمیل ظرفیت قبول شم .

وحید

بستگی داره که ظرفیتی خالی بمونه یا نه و هم‌چنین این مساله که کلا تکمیل ظرفیتی صورت بپذیره!

بئتریس

همکلاسی جونم اونم روزانه 😁، کجایی ….چیکار کردی؟

حامد

امیرکبیر کسی هست؟

فرزین

من هستم .

حامد

چه رشته ای؟

رضا

سلام به همگی، بچه ها اگه احیانا تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه ازاد بیاد می تونم دانشگاه آزاد الکترونیکی رو مد نظر قرار بدم؟ گروه زبان شامل رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد الکترونیکی میشه؟ ممنون میشم اگه کسی اطلاع داره جوابمو بده.

نیلوفر

سلام کسی دانشگاه فردوسی مشهد قبول شده؟؟

ngar

سلام کسی ادبیات فارسی دانشگاه گیلان اورده😍

میکائیل

من دانشگاه شیراز آوردم…گرایشتون محض هس؟

ngar

بله محض،شماهم

میکائیل

بله من هم …

حامد

خب بچهها از این به بعد به چه بهونه ای بیاییم تو این صفحه؟
راستی ایموجی خنده چجوریه؟

رضا

😁اینجوریه

بئتریس

سلام من که به بهانه ارشد فراگیر میام. هر کی هر خبری داشت اینجا بگه خیلی خوب میشه انقد این در و اون در نزنیم. من برنامه م ایشاللا فراگیر آموزش زبانه ایشاللا می خوام بانمرات عالی قبول شم.
ایموجی خنده هم اینجوریه 😁.

فاطمه

سلام
موفق باشی
کی ثبتنامش هست؟

بئتریس

سلام مرسی همچنین شما 🌹. پارسال که انقد ناز کردن گفتن فراگیر دیگه برگزار نمیشه و انقد اعلام کردنش رو لفتش دادن که بی خیالش شدم. ولی امسال قبل از اعلام می خوام بشینم بخونم، از دست رو دست گذاشتن بهتره ☺. ایشاللا همین امروز هم شروع می کنم دنبال منابع گشتن. احتمال داره مث قبل کرونا تو زمستون اعلام بشه. دقیقا یادم نیس سالای قبل چه ماهی اعلام می کردن. واسه من که متاهلم پیام نور بهتره 😊.

فاطمه

منم اگ خدا بخوادامسال هر طور شد میرم دانشگاه

بئتریس

ایشاللا حتما می رین. اگه اراده کنیم خدا هم حتما کمکمون خواهد کرد مگر اینکه خیری در قبول نشدنمون باشه. براتون ارزوی موفقیت می کنم حالا هر دانشگاهی که می خواین برین.

saeid

یکی راهنمایی دقیق بکنه من ارشد فراگیر پیام نور مدیریت قبول شدم. تو سراسری هم غیر انتفاعی مدیریت قبول شدم . کدومو ثبت نام کنم بهتره؟
هزینه دانشگاه و تعداد کلاس ها در طول هفته و نحوه درس خوندن خیلی مهمه چون شاغل و متاهلم. یکی بهم بگه لطفا کدو اولویت و بهتره برام

سامان

سلام برو پیام نور
شهریه کمتر ، مهمان و انتقالی راحت تر، اساتید پیام نور هم بهترن نسبت به غیر انتفاعی

گ

سلام و عرض ادب.
لطفا یکی راهنمایی دقیق بکنه من ارشد فراگیر پیام نور مدیریت قبول شدم. تو سراسری هم غیر انتفاعی مدیریت قبول شدم . نمیدونم کدومو ثبت نام کنم بهتره؟
هزینه دانشگاه و تعداد کلاس ها در طول هفته و نحوه درس خوندن و امتحانات برام خیلی مهمه چون شاغل و متاهلم. یکی بهم بگه لطفا کدو اولویت و بهتره برام . ممنون

سعید

دوستان لطفا خواهش میکنم یکی که اطلاع دقیقی داره ممنون میشم راهنماییم کنه.
من ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت قبول شدم و تو سراسری هم غیر انتفاعی مدیریت قبول شدم.
حالا موندم کدومو ثبت نام کنم. خودم شاغلم. هزینه دانشگاه و تعداد کلاسها در طول هفته و نحوه درس خوندن برام مهمه
لطفا بگین ممنون

میکائیل

بچهای ادبیات فارسی دانشگاه شیراز اعلام حضور کنید ببینیم چنتا اینجاییم…

نیلوفر

دوستان ثبت نام از ۱۲ شهریور شروع میشه؟؟

میو

بله

دانش

پس چرا گفتند کسانی که در نتایج نهایی مردود شدند به هیچ عنوان نمیتوانند از کارنامه سبز استفاده کنند

مراد

اگه مردود شدید که برای تکمیل ظرفیت بدرد میخوره

مراد

کارنامه نهایی(سبز) عمدتا سه تا فایده داره یکی اینکه شما در اولویت های بعدی میتونید قبول بشید و دوم اینکه من الان پشیمون شدم از اولویتی که انتخاب کردم و اتفاقا قبول هم شدم میتونی دانشگاه دیگه ای انتخاب کنی و از سازمان سنجش درخواست کنید و سوم که خیلی مهمه تو تکمیل ظرفیت هست که شما براساس رتبه خودت و اون اولویت هایی که حتما قبولی موقع تکمیل ظرفیت انتخاب میکنی

مراد

حواسمون باشه کسانی که مردود شدند کارنامه سبز بدرد آنها نمیخوره و فقط میتونن در تکمیل ظرفیت به کار بگیرند

دانش

متاسفانه نوشته کارنامه سبز تنها برای داوطلبانی کاربرد دارد که حتما در مرحله انتخاب رشته در یکی از رشته های انتخابی خود پذیرفته شده باشند و داوطلبان مردود شده، نمی توانند با کمک کارنامه سبز تغییر رشته و دانشگاه را انجام دهند.فقط بایداعتراض کرد واگه نشد منتظرتکمیل ظرفیت بود اون هم شاید رشته مورد علاقه اعلام بشه یا نشه

مراد

کارنامه سبز دکتری ۴ روز بعدش اومد به نظرم برای ارشد هم آخر هفته یا شنبه بیاد

دانش

اما دانشگاه آزاد کارنامه سبز نداره

مراد

دوستان توجه کنند ‌کسانی که مردود شدند میتونن زمانی که کارنامه سبز اومد جاهایی که در اولویت های بعدی قبول شدن انتخاب کنن .. برای این کار در موقع اومدن کارنامه سبز از سازمان سنجش بخواید که اولویت بعدی که قبول حتما میشید بررسی کنن .

مراد

پس فعلا منتظر باشید تا کارنامه سبز بیاد و تا چند روز دیگه میاد

مراد

اگه مردود هستید که برای تکمیل ظرفیت بدرد میخوره اشتباه نشه

دانش

برای دانشگاه آزاد هم شرکت کردم .بعد میگن آزاد راحت قبول میشی درصورتی که من سال گذشته هم در نیومدم سال گذشته سه تا انتخاب محل داشتم این بار ۱۰۰ تا اما باز هم زده مردود

دانش

کسی میتونه راهنماییم کنه من برای انتخاب رشته یک رشته با دو گرایش روانشناسی بالینی اولین انتخابم بوده دومین انتخاب روانشناسی عمومی بوده ۱۰۰ تا محل اتخاب کردم اما باز زده مردود مگه میشه ۱۰۰تا انتخاب شهر داشته باشی اما هیچ کدوم در نیای درصورتی که با رتبه حتی کمترازمن سال گذشته قبول شدند تو همون دانشگاهایی که من انتخاب کردم

مراد

منتظر کارنامه سبز بمون تو کارنامه جایی که قبول شدی رو انتخاب کن

saeid

دوستان ثبت نام دانشگاه فراگیر پیام نور کی هست؟

سامانتا

آقا سعید شما از شهریه اش احیانا خبر دارین؟

بئتریس

سوال منم هست اگر خبری داشتین اینجا بگین ممنون میشم.

میکائیل

اولین گرایشم قبول شدم😁..آرزوی موفقیت برای همه دوستان
.شادکام و تندرست باشید ..خدا یاورتون

مینا

مایکل تبریک 😁

میکائیل

ممنونم …🌼🍃

تینا

من برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران قبول شدم🍰🍰🍰🍪🍪🧁🍰بفرمایید شیرینی😁البته هنوز مدرک لیسانسمو نگرفتم تازه باید برم تسویه ولی خوبش اینه لیسانسم دانشگاه تهران بودم استرس ثبت نام ندارم دیگه😁😁

بئتریس

.

سوال

منم لیسانس تهران بودم
ارشد هم تهران آوردم
چطوری درخواست اتمام و گرفتن مدرک میدی ؟

تینا

سامانه جامع پیشخوان خدمت درخواست فارغ التحصیلی

Helen

What an awefull field 😆😆😆😆😆😆!

Tina

😂😂😂 من همین الان برکلی ادمیشن گرفتم برای شوهرم موندم فعلا بیا بخورش😂

رضا

این دیگه چه رشته ی هستش؟؟؟؟؟ تا حالا نشنیدم 😞.

میو

ثبت نام ارشد دانشگاه تهران میدونید از چه تاریخی باز میشه ؟

تینا

احتمالا از شنبه

مهسا

کسی دانشگاه بیرجند قبول شده؟

دانشجو

خدالعنتت کنه سازمان سنجش من 100تا انتخاب محل داشتم زده مردود عوضی ها از زندگی سیرم کردید بعدمیگن اگه انتخابات زیادباشه شانس قبولی بیشتره لعنت به درس ودانشگاه وکنکور

دانش

نتایج دانشگاه آزاد اعلام شده؟

حامد

دوستان کارنامه نهایی(سبز) کی میاد؟

نیلوفر

اون چیه دیگه؟؟ میشه توضیح بدی؟؟ 🥺

نیلوفر

خودم فهمیدم.. سایت هیوا نوشته یحتمل اوایل ابان منتشر میشه

حامد

چه خبره اوایل آبان!! شاید مال پارسالو میگه
پارسال که کنکور ارشد جوابش 27 مهر اومد کارنامه نهایی 4 آبان اومد. الانم باید نهایت 7 8 روز دیگه بیاد نه انقدر دیر

حامد

الان دوباره چک کردم هرسال کارنامه نهایی نهایت چند روز دیرتر نتیجه نهایی اومده.

نیلوفر

واقعا عذرمیخوام اشتباه شد.. نوشته ۱۵ شهریور😑😑😑😑😑

نیلوفر

تا ۱۵ شهریور

حامد

خواهش میکنم
این منطقی به نظر میاد

دانش

چرادانشگاه ازادهنوزنتایج ونزدن زده درحال انجام

Saeid

سلام لطفا یکی راهنماییم کنه‌.
من هم ارشد فراگیر پیام نور مدیریت قبول شدم و هم غیر انتفاعی رشته مدیریت. به نظر شما فراگیر ثبت نام کنم یا غیرانتفاعی؟ با دلیل بگین ممنون میشم کمکم کنین؟!!

زهره

پیام نور خود خوانه استاد در حد رفع اشکال هست سوال امتحان از وزرات علومه بسیار باید درس بخونی کله کتابو باید بخونی ولی غیر انتفاعی نه ازنظر ارزش مدرکی هم فرقی نداره

غروب

غیرانتفاعی حضوری، مقداری شهریه بیشتر داره

بئتریس

اگه دنبال کسب سوادی پیام نور بخون اگر هم فقط مدرک برات مهمه فرق چندانی ندارن.

تینا

پیام نور دو‌زار نمی ارزه غیر انتفاعی بخون مدرکش معتبر تره پیام نور مال خانم های خانه داره نه کسی که دنبال سواد اکادمیکه

سیما

چه بی ربط! اکثر قبول شدگان ارشد فارغ التحصیلان پیام نورن. کاش یه کتاب پیام نور میدادن دستت بعد می گفتن همش رو زیرو رو باید بخونی اونوقت می دونستی سواد آکادمیک چیه! در ضمن جوری می گی خانم های خانه دار انگار اونا غارنشینن. خانوم خونه دار می شناسم فقط دیپلم داره ولی سواد و شعورش فوق العاده س. سواد به کتاب و مدرک نیست خانوم.

تینا

😂کتاباشو خوندم پرفسور ولی استاد و مقاله مهمه نه کتاب تو ارشد 😂😂

سیما

فوق پرفسور😂😂😂 استاد اگه یه سنار آش می ارزه به خاطر کتاباشه. از اول تا اخر کتاب حرف اولو می زنه. مقاله رو هر جا میشه با پول هم خرید .

Tina

چی بهت بگم اون مقاله که میشه خرید با اونی که من میگم خیلی فرق داری پیام نوری دیگه همینقدر میکشی تهزان و شریف رو با اینا مقایسه میکنی

سیما

هر کی زرنگه می ره دنبال پیشرفتش و اینجا خودشو تلف نمی کنه. حرفم با اونایی نیس که نمی تونن برن ولی اونایی که موندن حالا شریف یا هر چی فقط کارشون مقاله خریدنه . دیدم که میگم 😅😅😅.

Tina

چی بهت بگم اخه همینقدر میکشی تهزان و شریف رو با اینا مقایسه میکنی

سیما

تو توهمی تینا خانوم شریف 😂😂. توهین به اونایی نباشه که از جون و دل درس می خونن یا اساتید عزیزی که با تمام وجود تدریس می کنن ولی به خدا هیچ جای دنیا دانشگا شریف رو معتبر نمی دونن. می تونی یه سرچی بکنی تو سایت های معتبر متوجه می شی. تو ایران خیلی پر و بال بهش دادن وگرنه اینجوریام نیس.

وحید

هیچ‌جای دنیا شریف رو معتبر نمیدونند؟؟ لطفا این حرف رو نزنید یک جایی، چون بهتون میخندن. شما میشه یک لینک بفرستی که توش نوشته شریف رو هیچ جای دنیا معتبر نمیدونن؟! ولی اگه بخواهید من ده‌ها لینک براتون میفرستم که نشون دهنده اعتبار شریفه. بسیاری از اساتید MIT و استنفورد که برترین دانشگاه‌های جهان هستند فارغ‌التحصیل شریفند. دانشکده برق استنفورد رنک‌های شریف رو ادمیشن فول فاند میده، بعد شریف معتبر نیست؟!

سیما

اگه فارغ التحصیلای شریف اعتقادی به رنک بودن و اعتبار دانشگاشون داشتن که در نمی رفتن! می مونند به دانشگاهی که واسشون هزینه کرده و روشون سرمایه گذاری کرده خدمت می کردن! می موندن و جووانای این مملکت رو آموزش می دادن به احترام همه ی اعتباری که برای دانشگاهشون قائلن. تو توهمی مث تینا.

وحید

بنده خودم فارغ التحصیل شریف هستم. اولا اکثریت قریب به اتفاق فارغ التحصیلان شریف، به شدت به رنک بودن و اعتبار دانشگاه شریف معتقدند. ثانیا کمتر کسی در میره ( چه عبارت مبتذلی، در میره! )، میره جایی که شاید از منظر خودش شرایط بهتری در زندگی داشته باشه و هم‌چنین دانشگاه‌هایی که رنک بهتری از “شریف” دارند؛ میره استنفورد و امثالهم و نه پیام نور! و این منحصر به شریف نیست و خیلی‌ها از دانشگاه های مطرح کشور‌های دیگه هم همین کار رو میکنند. ثالثا بخش اقلیت اما قابل توجهی در شریف هستند که سه مقطع رو توی شریف… ادامه نظر »

سیما

اینایی که گفتین اگه یه ذره واسه اعتبار دانشگاه شریف ارزش قائل بودن که درنمی رفتن !!!! می موندن به جایی که براشون هزینه و روشون سرمایه گذاری کردن خدمت می کردن!

Tina

هر وقت تونستی بری یورک با پیام کور اونوقت حرف بزن

شیوا

دوستان مبارکتون باشه و موفق باشید💕

حامد

من پارسال که قبول نشدم وقتی کلمه مردود رو تو سامانه دیدم حقیقتا احساس بدی بهم دست داد حتی بااینکه پیش بینی میکردم قبول نمیشم. یکسال نشستن و درس خوندن درحالی که اکثرا یا همون سال اول یجایی رفته بودن یا قصد سربازی رفتن داشتن حس خوبی نداشت برام. ولی الان به نتیجه خوبی رسید. منم برای همه آرزوی موفقیت و شادی دارم.

بئتریس

اره دقیقا…تو انگلیسی یه اصطلاحی هست به اسم euphemism، یعنی حسن تعبیر. احتمالا اونا تابه حال این اصطلاح رو نشنیدن. میتونستن بنویسند غیر مجاز. من که خیلی حالم با این کلمه بد شد😯.

حامد

درسته البته فقط همین نیست. نظام آموزشی ما از همون دبستان به شکل های مختلف احساس حقارت به ما تزریق کرده و میکنه. هنوز خیلی مونده تا عادت به تحقیر کردن افراد به خاطر نتایج و نمراتشون از سر افراد کارمند در سیستم آموزشی بیفته. البته امیدوارم کسی سو برداشت نکنه چون توی خانواده ما شاید بیشتر از هر خانواده دیگه معلم و مدیر هست.

بئتریس

حرفتون کاملا درسته. آقا حامد من خودم فرزند فرهنگی هستم پدرم هم بازنشسته ی آموزش پرورشه. انقد امثال پدرم و سیستم آموزشی که درش خدمت می کرد توی گوشمون گفتن باید بیست بگیری که تو زندگی هم همیشه دنبال این بیسته می دویم و تقریبا بهش نمی رسیم. در حالی که به نظر من در واقع هیچ چیز بیست و کاملا ایده آلی وجود نداره!

زهره

تبریک میگم به کسایی که قبول شدن ایشالله تو همه مراحل زندگی موفق و موید باشن .برای کساییم که قبول نشدن آرزوی موفقیت دارم .من خودم قبول نشدم .ولی زندگی همچنان ادامه دارد😉

غروب

زنده باشید🌷

سامان

نامید نباش که انسان به امید زندست 🙂 ایشالله اسفند همین امسال بترکونی

زهره

من امسال فقط روزانه و شبانه دانشگاه تهرانو انتخاب کردم و دیگه قصدی به ادامه تحصیل ندارم .

Hopeless

منم نشدم😂💪🏾
حتما حکمتی توش بوده🙂
مبارک قبول شده ها

بئتریس

زهره جونم ارشد قبول نشدی ولی پیش خدا و یه چندتا جوون نگران قبول قبول شدی! تو بودی که لحظه به لحظه امیدو می ریختی تو این سایت. تو بودی که با شوخی و حرفای دلگرم کننده همه رو آروم می کردی. مرسی که بودی، اگه قسمت تو و من و اونایی باشه که ارشد قبول شیم حتما حتما حتما قبول می شیم. راستش اگه این جور شکستا نباشن آدم هیچ وقت هیچ وقت نمی تونه مزه ی محشر موفقیت رو بچشه. از ته ته ته دلم آرزو می کنم به آرزوهات برسی 😙😙😙😙😙😙😙.

زهره

مرسی عزیزه دلم همچنین. من به این ایمان دارم که تو هر اتفاقی یه حکمتی وجود داره و شکست مقدمه پیروزیه امیدوارم تو همه مراحل زندگیت موفق باشی عزیزم .🌷💖💖💖💖

بئتریس

مرسی ازت زهره روشن آسمان انتظار 😙.

مسافر

منم بوشهر قبول شدم و آروزی موفقیت دارم برا همه
دوستان خدانگهدارتون
این صفحه هم دیگه به خاطرات پیوست
کسی بوشهر قبول شده اطلاع بده اونجا حضوری ببینمش

بئتریس

هر کی قبول شده مبارکش باشه. من مردود شدم اما 😔.

نیلوفر

ناامید نشو.. سال دیگه هم هست

بئتریس

ایشاللا.

Hopeless

ان شالله سال بعد💪🏾

بئتریس

خدا از دهنت بشنوه hopeful عزیز ☺

Milad

واقعا متاسفم😑😑 انشالله سال بعد قبول میشید مخصوصا شما که عمومیتون حرف نداره فقط تخصصیتون رو قوی کنید یکم.. منم پارسال انتخاب رشته نکردم و قبول نشدم ولی امسال خداروشکر آموزش زبان روزانه شهر خودمون( شهرکرد )رو آوردم

بئتریس

مرسی آقا میلاد. چقد خوشحالم که قبول شدین. مرسی لطف دارین حتما به حرفتون گوش میدم و تخصصی ها رو هم خوب می خونم. هنوز پیامتون رو تو گوشی سیو کردم که راهنماییم کردین چه کتابایی بخونم. آقا میلاد من سال 75 سه ماه شهرکرد زندگی کردم ولی توی بدترین شرایط و محل اونجا. اون موقعا بچه بودم و رفته بودیم کوره آجرپزی. اونجا خیلی به این قشر ظلم میشه. تقریبا یه جور برده داری اونجا حاکمه. امیدوارم آدمای باسواد و باشعوری مث شما هوای چنین ادمایی رو داشته باشن. ولی شکر خدا الان توی یه شرایط مطلوب و خیلی… ادامه نظر »

Milad

خیلی ممنونم 💐🌺🙏انشالله در تمام مراحل زندگیتون موفق باشید.

بئتریس

همچنین شما آقا میلاد پر تلاش 🌹🌸🌺🌷

مهسا

بئتریس جونم ناراحت نبااااش من قبول شدم راه دور روازنه😁وای یعنی خیلییییی دوره ازمون خیلیییی. بعید میدونم برم😁

بئتریس

خوشحالم قبول شدی. شاید قسمت شد و رفتی. مبارکت باشه ایشاللا همکلاسی جونم. راستش وقتی کلمه قرمز مردود رو دیدم هر چند امید خیلی خیلی کمی به قبولی داشتم بازم گریه م گرفت 😢😢😢 ولی خب به قول زهره زندگی ادامه داره.

مهسا

عزیزدلم درکت میکنم🥲ولی نباید ناامید شد، امسال حتما بیشتر تلاش کن تا سال اینده بهترین نتیجه رو بگیری💪🏻چون که مشخصه خیلی باهوشی ‌وبااین شرایطی که داشتی بازهم امسال مجاز شدی. منم بیرجند قبول شدم بئتریس و خیلی دوره ازمون

بئتریس

مرسی مهسا جونم. تو دیگه تو دلم همکلاسی خودمی اونم روزانه 😁. این دور بودن هم سخته همه شرایط رو بسنج ایشاللا راه درست رو انتخاب می کنی. امیدوارم به آرزوهات برسی عزیز دلم. همیشه بدون دوست مجازی نیستی واسم، دوست قلبی منی 😙😙😙😙.

غروب

انشاءالله سال بعد
منم همینطور
خو مینوشتن مجاز نشدید چرا مردود آخه😏😄

بئتریس

ایشاللا…هههه من خودم نتونستم برم تو سایت نگا کنم. دادم به یکی برام ببینه. عکس گرفت و برام فرستاد. حالگیری از این بدتر ندیده بودم. مردووووود 😂😂😂😂 نوشته بود با رنگ قرمز

پویان

اولین انتخابم قبول شدم. علامه، مطالعات اروپا. روزانه.

رضا

تبریک

دانش

برای دانشگاه آزاد زده در حال انجام هنوز نیومده چرا

رضا

اولین انتخابم قبول شدم🤪

نیلوفر

تبریک میگم بهت، منم قبول شدم 🤗🥳

رضا

تبریک میگم ممنون

مینا

تبریییییک….آقا رضا….

رضا

ممنونم لطف دارین

نیلوفر

بچه ها اومده ولی اون متنی که زده تا تاریخ ۱۲ شهریور اعلام میشه اون چیه؟؟ این نتایجی که گذاشته قطعی هست؟؟

وحید

نتایج که قطعی هستند. اون متن برای ثبت نام توی دانشگاه قبولی هست

نیلوفر

سپاس

غروب

کی میشه نتایج رو دید

نیلوفر

الان

P
P

تبلیغات متنی