تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 1401

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 1401 در ادامه مطلب جهت دانلود قرار گرفته است. امتحانات نهایی خرداد ماه 1401 در رشته های زیر برگزار میشود:

 

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه 1401-1400 را از فایل ضمیمه دریافت نمائید

 

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 1400 پایه دوازدهم

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 1400 پایه دوازدهم

 

 

برای دانلود رایگان آرشیوهای کامل امتحان نهایی پایه دوازدهم کلیک کنید

روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه 1401-1400 را از فایل ضمیمه دریافت نمائید روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه 1401-1400 را از فایل ضمیمه دریافت نمائید روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه 1401-1400 را از فایل ضمیمه دریافت نمائید روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه 1401-1400 را از فایل ضمیمه دریافت نمائید روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه 1401-1400 را از فایل ضمیمه دریافت نمائید روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه 1401-1400 را از فایل ضمیمه دریافت نمائید

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی