راهنمای برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت در سال 1401

راهنمای برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت در سال 1401 منتشر شد. جهت دانلود این راهنما به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

راهنمای برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی MHLE وزارت بهداشت در سال 1401

 

 

نکات مهم:
1. نشانی دقیق مکان برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه درج میشود.

2. تاریخهای در نظر گرفته شده برای پایان ثبت نام، قطعی نیست و در صورت تکمیل ظرفیت یک حوزه، ثبت نام برای آن حوزه
زودتر از تاریخهای اعلام شده در جدول بالا، متوقف خواهد شد.

3. برای ورود به جلسهی آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است و همراهنداشتن هریک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون میشود.

4هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code  در بالای آن درج میشود و درستی آن از طریق قابل استعلام است بوده که 4.؛ (Check Certificate Validity یا « تأیید کارنامه » سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند بنابراین، کارنامهی چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکتکنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد. مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها، …) میتوانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.

5. پیش از مراجعه به حوزهی آزمون از کارت ورود به جلسهی خود پرینت تهیه فرمایید؛ در حوزهی آزمون، امکانات تهیهی کارت موجود نیست و از ورود افرادی که پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) همراه نداشته باشند به سالن برگزاری آزمون، جلوگیری خواهد شد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی