دستورالعمل و جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره فلوشیپ 1401

دستورالعمل و جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره فلوشیپ 1401 در ادامه مطلب برای دانلود آماده شده است. دستورالعمل آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

دستورالعمل و جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره فلوشیپ 1401

مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۱ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت کاغذی و غیرمتمرکز و در برخی موارد به صورت الکترونیک توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ پنجشنبه ۱۲ خرداد برگزار می شود.

مرحله شفاهی (به صور منفرد یا ترکیبی از روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

جدول زمانبندی شرکت در آزمون شفاهی هر رشته متعاقبا توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی ارائه می شود. محل برگزاری آزمون کتبی در هنگام توزیع کارت توسط دانشگاه های مجری اطلاع رسانی می شود. در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد.

انجام مراحل ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی  انجام می پذیرد. بررسی مدارک ارسالی جهت ثبت نام نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

براساس موضوع ۲ هشتاد و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این دوره اسامی داوطلبان شرکت کننده واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ،) که در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیز شرکت کرده اند از فهرست شرکت کنندگان آزمون فلوشیپ حذف خواهد شد.

دفترچه راهنمای ثبت نام شامل شرایط عمومی و تخصصی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

اعضای هیأت علمی که در بخش تربیت کننده دستیار فلوشیپ فعالیت دارند مجاز به ثبت نام در همان برنامه فلوشیپ در همان دانشگاه نیستند. این افراد می توانند در برنامه های فلوشیپ که در بخش های دیگر اجرا می شود ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت کنند.

داوطلبان واجد شرایط می توانند از روز چهارشنبه ۱۸ اسفند تا روز یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیأت علمی، آزاد) صرفا یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس راهنما ثبت نام کنند.

داوطلبان حائز رتبه های برتر (۵ درصد) آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های پیش نیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۰ که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند، باید مراتب را در فرم ثبت نام اینترنتی اعلام کنند.

در صورتی که افراد مورد بحث جهت خدمت نظام وظیفه اعزام شده باشند این دبیرخانه هیچ گونه تعهدی در قبال اخذ معافیت تحصیلی به عهده نخواهد داشت. در صورتی که داوطلب با استفاده از ماده ۱ قانون نحوه تأمین اعضای هیأت علمی جذب شده و مشغول به خدمت باشد مطابق مقررات از خدمت ترخیص خواهد شد.

ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست. صرفا به مدارک ثبت نامی که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق سایت اینترنتی مربوطه ارسال شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه ۱۰ خرداد و چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ از طریق دانشگاه های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می شود.

هزینه ثبت نام ۳ میلیون ریال (۳۰۰ هزار تومان) و مبلغ ۸۵۰۰ ریال (۸۵۰ تومان) بابت خدمات پیام کوتاه از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی  قابل پرداخت است. کلیه مدارک باید به صورت اسکن شده با فرمت jpg و حجم ۱۰۰-۳۰۰ kb ارسال شود.

طبق مصوبات هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، شرکت کنندگان آزمون های پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی در مرحله آزمون کتبی جهت ورود به فرآیند پذیرش و شرکت در مرحله آزمون شفاهی (اعم از مصاحبه ساختارمند، OSCE ،PMP و …)، ملزم به کسب حداقل ۶۰ درصد از نمره کل مرحله کتبی آزمون های مذکور هستند.

کلیه شرکت کنندگان اعم از مشمولین استفاده از شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم و نیز سایر متقاضیان پذیرش به صورت آزاد که در مرحله آزمون کتبی موفق به کسب حداقل ۶۰ درصد از نمره آزمون مربوطه شده اند مجاز به شرکت در آزمون مرحله شفاهی می شوند.

حداقل عنوان شده مشمول کلیه داوطلبین از جمله شرکت کنندگان با سهمیه های مختلف است. پذیرش از بین افراد واجد شرایط شرکت کننده در آزمون شفاهی و به میزان برابر ظرفیت، از بالاترین نمره کل با رعایت کلیه مقررات آزمون و نیز مندرجات دستورالعمل صورت خواهد پذیرفت.

پذیرش نهایی از بین متقاضیان تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی بالینی از بالاترین نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) و در صورت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره کل آزمون با رعایت سایر مقررات مربوطه صورت می گیرد.

نتیجه نهایی بعد از بررسی های لازم توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با رعایت مقررات از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون اعلام می شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی