تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور هنر 1400

دانشجویان رشته‌ها‌ی هنری، بیش از هر رشتۀ دیگر، باید عاشق و سرسپردۀ رشتۀ خود باشند؛ دانشجویانی که، علاوه بر علاقه‌مندی، باید  توانمندی،  مهارت و خلاقیت لازم را  برای تحصیل در هر رشته نیز داشته باشند؛ خلاقیتی  که تا حدودی ژنتیکی است، و توانمندی و مهارتی که نیاز به  تلاش و کوشش بسیار داوطلب دارد؛ از همین رو، گروه آزمایشی هنر، یک گروه شناور با سؤال‌ها‌یی تخصصی و گاه دشوار است تا داوطلبانی که به راستی توانمند و علاقه‌مند هستند (فارغ از اینکه در مدرسه چه رشته‌ای را خوانده‌اند) جذب رشته‌ها‌ی هنری شوند. همین امر باعث شده است که سؤال‌ها‌ی آزمون این گروه آزمایشی،  محدود به  یک مجموعه از کتاب‌ها‌ی درسی مشخص نباشد و طراحان سؤال­های گروه آزمایشی مورد بحث، به خلاقیت و اطلاعات عمومی داوطلبان نیز توجه بسیاری داشته باشند؛ بنابراین، برخلاف تصور تعدادی از داوطلبان، موفقیت در این گروه آزمایشی، به دانش، خلاقیت و توانمندی‌ها‌ی بسیاری نیاز دارد و فردی که صرفاً به دلیل شناور بودن گروه آزمایشی هنر در آن ثبت‌نام می‌کند، قطعاً موفق نخواهد شد. میانگین درصدهای داوطلبان کنکور هنر 1400
 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور هنر 1400

در سال 1400، 99 هزار و 593 داوطلب گروه آزمایشی هنر در جلسه آزمون سراسری حضور داشته‌اند. در این گروه آزمایشی، تنها در دروس عربی، معارف اسلامی، زبان خارجی و خلاقیت تصویری و تجسمی، تعداد معدودی از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها‌ پاسخ صحیح داده‌اند؛ تا آنجایی که در درسی مثل خلاقیت نمایشی، هیچ یک از داوطلبان، موفق به کسب نمرۀ خام 60 درصد و بالاتر نشده‌اند، یا در درسی مثل درک عمومی هنر، میانگین نمرۀ خام پاسخگویی کلیۀ داوطلبان، نیم درصد است! همچنان که در درس خلاقیت موسیقی، حدود 86 درصد داوطلبان نیز هیچ درصد مثبتی نیاورده‌اند؛ یعنی یا درصد منفی کسب کرده یا  اصلاً به سؤال‌ها‌ پاسخ نداده‌اند، و یا به خاطر پاسخ‌ها‌ی منفی زیاد، اثر سؤال‌ها‌یی که درست پاسخ داده‌اند نیز از بین رفته و درصد آنها صفر شده است! در درس خلاقیت نمایشی، 75/8 درصد داوطلبان، و در درس خواص مواد نیز  77/5 درصد داوطلبان همین وضعیت را داشته‌اند!
آمار ذکر شده در جدول‌ها‌ی این گزارش، بیانگر آن است که تعداد قابل توجهی از داوطلبان گروه آزمایشی هنر، بدون آمادگی و علاقۀ لازم و فقط بر پایۀ شناور بودن این گروه آزمایشی در آزمون آن شرکت کرده‌اند؛ این در حالی است که تمامی داوطلبان برتر و تک رقمی گروه آزمایشی هنر، اذعان دارند که برای موفقیت در آزمون آن، مطالعه‌ای جدی داشته و کتاب‌ها‌ی متعددی را مطالعه کرده‌اند، و حتی برای توانمند شدن در دروسی مثل درک عمومی هنر، به مطالعۀ دایره‌المعارف‌ها‌ و منابع اینترنتی متعدد روی آورده‌اند.
 
پس اگر به راستی تمایل دارید که در گروه آزمایشی هنر به صورت موفقیت‌آمیز شرکت کنید، از همین امروز، یک مطالعۀ بسیار جدی در زمینۀ دروس این گروه آزمایشی داشته باشید و مطمین باشید که نمی‌توانید بر حسب حدس و گمان یا بر پایۀ اطلاعات عمومی محدود خود، به سؤالی از میان سؤال‌های تخصصی آن پاسخ دهید.
 
توجه داشته باشید که میانگین ذکر شده در هر سال، با سال دیگر متفاوت است؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال 1399 در درس خلاقیت نمایشی  36/99 درصد داوطلبان، درصد صفر را کسب کرده‌اند، و در سال 1400 این آمار در درس خلاقیت نمایشی 51/49 درصد بوده است.
در این جدول، به غیر از داوطلبانی که به تمامی یا اکثر قریب به اتفاق سؤال‌ها‌ پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد30- تا 33- را کسب کرده‌اند، داوطلبانی که به هیچ یک از سؤال‌ها‌ی یک درس پاسخ نداده یا به دلیل پاسخ‌ها‌ی غلط، تاثیر سؤال‌ها‌یی که صحیح پاسخ داده‌اند نیز از بین رفته و درصد صفر را کسب کرده‌اند، و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها‌ پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌ها‌ی 10درصدی بررسی شده‌اند.
  در ضمن، برای پذیرفته شدن در رشته‌ها‌ی با آزمون، سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز محاسبه می‌شود می‌شود (برای فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (3 – 3 – 6)، که دیپلم خود را در سال 1398 و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ‌التحصیلان مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی دیپلم و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی تاثیر مثبت لحاظ می‌شود)؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی کسب نکرده، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت وی، در پذیرش نهایی‌اش مؤثر واقع شود .همچنین در تعدادی از رشته‌ها‌ی هنر، از داوطلبان، آزمون عملی با ضریب تخصصی 4 یا 6 گرفته می‌شود که نقش بسیار مهمی در پذیرش دانشجو در رشتۀ مورد نظر دارد.  میانگین درصدهای داوطلبان کنکور هنر 1400 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور هنر 1400 
 در نهایت اینکه، نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره­های منفی یا بسیار پایین در درس‌ها‌ی مختلف، می‌تواند در رشته‌ها‌ی پرطرفدار این گروه آزمایشی پذیرفته شود. اگر داوطلبانی را می‌شناسید که حتی در رشته‌ها‌ی پرطرفدار گروه آزمایشی هنر با نمره منفی پذیرفته شده‌اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس­ها یا در آزمون عملی رشته‌ای که در آن پذیرفته شده‌اند، نمرۀ خوبی کسب کرده‌اند؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می‌آورند، در رشته محل‌ها‌یی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند قطعاً پذیرفته نخواهند شد.
گفتنی است که رشته‌ها‌ی با آزمون، شامل: رشته محل‌ها‌ی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و … می‌شود که با آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرند؛ یعنی، داوطلبان بر اساس نتیجه کارنامه خود می‌توانند رشته‌ها‌ی مورد نظرشان را انتخاب کنند.
 
 
تعداد و میانگین نمرات آزمون سراسری سال 1400 حاضران در جلسه گروه آزمایشی هنر
 
محدوده نمره
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
4
-32,3
4
-33,3
12
-33,0
2
-33,3
از 30- تا 1/20-
135
-23,2
102
-23,6
256
-23,0
159
-23,3
از 20- تا 1/10-
2130
-13,3
1320
-13,2
3346
-13,3
1670
-13,3
از 10- تا 1/0-
14208
-3,9
10022
-3,6
19182
-4,0
13664
-3,4
صفر یا سفید
6581
0,0
9429
0,0
10336
0,0
34394
0,0
از 0/1 تا 9/9
27791
5,4
22338
5,4
23043
5,0
19086
4,9
از 10 تا 19/9
21388
14,4
19454
14,6
12293
14,3
8732
14,2
از 20 تا 29/9
14719
24,0
16223
24,3
8940
24,3
6122
24,3
از 30 تا 39/9
6462
34,2
8835
34,2
5860
34,5
4069
34,6
از 40 تا 49/9
3548
44,1
5556
44,1
5308
44,5
3678
44,5
از 50 تا 59/9
1493
54,2
2769
54,3
4010
54,5
2547
54,5
از 60 تا 69/9
741
63,9
1895
64,3
3537
64,5
2301
64,6
از 70 تا 79/9
281
74,2
1034
74,3
2055
74,5
1524
74,7
از 80 تا 89/9
99
83,9
548
83,7
1177
84,2
1224
84,7
از 90 تا 99/9
13
93,0
61
92,2
211
93,3
347
93,6
100 درصد
0
0,0
3
100,0
27
100,0
74
100,0
کل
99593
12,6
99593
17,0
99593
15,5
99593
11,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد و میانگین نمرات آزمون سراسری سال 1400 حاضران در جلسه گروه آزمایشی هنر
محدوده نمره
درک عمومی هنر
درک عمومی ریاضی
ترسیم فنی
خلاقیت تصویری و تجسمی
خلاقیت نمایشی
خلاقیت موسیقی
خواص مواد
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
7
-33,0
4
-32,8
5
-33,3
13
-32,8
14
-33,1
18
-33,0
27
-33,0
از 30- تا 1/20-
127
-24,1
33
-23,6
78
-25,2
198
-24,7
228
-24,9
153
-25,3
227
-24,8
از 20- تا 1/10-
2275
-13,8
905
-13,5
1123
-14,5
2532
-14,4
2719
-14,5
1543
-14,9
2709
-14,6
از 10- تا 1/0-
21421
-3,3
14436
-3,0
13509
-3,5
18070
-4,0
23205
-3,9
10483
-3,7
17581
-4,0
صفر یا سفید
52010
0,0
24093
0,0
40381
0,0
39426
0,0
49310
0,0
73397
0,0
56638
0,0
از 0/1 تا 9/9
18532
4,0
32715
4,8
23678
4,9
22397
4,8
16400
4,6
9084
4,6
16557
4,6
از 10 تا 19/9
4060
13,1
16243
13,6
13640
13,2
11855
13,3
5685
13,1
2900
13,0
4653
12,7
از 20 تا 29/9
870
23,1
5832
23,8
5314
23,0
4100
23,0
1601
22,8
1019
22,9
1002
22,7
از 30 تا 39/9
207
33,4
2658
33,8
1377
33,1
831
32,9
336
33,1
349
33,6
158
33,2
از 40 تا 49/9
60
44,5
1318
44,1
356
43,2
150
42,0
87
42,8
242
43,7
37
41,8
از 50 تا 59/9
16
53,2
707
54,0
113
53,3
14
52,4
8
52,1
167
54,2
3
55,0
از 60 تا 69/9
8
63,8
410
64,0
17
63,2
1
60,0
0
0,0
129
64,1
1
61,7
از 70 تا 79/9
0
0,0
179
73,8
2
76,4
2
75,0
0
0,0
81
73,3
0
0,0
از 80 تا 89/9
0
0,0
55
83,1
0
0,0
2
85,5
0
0,0
25
82,4
0
0,0
از 90 تا 99/9
0
0,0
5
92,5
0
0,0
1
90,0
0
0,0
3
91,1
0
0,0
100 درصد
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
100,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
کل
99593
0,5
99593
6,9
99593
4,2
99593
2,8
99593
0,6
99593
0,8
99593
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در جدول ارایه شده در زیر، میانگین درصد 50 نفر اول کشوری گروه ­ آزمایشی هنر در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین درصد نمرۀ خام در بین 50 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 1400 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.
همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان برتر گروه آزمایشی هنر سال 1400 به ما نشان می­دهد که  می‌توان در هر درسی بهترین درصد را در بین داوطلبان کسب کرد، اما جزو نفرات برتر (50 نفر اول کشوری) نیز نشد! برای مثال، تنها یک داوطلب در گروه آزمایشی هنر نمرۀ خام 61/7 درصد را در درس خواص مواد کسب کرده که بالاترین درصد  در بین کل داوطلبان این گروه آزمایشی در این درس بوده است؛ اما همین داوطلب، جزو 50 نفر اول کشوری نبوده است؛ یا در درس درک عمومی ریاضی، 5 نفر با میانگین نمرۀ خام 92/5 درصد و 55 نفر با میانگین نمرۀ خام 83/1 درصد در بین داوطلبان گروه آزمایشی هنر حضور داشته‌، اما هیچ یک از این داوطلبان جزو نفرات برتر این گروه آزمایشی نبوده‌اند، و بالاترین نمرۀ خام در بین 50 نفر اول کشوری گروه آزمایشی هنر در درس درک عمومی ریاضی، 76/7 درصد بوده است.  
می‌خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد عالی در دروس تخصصی این گروه آزمایشی، نیز نمی‌تواند عامل کسب رتبۀ بسیار خوب گردد. آنچه مهم است، این است که داوطلبان برتر، به همۀ دروس آزمون سراسری توجه داشته‌اند؛ برای مثال، هیچ یک از 50 نفر اول کشوری این گروه آزمایشی، نمرۀ خام صفر یا منفی در هیج کدام از دروس نداشته‌اند.
البته معدود داوطلبانی هم هستند که در یک درس نمره خوبی کسب نکرده‌اند. این افراد، به احتمال قوی، در سایر درس‌ها نمره بسیار بالایی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس خلاقیت تصویری و تجسمی 1/7 درصد را کسب کرده، بی‌شک، در سایر درس‌های عمومی‌ و اختصاصی خود، درصد بالایی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشی هنر باشد. 
گفتنی است که سهمیه‌ها‌ی مختلف، اعم از سهمیه مناطق، شاهد، ایثارگران و … در رتبه کشوری داوطلبان لحاظ نمی‌شود و رتبه کشوری بدون در نظر گرفتن سهمیه‌ها‌ی مختلف اعلام می‌گردد.
 
تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین نمرات خام داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1400 دارای رتبه کشوری کمتر از 50
 
محدوده نمره
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
درک عمومی هنر
درک عمومی ریاضی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10 تا 19/9
1
17,4
17,4
17,4
 
 
 
 
1
18,7
18,7
18,7
1
14,7
14,7
14,7
2
12,3
15,1
17,8
4
10,0
13,4
15,6
از 20 تا 29/9
8
20,0
23,9
29,4
1
22,7
22,7
22,7
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
2
22,3
24,0
25,6
7
20,0
24,2
28,9
از 30 تا 39/9
8
30,7
35,0
38,7
8
30,7
35,7
38,7
2
33,4
36,1
38,7
0
0,0
0,0
0,0
11
30,0
34,8
38,9
11
30,0
34,1
38,9
از 40 تا 49/9
14
40,0
44,0
49,4
10
40,0
45,1
49,4
3
40,0
45,8
49,4
7
41,4
44,8
49,4
18
40,0
45,3
48,9
6
40,0
41,9
43,4
از 50 تا 59/9
14
50,7
54,1
58,7
11
52,0
54,6
58,7
6
52,0
55,4
57,4
2
56,0
56,7
57,4
11
50,0
53,9
58,9
12
52,3
55,8
58,9
از 60 تا 69/9
4
61,4
63,4
66,7
11
60,0
63,4
68,0
20
60,0
65,6
69,4
11
60,0
63,9
69,4
6
61,2
64,7
66,7
7
64,5
67,2
68,9
از 70 تا 79/9
1
74,7
74,7
74,7
8
72,0
74,2
77,4
13
70,7
73,4
77,4
10
70,7
75,5
78,7
0
0,0
0,0
0,0
3
72,3
74,5
76,7
از 80 تا 89/9
0
0,0
0,0
0,0
1
81,4
81,4
81,4
4
80,0
83,0
85,4
11
80,0
83,2
86,7
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
از 90 تا 99/9
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
7
90,7
94,1
96,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
100 درصد
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
1
100,0
100,0
100,0
1
100,0
100,0
100,0
 
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
 
 
 
 
محدوده نمره
ترسیم فنی
خلاقیت تصویری و تجسمی
خلاقیت نمایشی
خلاقیت موسیقی
خواص مواد
 
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 33/3- تا 1-/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 20/1-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 10/1-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 0/1-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 0/1 تا 9/9
 
 
 
 
1
1,7
1,7
1,7
 
 
 
 
1
5,0
5,0
5,0
2
8,4
8,4
8,4
از 10 تا 19/9
1
18,4
18,4
18,4
5
10,0
15,7
18,4
7
10,0
16,0
18,4
1
13,4
13,4
13,4
14
10,0
13,1
16,7
از 20 تا 29/9
6
20,0
25,3
28,4
22
20,0
24,3
28,4
10
20,0
25,5
28,4
3
20,0
23,9
26,7
14
20,0
23,8
28,4
از 30 تا 39/9
10
33,4
35,2
38,4
16
30,0
34,0
38,4
17
30,0
33,0
36,7
4
35,0
36,3
38,4
13
30,0
34,7
38,4
از 40 تا 49/9
11
40,0
43,8
48,4
5
40,0
41,0
41,7
14
40,0
44,1
48,4
4
40,0
43,8
46,7
6
41,7
43,1
45,0
از 50 تا 59/9
17
50,0
54,4
58,4
1
53,4
53,4
53,4
2
51,7
52,6
53,4
9
50,0
54,9
58,4
1
58,4
58,4
58,4
از 60 تا 69/9
5
61,7
63,4
65,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
16
60,0
65,4
68,4
0
0,0
0,0
0,0
از 70 تا 79/9
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
8
70,0
72,5
76,7
0
0,0
0,0
0,0
از 80 تا 89/9
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
3
80,0
81,1
83,4
0
0,0
0,0
0,0
از 90 تا 99/9
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
1
90,0
90,0
90,0
0
0,0
0,0
0,0
100 درصد
 
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
 
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
کل
50
18,4
44,9
65,0
50
1,7
28,3
53,4
50
10,0
33,0
53,4
50
5,0
57,3
90,0
50
8,4
26,0
58,4

 

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی