تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 1400

آیا هر داوطلبی می‌تواند ضمن موفقیت در گروه آزمایشی خویش، در کنکور زبان‌های خارجی نیز موفق شود؟ پاسخ این سؤال، از یک سو آری و از سوی دیگر خیر است؛ آری برای اینکه گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، یک گروه شناور است و هر داوطلبی می‌تواند علاوه بر گروه آزمایشی خود، در این گروه آزمایشی نیز شرکت کند، و خیر از این جهت که داوطلبان جدی و تلاشگر این گروه آزمایشی، که هدف اصلی‌شان پذیرش در یکی از رشته محل‌های گروه آزمایشی زبان‌های خارجی است، به صورت بسیار متمرکز و دقیق، دروس عمومی و تخصصی مربوط به این گروه آزمایشی را مطالعه می‌کنند و به همین خاطر، درصد داوطلبانی که در درس‌های ادبیات و زبان عمومی، بالای 70 درصد زده‌اند، در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، بهتر از سایر گروه‌های آزمایشی بوده است، و در درس عربی نیز درصد داوطلبانی که در این گروه بالای 70 درصد زده‌اند، در تمامی گروه‌های آزمایشی به جز گروه آزمایشی علوم تجربی، وضعیت بهتری داشته‌اند و سایر گروه‌های آزمایشی در این درس وضعیت بدتری داشته‌اند. میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 1400   
 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 1400
 

می‌خواهیم بگوییم که همین محدود بودن دروس این گروه آزمایشی، باعث می‌شود که تعدادی از داوطلبان، بیشتر روی درس‌های عمومی سرمایه‌گذاری کنند؛ پس، گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، زنگ تفریح داوطلبان سایر گروه‌های آزمایشی یا جایی برای حضور داوطلبانی که آزمون سراسری را جدی نگرفته‌اند، نیست، و اگر داوطلبی می‌خواهد در یکی از رشته‌های زبان‌های خارجی پذیرفته شود، باید مطالعه‌ای مستمر، دقیق و جامع داشته باشد؛ از سوی دیگر، درس زبان تخصصی این گروه آزمایشی، نیاز به تسلط بر یکی از زبان‌های خارجی انگلیسی، فرانسه یا آلمانی در سطحی فراتر از کتاب­های درسی زبان آموزش و پرورش دارد؛ به ویژه از آن جهت که سؤال‌های زبان تخصصی، مهم­ترین سؤال‌ها در آزمون گروه آزمایشی
زبان­های خارجی است و بیشترین ضریب را  دارد (ضریب تخصصی 4 که با توجه به سه برابر بودن ارزش درس‌های تخصصی، در حقیقت ضریب این درس 12 می‌شود).
 
شرکت در آزمون زبان‌های خارجی  بدون آشنایی با درس زبان خارجی !
در سال 1400 از 140هزار و 104داوطلب گروه آزمایشی زبان‌های خارجی که در جلسۀ آزمون حضور داشته‌اند، 30 هزار و 63 داوطلب در  درس زبان تخصصی یا درصد منفی کسب کرده یا اصلاً به سؤال‌ها پاسخ نداده‌اند و یا به خاطر اینکه تعداد پاسخ‌های غلط آنها سه برابر پاسخ‌های صحیح آنها بوده است، در نهایت درصد صفر را کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، 21/52 درصد داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، ناتوان در پاسخگویی به درس تخصصی و مهمشان بوده‌اند!
این آمار نشان می‌دهد که عده‌ای از داوطلبان، گروه آزمایشی زبان‌های خارجی را جدی نگرفته‌اند و از شرکت در این آزمون نیز، بهره‌ای جز هدر دادن وقت و هزینه خود به دست نیاورده‌اند. 
باید بپذیریم که آزمون سراسری، یک آزمون علمی و جدی است و  محل آزمون و خطا یا ریسک کردن نیست و نباید به سؤال‌ها به طور سرسری پاسخ داد (گاه می‌شنویم که داوطلبی می‌گوید حوصله کافی یا زمان لازم را برای خواندن همۀ گزینه‌ها نداشتم و برای همین، وقتی دیدم که گزینه اول یا دوم یک پرسش به نظرم آشناست، آن را انتخاب کردم!)
همچنین نباید به امید شانس و اقبال، گزینه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر هدفتان به راستی موفقیت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی است، در مدت باقی مانده، خیلی جدی مطالعه کنید، و حتی اگر به درسی مسلط نیستید، حداقل به مطالعه چند مبحث از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ درست دهید و از کسب درصد منفی یا صفر، خود را دور کنید.
توجه داشته باشید که کنکور، یک مسابقه علمی است و قرار نیست که شما به همۀ سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد. میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 1400 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 1400
 
آنچه می‌آید، فقط آمار آزمون سراسری 1400 است
یادآوری این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال، با یکدیگر یکسان نیست؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال  98، میانگین پاسخگویی به درس زبان تخصصی 14 درصد بوده است. این آمار در سال 99، 13/9 درصد، و در سال 1400، 11/4 درصد بوده است؛ از سوی دیگر، تعداد داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح می‌دهند نیز متفاوت است؛ برای مثال، در سال 98  در درس زبان عمومی ، 226 داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. در سال 99 این تعداد 42 داوطلب بوده است، و در سال 1400 در همین درس 483 داوطلب به همۀ سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. 
ذکر این نکته نیز مهم است که، علاوه بر درصدهای داوطلبان در آزمون سراسری، سوابق تحصیلی داوطلبان نیز در نتیجۀ آزمون سراسری مؤثر است (برای فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (3 – 3 – 6)، که دیپلم خود را در سال 1398 و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ‌التحصیلان مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی دیپلم و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی تاثیر مثبت لحاظ می‌شود)؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در نمره کل نهایی او مؤثر واقع شود.
گفتنی است که رتبۀ کشوری، بدون در نظر گرفتن سهمیه نهایی داوطلبان ساخته می‌شود، و 50 نفر اول کشوری نیز بدون در نظر گرفتن سهمیه نهایی و فقط بر اساس نحوۀ پاسخگویی در آزمون سراسری یا نمرۀ کل نهایی تعیین شده‌اند.
در این جداول، به غیر از داوطلبانی که به تمامی یا قریب به اتفاق سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد آنها 30- درصد تا 33- درصد شده است و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10درصدی بررسی شده‌اند؛ یعنی، داوطلبانی که نمره خام بیش از 90 و کمتر از 100 در سؤال‌های یک درس کسب نموده‌اند، در گروه 90 تا 99/9 درصد آمده‌اند؛ یا داوطلبانی که نمره خام بیش از صفر و کمتر از 10 در یک درس کسب نموده‌‎اند، در گروه 0/1 تا 9/9 آورده شده‌اند. 
 
 
تعداد و میانگین نمرات آزمون سراسری سال 1400 حاضران در جلسه گروه آزمایشی زبان‌های خارجی
محدوده
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
زبان تخصصی
 
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 33/3- تا 30/1-
4
-33,3
2
-33,3
3
-32,9
4
-33,0
0
0,0
از 30- تا 20/1-
108
-23,5
61
-23,4
128
-22,9
178
-23,3
1
-21,9
از 20- تا 10/1-
1483
-13,2
867
-13,0
2004
-13,0
2239
-13,4
305
-12,3
از 10- تا 0/1-
13971
-3,7
8792
-3,5
16505
-3,9
14854
-3,9
19240
-2,3
صفر یا سفید
9150
0,0
10612
0,0
10539
0,0
10964
0,0
10517
0,0
از 0/1 تا 9/9
34296
5,5
25757
5,6
32783
5,3
22713
5,2
59100
4,3
از 10 تا 19/9
30908
14,5
26943
14,6
24469
14,4
16616
14,5
22801
14,0
از 20 تا 29/9
24720
24,2
24950
24,4
18582
24,3
16666
24,5
10766
24,3
از 30 تا 39/9
12358
34,3
14986
34,4
11143
34,4
12643
34,6
6557
34,4
از 40 تا 49/9
7516
44,1
11442
44,3
9279
44,4
12564
44,5
4383
44,5
از 50 تا 59/9
3207
54,1
6770
54,4
6154
54,5
8913
54,6
2881
54,5
از 60 تا 69/9
1586
63,9
5022
64,4
4837
64,4
8309
64,7
1749
64,4
از 70 تا 79/9
560
73,9
2334
74,5
2410
74,3
6066
74,9
968
74,3
از 80 تا 89/9
215
83,6
1244
84,1
1110
84,0
5242
84,9
360
83,8
از 90 تا 99/9
22
92,3
276
93,2
144
92,9
1650
93,8
66
92,2
100 درصد
0
0,0
46
100,0
14
100,0
483
100,0
0
0,0
کل
140104
16,1
140104
22,3
140104
18,7
140104
27,1
139694
11,4
در جدول بالا، اطلاعات شرکت کنندگانی که به سؤالات زبان انگلیسی به عنوان زبان تخصصی پاسخ داده‌‌اند، ارایه شده است.
 
 
تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین نمره خام 50 نفر اول گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در آزمون سراسری سال 1400 
محدوده نمره
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
زبان تخصصی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10 تا 19/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20 تا 29/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30 تا 39/9
 
 
 
 
 
 
 
 
1
30,7
30,7
30,7
 
 
 
 
2
33,4
34,8
36,2
از 40 تا 49/9
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0,0
0,0
0,0
 
 
 
 
2
42,4
45,1
47,7
از 50 تا 59/9
3
52,0
56,0
58,7
2
53,4
56,1
58,7
1
52,0
52,0
52,0
 
 
 
 
10
50,5
56,3
59,6
از 60 تا 69/9
6
62,7
66,0
68,0
1
64,0
64,0
64,0
2
62,7
65,4
68,0
 
 
 
 
9
62,0
65,9
69,6
از 70 تا 79/9
8
70,7
75,0
78,7
3
78,7
78,7
78,7
7
70,7
75,7
78,7
 
 
 
 
12
70,5
75,5
79,6
از 80 تا 89/9
24
80,0
85,5
89,4
17
80,0
86,4
89,4
21
81,4
87,3
89,4
5
81,4
85,9
89,4
2
87,7
88,7
89,6
از 90 تا 99/9
9
90,7
92,5
96,0
15
90,7
93,0
96,0
14
90,7
93,7
96,0
15
94,7
94,8
96,0
13
90,5
93,5
96,2
100 درصد
0
0,0
0,0
0,0
12
100,0
100,0
100,0
4
100,0
100,0
100,0
30
100,0
100,0
100,0
0
0,0
0,0
0,0
کل
50
52,0
81,0
96,0
50
53,4
89,5
100,0
50
30,7
85,8
100,0
50
81,4
97,0
100,0
50
33,4
72,3
96,2
در جدول بالا، اطلاعات شرکت کنندگانی که به سؤالات زبان انگلیسی به عنوان زبان تخصصی پاسخ داده‌‌اند، ارایه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی