تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 1400

در سال 1400، 332 هزار و 99 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسه آزمون حضور داشتند؛ در واقع، 28/1 درصد کل حاضران در جلسه آزمون 1400، داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی بوده‌اند. در گروه آزمایشی علوم انسانی، هیچ‌یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌های دروس ادبیات فارسی عمومی، ادبیات فارسی تخصصی، تاریخ و جغرافیا و فلسفه و منطق پاسخ صحیح نداده‌اند، و در بین داوطلبان حاضر در جلسه گروه آزمایشی علوم انسانی، 50 هزار و 844 نفر، در درس زبان خارجی نمرۀ منفی کسب کرده‌اند؛ زیرا برخی از داوطلبان، تصور کرده‌اند که می‌توان بر اساس شانس و اقبال، به سؤال‌های دروس عمومی پاسخ صحیح داد؛ در نتیجه، بدون هیچ آمادگی، سراغ این دسته از سؤال‌ها رفته‌اند. میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 1400
 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 1400
 

شانس و اقبال در آزمون سراسری جایگاهی ندارد !
در آزمون سراسری سال 1400، داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در درس ریاضی، یکی از ضعیف‌ترین نتایج خود را داشته و میانگین پاسخگویی آنها به این درس 5/1 درصد بوده است، و بیش از 53 درصد داوطلبان، یا به سؤال‌های این درس پاسخ نداده‌اند، یا پاسخ‌های مثبت آنها به خاطر بیشتر بودن پاسخ‌های منفی‌شان بی‌تاثیر شده و نمره صفر را کسب کرده‌اند؛ اما نکته جالب اینجاست که با وجود دشوار بودن این درس، تعداد داوطلبانی که در درس مذکور نمره منفی کسب کرده‌اند، از درس ادبیات فارسی عمومی کمتر است؛ یعنی 22 درصد داوطلبان، در درس ریاضی نمره منفی کسب کرده‌اند، اما در درس ادبیات عمومی، این آمار به 29/79 درصد می‌رسد؛ زیرا تعدادی از داوطلبان تصور می‌کنند که بدون داشتن دانش و آگاهی کافی و فقط بر پایه شانس و اقبال یا اطلاعات عمومی خود، می‌توانند پاسخگوی سؤالات برخی از دروس عمومی آزمون سراسری باشند!
 می‌خواهیم بگوییم که به هیچ وجه نمی‌توان به سؤال‌های آزمون سراسری در یک درس (حتی درس‌های عمومی) به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، یا باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ صحیح دهید، و یا آنکه به طور کامل به هیچ یک از سؤال‌های آن درس در آزمون سراسری پاسخ ندهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از نمره صفر است.
هیچ درسی را رها نکنید
آیا می‌دانید که در آزمون سراسری سال 98، بیش از 73 درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی، در درس زبان خارجی درصد منفی یا صفر کسب کرده‌اند؟! این تعداد درسال 99 بیش از 74 درصد و در سال 1400 بیش از 67 درصد بوده است. حال سؤال اینجاست که آیا این دسته از داوطلبان، نمی‌توانستند حداقل به دو سؤال زبان خارجی در آزمون سراسری پاسخ صحیح بدهند و البته به هیچ یک از سؤال‌ها نیز پاسخ غلط ندهند. چرا باید تعداد قابل توجهی از داوطلبان ما، در درس مهم زبان خارجی تا این حد ضعف داشته باشند و در واقع این درس را رها کنند و توجهی به آن نداشته باشند؟! گاه می‌شنویم که داوطلبان، از دشواری آزمون سراسری سخن می‌گویند؛ اما باید پذیرفت که یک دانشجو، پیش از ورود به دانشگاه، لازم است که یک دانش ابتدایی درباره یکی از زبان‌های خارجی داشته باشد تا بتواند در رشته تحصیلی خود، دانشجوی کارآمدی باشد. این امر درباره سایر دروسی که در آزمون سراسری از آنها سؤال می‌شود، نیز صادق است.
در ضمن، توجه داشته باشید که اگر در سال 1400، داوطلبی تنها به یک سؤال زبان خارجی پاسخ صحیح می‌داد و به هیچ یک از سؤال‌های این درس نیز پاسخ غلط نمی‌داد، از 31/67 درصد داوطلبان در این درس، درصد بهتری کسب می‌کرد (البته در این آمار، تاثیر مثبت نمره کتبی نهایی نیز در نظر گرفته نشده است)!
کنکور، یک مسابقۀ علمی است و باید در این مسابقه، از دیگران بهتر باشید
کنکور، یک مسابقۀ علمی است و قرار نیست که شما به 100 درصد سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه باید نسبت به سایر داوطلبان وضعیت بهتری در آن داشته باشید؛ پس به فکر پاسخ دادن به همۀ سؤال‌ها در آزمون سراسری نباشید؛ یا اگر  نتوانستید به تعدادی از سؤال‌های یک درس پاسخ دهید، روحیۀ خود را نبازید؛ چون شاید سؤال‌های این درس برای همۀ داوطلبان دشوار باشد؛ برای مثال، در آزمون سراسری گروه آزمایشی ­علوم انسانی سال 1400، میانگین نمره خام 200 نفر اول کشوری در درس ریاضی 40/8 درصد، و در درس تاریخ و جغرافیا 2/44 درصد بوده است. در کل، باید دقت داشته باشید که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌های آن به طور سرسری پاسخ دهید.  
در رتبۀ کشوری سهمیه‌ها اعمال نمی‌شود
آمار ارایه شده، نمره خام داوطلبان حاضر در جلسه گروه آزمایشی ­علوم انسانی در آزمون سراسری سال 1400و 200 نفر اول کشوری (بدون سهمیه) در این گروه است.
یادآوری این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال  97، در درس تاریخ و جغرافیا 31/80 درصد داوطلبان و در آزمون سراسری سال 98 در این درس 13/92 درصد داوطلبان نیز نمره خام منفی کسب کرده‌اند، و این آمار در سال 99، 14/18 درصد و در سال 1400، 22/41 درصد بوده است؛ از سوی دیگر، تعداد داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح می‌دهند نیز، متفاوت است؛ برای مثال، سال 98 در درس علوم اجتماعی، 65 داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ اما در سال 99، این تعداد 182 داوطلب بوده است، و در سال 1400 در همین درس 99 داوطلب به همه سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. 
در ضمن، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  محاسبه می‌شود (برای فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (3 – 3 – 6)، که دیپلم خودرا در سال 1398 و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ‌التحصیلان مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی دیپلم و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی تاثیر مثبت لحاظ می‌شود). منظور از تاثیر مثبت، این است که اگر نمرات سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره کل آزمون داوطلب شود، اعمال می‌شود، و اگر سوابق تحصیلی باعث کاهش نمره کل آزمون داوطلب شود، اعمال نمی‌شود.
 در جدول ارایه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس نمره خام 33/33- تا 30/1- درصد کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌ و داوطلبانی که کلاً پاسخ نداده یا نمره صفر کسب کرده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی بررسی شده‌اند.
در نهایت اینکه نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره‌های منفی یا بسیار پایین در درس­های مختلف، می‌تواند در رشته‌های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر می بینید که حتی در رشته­های روزانه، داوطلبانی با نمره منفی پذیرفته شده‌اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره خوبی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، امکان دارد که داوطلبی در درس ریاضی  نمره منفی گرفته باشد، اما در درس  ادبیات تخصصی، عربی تخصصی و علوم اجتماعی، درصد بالایی به دست آورده باشد؛ ضمن اینکه لازم است به زیر گروه‌ها و اینکه در زیر گروه مورد نظر یک داوطلب چه درس‌هایی اهمیت دارد، نیز توجه کرد؛ برای مثال، داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می‌آورند، در رشته محل‌هایی که مطلوب اکثر داوطلبان است، پذیرفته نخواهند شد.
گفتنی است که رشته‌های با آزمون، شامل: رشته محل‌های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و پیام‌نور و … می‌شود که با آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرند؛ یعنی، داوطلبان بر اساس نتیجه کارنامه خود می‌توانند رشته‌های مورد نظرشان را انتخاب کنند. 
توجه: 33/33- درصد به معنای آن است که داوطلب به همه سؤال‌های یک درس پاسخ منفی داده است.

 

 
تعداد و میانگین نمرات خام حاضران در جلسه گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال  1400
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
52
-32,9
13
-32,8
15
-32,9
7
-32,9
از 30- تا 1/20-
1867
-23,4
632
-23,3
596
-23,5
624
-23,6
از 20- تا 1/10-
18919
-13,5
7122
-13,3
7773
-13,3
6220
-13,4
از 10- تا 1/0-
78124
-4,2
49342
-3,8
47967
-3,9
43993
-3,4
صفر یا سفید
25410
0,0
31575
0,0
25619
0,0
172714
0,0
از 1/0 تا 9/9
98359
5,1
102007
5,3
85849
5,3
59805
4,9
از 10 تا 9/19
56009
14,3
67499
14,3
58470
14,3
21309
13,9
از 20 تا 9/29
33064
23,9
38282
23,9
39766
24,1
10554
23,8
از 30 تا 9/39
12578
34,0
16352
34,2
22022
34,4
5196
34,3
از 40 تا 9/49
5236
43,7
9541
44,1
17611
44,4
3933
44,4
از 50 تا 9/59
1663
54,1
4738
54,3
11237
54,5
2457
54,5
از 60 تا 9/69
649
63,6
2831
64,1
8902
64,3
2054
64,4
از 70 تا 9/79
147
73,7
1295
74,1
4324
74,2
1428
74,7
از 80 تا 9/89
20
82,6
653
83,8
1741
83,4
1185
84,7
از 90 تا 9/99
2
91,4
181
93,3
199
92,4
491
93,5
100 درصد
0
0,0
36
100,0
8
100,0
129
100,0
کل
332099
6,8
332099
11,2
332099
15,5
332099
4,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محدوده نمره خام
ریاضی
اقتصاد
ادبیات فارسی تخصصی
زبان عربی تخصصی
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
96
-33,0
353
-33,0
6
-33,3
81
-33,0
1
-32,2
56
-32,8
20
-32,6
41
-33,2
از 30- تا 1/20-
830
-24,1
1966
-24,2
332
-24,1
736
-24,9
335
-23,9
725
-25,2
741
-23,4
445
-25,2
از 20- تا 1/10-
6672
-13,8
10067
-14,2
6300
-13,6
9555
-14,5
7409
-13,5
8648
-14,6
9937
-13,2
5326
-14,6
از 10- تا 1/0-
65720
-3,9
40011
-4,5
50693
-3,5
57141
-4,4
66687
-3,7
52992
-4,2
78395
-3,6
24217
-4,5
صفر یا سفید
177787
0,0
68313
0,0
44409
0,0
58318
0,0
49266
0,0
71388
0,0
72561
0,0
30312
0,0
از 1/0 تا 9/9
48117
5,3
55397
5,3
92364
4,8
78419
5,0
120390
4,7
74995
5,0
103319
4,9
46847
5,3
از 10 تا 9/19
21076
13,8
38794
13,9
70238
14,0
61321
13,7
60448
13,6
49872
13,5
41452
13,9
54951
14,0
از 20 تا 9/29
8366
23,9
31836
23,9
35952
23,8
32095
23,6
19317
23,5
25812
23,6
17010
23,6
47900
23,8
از 30 تا 9/39
2164
34,3
18038
34,3
16365
33,9
14651
33,7
5831
33,6
15154
33,9
5281
33,9
32014
33,9
از 40 تا 9/49
849
43,6
18090
44,2
7992
43,9
7889
43,7
1802
43,7
11090
44,0
2291
43,8
25584
43,9
از 50 تا 9/59
279
53,5
13040
54,4
3965
53,9
4795
53,8
511
53,3
8173
53,9
711
54,2
19985
54,0
از 60 تا 9/69
85
64,0
13320
64,3
2042
64,1
3254
63,9
92
63,2
6178
64,0
295
63,5
18057
64,0
از 70 تا 9/79
44
74,8
9763
74,4
982
73,9
1983
73,7
9
73,0
4131
73,8
70
73,8
13414
73,8
از 80 تا 9/89
11
85,9
7385
83,5
386
83,7
1261
83,8
1
82,3
2202
83,7
16
83,4
9421
83,6
از 90 تا 9/99
1
94,8
3961
92,2
73
92,0
428
93,0
0
0,0
584
92,9
0
0,0
2863
92,9
100 درصد
2
100,0
1765
100,0
0
0,0
172
100,0
0
0,0
99
100,0
0
0,0
722
100,0
کل
332099
1,5
332099
18,3
332099
10,2
332099
9,6
332099
5,4
332099
11,1
332099
4,2
332099
25,7
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می­آورند؟
پیش از این گفتیم که در آزمون سراسری امسال، درس ریاضی برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی دشوار بود و این درس پایین‌ترین میانگین را در بین تمام درس‌های داوطلبان این گروه آزمایشی داشته است، اما نکته جالب اینجاست که تنها دو داوطلب در این درس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده و همان دو داوطلب نیز جزو 200 نفر اول کشوری در این گروه نبوده‌اند!
می‌خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد عالی در درسی مثل ریاضی، که برای بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی، درسی دشوار است، به تنهایی نمی‌تواند عامل کسب رتبۀ بسیار خوب گردد.
در ادامه، میانگین نمره خام 200 نفر اول کشوری گروه آزمایشی ­علوم انسانی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بیشترین و کمترین نمره خام در بین 200 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 1400 است و میانگین ذکر شده، در هر سال تغییر می‌کند. 
آنچه مهم است، این است که میانگین نمرات خام داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می­کنند.
البته در  میان 200 نفر اول کشور، معدود داوطلبانی هم هستند که در یک درس نمره خوبی کسب نکرده‌اند. این افراد، به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره بسیار بالایی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس ریاضی، درصد منفی کسب کرده، بی‌شک، در سایر درس‌های عمومی‌ و اختصاصی نیز، درصد بالایی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی باشد. 
 
تعداد، میانگین ، کمترین و بیشترین درصد نمرات خام 200 نفر اول گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری سال 1400 
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4,0
4,0
4,0
از 10 تا 9/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
12,0
15,4
18,7
از 20 تا 9/29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
22,7
25,4
29,4
از 30 تا 9/39
2
36,0
36,0
36,0
 
 
 
 
 
 
 
 
9
30,7
34,7
38,7
از 40 تا 9/49
12
40,0
46,4
49,4
1
42,7
42,7
42,7
 
 
 
 
14
40,0
45,4
49,4
از 50 تا 9/59
44
50,7
55,2
58,7
3
56,0
57,8
58,7
2
53,4
54,7
56,0
13
50,7
54,2
58,7
از 60 تا 9/69
65
60,0
64,7
69,4
10
60,0
65,8
69,4
11
60,0
65,4
69,4
29
60,0
64,3
69,4
از 70 تا 9/79
61
70,7
74,3
78,7
34
70,7
75,4
78,7
44
70,7
75,9
78,7
29
70,7
74,8
78,7
از 80 تا 9/89
14
80,0
83,2
89,4
73
80,0
84,9
89,4
101
80,0
84,6
89,4
45
80,0
85,0
89,4
از 90 تا 9/99
2
90,7
91,4
92,0
67
90,7
93,8
96,0
41
90,7
93,1
96,0
36
90,7
94,0
96,0
100 درصد
 
0,0
0,0
0,0
12
100,0
100,0
100,0
1
100,0
100,0
100,0
12
100,0
100,0
100,0
کل
200
36,0
65,7
92,0
200
42,7
85,6
100,0
200
53,4
83,2
100,0
200
4,0
71,9
100,0
 

 

 
 
محدوده نمره خام
ریاضی
اقتصاد
ادبیات فارسی تخصصی
زبان عربی تخصصی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
1
-2,2
-2,2
-2,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
0
0,0
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
3
4,5
6,5
8,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10 تا 9/19
11
11,2
14,5
17,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20 تا 9/29
42
20,0
25,0
29,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30 تا 9/39
46
31,2
34,6
39,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 40 تا 9/49
43
40,0
44,0
49,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 50 تا 9/59
26
50,0
54,6
58,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 60 تا 9/69
13
60,0
63,6
68,6
6
60,0
65,6
68,9
11
60,0
67,2
68,9
5
60,0
63,7
68,4
از 70 تا 9/79
7
70,4
73,7
76,0
13
71,2
75,8
77,8
47
70,0
75,8
78,9
8
70,0
75,0
78,4
از 80 تا 9/89
7
80,4
84,9
89,5
33
80,0
83,2
86,7
100
80,0
84,6
88,9
56
80,0
84,6
88,4
از 90 تا 9/99
1
94,8
94,8
94,8
70
91,2
91,9
93,4
42
90,0
92,5
96,7
57
90,0
93,7
95,0
100 درصد
0
0,0
0,0
0,0
78
100,0
100,0
100,0
 
0,0
0,0
0,0
74
100,0
100,0
100,0
کل
200
-2,2
40,8
94,8
200
60,0
91,8
100,0
200
60,0
83,3
96,7
200
60,0
92,0
100,0
 
 
 
 
 
 
 
محدوده نمره خام
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
1
7,8
7,8
7,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10 تا 9/19
10
12,3
16,0
18,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20 تا 9/29
18
20,0
24,8
28,9
 
 
 
 
2
22,7
26,1
29,4
 
 
 
 
از 30 تا 9/39
40
30,0
35,4
38,9
 
 
 
 
6
30,7
36,9
38,7
 
 
 
 
از 40 تا 9/49
57
40,0
45,5
48,9
 
 
 
 
26
41,4
45,9
49,4
 
 
 
 
از 50 تا 9/59
52
50,0
53,6
58,9
1
50,0
50,0
50,0
43
50,7
54,9
58,7
1
50,0
50,0
50,0
از 60 تا 9/69
19
60,0
63,5
68,9
4
63,4
66,7
68,4
75
60,0
64,2
69,4
0
0,0
0,0
0,0
از 70 تا 9/79
3
70,0
73,7
78,9
22
70,0
74,8
78,4
36
70,7
73,6
78,7
4
75,0
76,7
78,4
از 80 تا 9/89
0
0,0
0,0
0,0
76
80,0
85,6
88,4
12
80,0
83,4
89,4
49
80,0
86,1
88,4
از 90 تا 9/99
0
0,0
0,0
0,0
70
90,0
93,6
95,0
0
0,0
0,0
0,0
74
90,0
93,6
95,0
100 درصد
0
0,0
0,0
0,0
27
100,0
100,0
100,0
0
0,0
0,0
0,0
72
100,0
100,0
100,0
کل
200
7,8
44,2
78,9
200
50,0
88,6
100,0
200
22,7
61,5
89,4
200
50,0
93,5
100,0
 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی