تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 1400

در آزمون سراسری سال 1400،  126 هزار و 634 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جلسه حضور داشتند. آمار نحوۀ پاسخگویی این عزیزان در آزمون سراسری، می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار سایر داوطلبان قرار دهد. در اینجا به نکاتی چند، که ما به یاری این آمار می‌توانیم به آن نکات دست پیدا کنیم، اشاره می‌کنیم.  میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 1400
 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 1400

 
پیشی گرفتن از 51 درصد داوطلبان فقط با پاسخ دادن به یک سؤال!
هر ساله از تعدادی از داوطلبان می‌شنویم که به دلیل بی‌علاقگی به برخی از دروس یا سخت بودن بعضی از دروس دیگر، یک یا دو درس را کنار گذاشته‌اند و می‌خواهند در آزمون سراسری به درس‌های مورد نظر خود اصلاَ پاسخی ندهند. این در حالی است که هر قدر هم که یک درس دشوار باشد یا داوطلب هر قدر هم که در یک درس ضعف داشته باشد، باز هم می‌تواند با برنامه‌ریزی و مطالعه حساب شده، دست کم به سه یا چهار سؤال آن درس پاسخ صحیح بدهد، و همین مقدار پاسخگویی می‌تواند داوطلب را از خیل قابل توجهی از داوطلبان در آن درس پیش بیندازد؛ برای مثال، سال گذشته اگر داوطلبی تنها به یک سؤال شیمی درست پاسخ می‌داد و در ضمن به هیچ یک از سؤال‌های این درس پاسخ غلط نمی‌داد، از 51/5 درصد داوطلبان در این درس پیشی می‌گرفت! بنابراین، به هیچ وجه درسی را (هر چند دشوار) کنار نگذارید و به یاری دبیر یا افراد آشنا با آن درس، مبحث یا مباحثی از همان درس را انتخاب کنید و همان‌ها را نیز با دقت مطالعه نمایید.
 
به هیچ وجه تک درس نخوانید
یکی از اشتباهات رایج داوطلبان آزمون سراسری این است که برای موفقیت در این آزمون، روی یک درس تاکید می‌کنند و تصور می‌کنند که اگر یک درس را عالی پاسخ بدهند، این نکته می‌تواند ضعف آنها را در سایر درس‌ها جبران کند؛ اما آمار نحوۀ پاسخگویی داوطلبان، هر ساله اطلاعاتی بر خلاف این دیدگاه به ما می‌دهد؛ برای مثال، با وجود آنکه شیمی درس دشواری برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی بوده و فقط یک داوطلب در این گروه آزمایشی توانسته است نمره خام 92/4 درصد را در این درس کسب کند و سایر داوطلبان نمره خام کمتر از 90 درصد را در درس یاد شده کسب کرده‌اند، اما همین داوطلب جزو 1000 نفر اول گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیست. جالب اینجاست که در سال 99 نیز تنها یک داوطلب در درس شیمی، ‌نمره خام 88/6 درصد را کسب کرده بود و سایر داوطلبان هم نمره خام کمتر از 80 درصد را در این درس کسب کرده‌ بودند و وی نیز نتوانسته بود که جزو 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی باشد؛ پس به هیچ وجه، وقت خود را صرف مطالعۀ یک درس نکنید و برای هر درس، با توجه به ضریب آن در آزمون سراسری و ضعف یا توانایی خود در آن درس، وقت بگذارید.
 
بر اساس شانس و اقبال به سؤال‌ها پاسخ ندهید
آیا می‌دانید که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال 1400، تعداد داوطلبانی که در درس زبان خارجی نمره خام منفی کسب کرده‌اند، 20 هزار و 103 داوطلب، و تعداد داوطلبانی که در درس ریاضی  نمرۀ منفی کسب کرده‌اند، 20 هزار و 186 داوطلب بوده است؟ (سال گذشته، درس ریاضی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به گفته داوطلبان بسیار دشوار بوده است). این آمار در درس ادبیات فارسی نیز 19 هزار و 976 داوطلب بوده است؛ چرا؟ آیا جز این است که تعدادی از داوطلبان تصور می‌کنند که در دروس عمومی، می‌توان بدون داشتن دانش و اطلاعات لازم، به برخی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داد یا بر اساس تبلیغات برخی از مؤسسه‌ها، از روش‌های غیر علمی‌برای پاسخگویی به این سؤال‌ها استفاده نمود و به همین دلیل نمرۀ منفی کسب می‌کنند؟ مطمین باشید که در آزمون سراسری، نمی‌توانید بدون داشتن دانش و مهارت علمی لازم و همچنین بدون تست زدن و تمرین و ممارست، پاسخگوی سؤال‌ها باشید، و اگر یک سؤال را هم بر اساس شانس و اقبال، درست پاسخ دهید، سؤال‌های بیشتری را غلط پاسخ می‌دهید و در نهایت نمرۀ منفی، که بسیار بدتر از پاسخ ندادن به سؤال‌های یک درس و کسب درصد صفر است، به دست خواهید آورد.
کنکور، یک مسابقۀ علمی است و باید در این مسابقه، از دیگران بهتر باشید
کنکور، یک مسابقۀ علمی ‌است و قرار نیست که شما به 100 درصد سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهید (همان طور که هیچ‌یک از داوطلبان در سه درس ادبیات، ریاضی و شیمی، به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند). شما فقط لازم است که نسبت به سایر داوطلبان وضعیت بهتری داشته باشید؛ پس به فکر پاسخ دادن به همۀ سؤال‌ها نباشید؛ یا اگر  نتوانستید به تعدادی از سؤال‌های یک درس پاسخ دهید، روحیۀ خود را نبازید؛ چون شاید سؤال‌های این درس برای همۀ داوطلبان دشوار باشد؛ برای مثال، رتبۀ یک کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 1400 می‌گوید که وقتی در سر جلسۀ آزمون، با سؤال‌های سخت ریاضی روبرو شدم، نه تنها مضطرب نشدم، بلکه با آرامش بیشتری به سؤال‌ها پاسخ دادم؛ چون می‌دانستم که سؤال‌ها برای همه دشوار است و با وجود آنکه نمی‌توانم به برخی از سؤال‌ها پاسخ دهم، اما تسلط من به درس ریاضی، می‌تواند نقطه قوتم در این آزمون باشد. در کل، باید دقت داشته باشید که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها به طور سرسری پاسخ داد.  
 
در رتبۀ کشوری سهمیه‌ها اعمال نمی‌شود
آمار ارایه شده، درصد نمره خام داوطلبان، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است و 1000 نفر اول گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز بدون احتساب سهمیه در آزمون سراسری تعیین می‌شوند.
 
 یادآوری چند نکته مهم
یادآوری این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در آزمون سراسری  سال 98 در درس فیزیک 19/17 درصد داوطلبان درصد منفی و 27/38 درصد از داوطلبان نیز درصد صفر را کسب کرده‌اند (یعنی یا اصلاً به سؤال‌های این درس پاسخ نداده یا به خاطر تعداد پاسخ‌های غلطی که داشته‌اند، درصد آنها صفر شده است)؛ اما در آزمون سراسری سال 99، 18/42 درصد داوطلبان درصد منفی و 31/70 درصد آنها نیز درصد صفر را در درس فیزیک کسب کرده‌اند، و در سال 1400 نیز در همین درس، 24/71 درصد از داوطلبان، درصد منفی و 31/12 درصد از داوطلبان هم درصد صفر را کسب کرده‌اند.
در ضمن، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  در آزمون سراسری محاسبه می‌شود (برای فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (3 – 3 – 6)، که دیپلم خودرا در سال 1398 و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ‌التحصیلان مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی‌واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی دیپلم و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی، با تاثیر مثبت لحاظ می‌شود). منظور از تاثیر مثبت، این است که اگر نمرات سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره کل آزمون داوطلب شود، اعمال می‌شود، و اگر سوابق تحصیلی باعث کاهش نمره کل آزمون داوطلب شود، اعمال نمی‌شود.
 در جدول  ارایه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس درصد نمره خام 33- تا 30/1- کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده و داوطلبانی که کلاً پاسخ نداده یا نمره صفر کسب کرده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی بررسی شده‌اند.
 
 
تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 1400
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
3
-33,3
1
-32,0
3
-33,3
9
-32,7
از 30- تا 1/20-
127
-23,3
95
-23,8
118
-23,3
159
-23,4
از 20- تا 1/10-
1813
-13,0
838
-13,3
992
-13,4
1831
-13,3
از 10- تا 1/0-
18033
-3,6
7668
-3,2
10645
-3,3
18104
-3,3
صفر یا سفید
13291
0,0
12666
0,0
13300
0,0
42291
0,0
از 1/0 تا 9/9
37152
5,3
30227
5,6
31756
5,4
20712
4,9
از 10 تا 9/19
25716
14,3
27665
14,5
23382
14,3
10787
14,4
از 20 تا 9/29
16450
24,1
21501
24,2
16812
24,2
8196
24,3
از 30 تا 9/39
7250
34,2
10777
34,2
9681
34,4
5357
34,5
از 40 تا 9/49
3963
44,0
7279
44,2
7929
44,3
4789
44,5
از 50 تا 9/59
1639
54,1
3730
54,4
4790
54,5
3418
54,7
از 60 تا 9/69
823
64,0
2390
64,3
3670
64,3
3364
64,7
از 70 تا 9/79
264
73,7
1201
74,3
2030
74,3
2784
75,0
از 80 تا 9/89
102
83,6
495
83,8
1145
84,1
2946
85,3
از 90 تا 9/99
8
91,9
96
93,3
334
93,4
1302
93,9
100 درصد
0
0,0
5
100,0
47
100,0
585
100,0
کل
126634
11,5
126634
17,7
126634
18,3
126634
14,3
 
 
 
تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 1400
محدوده نمره خام
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
 
از 3/33- تا 1/30-
1
-33,3
1
-33,3
1
-33,3
 
از 30- تا 1/20-
6
-21,6
28
-23,0
59
-22,8
 
از 20- تا 1/10-
258
-12,6
769
-13,0
1033
-12,8
 
از 10- تا 1/0-
19921
-2,1
30491
-2,2
21078
-2,6
 
صفر یا سفید
33195
0,0
39410
0,0
43120
0,0
 
از 1/0 تا 9/9
56809
4,2
38701
3,7
39943
4,4
 
از 10 تا 9/19
11443
13,7
8179
14,1
12322
14,0
 
از 20 تا 9/29
3088
24,2
3938
24,2
5310
24,0
 
از 30 تا 9/39
1197
34,2
2057
34,5
2134
34,2
 
از 40 تا 9/49
484
43,9
1283
44,4
997
44,1
 
از 50 تا 9/59
170
53,8
787
54,4
385
54,1
 
از 60 تا 9/69
51
63,6
567
64,6
171
64,1
 
از 70 تا 9/79
7
73,9
264
74,6
60
73,9
 
از 80 تا 9/89
4
85,0
129
83,8
20
82,4
 
از 90 تا 9/99
0
0,0
28
93,6
1
92,4
 
100 درصد
0
0,0
2
100,0
0
0,0
 
کل
126634
3,9
126634
4,1
126634
4,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می­آورند؟
«اگر یک درس اختصاصی  را 100 درصد بزنید، حتماً رتبۀ دو رقمی‌می­آورید.»
 این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده‌ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند که اگر روی یک درس، که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه‌گذاری کنند و تلاش کنند تا به 100 درصد سؤال‌های آن درس پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده‌آلی در آزمون سراسری کسب خواهند کرد؛ در نتیجه، تمام همّ و غمّ خود را فقط صرف مطالعه و یادگیری یک درس می­کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی دیگر، از درس­های دیگر باز می­مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال­های سایر دروس پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 1400 به ما نشان می­دهد که  می‌توان در هر درسی درصد 100 را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر (1000 نفر اول) نشد؛ برای مثال، از 47 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، که درس معارف اسلامی را 100 درصد صحیح پاسخ داده‌اند، تنها 34 داوطلب جزو 1000 نفر اول کشوری هستند. همچنین از 4 داوطلبی که در درس مهم ریاضی، نمره خام80 درصد به بالا کسب کرده‌اند، دو نفر  جزو 1000 نفر اول کشوری نیستند!  
می‌خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد عالی در درسی مثل ریاضی، که برای بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، نیز درسی دشوار است، نمی‌تواند عامل کسب رتبۀ بسیار خوب گردد.
در زیر، میانگین نمره خام 1000 نفر اول گروه آزمایشی ­علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بیشترین و کمترین درصد نمره خام در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 1400 است و میانگین ذکر شده، در هر سال تغییر می‌کند. 
آنچه مهم است، این است که میانگین درصد نمرات خام داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر، برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می­کنند؛
البته در  میان هزار نفر اول کشور، معدود داوطلبانی هم هستند که در یک درس نمره خوبی کسب نکرده‌اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره بسیار بالایی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس ادبیات درصد منفی را کسب کرده، بی‌شک، در سایر درس‌های عمومی و اختصاصی نیز، درصد بالایی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی باشد. 
 
 
تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال 1400 دارای رتبه کشوری کمتر از 1000
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
1
-2,6
-2,6
-2,6
 
 
 
 
 
 
 
 
1
-1,3
-1,3
-1,3
صفر یا سفید
3
0,0
0,0
0,0
2
0,0
0,0
0,0
 
 
 
 
2
0,0
0,0
0,0
از 1/0 تا 9/9
1
9,4
9,4
9,4
2
9,4
9,4
9,4
 
 
 
 
3
5,4
6,7
8,0
از 10 تا 9/19
5
13,4
15,0
17,4
2
16,0
17,4
18,7
1
14,7
14,7
14,7
10
10,7
14,7
18,7
از 20 تا 9/29
16
21,4
25,3
29,4
8
20,0
26,4
29,4
0
0,0
0,0
0,0
13
24,0
26,4
29,4
از 30 تا 9/39
56
30,7
35,4
38,7
14
30,7
36,1
38,7
6
30,7
35,1
38,7
26
30,7
35,4
38,7
از 40 تا 9/49
151
40,0
45,1
49,4
47
40,0
45,7
49,4
16
40,0
45,8
49,4
62
40,0
44,2
49,4
از 50 تا 9/59
203
50,7
54,7
58,7
75
50,7
55,3
58,7
25
52,0
55,6
58,7
63
50,7
54,7
58,7
از 60 تا 9/69
298
60,0
64,6
69,4
222
60,0
65,4
69,4
124
60,0
65,9
69,4
109
60,0
65,4
69,4
از 70 تا 9/79
172
70,7
74,0
78,7
286
70,7
75,2
78,7
240
70,7
75,4
78,7
160
70,7
75,4
78,7
از 80 تا 9/89
86
80,0
83,8
89,4
267
80,0
84,5
89,4
352
80,0
84,9
89,4
286
80,0
85,8
89,4
از 90 تا 9/99
8
90,7
91,9
94,7
71
90,7
93,3
96,0
202
90,7
93,5
96,0
169
90,7
93,8
96,0
100 درصد
 
0,0
0,0
0,0
4
100,0
100,0
100,0
34
100,0
100,0
100,0
96
100,0
100,0
100,0
کل
1000
-2,6
60,3
94,7
1000
0,0
72,7
100,0
1000
14,7
80,8
100,0
1000
-1,3
76,8
100,0
 
 
محدوده نمره خام
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0,0
0,0
0,0
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
3
5,8
7,7
9,6
از 10 تا 9/19
11
11,4
16,3
19,4
2
11,9
11,9
11,9
6
11,5
16,1
19,1
از 20 تا 9/29
158
20,2
26,1
29,8
4
24,5
26,7
29,7
62
20,0
25,4
29,6
از 30 تا 9/39
328
30,3
35,3
39,9
18
30,4
36,3
39,3
151
30,5
35,5
39,1
از 40 تا 9/49
311
40,0
44,2
49,7
75
40,0
45,9
49,7
318
40,0
45,1
49,6
از 50 تا 9/59
138
50,0
53,7
59,9
196
50,4
55,2
59,3
246
50,5
54,4
59,1
از 60 تا 9/69
47
60,2
63,4
69,6
343
60,0
65,4
69,7
143
60,0
64,0
69,6
از 70 تا 9/79
5
70,3
72,5
74,3
214
70,4
74,8
79,3
51
70,5
74,0
79,1
از 80 تا 9/89
2
83,0
85,3
87,5
120
80,0
83,9
89,7
19
80,0
82,5
88,6
از 90 تا 9/99
0
0,0
0,0
0,0
27
90,4
93,7
97,1
0
0,0
0,0
0,0
100 درصد
0
0,0
0,0
0,0
1
100,0
100,0
100,0
0
0,0
0,0
0,0
کل
1000
11,4
40,6
87,5
1000
11,9
66,2
100,0
1000
0,0
49,3
88,6

 

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
1 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
غازچرون

این جدول هاتون خیلی جالب و به درد بخور اند . دمتون گرم

تبلیغات متنی