تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

جزوه فیزیک پایه دوازدهم فصل اول، حرکت شناسی

جزوه فیزیک پایه دوازدهم فصل اول، ( حرکت شناسی و دقت اندازه گیری ) توسط جناب مرتضی سعیدفر در 72 صفحه تهیه شده است. جهت مشاهده و دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه فیزیک پایه دوازدهم فصل اول، حرکت شناسی

 

مکانیک: حرکت شناسی
مکانیک: بخشی از علم فیزیک است که درباره حرکت اجسام و شرایط بحث می کنند.
سینماتیک: بخشی از علم مکانیک است که درباره حرکت اجسام بدون در نظر گرفتن نیرو بحث می کند.
مشخصات حرکت
-1 مبدأ: نقطه ای که حرکت نسبت به آن سنجیده می شود.
-2 مسیر حرکت: مکان هندسی نقاطی است که متحرک ضمن حرکت از آنها عبور می کند.
-3 جهت: سمت و سوی حرکت را گویند.
انواع حرکت
-1 حرکت روی خط راست یا مستقیم الخط خط یک بعدی
-2 حرکت روی صفحه یا دو بعدی
بردار مکان: برداری است که مبدا مختصات را به محل جسم وصل می کند.
نشان می دهند. L مسافت: طول مسیر، مسافت پیموده شده یا به اختصار مسافت نامیده می شود که مسافت را با
بردار جابه جایی: پاره خط جهت داری که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می کند. بردار
نشان می دهند. d جابجایی نامیده می شود که با1r  و r2 بردار های مکان و بردار جابجایی

تفاوت جابه جایی (تغییر مکان) و مسافت طی شده
-1 جابه جایی یک کمیت برداری است ولی مسافت طی شده یک کمیت نرده ای است.
-2 جا به جایی می تواند منفی باشد اما مسافت طی شده همواره مثبت است.
-3 مسافت طی شده توسط یک متحرک، همواره بزرگتر یا مساوی اندازه جابه جایی متحرک است.
-4 جابه جایی به مسیر حرکت بستگی ندارد. اما مسافت طی شده به مسیر حرکت بستگی دارد.
-5 برای محاسبه جابه جایی فاصله مستقیم نقاط آغاز و پایان حرکت را حساب می کنیم. اما در محاسبه مسافت
طی شده طول های پیموده شده را جمع می کنیم.
نکته: با تغییر مبدأ مختصات بردار مکان تغییر می کند ولی بردار جابه جایی تغییر نمی کند. 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی