اعلام تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اعلام تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

براساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه فنی و حرفه‌ای، شروع کلاس ها در نیمسال اول سال تحصیلی از ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، انتخاب واحد از روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

شروع نیمسال اول از روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود حذف و اضافه از سوم مهر تا هشتم مهر ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت همچنین حذف اضطراری از ششم آذر ماه شروع شده و تا ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

مدت آموزش ۱۶ هفته بوده و پایان کلاس‌ها روز چهار شنبه ۹ دی ۱۴۰۰ خواهد بود و امتحانات نیز از ۱۱ روز شنبه دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و تا پنجشنبه ۲۲ دی ماه ادامه خواهد داشت.

برای دانشجویان جدیدالورود، متناسب با زمان ثبت نام و تأخیر در شروع کلاس‌ها، کلاس‌های فوق العاده تشکیل خواهد شد.

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز از روز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۴ همچنین ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. شروع نیمسال از شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ خواهد بود.

حذف و اضافه از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ الی ۵ اسفند ۱۴۰۰ خواهد بود حذف اضطراری، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام می‌گیرد. مدت آموزش همانند نیمسال اول ۱۶ هفته برگزار شده و پایان کلاس‌ها ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ خواهد بود.

امتحانات نیز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۲ تیر ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی