دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1400 همه رشته ها

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی کنکور ارشد 1400 برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 به ادامه مطلب بروید.

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 1400 همه رشته ها

 

اساتید محترم و دانشجویان عزیز
شما میتوانید پاسخ های تشریحی خود را به ایمیل زیر بفرستید تا با نام خودتان در این پست منتشر شود یا اینکه از طریق فرم ارسال مطلب، پاسخهاتون رو برای ما ارسال کنید

konkur.in@gmail.com

 

 

پاسخ کلیدی لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مهندسی فضای سبز – کد 1328
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  زبان روسی – کد 1122
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  زبان آلمانی – کد 1124
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مشاوره – کد 1143
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه آماد- کد 1156
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری – کد 1301
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه زراعت و اصلاح نباتات – کد 1303
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  علوم و مهندسی باغبانی- کد 1305
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  ترویج وآموزش کشاورزی- کد 1306
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  علوم و مهدسی جنگل – کد 1307
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم دام و طیور-کد 1309
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد 1312
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -1313
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه بیماری شناسی گیاهی – کد 1315
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم و مهندسی محیط زیست – کد 1317
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مجموعه مدیریت – کد 1142
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم و مهندسی آب – کد 1302
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه اقتصاد کشاورزی – کد 1304
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک – کد 1308
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم و مهندسی شیلات – کد 1311
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مدیریت و کنترل بیابان – کد 1321
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  روان شناسی- کد 1133
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  مهندسی مکانیک بیو سیستم – کد 1319
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم تربیتی- کد 1117
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم زمین – کد 1201
پاسخ کلیدی
پاسخ تشریحی
دریافت دفترچه مهندسی مکانیک – کد1267
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مهندسی معدن – کد 1268
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  حسابداری- کد 1134
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 1206
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  آمار – کد 1207
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  ریاضی – کد 1208
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  فیزیک – کد 1204
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  مهدسی برق – کد 1251
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه زبان فرانسه  – کد 1143و1117

 

 

پاسخ کلیدی لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  حقوق- کد 1126
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  شیمی – کد 1203
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  مهندسی شیمی- کد1257
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مهندسی صنایع – کد 1259
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مهندسی نقشه ‎برداری – کد 1263
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  مهندسی عمران- کد 1264
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  مهندسی مواد و متالوژی- کد 1272
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه   مهندسی کامپیوتر- کد 1277
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مهندسی نساجی – کد 1283
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست – کد 1294
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه معماری – کد 1352
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  هنرهای موسیقی – کد 1360
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه طراحی پارچه و لباس – کد 1364
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه علوم جغرافیایی – کد 1102
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  علوم اقتصادی – کد 1105 
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  علوم ورزشی – کد 1106
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  علوم اجتماعی- کد 1108
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه مجموعه فلسفه – کد 1116
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  علوم سیاسی و روابط بین‎الملل – کد 1130
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه تاریخ – کد 1107
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق – کد 1112
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام – کد 1113
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – کد 1114
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) – کد 1115
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  زبان فرانسه – کد 1120
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  زبان انگلیسی – کد 1121
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه باستان‎شناسی – کد 1132
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه  مدرسی معارف اسلامی – کد 1152
 پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  هنرهای نمایشی و سینما – کد 1357
 پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  هنرهای تصویری و طراحی – کد 1358
 پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین – کد 1161
 پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه مجموعه علوم قرآن و حدیث – کد 1111
 پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه فرماندهی و مدیریت انتظامی – کد 1160
 پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه  زبان عربی – کد 1104
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه بیوشیمی بالینی – کد 1509
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه زبان فرانسه حقوق  – کد 1126
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه زبان آلمانی و فرانسه – کد 1108- 1116-1130
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه زبان ادبیا ت فارسی – کد 1101

 

 

 

پاسخ کلیدی لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه 1103 – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1110 – زبان فرانسه -مجموعه زبان شناسی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1125 –  مدیریت جهانگردی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1127 – ایرانشناسی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1129- زبان وادبیات اردو
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1131 – مطالعات جهان
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1137 – مطالعات زنان
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1138 –  علوم ارتباطات اجتماعی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1139 – مددکاری اجتماعی
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1146 –  محیط زیست
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه 1148 –  مدیریت کسب و کار و امور شهری
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1202 – ژئوفیزیک وهواشناسی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1205 –  فوتونیک
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1209 -علوم کامپیوتر
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1213 – زیست شناسی گیاهی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1214 – زیست شناسی علوم جانوری
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1215 –  علوم محیط زیست
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1216 – زیست شناسی دریا
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی
پاسخ کلیدی   دریافت دفترچه 1218 – تاریخ وفلسفه علم
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1219 – علوم شناختی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1253 –  مهندسی نفت
پاسخ کلیدی   دریافت دفترچه 1255 – مهندسی پلیمر
پاسخ کلیدی   دریافت دفترچه 1256 – مهندسی معماری کشتی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1262 – مهندسی درسوانح طبیعی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1273 – نانوفناوری -نانومواد
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1276 –  مهندسی فناوری اطلاعات
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1279 –  مهندسی هوافضا
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1285 – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1287 – مهندسی طراحی محیط زیست
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1295-آموزش مهندسی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1292 – مهندسی بازرسی فنی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1293 – مهندسی ایمنی -بهداشت ومحیطزیست HSE
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسی کشاورزی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1322 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1323 – اکوهیدرولوژی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1324 – بیوتکنولوژی کشاورزی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1325 – توسعه روستایی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1327 – مدیریت کشاورزی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1350 – برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1351 – طراحی شهری
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1356 – نمایش عروسکی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1359 – هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1361 – هنرهای ساخت ومعماری
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1362 – طراحی صنعتی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1363 – فرش
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1501 – انگل شناسی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
پاسخ کلیدی  دریافت دفترچه 1510- سم شناسی
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه 1109 – زبان های باستانی ایران
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه 1153-  اطلاعات
پاسخ کلیدی دریافت دفترچه 1286-مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

 

جزییات برگزاری آزمون

آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در نوبت صبح روزهای چهارشنبه ۶ مرداد ماه، پنجشنبه ۷ مرداد ماه و جمعه ۸ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در ۳۶۷ حوزه امتحانی اصلی و ۱۷۹ شهر سراسر کشور و رقابت ۶۳۴ هزار و ۵۴ داوطلب برگزار می‌شود.

در روز اول (چهارشنبه ۶ مرداد ماه) آزمون کارشناسی ارشد آزمون ۳۴ رشته شناور و با تعداد داوطلب ۷۲ هزار و ۳۰۶ داوطلب برگزار شد.

در روز دوم (پنجشنبه ۷ مرداد ماه) آزمون ۳۴ رشته امتحانی با ۳۰۵ هزار و ۹۱۳ داوطلب برگزار شده است.

روز سوم (جمعه ۸ مرداد ماه) آزمون ۶۳ رشته امتحانی و با ۲۵۵ هزار و ۸۳۵ داوطلب برگزار می‌شود.

کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دومین دوره آزمون ارشد در دوران کرونا است و تعداد شهر برگزاری به نسبت سال گذشته ۱۲۴ درصد و در تعداد حوزه حدود ۵۶ درصد افزایش داشته است. تعداد ۶۳۴ هزار و ۵۴ داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که در ۹۷ رشته اصلی و ۳۴ رشته شناور (رشته دوم) به رقابت می‌پردازند. از مجموع داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۳ درصد زن و ۴۷ درصد مرد هستند. همچنین تعداد ۳۶۴ نفر از متقاضیان آزمون دارای بیماری کرونا بودند که با تکمیل فرم خوداظهاری و بارگذاری گواهی بیماری کرونا بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت از سایر متقاضیان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستان‌ها برگزار می‌شود. بیشترین تعداد داوطلبان در گروه آموزشی علوم انسانی با ۴۰۸ هزار داوطلب است و پس از آن به ترتیب گروه‌های فنی مهندسی با ۱۲۵ هزار داوطلب، هنر با ۴۶ هزار داوطلب، علوم پایه با ۳۵ هزار داوطلب، کشاورزی ۱۴ هزار داوطلب و در نهایت دامپزشکی با ۲ هزار داوطلب قرار دارند. نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ به صورت کارنامه در دهه اول شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می‌شود و پس از آن داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند در همان زمان نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. فهرست معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های خاص برای آزمون‌های تشریحی و عملی دهه دوم شهریور اعلام می‌شود و آزمون‌های تشریحی در دهه اول مهرماه انجام می‌شود. پیش بینی می‌شود نتایج نهایی در اواخر مهرماه و نهایتاً تا اوایل آبان ماه ۱۴۰۰ اعلام شود و ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ هزار نفر خواهد بود.

ارسال دیدگاه

1163
0

425 نظرات جدید
738 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
235 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
ghazal

سلام و عرض ادب
دوستان پاسخ نامه ی تشریحی برای کنکور ارشد وجود نداره؟؟

ساسان

دوستان’ نتیجه تکمیل ظرفیت کنکور ارشد 1400 اعلام شد

ساسان

بچه ها ؛ ی خبر خوب : تکمیل ظرفیت ارشد اعلام شد; تو سایت سنجش انتخاب رشته کنین

پارمیدا

مرسی ک اطلاع دادین

nima

لایک داری داداش

حمید

ایول منم الان انتخاب رشته میکنم

محدثه

سلام‌کسی خبر از تکمیل ظرفیت ارشد داره؟حالا چه با آزمون چه با سوابق؟!

ساسان

سلام , کلا” بجز دیدار با ریاست’ بقیه درخواستای ارشد رو از تو سایت سنجش برداشتن! ولی من همچنان پیگیر برگزاری تکمیل ظرفیت ارشد1400 هستم؛اگه جواب درست حسابی بدن(چ بر اساس رتبه چ بر اساس معدل) حتما” بلافاصله بهتون اطلاع میدم

حمید

یه مشت آدم بیسواد تو سازمان سنجش نشستن معلوم نیست چه نفعی میبرن ازاینکه تکمیل ظرفیت برگزار نمیکنن

محدثه

سلام
پاسخ سنجش به پیامهای مکرر من ،این بود که امسال تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی هست.

ساسان

منم تا حالا هربار ک ازشون میخاستم تکمیل ظرفیت رو برگزار کنن’ میگفتن هر موقع تکمیل ظرفیت یا سوابق تایید شد اعلام میکنیم ، ولی واسه درخواست اخیرم گفتن هر موقع سوابق تایید شد اعلام میکنیم!

nima

خدا ازشون نگذره اگه تکمیل ظرفیت ارشد برگزار نکنن

محدثه

سلام بنظرتون دانشگاه پیام‌نور تکمیل ظرفیت داره برای ارشد؟اگه آره کی میاد؟

ساسان

سلام ; من ک دیگه خسته شدم اینقد از سازمان سنجش درخواست کردم تکمیل ظرفیت رو برگزار کنن ؛ اگه تکمیل ظرفیت برگزار شه پیام نورم با روزانه و……..ست

محدثه

سنجش یار زده روزانه نداره امسال.بقیه هم بستگی به شورای سنجش و دانشگاه ها داره.

ساسان

جدی!! چ بد😢 جالبه! الان تو آذرماهیم هنوز شورای سنجش و دانشگاهها تصمیم نگرفتن!

محدثه

والا جوری که بوش میاد نیاره تکمیل ظرفیت همون طبق حرف شما بر اساس سوابق باشه چون الان سراسری و کاردانی هم طبق سوابق اومده!!!

ساسان

ارشد سوابق’ تو رشته و گرایشای پرطرفدار’ روزانه نداره ، ولی تکمیل ظرفیت ارشد همون رشته و گرایشای پرطرفدار حتما” روزانه توش هست؛نمیدونم رو چ حسابی سنجش یار گفته روزانه توش نیست!

محدثه

برای همه رشته ها که روزانه نمیارن.شبانه هم همینطور.بیشتر پیام‌نور و غیرانتفاعی هست توی تکمیل ظرفیت.رشته های پرمخاطب توی همون مرحله اول پر میشن به تکمیل ظرفیت نمیرسه.درصدش خیییلی کمه که توی تکمیل ظرفیت بیارن.

ساسان

نه مثلا” تکمیل ظرفیت ارشد 98 ، مهندسی عمران روزانه 46 دانشگاه ظرفیتشون خالی مونده بود, در حالی ک پذیرش با سوابق تحصیلی ارشد 99 اصلا” مهندسی عمران روزانه پذیرش نداشته. طبق دفترچه های سالای قبل تکمیل ظرفیت ارشد’ خیلی از رشته ها’ روزانه پذیرش میکنن ولی سوابق تحصیلی ارشد ک فقط 99 برگزار شده’ رشته و گرایشای پرطرفدار اصلا” روزانه پذیرش ندارن ؛ البته ک دانشگاههای تهران ظرفیتشون خالی نیستش&تکمیل ظرفیت ارشد روزانه مال شهرستانا و دانشگاههای کوچیکه

محدثه

بله بله….حالا شما خبر جدیدی داشتی راجع به تکمیل ظرفیت به ما هم بگو.مرسی

ساسان

حتما” ؛ امیدورام شما و بقیه بچه ها چ تکمیل ظرفیت چ سوابق’ روزانه قبول شین

محدثه

انشاءالله همچنین شما.
من امسال متاسفانه واسه ۳ نفر دانشگاهی که میخواستم قبول نشدم و اصلا تو فکر پیام‌نور و شهرهای دیگه نبودم.چون فکر میکردم با رتبه ای که آوردم حتما قبولم.
اما حالا پشیمونم که نزدم .حوصله درس خوندنم ندارم واقعا.

ساسان

اتفاقا” منم با توجه نمره و رتبه قبولیهای پارسال’ فک میکردم حتما” روزانه قبول میشم’ بخاطر همینم فقط روزانه انتخاب کردم؛الان بلاتکلیف موندم

ساسان

چشم , حتما”

ساسان

ادمین پیام دیشبم رو نچاپید’ فک کردم ارسال نشده’ امروز صب اینو فرستادم

سمی

سلام
بچه ها ثبت تام دانشگاه سراسری شروع شده؟

ساسان

دوستان عزیز ؛ تکمیل ظرفیت روزانه کنکور ارشد 1400 باید برگزار شه ، سازمان سنجش امسال کسایی ک حقشون بوده روزانه قبول شن رو تو دانشگاههای پولی پذیرش کرده یا عمدا” مردود اعلام کرده ک فردا پس فردا حراج پذیرش ارشد با سوابق تحصیلی رو راه بندازه ک مختص دانشگاههای پولیه’ اونوقت اون کسایی ک روزانه قبول نشدن مجبور شن برن دانشگاههای پولی ; اگه ساکت بمونین حقتون پایمال میشه, ب سازمان سنجش فشار بیارین تا تکمیل ظرفیت روزانه رو اعلام کنه تا شماهایی ک حقتونه برین دوره روزانه. درخواست اینترنتی: سایت سنجش’ورود ب سیستم پاسخگویی’کدملی&رمز عبور’ثبت درخواست ، شماره… ادامه نظر »

حمید

منم معدن روزانه قبول نشدم با همون رتبه قبولی پارسال!

nima

این تجارت سازمان سنجشه اینکارو نکنن چطور پول به حساب دانشگاهها و سازمان سنجش بره . بنده هم باید روزانه قبول میشدم

مائده

بچه ها ااگر کسی علوم سیاسی قبول شد بگه با چه رتبه ای قبول شده ؟ و با چه درصد هایی؟

مائده

بچه ها لطفا میگید چه جوری اعتراض بزنیم ؟ ایا امکان داره پذیرفته بشه ؟ چند درصد ؟

ساسان

سایت سازمان سنجش’ قسمت ورود ب سیستم پاسخگویی ، عضو بشین تو سامانه بعد بزنین رو قسمت درخواست جدید, اعتراضتون رو ثبت کنین

محدثه

صفر درصد متاسفانه

سمی

قربون دهنت

سمی

سلام بچه ها
من رتبم ۳۹ بود
روزانه مدیریت اموزشی ارومیه قبول شدم

ساسان

سلام , مبارک باشه

سمی

مرسی

سمی

البته من سهمیه آزاد بودم ها

ساسان

بله , بسیار عالی

مها

مبارک باشه سمیه جان؛ بهشتی و علامه هم می تونستی قبول شی عزیزم.

سمی

بله میتونستم ولی به خاطر وضعیت تاهل واینکه ی پسر ۶ ساله دارم نتونستم ی شهر غیر بومی انتخاب کنم
و گرنع خیلی علاقه داشتم به آموزش ابتدایی دانشگاه تهران برم
شما چی قرول شدید؟

مها

بله بنده خوارزمی قبول شدم عزیزم

سمی

خیلی خوشحال شدم
مبارکتون باشه عزیییزم
دعا کنین منم بتونم آزمون آموزش و پرورش قبول بشم

مها

من که خودم خوشحال نشدم؛راه اش خیلی دوره. اگه این سهمیه ها نبود قطعا الان علامه یا بهشتی بودم؛ ان شاءالله با این انگیزه و تلاش که شما داری حتما قبول میشی ✌

ساسان

مسولین سازمان سنجش کجان ی نگاه ب این سایت بندازن ببینن همه داوطلبا از سهمیه ها شاکین

سمی

مسئولین سازمان همشون خودشون با سهمیه نشستن دیگه
دیگه از کی انتظار داری شما

ساسان

بله آب از سرچشمه گل آلوده

سمی

دیگه چه میشه کرد مجبوریم تحمل کنیم چون صدامون به جایی نمیرسه

ساسان

تا سهمیه 25% & 5% & رادیکال 30% & رزمنده و آزاده و اسیر و زندونی و هیئت علمی و…… هستن ، امثال ما نباید روزانه قبول شیم

مائده

شما هم قبول نشدی ؟ رتبه تون چند بود و چه گرایشی بودین ؟

ساسان

مهندسی بودم فقط روزانه انتخاب کردم ، پارسال با رتبه های پائین تر از منم روزانه قبول شدن’ معلوم نیست امسال چ کلکی سوار کردن

مائده

راستش منم مشکوکم یکی میگه را 830 اقتصاد روزانه اورده یکی دیگه با 206 روانشناسی یا علوم تربیتی نیاورده اصلا معلوم نیست چه خبره 😁😁😁

ساسان

ظرفیت قبولی ما ک سهمیه آزاد بودیم رو دادن ب کسایی ک سهمیه داشتن

انسانم آرزوست

بله دقیقا من هم با سهمیه آزاد رشته علوم تربیتی خوارزمی قبول شدم روزانه؛ سال های قبل با رتبه بنده علامه طباطبایی و بهشتی قبول شدند؛ حیف که اخلاقیات و انسانیت هیچوقت بهم اجازه نداد از سهمیه استفاده کنم؛ حالا بعضی ها جای ما رو اونجا گرفتند؛ ولی آه من برای اینکه باید از این راه دور تا اتوبان کرج قزوین برم الهی دامن اشون رو بگیره…

ساسان

همین حق خوریاست ک آدم ناراحت میشه ; ولی ب هرحال مبارک باشه روزانه قبول شدین

ساسان

$

مائده

بچه ها لطفا بگید علوم سیاسی مخصوص سیاستگذاری عمومی با چه رتبه ای کجا قبول شدید رتبه هاتون چند بود ؟

مائده

بچه ها با 53 سیاستگذاری عمومی مردود شدم . ظرفیت 16 نفر بود دانشگاه تهران 5 نفر علامه 8 نفر و باهنر 3 نفر بود روزاانه منم همینا رو زدم به نظرتون اعتراض بزنم اگر اره باید چه جوری بزنم

محمد

سگ تو روحت سنجش با این تاخیر

مجتبی

سلام به همه ارشدیاااا
میگم نتایج رو کی میزنن کسی اطلاع داره
مردیم از استرس

Negar

سنجش یار گفت تا پایان فردا حتیمه ولی امکانش هس تا اخرشبم بیاد

Mimo

امشب یا فردا میاد حتما

محدثه

سنجش یار زده سه شنبه و قبل از آن

Mimo

خب میشه امشب یا فردا دیگه

محدثه

بله منم تایید کردم حرفتونو😃😃

سمی

اگه به ایناست که موند ۳۰ مهر
هفته اخر منظورشون همون روز آخره
ماشالا همه چی سر جاشه دیگه

محدثه

شاید فردا بیاد

محدثه

سلام وقت بخیر
جوابها هفته اخر مهر میاد،یا زودترم امکان داره؟

الهه

سلام نه ۲۴ به بعد میاد

جواد رضویان

خب اینکه گفتی که میشه هفته آخر دیگه

مائده

به امید قبولی تک تک شما دوستای خوبم قبولی همه شما ارزومه ان شالله اعلام نتایج همه شما خوشحال و به ارزوهای قشنگتون برسید از راهنمایی خواهرانه و برادرانه همه شما ممنونم

م

بببخشید یک سوال داشتم؛ بین برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی کدوم بهتره؟ کسی اگر هر دو رشته رو میشناسه به بنده کمک کنه. ممنونم.

سارا

برای استخدام آموزش و پرورش اگه بخواین برنامه ریزی درسی بهترهد

محدثه

برنامه ریزی درسی کلی تر و برنامه ریزی آموزشی زیر مجموعه آن است و ظاهرا برای ارشد روزانه ،برنامه ریزی آموزشی دیگر نداریم.

م

برنامه ریزی آموزشی جامع تر و کلی تر هست و برنامه ریزی درسی تخصصی…. امسال در مازندران برنامه ریزی آموزشی داریم.

فاطمه

یک سؤال خیلی مهم

من معلم هستم اما در مشخصات نتایج و انتخاب رشتم، سهمیه رو نوشته آزاد!
مگه نباید بنویسه سهمیه فرهنگیان؟
ممنون میشم اگر پاسخ بدین.

محدثه

چیزی ب اسم سهمیه فرهنگیان نداریم.

محدثه

تربیت معلم

سمی

محدثه جان من امروز مجددا رفتم آموزش و پرورش پرسیدم
با ارشد مرتبط میشه شرکت کرد
لطفا به دوسستون هم اطلاع بدین

محدثه

الحمدالله
انشاءالله موفق و عاقبت بخیر باشید

سمی

ممنونم عزیزم

سارا

شما با آزمون استخدامی قبول شدین یا تربیت معلم خوندین ؟

علی

سلام دوستان راهنماییم کنید ممنون. من ذانشگاه امام حسین رو چندمین الویت بزنم؟ اگر فبل از اولیت دانشگاه امام حسین دانشگاهی قبول بشم نمیتونم برم امام حسین؟ یا اگر اولویت اول زدم و دانشگاه امام حسین قبول شدم میتونم اولیت دومم برم؟

محدثه

سلام
طبق علاقه ات انتخاب رشته کن.دانشگاهی ک علاقه داری اولویت اول بزن.

علی

روی سوالم کلا ربطی به علاقه نداشت

محدثه

منظورم اینه اگه دوست داری دانشگاه امام حسین قبول بشی اونو اول بزن چون اگه بنا ب رتبت اونو اول بزنی و قبول بشی،اولویت های بعدت میسوزه.
و اگه اونو سوم‌بزنی و بنا ب رتبت اولی رو قبول شی دیگه باید همون اولی رو بری و تمام.

صادق

سلام
دوستان کسی می دونه قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگری چه جوریه ؟؟؟
لطفا راهنمایی کنید ؟؟؟

محدثه

تعداد ظرفیت دانشگاه‌رو در ۵ضرب میکنیم،حاصل رو تقسیم به ۱۰۰. اگه جواب کمتر از 0/5 باشد،هیچ سهمیه ای از آن دانشگاه به شما تعلق نمیگیرد.اگه بیشتر از نیم باشد ۱ سهمیه از آن دانشگاه به شما تعلق میگیرد.(و شما برای آن یک سهمیه وارد رقابت میشید با سایر کسانی که سهمیه ۵ درصد دارند و با شما برای کسب قبولی در آن دانشگاه رقابت میکنند.
با این حال شما با توجه به رتبه در سهمیه تان میتوانید امیدوار به قبولی باشید.)
البته از کسانی که سهمیه ۲۵درصد دارند اگه کسی انتخاب نکنه دانشگاه شما رو، شانس اون فرد به شما میرسه.

مائده

سلام . یه سوال من تو گواهی موقتم زده تاریخ 10 / 99 فارغ التحصیل شدم اما اون زمان که داشتم ثبت نام میکردم درسم تموم نشده بود و گواهی هم نگرفته بودم اگر قبول شم قبولیم لغو میشه ؟ خیلی نگرانم

فاطمه

دوستان با رتبه ۲۰۰ برنامه ریزی درسی میشه دانشگاه مازندران قبول شد به نظرتون؟

مجتبی

سلام
دوستان حتما باید معلم باشیم یا کارشناسی دانشگاه فرهنگیان بوده باشیم تا بتونیم بریم ؟!؟!
الان من کارشناسی دانشگاه آزاد بودم ارشد نمیتونم برم فرهنگیان ؟!؟!

سمی

بعضی رشته ها فقط برای خود معلم هاست

محدثه

سلام
برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان، شما حتما باید معلم‌رسمی یا پیمانی باشید با ۳سال سابقه آموزشی

پ

سلام.بارتبه ی ۱۴۰۰ میشه علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی پیام نور شیراز قبول شد؟

ساسان

سلام دوستان، کسی اطلاع دقیق داره که اگر کسی هنگام ثبت نام آزمون ارشد امسال دانشجوی سال آخر بوده و هنگام دریافت کارت ورود به جلسه معدلش رو ویرایش کرده باشه و بعد از آزمون ارشد، فارغ التحصیل بشه باید الان هنگام انتخاب رشته، کدوم معدل و تاریخ فارغ‌التحصیل رو نوشت؟

سایه

اگر نمرات تمامی دروس اومده که معدل کل رو بزنین تاریخ فارق التحصیلی هم تاریخی هستش که اخرین نمرتون امضا دیجیتال بشه اما اگر نمرات درس هاتون کامل نیومده معدل تا ترم پیشتون رو بزنین در تاریخ هم تاریخ ترم قبل رو بعد از قبول شدن در دفترچه راهنما 1 یک فرم هستش که دانشگاه لیسانس باید امضاش کنه و بعدش به دانشگاه فوق تحویل بدید.

مائده

سلام . بچه ها به ترتیب سیاستگذاری عمومی 1_دانشگاه تهران و2- علامه تهران و3- باهنر کرمان رو زدم با رتبه 53 سیاستگذاری عمومی کدومو قبول میشم ؟ روزانه هستند هر سه تا

سید حسن

باهنر کرمان به احتمال ۹۰ درصد

م

سلام. کسی راجع به اینکه سنجش گفته تا ۳۱ شهریور باید فارغ‌التحصیل بشیم اطلاع داره؟ اینکه چقدر این موضوع مهمه؟
آخه دانشگاه ما مهلت دفاع رو تا ۳۰ مهر تمدید کرده

Sajjad

سلام وقت بخیر خسته نباشید کسی ارشد زبان و ادبیات فارسی هست شرکت کرده باشه؟ ممنون میشم رتبتون بگید

محسن

دوستان میدونید اگه از سهمیه ۵ درصدی مون استفاده کنیم ولی هیچجا قبول نشیم، سهمیه مون رو برا سالای بعد از دست میدیم؟ یا نه؟

سمی

نخیر از دست نمیدین
کلا تا اخر عمر سهمیه دارین

مهدی

سلام دوستان؛ من رتبه ی ۲۶ سهمیه ۵ درصدی توی گرایش روانشناسی تربیتی شدم؛ بنظرتون ممکنه که دولتی روزانه یا نوبت دوم تهران قبول شم؟

سمی

رتبه بدون سهمیتون چنده؟

مهدی

۲۸۱

م

رتبه ۵ درصدی تقسیم بر ۱۰ میشه…
۵۰۰۰ میشه ۵۰۰
۵۰۰ میشه ۵۰
۵۰ میشه ۵
۵ از اونور میزنه بیرون
🤣

سمی

خوشبحالشون واقعا
منم ۴ ماه خودمو کشتم رتبم از اینا بیشتر شده
۳۹

ن

سلام با رتبه ۷۹ برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان قبول میشم روزانه یا شبانه ؟
ظرفیتش نسبت به پارسال کم شده
ممنون میشم جواب بدین

مائده

بچه ها کسی میدونه دانشگاه باهنر مجازی یا حضوری ؟ اگر قبول شیم خوابگاه میدن ؟

محدثه

سلام و عرض ادب
دوستانی که اطلاعات خوبی دارند،لطفا کمک کنید که:
با رتبه ۱۸۶‌سهمیه ۵ درصد ایثارگران،در رشته روانشناسی تربیتی
دانشگاه استان خودم ۶ نفر میگیره،آیا امکان قبولی هست؟
دانشگاه فرهنگیان تهران چطور؟(با توجه به اینکه بنده معلم هستم)

سمی

محدثه جان من اون استخدام بدون تطبیق کارشناسی و کارشناسی ارشد رو پرسیدم ها
با کارشناسی غیر مرتبط هم میشه قبول شد

مها

چقدر خوب ، خوشحال شدم سمیه جان
شما بسیار لایق هستید.

سمی

فدات بشم مهربونم

محدثه

عزیزم متوجه منظورتون نمیشم.
اگه جملتون سوالی هست باید بگم که برای استخدامی آ.پ قسمت آموزش ابتدایی(معلم ابتدایی) باید حتما کارشناسی شما مرتبط باشد یعنی از مجموعه روانشناسی یا علوم تربیتی.
برای دبیری، سایر رشته ها(مثل:برق،کامپیوتر ،….) هم پذیرش میشود اما با شانس قبولی پایین.
مثلا:کسی که لیسانس کامپیوتر دارد و در استان خود فقط یک الی دو نفر دبیری کامپیوتر میپذیرند شانس قبولی پایینی دارد.

سمی

نع دیگه لزومی نداره مرتبط باشه
مثلا الان من ارشد مدیریت آموزشی بگیرم با لیسانس مهندسی میتونم شرکت کنم تو آزمون
شما گفتین دکتری !! اموزش پرورش لیسانسو به زور جذب میکنه چه برسه دکتری
من تو قوانین استخدامی خوندم حتی از آپ منطقه هم پرسیدم گفتم ملاک آخرین مدرک تحصیلی هست

محدثه

موفق باشید.
شما با لیسانس مهندسی فقط برای دبیری درسای فنی میتونید شرکت کنید

سمی

با ارشد مدیریت میتونم برا آموزش ابتدایی هم شرکت کنم

محدثه

شاید شما درست میگی.ولی من مطمئن هستم،چون دوستانم ک مثل شما هستن نتونستن شرکت کنن
امسال هم خواهر دوستم ارشد مشاوره قبول میشن،لیسانس کشاورزی دارن و گفتن باید حتما ارشد ودکتری بگیرم چون لیسانسم مرتبط نبوده.(برای آموزش ابتدایی)

محدثه

اگه شما حرفتون مستند هست لطف کنید منبع سخنتون رو بگید ما هم نگاه کنیم.
بنفع این دوستمون بهش این خبر خوب رو بدم.(ایشون هم مثل شما پیگیر و مصمم هستن حتما آزمون استخدامی شرکت کنن و اطلاعاتشون کامل هست) چون تا سال گذشته ک اینطور نبوده.

سمی

تو نت بنویسین مدارک لازم برای استخدام آموزش و پرورش
براتون میاره

محدثه

دوست عزیز مراجعه کنید به سایت سنجش و دفترچه های سالهای گذشته رو مطالعه بفرمایید.

علی

سلام انتخاب رشته سایت سازمان سنجش باز شده؟

سمی

فک کنم باز نشده هنوز سال ۹۹ هست

ساسان

سلام دوستان ; ‘مهندسی عمران’ با رتبه در سهمیه(آزاد) 4799 فقط سازه روزانه میخوام انتخاب کنم ؛ واسه دانشگاههای کوچیک شانس 100% دارم?

سمی

دوست عزیز تو دفترچتون اخرین رتبه قبولی رو نزدن ؟

ساسان

‘مهندسی عمران’ آخرین رتبه ای ک مجاز شده واسه روزانه 10415 هستش

سمی

اگه اینجوری باشه احتمالش هست که قبول بشید
فقط تو اولویت اولتون قرار بدین شهری رو که میخواین

ساسان

واسه چی?

سمی

فک کنم شانس قبولیتون بیشتر میشه دیگه
من پرسیدم گفتن باید جایی رو که شانس قبولیت بالا هست رو اول بزنی بهتره
حالا باز نظر دوستان رو بدونین هم بهتره

ت

چرادهیچکس از قبولی در دانشگاه آزاد حرفی نمیزنه یعنی همه سراسری قبول شدند؟

سایه

چون گروووونههههه

پرستو

سلام.بارتبه ی ۱۴۰۵می تونم کجاقبول بشم؟

سمی

گرایشتون؟

پرستو

اموزش وپرورش ابتدایی

سمی

سراسری فک نکنم بتونید قبول شید آزاد رو من اطلاع ندارم

محدثه

فکر نکنم جایی قبول شید متاسفانه.
ولی انتخاب رشته کنید حتما .رشته هایی ک دوس دارید بزنید.

سمی

دوستان کسی اطلاعی راجع به این دانشگاه های مجازی داره؟
مثل دولتی مجازی شهید بهشتی؟
اینا مدارکشون معتبر هست؟
ظرفیت پذیرش ارومیه ۲ نفر هست

وحید

سلام
از نظر آیین نامه ی آموزشی هیچ تفاوتی با دوره های حضوری نداره . تنها تفاوتی که هست اینه که دوره های حضوری، پژوهش محور هستند و نیاز به پایان نامه دارند ، ولی دوره های مجازی ، آموزش محور و فقط دو با سه واحد سمینار دارند .

سمی

ممنونم

ب

سلام لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه، من رتبم به اموزش ابتدایی علامه میخوره ، میخوام علامه انتخاب کنم ولی چون شاغلم نمیدونم کلاسهای حضوریش چند روز در هفته هست میتونم شرکت کنم یا نه ، کسی میدونه معمولا کلاسای ارشد چند روزه؟

مها

سلام عزیزم من شنیدم دو روز در هفته است و کلاس ها شنبه تا چهارشنبه است؛ باید موافقت نامه از اداره بگیریم؛ بنده هم مشکل شما رو دارم. امیدوارم مجازی باشه که مسئله ای ایجاد نشه.
رتبه شما چند شده؟

ب

سلام مرسی ، دو روز در هفته باشه خوبه ولی کاش اخر هفته بود ، اره احتمالا دو ترم اول مجازیه ولی سال اینده حتما حضوری میشه ، رتبه ۳ شدم عزیزم

مها

به سلامتی مبارک باشه گلم؛ عالیه
توکل بر خدا پیش می ریم؛ ان شاءالله هر چه خیر است.

ب

مرسی عزیزم ، ان شاءالله ، ممنون که جواب دادی ، موفق باشی🌹🌹

محدثه

کلاسها دو روز در هفته ان .احتمال اینکه مجازی باشن ترم آینده خیلی بالاست

نوید

رتبه بدون سهمیه ۳۳ .علوم سیاسی ، تهران یا شهید بهشتی؟ فرق نوبت دوم چیه با روزانه؟

مها

نوبت دوم هزینه داره اما کلاس هاش و مدرک اش با دیگر بچه های روزانه تفاوتی نداره.

دوع

از ساعت ۲ تاحالا ظرفیت دفترچه ۱۳ مگابایته دانلود نمیشه یکی یکی میره جلو فورجی پلاس برکت

amin

سلام ؛ دوستان در رشته علوم تربیتی با رتبه 350 در زیر گروه 2 و 8 دانشگاه روزانه امکان قبولی هست ؟؟؟
دانشگاه فرهنگیان که بعید میدونم !!!!

م

زیر گروه ۲ یعنی فلسفه تعلیم و تربیت؟ فکر میکنم دانشگاه مازندران احتمال قبولی داشته باشی‌. باز هم از یک فرد مطمئن بپرس.

محدثه

اگه معلم هستید(۳سال سابقه آموزشی به بالا)، دانشگاه فرهنگیان احتمال قبولیتون هست

ح

بسم الله سلام علیکم، کسی جواب مارو میتونه بده ،با رتبه ۸۸میشه مهندسی کشتی نوشیروانی بابل قبول شد

سمی

با رتبه های سال های قبل مطابقت بدین

مائده

چرا یکی جوابمو نمیده با 53 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران یا علامه قبول میشم توروخدا جواب بدید ؟

احمد

سلام اگر بدون سهمیه باشه قطعا علامه قبول میشید تهران رو نمیدونم

مائده

بدون سهمیه 66 شدم در سهمیه 53 شدم قبول میشم ؟

سید حسن

حتما علامه قبولید

احمد

احتمال داره تهرانم قبول شید بزنید حتما

مائده

یعنی روزانه قبول میشم ?

احمد

احتما داره بزنید

احمد

دوستان من معدلم هیچ تغییری نکرده از سراسری ارومیه گرفتم همون یعنی ضرب در یک شده کسی دلیلش رومیدونه؟

علی

منم با این مشکل روبرو شدم، یکی دو جا پرسیدم گفتن چون رشته غیرمرتبط با کارشناسی شرکت کردی، ضریب معدل میشه یک. حالا سنجش هم پیام دادم چرا همچین چیز مهمی تو دفترچه نیست که آدم یهو شوکه نشه با این تاثیر 20 درصدی معدل، فعلا که منتظر جوابم

احمد

ربطی نداره رشته غیر مرتبط من کارنامه بچه هارو دیدم همشون تغییر دادن. منم پیام دادم

سمی

منم غیر مرتبطم ولی رفته بالا معدلم

سمی

منم از دانشگاه نازلو ارومیه گرفتم ولی ۱۷ شده ۱۸.۰۴

علی

یعنی چی؟ رندم تغییر دادن یا ندادن؟ این چه وضعیه

احمد

برادر معلوم نیست هرکی به هرکیه.من پیام دادم جواب درستی نگرفتم.

علی

اعتراض زدین به کارنامه؟

احمد

آره اعتراض کارنامه هنوز جوابشو ندادن

تبلیغات متنی