فراخوان پذیرش و منابع دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 1400

فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 1400 .  متقاضیان ورود به دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی میتوانند براساس شرایط ذیل جهت شرکت در آزمون ورودی اقدام نمایند.

فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 1400


الف) شرایط عمومی ورود به دوره :
با توجه به اصلاحیه آئین نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی، دارویی و موادخوراکی مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی معاون محترم آموز شی وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشکی 12 / 2 / 1400 متقاضیان ورود به دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایش گاهی میتوانند براساس شرایط ذیل جهت شرکت در آزمون ورودی اقدام نمایند:
افرادی که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی ، انگل شناسی پزشکی ، باکتری شناسی میکروب شناسی( پز شکی، بیو شیمی بالینی، ژنتیک پز شکی، قارچ شنا سی پز شکی، ویروس شنا سی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون ( دارای دکتری تخصصی (Ph.D) یا تخصص باشند دانش آموختگان خارج از کشور در صورتی که عنوان مدرک ارز شیابی شده آنها مطابق موارد فوق الذکر باشد و یا دارای کارت و شماره نظام پز شکی از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی باشند) مجاز به ثبت نام در این فراخوان میباشند.

ب) نحوه ثبت نام:
1 – ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از تاریخ 6 / 4 / 1400 تا 12 / 4 / 1400 فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت میپذیرد. همزمان با تکمیل فرم ثبت نام داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی( به آدرس فوقالذکر اقدام نمایند. لازم به ذکر است پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک و بلافاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب برای وی کد رهگیری صادر میشود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخهی چاپ شده از فرم ثبت نام، برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.

لازم به توضیح است که هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین، داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال نمایند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمیکنند و یا ناقص ارسال میکنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

2 – هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ سه میلیون ریال است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اقدام نماید. لازم به ذکر است وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

مدارک لازم جهت ثبت نام:
1 – پرداخت هزینهی ثبت نام آزمون کتبی به مبلغ 000 / 000 / 3ریال سه میلیون ریال.
تذکر: وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
2 – تکمیل دقیق فرم ثبت نام اینترنتی.
3 – کد رهگیری ویژهی متقاضیان استفاده از سهمیهی رزمندگان داوطلبان شاهد و ایثارگر نیازی به ارائه کد رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ندارند(.
4 – مدارک لازم جهت اسکن و ارسال اینترنتی:
4 – 1 – عکس 4×3 از اسکن عکسهایی که دارای مهر است خودداری شود
4 – 2 – اصل کارت ملی
4 – 3 – اصل شناسنامه
4 – 4 -اصل دانشنامهی دکتری تخصصی Ph.D و یا تخصص یا هر مدرک معتبری که نمایانگر فراغت از تحصیل داوطلب از این
مقطع باشد.
تذکر: دانش آموختگان خارج از کشور مدرک ارزشیابی شده خود را بارگذاری نمایند.

4 – 5 – اصل مدرک نشان دهندهی وضعیت نظام وظیفه عمومی
4 – 6 – کارت فرزند یا همسر شهید، کارت جانباز، فرزند یا همسر جانباز
تذکر: توصیه میشود داوطلبان مدارک اعلام شده را از قبل آماده نمایند تا بتوانند در مهلت زمانی تعیین شده جهت ارسال به موقع اینترنتی مدارک اقدام نمایند. هر یک از تصاویر اسکن شده میبایست با فرمت jpg و حجم 20 تا 300 کیلو بایت
تهیه شوند.

ج) نحوه پذیرش:
1 – پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به ترتیب با سهم 67 و 33 درصد انجام خواهد شد.

2 – آزمون کتبی از مباحث تشخیص آزمایشگاهی بالینی کتب مرجع هر یک از رشه های تخصصی فوق در حد بخش های مربوط از کتاب:
Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods
می باشد که توسط هیات های ممتحنه و ارزشیابی رشته های آزمایشگاهی علوم پایه و رشته آسیب شناسی بالینی و به صورت سوالات چند گزینه ای برگزار میگردد.

3 – تعداد سوالات آزمون کتبی 150 سوال میباشد.

4 – آزمون کتبی صبح روز پنجشنبه مورخ 21 / 5 / 1400 برگزار میشود .

توجه: بر اساس شرایط، آزمون کتبی ممکن است بصورت الکترونیک Computer Based ( و یا کاغذی Paper Based )
باشد.
5 – آزمون مصاحبه مبتنی بر ستوابق حرفه ای و علمی داوطلبان انجام خواهد شد. جزئیات مربوط به ستوابق مورد بررسی در آزمون مصاحبه از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام میگردد.
6 – مرکز سنجش آموزش پزشکی از صدورکارت شرکت در جلسه آزمون برای متقاضیانی که فاقد هریک از شرایط مندرج در بند الف با شند، خودداری نموده و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که فرد متقا ضی واجد شرایط شرکت در فراخوان نبوده است، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی میگردد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی