تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

جزوه قلب و تنفس زیست شناسی سال دهم کنکور

جزوه قلب و تنفس زیست شناسی سال دهم کنکور توسط جناب علی غیاثی در 17 صفحه و به همراه رمزگذاری تهیه شده است. جهت دانلود جزوه قلب و تنفس زیست شناسی سال دهم کنکور به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جزوه قلب و تنفس زیست شناسی سال دهم کنکور

ارسال پیام از شش ها مربوط مرحله دم عمیق است نه بازدم . مرکز تنفس در بصل النخاع در مجاورت مرکز بلع قرار دارد در شروع فرایند دم مرکز در مرکز بلع بصل النخاع پیامی به مرکز دم می دهد وان را متوقف می کند بنابراین علاوه بر پل مغز و شش ها مرکز بلع نیز می تواند باعث تحریک شدن توسط بصل النخاع شود حفره دهانی در پارامسی محل تشکیل واکوئول غذایی است و در محل منفذ دفعی واکوئول دفعی به غشا می پیوندد و محتویات آن آزاد می شود پارامسی یک هسته بزرگ و یک هسته کوچک دارد جریان هوا در نایدیس ها دو طرف است در نتیجه هوای تهویه شده و نشده کنار هم قرار میگیرند حشرات شش پا عنکبوتیان هشت پا سخت پوستان ده پا دارند هر نوع دیسک از طریق یک منفذ تنفسی هر نایدیس از طریق یک منفذ تنفسی به محیط بیرون دسترسی دارد منافذ تنفسی از یکدیگر جدا می باشند ولی نایدیس ها از طریق لوله های عرضی با یکدیگر ارتباط دارند هم نایدیس ها هم سلول ها در ارتباط مستقیم با گازهای تنفسی است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی