تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99

در سال 1399، 314 هزار و 459 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسۀ آزمون سراسری حضور داشتند؛ داوطلبانی که باید   35کتاب درسی را برای آزمون سراسری مطالعه می‌کردند. متاسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان، برخی از کتاب‌های درسی (به خصوص دروس پایه) را مطالعه نمی‌کنند و  سپس مدعی می­شوند که سؤال‌های این یا آن درس در آزمون سراسری دشوار بود و آنها نتوانسته‌اند که به سؤالات آن دروس پاسخ دهند. میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99
 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99
 

باید پذیرفت که در  یک آزمون ملی مهم، باید تعدادی از سؤال‌ها دشوار باشد تا بتواند به درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آیا تمامی سؤال‌های یک درس دشوار هستند یا تعدادی از داوطلبان برخی از درس­ها را رها می‌کنند و در سر آزمون هم بدون دانش لازم به سؤال‌های همان درس پاسخ می­دهند؟!
برای مثال، در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1399 در درس اقتصاد 746 داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح دادند. با توجه به اینکه سال 1399 در سه درس، کمتر از 6  نفر به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده  و در سه درس دیگر نیز هیچ کس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده است، مشخص است که سؤال‌های اقتصاد برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در سال 1399 دشواری قابل توجهی نداشته است؛ اما در همین درس، تعداد 218 داوطلب، نمره خام 30- تا 33- کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، به اغلب سؤال‌های این درس پاسخ منفی داده‌اند! جالب اینجاست که در درس اقتصاد، بیشتر از سایر دروس انسانی، داوطلبان نمره خام 33- کسب کرده‌اند.
این مساله آیا دلیلی جز این دارد که برخی از داوطلبان، ساده انگارانه تصور می‌کنند که می‌توانند بدون دانش و اطلاعات علمی ‌لازم، پاسخگوی سؤال‌های آزمون سراسری باشند؟!  
پس از همین امروز، بی‌علاقگی، ضعف علمی یا زمان کم را بهانه نسازید و با برنامه‌ریزی، برای مطالعه عمیق همۀ درس‌ها وقت بگذارید و مطمین باشید که می‌توانید به حداقلی از سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نتیجه بهتری کسب کنید.
برای مثال، در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1399 اگر داوطلبی فقط به 5 سؤال زبان خارجی پاسخ صحیح می‌داد و به هیچ سؤال دیگر این درس نیز پاسخ غلط نمی‌داد، از بیش از 95 درصد داوطلبان وضعیت بهتری داشت! همچنین اگر داوطلبی به هیچ یک از سؤال‌های ریاضی پاسخ نمی‌داد، از 22/5 درصد داوطلبان وضعیت بهتری داشت! واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤال­ها پاسخ صحیح داده‌اند، اما چون به سؤال‌هایی که به آنها کاملاً مسلط نبوده اند نیز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌های غلط آنها موجب شده است که تاثیر پاسخ‌های صحیح آنها نیز از بین برود.
می­خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌های آن به طور سرسری پاسخ داد یا به امید شانس و اقبال، گزینه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن نمره صفر است.
 
آمار ارایه شده در جدول زیر، تاییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.
در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی یا اکثر قریب به اتفاق  سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه نمرۀ خام 30- تا 33- را کسب کرده‌اند، داوطلبانی که به هیچ یک از سؤال‌های یک درس پاسخ نداده‌اند یا به دلیل دادن پاسخ‌های غلط، تاثیر سؤال‌هایی که صحیح پاسخ داده‌اند نیز برای آنها از بین رفته و نمره صفر را کسب کرده‌اند و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در محدودۀ نمره خام 10‌تایی بررسی شده‌اند.
ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، سال 93 در درس عربی تخصصی، 27 داوطلب به  100  درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. سال  94 ، 175 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های عربی تخصصی، و سال 95، 13 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده‌اند. در سال 97 تعداد 58 نفر، در سال 98 تعداد  15 نفر و در سال 99 تعداد 64 نفر به 100 درصد سؤال‌های عربی تخصصی پاسخ صحیح داده‌اند.  
 در نهایت اینکه نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره­ های منفی  یا بسیار پایین در درس‌های مختلف، می‌تواند در رشته­ های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر داوطلبانی را می­شناسید که حتی در رشته‌های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده‌اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره خوبی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، امکان دارد که داوطلبی در درس زبان خارجی  نمره منفی گرفته، اما در سایر دروس عمومی‌، درس ادبیات اختصاصی و درس فلسفه و منطق نمرات بالایی به دست آورده باشد؛
در ضمن، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  محاسبه می‌شود (برای فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (3 – 3 – 6) که دیپلم خودرا در سال 1398 و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ‌التحصیلان مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی دیپلم، و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی تاثیر مثبت لحاظ می‌شود). منظور از تاثیر مثبت، یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و تاثیر مثبت سوابق تحصیلی، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
در ضمن، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز محاسبه می‌شود (30 درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال دوازدهم)؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری نمرات مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود، و در نهایت باید گفت داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می‌آورند، در رشته محل‌هایی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذیرفته نخواهند شد. 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99
تعداد و میانگین نمرات خام حاضران در جلسه گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال  1399
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
10
-32/6
9
-32/3
17
-32/6
12
-32/9
از 30- تا 1/20-
533
-23/6
395
-23/5
628
-23/4
453
-23/3
از 20- تا 1/10-
7055
-13/1
4435
-13/1
7304
-13/3
4870
-13/4
از 10- تا 1/0-
55023
-3/8
35778
-3/6
42637
-3/9
51497
-3/2
صفر یا سفید
25160
0/0
27214
0/0
21854
0/0
177890
0/0
از 1/0 تا 9/9
106893
5/3
97732
5/5
77510
5/4
49641
4/6
از 10 تا 9/19
66697
14/2
73129
14/3
58853
14/4
14739
13/9
از 20 تا 9/29
35496
23/8
43010
23/9
43009
24/2
7034
23/8
از 30 تا 9/39
11594
33/9
16704
34/1
24292
34/4
3096
34/2
از 40 تا 9/49
4323
43/6
8743
44/0
18439
44/4
2076
44/3
از 50 تا 9/59
1187
53/8
3781
54/2
10604
54/4
1281
54/6
از 60 تا 9/69
399
63/5
2182
64/0
6564
64/0
945
64/7
از 70 تا 9/79
73
73/4
917
74/2
2153
73/9
523
74/7
از 80 تا 9/89
15
82/6
356
83/8
562
83/0
305
84/4
از 90 تا 9/99
1
90/7
69
93/2
30
92/8
82
93/5
100 درصد
0
0/0
5
100/0
3
100/0
15
100/0
کل
314459
8/6
314459
12/1
314459
15/5
314459
2/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
محدوده نمره خام
ریاضی
اقتصاد
ادبیات فارسی تخصصی
زبان عربی تخصصی
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
45
-32/9
218
-32/9
3
-32/9
20
-32/7
2
-33/3
50
-33/1
15
-32/6
27
-32/7
از 30- تا 1/20-
571
-25/2
1356
-24/1
219
-24/1
358
-25/0
171
-24/0
594
-25/0
804
-23/4
373
-25/1
از 20- تا 1/10-
6312
-14/6
8527
-14/1
4556
-13/6
5096
-14/4
4027
-13/4
8109
-14/4
11595
-13/2
4365
-14/5
از 10- تا 1/0-
63952
-3/6
40518
-4/4
52850
-3/4
42907
-4/1
40399
-3/5
63047
-4/1
89969
-3/8
21533
-4/5
صفر یا سفید
143271
0/0
82887
0/0
48363
0/0
67038
0/0
33410
0/0
58789
0/0
69699
0/0
26343
0/0
از 1/0 تا 9/9
55333
4/7
50845
5/3
106397
4/7
73052
5/1
97301
5/0
74566
4/8
92743
4/7
47055
5/3
از 10 تا 9/19
23630
13/1
31065
13/9
59476
13/7
59980
13/8
78881
14/0
45272
13/6
29889
13/9
53234
14/0
از 20 تا 9/29
9760
23/3
25147
24/0
24028
23/7
33116
23/6
38032
23/7
23116
23/6
11253
23/6
41562
23/8
از 30 تا 9/39
5011
33/7
15160
34/5
10005
33/9
15780
33/6
14466
33/7
13332
33/9
4008
34/2
28110
33/9
از 40 تا 9/49
3039
43/7
16370
44/3
4553
43/9
7981
43/7
5198
43/7
9200
44/0
2345
44/1
22745
44/0
از 50 تا 9/59
1781
53/6
13305
54/0
2193
54/0
4141
53/7
1925
53/7
6887
54/0
1136
54/3
19548
54/1
از 60 تا 9/69
907
63/5
12596
63/8
1100
63/9
2491
63/9
576
63/2
5102
64/0
685
64/1
17966
64/1
از 70 تا 9/79
530
73/5
7905
74/0
553
73/9
1308
73/7
68
73/1
3466
73/7
223
73/9
14259
74/0
از 80 تا 9/89
224
83/5
5965
83/2
148
83/3
902
83/7
3
80/8
2020
83/9
91
83/2
11502
83/9
از 90 تا 9/99
73
92/5
1849
92/7
15
92/6
225
93/1
0
0/0
727
92/8
2
90/7
4644
92/8
100 درصد
20
100/0
746
100/0
0
0/0
64
100/0
0
0/0
182
100/0
2
100/0
1193
100/0
کل
314459
3/1
314459
16/1
314459
7/7
314459
10/1
314459
10/0
314459
10/2
314459
3/1
314459
27/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 99
 
 
نفرات برتر کنکور علوم انسانی چه درصدهایی آورده‌اند؟
 «اگر یک درس اختصاصی  را 100 درصد بزنید، حتما رتبۀ دو رقمی می­آورید.»
 این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده‌ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند اگر روی یک درس، که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه‌گذاری کنند و تلاش کنند تا به 100 درصد سؤال‌های آن درس پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده‌آلی در آزمون سراسری کسب خواهندکرد؛ در نتیجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف خواندن یک درس می­کنند و با انجام این کار، دو آسیب جدی می‌بینند؛ از یک سو، احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی دیگر، از مطالعۀ سایر درس‌ها باز می­مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال­های دروس دیگر  پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1399 به ما نشان می­دهد که  می‌توان در هر درسی درصد 100 را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر (200 نفر اول کشوری) هم نشد؛ برای مثال، در حالی که سال 1399، 1193 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های درس روان‌شناسی پاسخ صحیح داده‌اند، 127 داوطلب، که جزو نفرات برتر بوده‌اند، در این درس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند و با این وجود جزو 200 نفر اول کشوری شده‌اند؛ یا در حالی که فقط 4 داوطلب در کل کشور به نمره بالاتر از 90 در درس فلسفه و منطق دست یافته‌اند، اما یک نفر از این 4 داوطلب جزو 200 نفر اول کشوری نبوده است.
در زیر، میانگین نمرات خام 200 نفر اول کشوری گروه علوم انسانی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بیشترین و کمترین نمره خام در بین 200 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 1399 است و میانگین ذکر شده  در هر سال تغییر می‌کند.
 
تعداد، میانگین ، کمترین و بیشترین نمرات خام داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری سال 1399 دارای رتبه کشوری کمتر از 200
 
 
 
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0/0
0/0
0/0
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2/7
6/7
9/4
از 10 تا 9/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
10/7
16/0
18/7
از 20 تا 9/29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
20/0
25/2
29/4
از 30 تا 9/39
8
32/0
36/9
38/7
1
37/4
37/4
37/4
 
 
 
 
9
30/7
35/3
38/7
از 40 تا 9/49
25
41/4
45/8
49/4
0
0/0
0/0
0/0
3
41/4
44/9
48/0
31
40/0
44/4
49/4
از 50 تا 9/59
60
50/7
55/5
58/7
4
53/4
54/4
56/0
4
50/7
54/7
58/7
30
50/7
54/7
58/7
از 60 تا 9/69
74
60/0
64/7
69/4
25
60/0
65/6
69/4
43
60/0
66/1
69/4
38
60/0
64/8
69/4
از 70 تا 9/79
22
70/7
73/2
77/4
72
70/7
75/2
78/7
73
70/7
75/1
78/7
33
70/7
74/6
78/7
از 80 تا 9/89
10
80/0
82/6
88/0
70
80/0
84/7
89/4
67
80/0
84/3
89/4
25
80/0
84/6
89/4
از 90 تا 9/99
1
90/7
90/7
90/7
24
90/7
93/2
96/0
9
90/7
93/4
96/0
6
90/7
92/3
94/7
100 درصد
0
0/0
0/0
0/0
4
100/0
100/0
100/0
1
100/0
100/0
100/0
1
100/0
100/0
100/0
کل
200
32/0
60/4
90/7
200
37/4
79/4
100/0
200
41/4
76/3
100/0
200
0/0
57/7
100/0
 
محدوده نمره خام
ریاضی
اقتصاد
ادبیات فارسی تخصصی
زبان عربی تخصصی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10 تا 9/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20 تا 9/29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30 تا 9/39
1
38/4
38/4
38/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 40 تا 9/49
6
40/0
44/8
48/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 50 تا 9/59
13
50/0
55/4
58/4
1
53/4
53/4
53/4
3
55/6
57/1
57/8
1
57/9
57/9
57/9
از 60 تا 9/69
42
60/0
63/9
68/4
3
64/5
66/0
66/7
22
61/2
66/4
68/9
7
60/0
66/7
68/4
از 70 تا 9/79
60
70/0
75/1
78/4
6
71/2
75/2
77/8
88
70/0
75/0
78/9
19
70/0
74/6
78/4
از 80 تا 9/89
44
80/0
84/2
88/4
39
80/0
84/3
86/7
77
80/0
83/7
88/9
84
80/0
84/3
88/4
از 90 تا 9/99
29
90/0
93/6
95/0
61
91/2
92/8
93/4
10
90/0
93/3
96/7
62
90/0
93/6
95/0
100 درصد
5
100/0
100/0
100/0
90
100/0
100/0
100/0
0
0/0
0/0
0/0
27
100/0
100/0
100/0
کل
200
38/4
75/7
100/0
200
53/4
93/3
100/0
200
55/6
78/1
96/7
200
57/9
87/6
100/0
 
 
 
محدوده نمره خام
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10 تا 9/19
3
13/4
15/2
18/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20 تا 9/29
8
20/0
26/1
28/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30 تا 9/39
23
30/0
34/5
38/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 40 تا 9/49
31
40/0
44/7
48/9
 
 
 
 
8
42/7
46/9
49/4
 
 
 
 
از 50 تا 9/59
56
50/0
54/9
58/9
 
 
 
 
19
52/0
56/3
58/7
 
 
 
 
از 60 تا 9/69
68
60/0
64/8
68/9
2
66/7
67/6
68/4
69
60/0
65/2
69/4
 
 
 
 
از 70 تا 9/79
10
70/0
74/3
78/9
9
70/0
73/9
76/7
58
70/7
74/3
78/7
 
 
 
 
از 80 تا 9/89
1
80/0
80/0
80/0
52
80/0
85/7
88/4
43
80/0
83/9
89/4
36
80/0
86/3
88/4
از 90 تا 9/99
0
0/0
0/0
0/0
78
90/0
93/4
95/0
1
90/7
90/7
90/7
91
90/0
93/6
95/0
100 درصد
0
0/0
0/0
0/0
59
100/0
100/0
100/0
2
100/0
100/0
100/0
73
100/0
100/0
100/0
کل
200
13/4
53/7
80/0
200
66/7
92/2
100/0
200
42/7
70/8
100/0
200
80/0
94/6
100/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی