تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 99

در آزمون سراسری سال 1399،  135 هزار و 363 داوطلب  گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جلسه آزمون حضور داشتند. آمار نحوۀ پاسخگویی این عزیزان در آزمون سراسری، می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار ما قرار دهد. در اینجا به نکاتی چند، که ما به یاری این آمار می‌توانیم به آن نکات دست پیدا کنیم، اشاره می‌کنیم. میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 99
 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 99
 

به هیچ وجه تک درس نخوانید
یکی از اشتباهات داوطلبان آزمون سراسری این است که برای موفقیت در این آزمون، روی یک درس تاکید می‌کنند و تصور می‌کنند که اگر یک درس را عالی پاسخ بدهند، می‌تواند ضعف آنها را در سایر درس‌ها پاسخگو باشد؛ اما آمار نحوۀ پاسخگویی داوطلبان،  هر ساله اطلاعاتی بر خلاف این دیدگاه به ما می‌دهد؛ برای مثال، امسال تنها یک داوطلب در درس شیمی توانسته است نمره خام 6/88 درصد کسب کند، و سایر داوطلبان نمره خام کمتر از 80 درصد کسب کرده‌اند. نکتۀ جالب اینجاست که داوطلب مذکور، با اینکه درصد بسیار عالی نسبت به سایر داوطلبان در درس شیمی کسب کرده است، نتوانسته جزو 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی باشد؛ پس به هیچ وجه وقت خود را صرف مطالعۀ یک درس نکنید و برای هر درس، با توجه به ضریب آن در آزمون سراسری و ضعف یا توانایی خود در آن درس، وقت بگذارید.
بر اساس شانس و اقبال به سؤال‌ها پاسخ ندهید
آیا می‌دانید که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال 1399، تعداد داوطلبانی که در درس زبان و ادبیات فارسی درصد منفی کسب کرده‌اند، 3407 نفر بیشتر از تعداد داوطلبانی است که در درس ریاضی درصد منفی آورده‌اند؟! متاسفانه تعدادی از داوطلبان تصور می‌کنند که در دروس عمومی، می‌توان بدون داشتن دانش و اطلاعات لازم، به برخی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داد یا بر اساس تبلیغات برخی از مؤسسه‌ها، از روش‌های غیر علمی برای پاسخگویی به این سؤال‌ها استفاده نمود، و به همین دلیل نمرۀ منفی کسب می‌کنند. مطمین باشید که در آزمون سراسری، نمی‌توانید بدون داشتن دانش و مهارت علمی لازم و همچنین بدون تست زدن و تمرین و ممارست، پاسخگوی سؤال‌ها باشید، و اگر یک سؤال را بر اساس شانس و اقبال، درست پاسخ دهید، سؤال‌های بیشتری را غلط پاسخ می‌دهید و در نهایت نمرۀ منفی، که بسیار بدتر از پاسخ ندادن به سؤال‌های یک درس و کسب درصد صفر است، به دست خواهید آورد.
پاسخ صحیح به دو سؤال در یک درس، بسیار بهتر از درصد صفر است
هر چقدر که یک درس دشوار باشد یا شما هر چقدر در یک درس ضعف داشته باشید، می‌توانید با برنامه‌ریزی و مطالعه حساب شده، حداقل به چهار یا پنج سؤال آن درس پاسخ صحیح بدهید، و همین مقدار پاسخگویی می‌تواند شما را از خیل قابل توجهی از داوطلبان در آن درس پیش بیندازد؛ برای مثال، سال گذشته اگر داوطلبی تنها به یک سؤال فیزیک درست پاسخ می‌داد و در ضمن به هیچ یک از سؤال‌ها پاسخ غلط نمی‌داد، از حدود 50 درصد داوطلبان در این درس پیشی می‌گرفت! بنابراین، به هیچ وجه درسی را (هر چند دشوار) کنار نگذارید و به یاری دبیر یا افراد آشنا با آن درس، مبحث یا مباحثی از همان درس را انتخاب کنید و همان‌ها را با دقت مطالعه نمایید.
کنکور، یک مسابقۀ علمی است و باید از دیگران بهتر باشید
کنکور، یک مسابقۀ علمی است و قرار نیست که شما به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح بدهید (همان طور که هیچ یک از داوطلبان در دو درس شیمی و ریاضی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند)؛ بلکه باید از سایر داوطلبان وضعیت بهتری داشته باشید؛ پس به فکر پاسخ دادن به همۀ سؤال‌ها نباشید؛ یا اگر  نتوانستید به تعدادی از سؤال‌های یک درس پاسخ دهید، روحیۀ خود را نبازید؛ چون شاید سؤال‌های این درس برای همۀ داوطلبان دشوار باشد؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال 1399 میانگین نمره خام 1000 نفر اول کشوری در درس شیمی ‌7/41 درصد، و در درس ادبیات 8/56 درصد بوده است؛ در کل، باید دقت داشته باشید که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها به طور سرسری پاسخ دهید.  
در رتبۀ کشوری سهمیه‌ها اعمال نمی‌شود
آمار ارایه شده نمره خام داوطلبان، بدون اعمال سهمیۀ مناطق یا سایر سهمیه‌های موجود است و 1000 نفر اول کشوری نیز بدون احتساب سهمیه و فقط بر اساس نحوۀ پاسخگویی در آزمون سراسری تعیین می‌شوند.
 
یادآوری چند نکته مهم
یادآوری این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در آزمون سال  93، در درس عربی و فرهنگ و معارف اسلامی، هیچ یک از داوطلبان  به  100  درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما در آزمون سراسری سال 94،  228داوطلب به 100 درصد سؤال‌های عربی و 213 نفر به 100 درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامی‌ پاسخ صحیح داده‌اند، و در آزمون سراسری سال 95، 44 داوطلب در درس عربی و 39 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحیح داده­اند. در آزمون سراسری سال 96، 32 داوطلب در درس عربی و سه داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، در آزمون سراسری سال 97، 23 داوطلب در درس عربی و یک داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، و در آزمون سراسری سال 98 این تعداد در درس عربی 11 و در درس معارف 49 داوطلب بوده است، و در آزمون سراسری امسال نیز سه  نفر در درس عربی و 17 نفر در معارف اسلامی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.
در ضمن، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  محاسبه می‌شود (برای فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (3 – 3 – 6) که دیپلم خودرا در سال 1398 و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ‌التحصیلان مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی دیپلم و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی تاثیر مثبت لحاظ می‌شود). منظور از تاثیر مثبت، یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و تاثیر مثبت سوابق تحصیلی، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
 در جدول  ارایه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس نمره خام 33- تا 30- درصد کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و داوطلبانی که کلاً پاسخ نداده یا نمره کسب کرده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی بررسی شده‌اند.
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 99 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 99 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 99
 
 
تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه  گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  آزمون سراسری سال 1399
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
1
-33/3
4
-32/3
5
-32/8
3
-32/4
1
-33/3
3
-32/3
3
-33/3
از 30- تا 1/20-
132
-23/2
85
-23/3
82
-23/5
148
-23/3
13
-21/5
32
-22/2
45
-22/9
از 20- تا 1/10-
2231
-13/0
990
-13/1
1233
-13/1
1440
-13/4
573
-12/8
581
-13/1
936
-12/8
از 10- تا 1/0-
22268
-3/7
9940
-3/2
14021
-3/4
15285
-3/2
20638
-2/1
24297
-2/1
23876
-2/4
صفر یا سفید
15740
0/0
12934
0/0
13525
0/0
52370
0/0
25109
0/0
42917
0/0
48938
0/0
از 1/0 تا 9/9
40157
5/1
31131
5/5
33228
5/3
24828
5/0
58801
4/2
43379
3/9
42153
4/2
از 10 تا 9/19
25657
14/3
27638
14/5
23447
14/3
12470
14/3
15975
14/0
10191
14/1
11690
14/0
از 20 تا 9/29
16922
24/1
22044
24/3
16618
24/3
8694
24/2
6892
24/2
5277
24/3
5017
23/9
از 30 تا 9/39
7056
34/1
12446
34/4
10300
34/5
5454
34/5
3514
34/5
3173
34/6
1724
34/0
از 40 تا 9/49
3276
43/7
9125
44/2
8759
44/4
4589
44/5
2016
44/3
2193
44/5
721
43/9
از 50 تا 9/59
1134
54/1
4665
54/3
5754
54/5
3221
54/6
987
54/4
1391
54/6
189
54/0
از 60 تا 9/69
526
64/0
2723
64/1
4603
64/5
2821
64/7
533
64/2
934
64/5
56
63/8
از 70 تا 9/79
174
74/0
1107
74/5
2386
74/4
2053
74/9
231
74/1
582
74/5
14
74/0
از 80 تا 9/89
76
83/8
473
83/7
1220
83/9
1527
84/6
68
83/4
327
84/1
1
88/6
از 90 تا 9/99
11
93/1
55
93/3
165
93/0
395
93/7
12
93/3
82
93/5
0
0/0
100 درصد
2
100/0
3
100/0
17
100/0
65
100/0
0
0/0
4
100/0
0
0/0
کل
135363
10/1
135363
18/1
135363
18/5
135363
11/2
135363
6/7
135363
5/9
135363
3/7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می­آورند؟
اگر یک درس اختصاصی  را 100 درصد بزنید، حتماً رتبۀ دو رقمی می­آورید.»
 این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده‌ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند که اگر روی یک درس، که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه‌گذاری کنند و تلاش کنند تا به 100 درصد سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده‌آلی در آزمون سراسری کسب خواهند کرد؛ در نتیجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف یک درس می­کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی دیگر، از درس­های دیگر باز می­مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال­های سایر دروس پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 1399 به ما نشان می­دهد که  می‌توان در هر درسی درصد 100 را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر (1000 نفر اول کشوری ) نشد؛ برای مثال، از 65 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، که درس زبان خارجی را 100 درصد صحیح پاسخ داده‌اند، تنها 21 داوطلب جزو 1000 نفر اول کشوری هستند. همچنین از 12 داوطلبی که در درس مهم ریاضی  نمره خام 90 درصد به بالا کسب کرده‌اند، سه نفر  جزو 1000 نفر اول کشوری نیستند.  
می‌خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد عالی  در درسی مثل ریاضی، که برای بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، درسی دشوار است، نمی‌تواند عامل کسب رتبۀ بسیار خوب گردد.
در زیر، میانگین نمره خام 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی ­علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بیشترین و کمترین نمره خام در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 1399 است و میانگین ذکر شده، در هر سال تغییر می‌کند. 
آنچه مهم است، این است که میانگین نمرات خام داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می­کنند.
البته در  میان هزار نفر اول کشور، معدود داوطلبانی هم هستند که در یک درس نمره خوبی کسب نکرده‌اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره بسیار بالایی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس زبان خارجی درصد صفر را کسب کرده است، بی‌شک، در سایر درس‌های عمومی‌ و اختصاصی، درصد بالایی کسب کرده که توانسته است  جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی باشد. 
میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 99 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 99
 
تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال 1399 دارای رتبه کشوری کمتر از 1000
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
از 30- تا 1/20-
از 20- تا 1/10-
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
4/0
4/9
6/7
از 10 تا 9/19
9
12/0
16/3
18/7
 
 
 
 
 
 
 
 
8
10/7
14/9
18/7
از 20 تا 9/29
30
20/0
26/2
29/4
1
28/0
28/0
28/0
0
0/0
0/0
0/0
31
20/0
25/7
29/4
از 30 تا 9/39
87
30/7
35/6
38/7
6
30/7
35/1
38/7
3
36/0
37/8
38/7
40
30/7
34/4
38/7
از 40 تا 9/49
209
40/0
45/1
49/4
35
41/4
47/0
49/4
12
40/0
45/7
49/4
88
40/0
44/6
49/4
از 50 تا 9/59
226
50/7
54/9
58/7
111
50/7
55/7
58/7
35
50/7
56/2
58/7
117
50/7
54/8
58/7
از 60 تا 9/69
245
60/0
64/5
69/4
255
60/0
65/6
69/4
167
60/0
66/1
69/4
169
60/0
65/3
69/4
از 70 تا 9/79
125
70/7
74/1
78/7
292
70/7
75/2
78/7
298
70/7
75/4
78/7
209
70/7
75/2
78/7
از 80 تا 9/89
57
80/0
84/0
89/4
257
80/0
84/1
89/4
382
80/0
84/6
89/4
224
80/0
85/0
89/4
از 90 تا 9/99
10
90/7
93/0
96/0
40
90/7
93/5
96/0
91
90/7
93/5
96/0
89
90/7
94/1
96/0
100 درصد
2
100/0
100/0
100/0
3
100/0
100/0
100/0
12
100/0
100/0
100/0
21
100/0
100/0
100/0
کل
1000
12/0
56/8
100/0
1000
28/0
72/4
100/0
1000
36/0
78/2
100/0
1000
0/0
68/9
100/0
 
 
 
محدوده نمره خام
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
0
 
 
 
 
 
 
 
4
3/9
6/0
7/7
از 10 تا 9/19
0
 
 
 
 
 
 
 
17
11/5
15/2
19/1
از 20 تا 9/29
1
23/1
23/1
23/1
1
22/3
22/3
22/3
117
20/0
26/2
29/6
از 30 تا 9/39
10
31/0
37/4
38/8
3
38/6
38/6
38/6
284
30/5
35/2
39/1
از 40 تا 9/49
86
40/0
46/4
49/7
12
40/0
46/2
49/7
371
40/0
44/5
49/6
از 50 تا 9/59
261
50/4
55/3
59/4
67
50/4
55/9
59/3
148
50/5
54/1
59/1
از 60 تا 9/69
364
60/0
64/8
69/7
222
60/0
65/5
69/7
49
60/0
63/7
69/6
از 70 تا 9/79
206
70/4
74/2
79/7
332
70/4
75/0
79/3
10
70/5
74/1
76/2
از 80 تا 9/89
63
80/0
83/3
89/1
285
80/0
84/2
89/7
0
0/0
0/0
0/0
از 90 تا 9/99
9
91/0
92/7
96/4
75
90/4
93/5
97/8
0
0/0
0/0
0/0
100 درصد
0
0/0
0/0
0/0
3
100/0
100/0
100/0
0
0/0
0/0
0/0
کل
1000
23/1
63/8
96/4
1000
22/3
75/2
100/0
1000
3/9
41/7
76/2

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی