تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

راهنمای تدریس شیمی پایه دوازدهم چاپ 99-1400

راهنمای تدریس شیمی پایه دوازدهم چاپ 99-1400 : راهنمای تدریس و حل مسائل شیمی 3 رشته های ریاضی و تجربی برای تسهیل در امر خطیر و ارزشمند تدریس معلمان و مدرسین زحمت کش در 247 صفحه توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تنظیم شده است و در اختیار کلیه مدرسین و علاقمندان قرار گرفته است. لطفا برای دانلود راهنمای تدریس شیمی پایه دوازدهم چاپ 99-1400 به ادامه مطلب بروید.

راهنمای تدریس شیمی پایه دوازدهم چاپ 99-1400

ضرورت، قلمرو و اهداف حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی در برنامه درسی ملی حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی به شرح زیر توصیف شده است: علم تجربی حاصل تلاش انسان برای درک دنیای اطراف و دانشی آزمودنی است که با ظهور شواهد و دلایل جدید در معرض تغییر قرار گرفته و از گستره وسیعی از روشهای تحقیق بهره میبرد. بدیهی است علوم تجربی هم در مرحله تکوین و شکل گیری چارچوب های مفهومی و هم در عرصه چگونگی کاربرد و عمل و تصرف در طبیعت در بستر گستره دیگر حوزه های معرفتی بشر شکل میگیرد و نشو و نما میکند. از این رو، تعاملی انکارناپذیر با فلسفه، باورها و ارزشهای پذیرفته شده فرد و جامعه دارد. با توجه به جهت گیری های این برنامه، علم تجربی حاصل کوشش انسان برای درک واقعیتهای هستی و کشف فعل خداوند است. مطابق این برنامه ضرورت و کارکرد این حوزه عبارت است از پرورش علمی فراگیران و برخوردار شدن ایشان از سواد علمی فن اجتماعی لازمه بقای عزت مدار و توسعه پایدار ایران اسلامی است، از اینرو، رشد و ارتقا توانمندیه ا و شایستگی های عقلانی، ایمانی، دانشی، مهارتی و اخلاقی آموزش علوم تجربی ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، از یک سو در ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درک دنیای اطراف و زمینه سازی برای تعظیم خالق متعال از طریق درک عظمت خلقت ضرورت دارد و از سوی دیگر با عنایت به وابستگی روزافزون زندگی انسان به یافته ها و فراوردههای علمی فن ّاورانه محور مشترک تمامی برنامه های آموزش علوم به شمار می آید، ولی براساس مبانی سواد علمی فن تربیت اسلامی، علاوه بر این محور، تعمیق و تعالی نگرش توحیدی و دستیابی به درک غایتمند از خلقت و به عبارتی بازکشف وکشف رمز و رازهای الهی و مادی هستی، از محورهای مهم تربیت علمی است.  حوزه یادگیری علوم تجربی شامل زندگی و موجودات، زمین و پیرامون آن، تغییرات ماده و انرژی، طبیعت و مواد فراوری شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی  و فراوردههای علمی یا به روزانه، تاریخ علم در ایران و اسلام است. تربیت علمی  دیگر تنها مفاهیم و دانش علمی را در بر نمیگیرد؛ بلکه فرایندهای علمی و روش علم آموزی همچون مهارتهای فرایندی مشاهده، جمع آوری اطلاعات، اندازه گیری، تفسیر یافته ها، فرضیه و مدلسازی، پیش بینی، طراحی تحقیق و برقراری ارتباط( و مهارتهای پیچیده تفکر را نیز مورد توجه قرارمیدهد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی