شهریه دانشگاه فراگیر پیام نور سال تحصیلی 1399 – 1400

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر در سال تحصیلی 1399 – 1400 به شرح زیر می باشد. جهت مشاهده هزینه شهریه دانشگاه فراگیر پیام نور سال تحصیلی 1399 – 1400 به ادامه مطلب بروید.

شهریه دانشگاه فراگیر پیام نور سال تحصیلی 1399 - 1400

 

شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه سالانه افزایش مییابد.
مابه التفاوت شهریه دوره دانشپذیری متقاضیانی که موفق به ورود به دانشگاه گردند، در اولین نیمسال دانشجویی متناسب با تعداد واحد انتخابی دوره دانش پذیری دریافت خواهد شد.
چنانچه دانش پذیران گرامی متقاضی استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور (کلاسهای رفع اشکال گروهی) باشند، میتوانند برای اطلاع از نحوه ثبت نام و میزان شهریه به مراکز استانی دانشگاه مراجعه و پس از ثبتنام و پرداخت شهریه در این دورهها شرکت نمایند.

برخی از ضوابط نیمسال دانش پذیری:
برای اطلاع آندسته از داوطلبانی که مایل به ثبتنام در دوره دانشپذیری کارشناسیارشد ناپیوسته میباشند، برخی ضوابط نیمسال دانشپذیری به شرح زیر اعلام میگردد:
-1 ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته به منزله پذیرش کلیه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقی میشود.
-2 مسئولیت تهیه کتب و منابع درسی معرفی شده به عهده داوطلب میباشد و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

-3 عدم شرکت در آزمون بمنزله انصراف تلقی گردیده، مدارک ثبت نام و مبلغ واریزی عودت داده نخواهد شد.
-4 آزمون به صورت چند گزینه ای برگزار میشود و دارای نمره منفی نمیباشد.
-5 سؤالات آزمونها مطابق مندرجات جدول شماره ( 3) این دفترچه طراحی میشود.
-6 برگزاری آزمون، تصحیح پاسخنامهها، اعلام نتایج و پاسخگویی در خصوص نتایج آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود.
-7 چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد شرایط یکی از ضوابط ورود به این دورهها (باتوجه به مندرجات این دفترچه) نبوده در هر مرحلهای از تحصیل از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و یا حتی پس از گذراندن تمامی واحدهای درسی برای وی مدرک تحصیلی صادر نخواهد شد.
-8 هیچگونه مزایا از قبیل کمک هزینه تحصیلی، بیمه، خوابگاه و…. به دانشپذیر تعلق نمیگیرد.
-9 کارکنان دانشگاه پیامنور با هر وضعیت استخدامی در صورت تمایل به ثبتنام در دورههای فراگیر مجاز به انتخاب رشتههای مرکز محل اشتغال خود
نبوده و نمیتوانند مرکز محل اشتغال خود را به عنوان مرکز انتخابی تعیین کنند. این دسته از داوطلبان باید موضوع داوطلبی خود را کتباً به رئیس مرکز محل اشتغال خود اعلام کرده و مرکز دیگری را برای تحصیل انتخاب نمایند.
کارکنان مراکز استانی پیام نور مجاز به تحصیل یا انتخاب محل آزمون خود در مرکز دانشگاهی محل استقرار استان نخواهند بود. بدیهی است در صورت انتخاب مرکزمحل خدمت و پذیرش، قبولی آنها لغو خواهد شد.
10 – داوطلب باید از توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی انتخابی خود برخوردار باشد، در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب میباشد.

 

برخی از ضوابط ادامه تحصیل در دوره دانشجویی:
برای اطلاع آن دسته از دانشپذیرانی که در آزمون پایان نیمسال دانشپذیری قبول میشوند و شرایط تبدیل وضعیت را طبق مفاد دفترچه احراز نموده و
به دانشجو تبدیل وضعیت میدهند برخی از ضوابط ادامه تحصیل به شرح ذیل اعلام میگردد:
-1 داوطلب در صورت موفقیت در آزمون پایان دوره دانشپذیری و احراز شرایط مندرج در دفترچه به دانشجو تبدیل وضعیت داده و برای ادامه تحصیل به مرکز پذیرفته شده معرفی میشود.
-2 دانشجویی که در دوره دانشپذیری نمرات زیر 12 کسب نموده و قبول اعلام شده، لازم است دروس مورد نظر را در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیشنیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12 ) بگذراند و دروس مذکور شامل مقررات معادلسازی نمی گردد.
-3 دانشجو میتواند با توجه به امکانات دانشگاه با پرداخت شهریههای ثابت و متغیر از کلاسهای رفع اشکال گروهی و فردی و سایر موارد مرتبط با خدمات آموزشی استفاده کند.

-4 انتقال، تغییر رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ممنوع است.
-5 دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در مهلت اعلام شده از سوی دانشگاه برای ثبتنام و انتخاب واحد درسی اقدام کند. عدم اقدام به موقع در هر نیمسال تحصیلی به منزله محرومیت از ادامه تحصیل در آن نیمسال تحصیلی میباشد.
-6 تعداد کل واحدهای درسی در هر رشته تحصیلی برای دریافت مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد) حسب رشته تحصیلی و بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. دانشجو حسب مورد به تشخیص گروه آموزشی موظف به دریافت و گذراندن واحدهای جبرانی (حداکثر 12 واحد درسی) و واحدهای اضافی (حداکثر 8 واحد) میباشد.
-7 تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی (به جز آخرین نیمسال تحصیلی) انتخاب کند با توجه به میانگین نمرات قبلی دانشجو حداقل 6 و حداکثر 14 واحد درسی میباشد.
-8 نمره قبولی در هر درس که آزمون آن به صورت متمرکز برگزار میشود، حداقل 12 از 20 است و برای دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حداقل میانگین مورد نیاز 14 از 20 میباشد.
-9 واحدهای ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی با توجه به امکانات دانشگاه و برنامه آموزشی رشته تحصیلی تعیین میشود.
-10 برنامههای آزمایشگاهی بعضی دروس در آزمایشگاه استانی دانشگاه و خارج از مرکز محل تحصیل دانشجو اجرا میشود.
-11 دانشجو میتواند در صورت تمایل از ادامه تحصیل انصراف دهد. این درخواست باید به صورت کتبی به مرکز مربوط ارائه شود.
-12 ارائه مدرک تحصیلی و ریز نمرات به دانشآموختگان در هر زمان منوط به تسویه حساب مالی با دانشگاه است.
-13 هیچگونه مزایا از قبیل کمک هزینه تحصیلی، بیمه، خوابگاه و…. به دانشجو تعلق نمیگیرد.
-14 طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 3 سال است و در صورت لزوم افزایش سنوات تابع مقررات آموزشی دانشگاه است.
-15 داوطلبین برای آشنایی بیشتر با دانشگاه پیامنور و اطلاع از بخشنامهها و آئیننامههای دانشگاه پیامنور میتوانند به پایگاه اینترنتی دانشگاه به مراجعه نمایند. www.pnu.ac.ir
-16 ثبتنام داوطلبین در دوره فراگیر به معنی آگاهی از تمامی ضوابط دانشگاه و پذیرش آئیننامه آموزشی میباشد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی