اعلام شهریه نجومی پردیس‌های پزشکی

اعلام شهریه نجومی پردیس‌های پزشکی 99

شهریه پردیس های خودگردان رشته های علوم پزشکی اعلام شد. تمامی این شهریه ها به صورت علی الحساب اعلام شده و افزایش آن در زمان انتخاب واحد مشخص می شود.

 ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی دارای پردیس خودگردان هستند و برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجو می پذیرند.

در دفترچه کنکور سال ۹۹ تعداد ۱۸ دانشگاه برای رشته های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و همچنین چندین رشته کارشناسی پذیرش دانشجو به صورت شهریه پرداز و محل تحصیل در پردیس خودگردان، پذیرش دانشجو دارند. برخی دیگر از دانشگاه ها دانشجوی شهریه پرداز می پذیرند اما محل تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اعلام شده است.

دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل، ارومیه، اصفهان، بابل، بندرعباس، تبریز، جندی شاپور اهواز، زاهدان، زنجان، شهید بهشتی، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، مشهد، همدان و یزد دارای پردیس خودگردان هستند.

در جدول اعلامی شهریه های پردیس های خودگردان تاکید شده است که این شهریه ها علی الحساب بوده و برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ است. 

در توضیحات این جدول ذکر شده است شهریه های اعلام شده به صورت علی الحساب بوده و با تقریب ۷۰ درصد از کل شهریه دانشجویان محاسبه شده است و پس از حذف و اضافه، شهریه نهایی محاسبه و اعلام می شود.

شهریه دانشجویان میهمان و انتقال (مازاد) همزمان با فرایندهای مهمانی و انتقالی طبق شیوه نامه های مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد و به دلیل شیوع ویروس کرونا پرداخت شهریه را به صورت غیر حضوری و صرفا از درگاه الکترونیکی انجام شود.

جدول شهریه علی الحساب دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ (مبالغ به ریال است)

ردیف مقطع رشته ورودی شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان
۱ کارشناسی تمامی رشته ها تمامی ورودی ها ۴۴ میلیون ریال
۲ کارشناسی ارشد تمامی رشته ها ورودی سال ۹۲ ۱۷ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال
ورودی سال ۹۳ و ۹۴ ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال  
ورودی سال ۹۵ تا ۹۹ ۷۰ میلیون ریال
۳ دکتری عمومی دندانپزشکی ورودی سال ۹۲ ۱۸ میلیون ریال  
ورودی سال ۹۳ ۱۶ میلیون ریال  
ورودی سال ۹۴ تا ۹۹ ۸۵ میلیون ریال
۴ دکتری عمومی پزشکی ورودی سال ۹۲ ۱۸ میلیون ریال
ورودی سال ۹۳ ۱۶ میلیون ریال
ورودی سال ۹۴ و ۹۵ ۱۰۰ میلیون ریال
ورودی سال ۹۶ تا ۹۹ ۸۵ میلیون ریال
۵ دکتری عمومی داروسازی ورودی سال ۹۲ ۱۸ میلیون ریال
ورودی سال ۹۳ ۱۶ میلیون ریال
ورودی سال ۹۴ تا ۹۹ ۸۵ میلیون ریال
۶ دکتری تخصصی تمامی رشته ها ورودی سال ۹۲ ۱۸ میلیون ریال
ورودی سال ۹۳ ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال
ورودی سال ۹۴ ۲۳ میلیون ریال
ورودی سال ۹۵ تا ۹۹ ۱۱۰ میلیون ریال

مدت زمان رشته پزشکی ۷ سال و تعداد واحدهای درسی آن ۲۹۰ واحد، مدت زمان رشته دندانپزشکی ۶ سال و تعداد واحدهای درسی آن ۲۱۷ واحد، مدت زمان رشته داروسازی ۵.۵ سال و تعداد واحدهای درسی آن ۲۱۱ واحد است.

همچنین تعداد واحدهای درسی مقطع کارشناسی پیوسته ۱۳۰ واحد، تعداد واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۳۲ واحد و تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی ۳۶ واحد است.

در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اعلام کرده است شهریه پذیرفته شدگان پردیس خودگردان ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای یک سال تحصیلی برای مقطع کارشناسی ۱۶ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان و برای مقطع دکتری حرفه ای ۳۰ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان است. این شهریه علی الحساب بوده و افزایش سالانه شهریه برای دانشجویان ورودی ۹۹ منظور خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در جدولی میزان شهریه علی الحساب برای پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی را به صورت شهریه هر واحد جداگانه اطلاع رسانی کرده است.

ظرفیت پذیرش دانشجوی شهریه پرداز در پردیس خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی

ردیف دانشگاه رشته های مورد پذیرش

ظرفیت (فقط پردیس خودگردان ملاک است)

۱ علوم پزشکی اردبیل پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی ۷۱ نفر
۲ علوم پزشکی ارومیه پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی ۶۷ نفر
۳ علوم پزشکی اصفهان پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی. بهداشت عمومی. پرستاری. تکنولوژی اتاق عمل. تکنولوژی پرتوشناسی. شنوایی شناسی. علوم آزمایشگاهی. علوم تغذیه. فیزیوتراپی. کاردرمانی. گفتار درمانی. مامایی. مهندسی بهداشت محیط. هوشبری. مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ۲۰۷ نفر
۴ علوم پزشکی بابل پزشکی. دندانپزشکی. فیزیوتراپی ۵۲ نفر
۵ علوم پزشکی بندرعباس پزشکی. دندانپزشکی ۳۵ نفر
۶ علوم پزشکی تبریز پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی ۶۹ نفر
۷ علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی. فیزیوتراپی. کاردرمانی. گفتار درمانی ۸۰ نفر
۸ علوم پزشکی زاهدان پزشکی. بینایی سنجی. فیزیوتراپی ۴۲ نفر
۹ علوم پزشکی زنجان پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی. تکنولوژی پرتوشناسی. علوم آزمایشگاهی. کاردرمانی ۸۰ نفر
۱۰ علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی. بهداشت عمومی. بینایی سنجی. پرستاری. تکنولوژی اتاق عمل. تکنولوژی پرتو درمانی. تکنولوژی پرتوشناسی. ساخت پروتزهای دندانی. شنوایی شناسی. علوم آزمایشگاهی. علوم تغذیه. علوم و صنایع غذایی. فیزیوتراپی. کاردرمانی. مهندسی بهداشت محیط. هوشبری. مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ۳۱۹ نفر
۱۱ علوم پزشکی کرمان پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی ۵۱ نفر
۱۲ علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی ۴۵ نفر
۱۳ علوم پزشکی گلستان پزشکی. دندانپزشکی ۴۵ نفر
۱۴ علوم پزشکی گیلان پزشکی. دندانپزشکی ۴۴ نفر
۱۵ علوم پزشکی مازندران پزشکی. داروسازی ۵۰ نفر
۱۶ علوم پزشکی مشهد پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی. بینایی سنجی. فیزیوتراپی ۸۵ نفر
۱۷ علوم پزشکی همدان پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی. اعضای مصنوعی و وسایل کمکی. بهداشت عمومی. پرستاری. تکنولوژی اتاق عمل. تکنولوژی پرتوشناسی. شنوایی شناسی. علوم آزمایشگاهی. فناوری اطلاعات سلامت. فیزیوتراپی. کاردرمانی. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. گفتاردرمانی. مامایی. مهندسی بهداشت محیط. هوشبری. مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ۱۷۴ نفر
۱۸ علوم پزشکی یزد پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی. پرستاری. ۱۰۷ نفر

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی