تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های سنجش برای داوطلبان کنکور 1400 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. محدوده بندی آزمون های سنجش در سال تحصیلی 1399-1400 برای تمامی مقاطع نیز جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. برای دانلود بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1400 به ادامه مطلب بروید.

 

بودجه بندی آزمون های سنجش برای کنکور 1400

 

نسخه نهایی بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی مرحله‌ای و جامع سنجش شامل:

بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی مرحله‌ای و جامع “سنجش دوازدهم”.

بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی مرحله‌ای و جامع “سنجش یازدهم”.

بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی مرحله‌ای و جامع “سنجش دهم”.

 

داوطلبان کنکور می توانند با ثبت نام در آزمون های آزمایشی سنجش، درس های اختصاصی پایه دهم و کل درس های پایه یازدهم را مرور نمایند. 

بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش دوازدهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش یازدهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش دهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش دوازدهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش یازدهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش دهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش دوازدهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش یازدهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش دهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش دوازدهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش یازدهم”. بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی سنجش مرحله‌ای و جامع “سنجش دهم”.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی