دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی 99

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی 99

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی 99 : به این وسیله به اطلاع داوطلبان میرساند که دانشگاهها/دانشکدهها/ موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده 33 آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان  به صورت قراردادی با شرایط و ضوابط ذیل جذب نمایند. برای دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی 99 لطفا به ادامه مطلب یروید. شرایط عمومی و اختصاصی

1 .شرایط عمومی داوطلبان

1-1 .داشتن تابعیت ایران
1-2 .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1-3 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1-4 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
1-5 .داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند(به تشخیص شورای طب کار
یا کمیسیون پزشکی موسسه).
1-6 .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
1-7 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
1-8 .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی وذیصلاح.
1-9 .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.

2 .شرایط اختصاصی استخدام:

الف) شرایط سنی داوطلبان:
برای شغل بهیاری داشتن حداقل 18 سال سن(متولدین قبل از 125/05/1381 (وبرای سایرمشاغل داشتن حداقل 20 سال
سن و حداکثر 40 سال تمام (متولدشدگان از 12/05/1379 تا 12/05/1359 (وداشتن حداکثر 45 سال تمام برای دارندگان
مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر (متولد شدگان بعد از 12/05/1354 
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1 -جانبازان،آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست وپنج درصد وبالاتروفرزندان آزادگان یک سال اسارت
و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
2 -سایر مشمولین سهمیه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سنهای اعلام
شده در ذیل میباشند، در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
– پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

– داوطلبانیکه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان
بستری شدن و یا استراحت پزشکیرزمندگان داوطلب در اثرمجروحیت در جبهه ها
3 -سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثربه میزان 5 سال
4 -سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با
موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان 15 سال(طبق
سابقه بیمه قابل قبول)
5 -سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادکارمعین و
پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا
شرکتهای پیمانکاریطرف قرارداد با موسسات تابعه به خدمت اشتغال داشته اند وبا موسسه قطع همکاری نموده اند
حداکثربه میزان 5 سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)

نکته: در صورتیکه افراد در یکی از حالات شرکتی یا قرادادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به حالت
اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند(اشتغال بصورت مستمر)، میتوانند حداکثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند.

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی