دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 99 برای دانلود رایگان آماده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 99 در روز پنجشنبه ، نهم مرداد ماه 99 برگزار شد.

دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

 

 

لینک های دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 99

لینک پاسخ کلیدی لینک دفترچه سوال عنوان رشته امتحانی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات جغرافیای سیاسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پاسخ کلیدی دانلود سوالات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات ژئومورفولوژی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم اقتصادی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
پاسخ کلیدی دانلود سوالات تاریخ – تاریخ اسلام
پاسخ کلیدی دانلود سوالات تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
پاسخ کلیدی دانلود سوالات تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدیریت بازرگانی و راهبردی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدیریت دولتی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدیریت صنعتی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدیریت آموزشی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدیریت رسانه و اطلاعات
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدیریت فناوری اطلاعات
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
پاسخ کلیدی دانلود سوالات کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات گردشگری
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مالی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات حسابداری 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زبان و ادبیات فارسی 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علم و اطلاعات دانش شناسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فلسفه
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فلسفه – منطق
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فلسفه – علم 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فلسفه و کلام اسلامی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فلسفه تعلیم و تربیت
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم اجتماعی 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات جمعیت شناسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مددکاری اجتماعی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مشاوره
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته علوم ارتباطات
پاسخ کلیدی دانلود سوالات باستان شناسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات محیط زیست 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم قرآن و حدیث
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  فقه و مبانی حقوق اسلامی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  ادیان و عرفان
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  تارخ و تمدن ملل اسلامی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فقه شافعی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مدرسی معارف اسلامی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات برنامه ریزی درسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم ورزشی – آسیب شناسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم ورزشی -رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات شیمی – شیمی فیزیک
پاسخ کلیدی دانلود سوالات شیمی – شیمی آلی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات شیمی – شیمی تجزیه
پاسخ کلیدی دانلود سوالات شیمی – شیمی معدنی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات شیمی -شیمی پلیمر        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات شیمی کاربردی       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فیتوشیمی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات آب و هواشناسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم جانوری -بیوسیستماتیک
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زیست شناسی جانوری – سلولی وتکوینی 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زیست شناسی -سلولی ومولکولی    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بیوشیمی  (کد 2227)
پاسخ کلیدی دانلود سوالات ژنتیک مولکولی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زیست فناوری میکروبی     
پاسخ کلیدی دانلود سوالات ریززیست فناوری
پاسخ کلیدی دانلود سوالات آمار   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات ریاضی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  فیزیک دریا          
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته زیست شناسی دریا    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته فیزیک        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فوتونیک         
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته بیوانفورماتیک      
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  علوم کامپیوتر  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  علوم شناختی         
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی برق –  الکترونیک        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی برق – مخابرات      
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی برق – قدرت      
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی برق – کنترل       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی عمران -سازه    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی عمران – زلزله           
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی عمران – ژئوتکنیک       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی عمران – راه وترابری        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی عمران – سواحل بنادروسازه های دریایی    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی عمران – حمل ونقل                      
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی عمران – مدیریت ساخت                    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی عمران – محیطزیست                    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی نقشه برداری – ژئودزی         
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری          
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات مکانی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی مکانیک – ساخت وتولید    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی مکانیک بیوسیستم
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی مکانیک – دینامیک کنترل وارتعاشات         
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی     
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی دریا        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی هوافضا – آیرودینامیک        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی هوافضا – جلوبرندگی        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی هوافضا- سازه های هوایی      
  پاسخ کلیدی   دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پروازوکنترل      
  پاسخ کلیدی   دانلود  مهندسی معدن – اکتشاف    
پاسخ کلیدی  دانلود سوالات   مهندسی معدن – استخراج    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی معدن – فراوری موادمعدنی    
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مهندسی معدن – مکانیک سنگ        
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی پلیمر- پلیمر       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی محیطزیست  -منابع اب              
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مهندسی محیطزیست – اب وفاضلاب            
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد        
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا            
پاسخ کلیدی  دانلود سوالات                    مهندسی پزشکی – بیوالکتریک                                 
پاسخ کلیدی  دانلود سوالات   مهندسی پزشکی – بیومکانیک         
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  مهندسی پزشکی – بیومتریال  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی صنایع
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 پاسخ کلیدی   دانلود                        مهندسی نفت – اکتشاف                            
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی نفت (کد 2352)     
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم    
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری     
پاسخ کلیدی  دانلود سوالات   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی   
پاسخ کلیدی  دانلود سوالات   مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش         
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مهندسی فناوری اطلاعات           
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مهندسی موادومتالورژی          
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی شیمی   
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی            
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  فناوری نانو- نانومواد     
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات              فناوری نانو- نانوالکتریک                   
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی هسته ای – کاربردپرتوها   
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی هسته ای – راکتور                 
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی   
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی هسته ای – گداخت     
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی           
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مهندسی نساجی – شیمی نساجی وعلوم الیاف               
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مهندسی سیستم های انرژی    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته آگروتکنولوژی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته آگروتکنولوژی – بذر
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
پاسخ کلیدی دانلود سوالات پژوهش هنر              
پاسخ کلیدی  دانلود سوالات  شهرسازی           
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات معماری       
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات                             مدیریت پروژه وساخت                                    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  علوم ومهندسی آبخیز            
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم و مهندسی مرتع
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم و مهندسی محیط زیست
پاسخ کلیدی دانلود سوالات اگرواکولوژی
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مدیریت وکنترل بیابان     
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات علوم ومهندسی شیلات – تکثیروپرورش ابزیان     
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات علوم ومهندسی جنگل
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم ومهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات علوم ومهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات بیماری شناسی گیاهی           
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  حشره شناسی کشاورزی 
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات توسعه کشاورزی         
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات ترویج واموزش کشاورزی پایدار
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات ژنتیک وبه نژادی گیاهی          
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات علوم ومهندسی اب -منابع اب         
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-حفاظت و اصلاح
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  علوم دامی    
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات مدیریت منابع خاک         
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم ومهندسی صنایع غذایی            
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات علوم ومهندسی باغبانی        
  پاسخ کلیدی    دانلود             مطالعات زنان           
   پاسخ کلیدی    دانلود سوالات حقوق نفت وگاز    
   پاسخ کلیدی    دانلود سوالات حقوق خصوصی      
   پاسخ کلیدی    دانلود سوالات حقوق بین الملل عمومی     
  پاسخ کلیدی   دانلود سوالات حقوق جزاوجرم شناسی  
   پاسخ کلیدی    دانلود سوالات  حقوق عمومی  
   پاسخ کلیدی    دانلود سوالات روان شناسی 
   پاسخ کلیدی    دانلود سوالات سنجش واندازه گیری     
   پاسخ کلیدی    دانلود سوالات  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
   پاسخ کلیدی    دانلود سوالات اموزش عالی 
  پاسخ کلیدی    دانلود  تکنولوژی اموزشی  
  پاسخ کلیدی    دانلود  روان شناسی تربیتی      
پاسخ کلیدی دانلود سوالات جراحی دامپزشکی         
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بیماری های داخلی دام های کوچک       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بیماری های داخلی دام های بزرگ    
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رادیولوژی دامپزشکی 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
پاسخ کلیدی دانلود سوالات پاتولوژی دامپزشکی     
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بهداشت وبیماری های پرندگان        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بهداشت وبیماری های ابزیان  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بهداشت موادغذایی  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بهداشت خوراک دام   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات اپیدمیولوژی       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات انگل شناسی دامپزشکی   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات باکتری شناسی       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات ویروس شناسی  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات قارچ شناسی        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات ایمنی شناسی   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بیوتکنولوژی دامپزشکی  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  سم شناسی         
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فارماکولوژی دامپزشکی       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات فیزیولوژی        
پاسخ کلیدی دانلود سوالات آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  بافت شناسی مقایسه ای
پاسخ کلیدی دانلود سوالات اموزش زبان فرانسه   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات ادبیات فرانسه   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات اموزش زبان روسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات اموزش زبان المانی  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات آموزش زبان انگلیسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زبان وادبیات انگلیسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات ترجمه       
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زبان شناسی   
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی نفت          
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی اب های زیرزمینی  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی مهندسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی زیست محیطی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی پترولوژی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی اقتصادی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زمین شناسی تکتونیک
پاسخ کلیدی دانلود سوالات هواشناسی  
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات رشته بیوشیمی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات بیوفیزیک
پاسخ کلیدی دانلود سوالات تئاتر
پاسخ کلیدی دانلود سوالات علوم سیاسی و روابط بین الملل
پاسخ کلیدی دانلود سوالات اقتصاد کشاورزی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات میکروبیولوژی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات مجموعه مطالعات جهان
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زبان و ادبیات عربی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات طراحی صنعتی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زبان های باستانی ایران
     

 

 

 دفترچه های شماره دو  

 

لینک پاسخ کلیدی لینک دفترچه سوال عنوان رشته امتحانی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
پاسخ کلیدی دانلود سوالات  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
پاسخ کلیدی دانلود سوالات کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
پاسخ کلیدی دانلود سوالات کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
پاسخ کلیدی دانلود سوالات کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
پاسخ کلیدی دانلود سوالات کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
پاسخ کلیدی دانلود سوالات گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
پاسخ کلیدی دانلود سوالات گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
پاسخ کلیدی دانلود سوالات گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
پاسخ کلیدی دانلود سوالات گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
پاسخ کلیدی دانلود سوالات گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
پاسخ کلیدی دانلود سوالات زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

 

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه مورخ 9 مرداد 99 در ۶۰ شهرستان مختلف کشور برگزار شد. این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۵ کدرشته امتحانی شامل ۶۳ کدرشته امتحانی گروه علوم انسانی، ۴۵ کدرشته امتحانی گروه علوم پایه، ۶۰ کدرشته امتحانی گروه فنی مهندسی، ۳۵ کدرشته امتحانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۷ کدرشته امتحانی گروه هنر، ۲۶ کدرشته امتحانی گروه دامپزشکی و ۹ کدرشته امتحانی گروه زبان برگزار شد. لذا داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اطلاع‌رسانی مذکور مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (شامل نام‌خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه کنند و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. بدیهی است که برای شرکت در جلسه آزمون فوق، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن الزامی است. همچنین سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون بر روی درگاه این سازمان قرار گرفته قابل پرینت و دریافت است. همچنین آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان بر مبنای شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول شماره ۲ که بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالیدر کارت شرکت در آزمون باید براساس توضیحات (تذکرات مهم) اقدام و در صورت نیاز صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ یکی از روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه  به حوزه‌های. رفع نقص کارت مراجعه کنند. براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه مورخ 9 مرداد  در ۶۰ شهرستان مختلف کشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص شده است. دانلود سوالات سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99 دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 99

ارسال دیدگاه

17
0

8 نظرات جدید
9 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
11 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
بهار رحیمی

دوستان لغات زبان عمومی دکتری سایت فرافایل با عنوان واژه های 3500 جی آر ای هم خیلی منبع عالی برای حفظ لغات سخت کنکور دکتری هست

a

تشکر از سایت خوبتون

واحد

باسلام لطفا پاسخ نامه رو هم بذارید

Araz

اضافه شده است

سارینا رح

من یه سوال داشتم دفترچه اول برای حقوق بین الملل عمومی تا ۹۰ بود بعد دفترچه دوم از ۱۰۰ شروع میشد ۱۰ تا خالی بینش داستانش چی بود ؟؟؟؟؟

علی

برای ما اضافه بود بعضی رشته ها شاید ۱۰۰ تا داشتن

سارینا

من یه سوال داشتم حقوق بین الملل عمومی سوالات تا ۹۰ بود بعد دفترچه دوم از ۱۰۰ شروع میشد 😕۱۰ تا وسط خالی جریانش چیه؟

علی

کاش زودتر پاسخنامه بزارید یکشنبه که خود سازمان سنجش میزاره
ما الان استرس داریم

امید زندی

سلام حل تشریحی سوالات ریاضی مهندسی کنکور دکتری برق ۹۹ در لینک زیر
https://www.aparat.com/v/WGipM

امین

سوالات تخصصی و ریاضیات مهندسی مکانیک ارتعاشات رو میذارید

علی

پاسخ نامه قرار ندادین و سوالات هست که در سایت سنجش هم موجوده

اسی

یکشنبه پاسخنامه تو سایت سازمان سنجش میاد

تبلیغات متنی